Stále více lidí uvažuje nad uzavřením životního pojištění. Co to přesně je, pro koho se hodí, jaké jsou podmínky a jak si ho uzavřít?

Co je životní pojištění a k čemu slouží

Životní pojištění je smluvní vztah mezi dvěma stranami, pojistníkem a pojistitelem. Stvrzuje se podepsáním smlouvy. Pojistník je povinnen platit určitou měsíční částku. Pojistitel je pak vázán povinností vyplatit určitý finanční obnos buď přímo pojistníkovi, případně dojde-li k úmrtí pojistníka také oprávněné čili obmyšlené osobě.

UŠETŘETE NA ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Zcela nezávazná kalkulace. Výplata do 48 hodin. Až 30 % z ceny zpět.

Konkrétně se životní pojištění typicky vztahuje na následující situace:

 • pracovní neschopnost
 • vymezená doba nezbytného léčení úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • hospitalizace následkem úrazu
 • invalidita 1., 2. nebo 3. stupně
 • závažná onemocnění

Životní pojištění tak zpravidla nemá za cíl vytvářet finanční rezervu. Mělo by zajistit finančně klienta, případně jeho blízké, jestliže toho sám důsledkem nemoci nebo úrazu nebude schopen. V některých případe se ovšem lze setkat i s tzv. rezervotvorným životním pojištěním (dále se dělí na kapitálové či investiční), jež by bez ohledu na to, zda k úrazu či nemoci skutečně dojde, s koncem smlouvy mělo pojistníkovi umožnit získání peněz. Reálně jsou však výnosy z tohoto typu pojištění poměrně malé.

 

Pro koho se životní pojištění hodí

Dá se říci, že obecně jsou cílovou skupinou především ti, kteří už mají rodinu, jež je na jejich příjmu závislá. To ale neznamená, že životní pojištění by měli zcela opominout mladí lidé bez závazků.

Na ty naopak v průběhu života významnější finanční zatížení v podobě například nedoplacené hypotéky ještě čeká. Pokud by jejich příjem vlivem nemoci nebo úrazu poklesl, případně by o něj zcela přišli, znamenalo by to vážnější finanční problémy než pro někoho, kdo má již odrostlé děti a vlastní bydlení zajištěno. Mladí lidé se navíc zpravidla dostanou k výhodnějším pojistným podmínkám. Rovněž vás zpravidla bude pojišťovna ochotna pojistit na vícero životních rizik oproti pojistníkovi v pokročilém věku. U něj se předpokládá, že se do tolika riskantních životních situací už zkrátka nedostane.

 

Možné výluky a rozsah pojistného krytí patří k úskalím životního pojištění. Bedlivě byste si před uzavřením proto měli přečíst ve smlouvě pojistné podmínky.

Životní pojištění zprostředkované 4Life Direct

Finanční produkt Jistota pro mé blízké spravuje 4Life Direct Insurance Services s.r.o. a poskytuje pojišťovna Red Sands Life Assurance se sídlem na Gibraltaru. Toto pojištění vám umožní si zvolit od 20 000 do 250 000 Kč. Následně platíte pravidelnou měsíční splátku. Pojištění je dostupné pro každého, komu už bylo alespoň 40 let. Horní věkovou hranicí pro jeho sjednání je 85 let. Platí tu princip známý z klasického životního pojištění, to znamená čím nižší věk, tím nižší částka, kterou budete platit. Pojistit se můžete pouze vy sami, případně do pojistky můžete zahrnout i svého partnera.

Pro sjednání nemusíte dokládat žádné detailní informace ohledně svého zdravotního stavu v podobě lékařské prohlídky. Instituce nezkoumá tedy ani to, zda už v době uzavírání pojistky víte, že trpíte například závažnou chorobou a jste si toho vědomi.

Jakmile nastane pojistná událost a bude vyhodnocena jakožto schválená, peníze ze své pojistky mohou tzv. obmyšlené osoby získat už během 24 hodin. K tomu, aby mohla být žádost posouzena, je nutné předložit následující doklady:

 • ohledací list (dokument, v němž lékař potvrzuje příčinu úmrtí, případně libovolný jiný doklad, který příčiny a okolnosti smrti vysvětluje)
 • formulář k pojistné události s úředně ověřeným podpisem žadatele (dostupný na webových stránkách)

Pojistku si navíc můžete vylepšit i o tzv. dvojité plnění. To znamená, že vaši nejbližší mohou v případě, že se stanete obětí nehody, dostat až dvojnásobek vámi určené částky. Vy sami si navíc určíte, kdo konkrétně to bude, kdo po vaší smrti prostředky získá. Současně je vhodné o svém záměru si takovouto pojistku uzavřít někoho důvěryhodného předem informovat. Může to být přímo některý ze členů vaší rodiny, případně i kdokoli z blízkých přátel.

Vyřízení samotného pojištění je velmi jednoduché, nemusíte kvůli němu chodit nikam na pobočku. Vše vyjednáte i z pohodlí domova telefonicky. Současně se nemusíte bát, že byste byli pod tlakem po telefonu uzavřít smlouvu, o které nemáte přesnější informace a nemůžete se z ní vyvázat za předpokladu, že si to rozmyslíte. Na odstoupení máte lhůtu 30 dnů.

Počítat musíte s tím, že pojistné je limitováno dvouletou čekací dobou, v průběhu které by došlo k výplatě pojistné částky pouze při úmrtí v důsledku nehody. V případě přirozeného úmrtí v čekací době by došlo pouze k vyplacení do té doby uhrazeného pojistného. Toho se ovšem není nutné obávat. Statistiky dokazují, že nastavení této lhůty vzešlo z praxe a více než 93 % pojištěných nemá problém této smluvní podmínce dostát. Z toho plyne, že poté můžete pojistné krytí čerpat bez limitů.

Na které životní situace se pojištění nevztahuje:

 • jestliže pojištěný spáchá do dvou let od uzavření pojistné smlouvy sebevraždu
 • jestliže pojištěný zemře do dvou let od uzavření pojistné smlouvy z příčiny požití alkoholu, omamných látek nebo léků ovlivňujících rozumové schopnosti (s výjimkou léčiva předepsaného lékařem)
 • jestliže pojištěný zemře při aktivní účasti na trestném činu
 • jestliže pojištěný zemře při válečném aktu nebo teroristickém útoku
 • pojistné nebude vyplaceno obmyšlené osobě tehdy, pokud by svým činem ke smrti pojištěné osoby přispěla

Proč pojištění Jistota pro mé blízké

Nejedná se o klasické životní pojištění, jež by zajišťovalo vaši rodinu nebo blízké lidi v okamžiku, kdy se vám něco stane. Produkt vznikl z potřeby reagovat na společenskou tendenci, kdy má řada lidí problém s financováním výloh spojených s pohřbem.

Pojištění zprostředkované 4Life Direct nabízí možnost tento závazek z nejbližších příbuzných sejmout. Není tak divu, že cílovou skupinou jsou převážně senioři, kteří si začínají uvědomovat například svůj nepříliš dobrý zdravotní stav a to, že na rodinu může tento tíživý fakt dopadnout poměrně záhy. Případně mnozí žádné příbuzné ani nemají, přesto je pro ně však pietní akt z emocionálního hlediska důležitý. Současně si však nechtějí spořit peníze a mít je doma, bojí se například možnosti okradení.

Výhody:

 • koncept, který u nás zatím nemá příliš konkurenci
 • nejde o marketingový trik, reflektuje reálné potřeby
 • pojistné krytí bez omezení
 • liberální podmínky při uzavírání pojistky

Nevýhody:

 • nejedná se o klasické životní pojištění
 • specifický typ produktu

Konkurenční produkty

V západní Evropě se jedná o poměrně rozšířený typ pojištění. U nás zatím tak běžné není. Do Česka jej uvedla v roce 2009 Česká pojišťovna, která svůj produkt nazvala Pieta. Důvodem byl fakt, že náklady na poslední rozloučení neustále narůstají, proto se je mnoho lidí snaží minimalizovat a pohřeb tak volí bez obřadu. Důstojné poslední rozloučení však má pro pozůstalé i nadále silný vnitřní význam.

Druhým konkurentem se v této sféře stala Pojišťovna České spořitelny. Ta s vlastním modelem pojištění na obdobném principu na tuzemský trh vstoupila v roce 2012. Ani jedna z výše uvedených institucí však již toto pojištění aktuálně ve svém portfoliu nemá. U obou bylo nahrazeno standardním životním pojištěním, jehož princip byl popsán v předcházejících odstavcích. Jistota pro mé blízké je tak nyní jedinou podobnou nabídkou svého druhu na trhu.

Závěr

Pojištění Jistota pro mé blízké představuje svého druhu v České republice unikátní řešení. Může být optimálním doplňkem běžného životního pojištění – další informace a nezávaznou kalkulaci životního pojištění na míru najdete ZDE.

4life direct životní pojištění – recenze

Štítky:

3
Komentujte

avatar
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
JakubskarletkaAnna Kalmárová Recent comment authors
  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Anna Kalmárová
Host
Anna Kalmárová

Dostala som SMS od Vašej firmy ???? že priateľ ma poisťuje 1000 eurami ako havarijnú poistku. Myslím si, že sa šíri podvod, žiadajú odpoveď -bojím sa poslať SMS, že NIE-ani auto nemám, a ani takého priateľa, čo to má byť???

skarletka
Host
skarletka

4life direct životní pojištění – co se děje s úroky našetřených peněz, musí to být úžasný zisk. Když to hodím do banky, některé dávají i úroky a bude to výhodnější, ne?

Jakub
Host
Jakub

Pozor na to, co je v pojistných podmínkách a jaké jsou výluky.
Dále jaké jsou poplatky – hlavně poplatek za správu fondů, a jaký je úrok.
Podobný produkt nabízí i Česká Pojišťovna, které bych obecně věřil více, než společnosti se sídlem na Gibraltaru..
Také informace, cituji: ,,Toto pojištění vám umožní si zvolit od 20 000 do 250 000 Kč.” , není kompletní a vlastně neříká o co se jedná. Je to pojistná částka nebo mimořádné pojistné nebo počáteční vklad?
Kdyby měl někdo zájem o podrobnější analýzu, napíšu kontakt.