.st0{fill:#FFFFFF;}

Zapomněl jsem zaplatit povinné ručení: co dělat? 

 8 října, 2019

Jana Vochková

5/5

Co je povinné ručení

Povinné ručení je pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Toto pojištění musí hradit každý majitel nebo provozovatel motorového vozidla. Jedná se o povinnost danou zákonem. Povinné ručení slouží k náhradě škod na majetku a na zdraví, způsobených provozem motorového vozidla. Úhrada povinného ručení se prokazuje tzv. zelenou kartou, kterou pojišťovna poskytne klientovi po uzavření pojistné smlouvy.

Proč bych měl povinné ručení platit

Povinnost platit povinné ručení vyplývá ze zákona. Je však výhodná i pro pojištěného. Při zavinění dopravní nehody můžou jít částky až do milionů. Náhrada zničeného automobilu, odškodnění v případě smrtelného zranění nebo vážného úrazu s trvalými následky, to vše může nárokovat poškozený na viníkovi dopravní nehody.V případě řádně uzavřeného povinného ručení platí škody pojišťovna.

Co když smlouvu o povinném ručení neuzavřu

V tomto případě dochází k porušení zákona. V případě, že je dotyčný přistižen, hrozí mu pokuta do výše až několika desítek tisíc korun. Mnohem větší problémy však nastanou, pokud nepojištěný majitel auta způsobí dopravní nehodu. Veškeré náklady jsou sice uhrazeny z garančního fondu České kanceláře pojistitelů, následně jsou však vymáhány po nepojištěném viníkovi nehody.

Smlouvu jsem uzavřel, ale nezaplatil

V tomto případě došlo k řádnému uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou, ale nebylo uhrazeno pojistné:

1/ Nebudu platit, protože dočasně autem nejezdím

V případě, že se majitel auta rozhodne dočasně auto nepoužívat, povinné ručení po danou dobu platit nemusí. Nestačí však oznámit pojišťovně, že autem nejezdím a nechat ho stát na zahradě, na parkovišti nebo v servisu. Je potřeba sundat registrační značky vozidla a odevzdat je do depozitu.

Na pojišťovnu je potřeba nahlásit, že registrační značky byly uloženy do depozitu. Na základě potvrzení o uložení značek zaniká povinnost platit pro dané období povinné ručení. Po vyzvednutí registračních značek a uvedení vozidla do provozu se však tato povinnost opět obnovuje.

2/ Nebudu platit, protože jsem auto prodal

V případě změny majitele povinnost platit povinné ručení zaniká. Původní majitel je povinen nahlásit pojišťovně prodej auta a tuto skutečnost doložit. Na základě těchto informací dochází k zániku povinného ručení na konkrétní vozidlo. Pokud je na pojištění přeplatek, je poměrná částka pojištěnému vrácena. Nový majitel si na zakoupené vozidlo uzavírá novou pojistnou smlouvu.

3/ Nezaplatil jsem, nemám na to teď peníze

Do finančních problémů se může dostat každý. Přestat platit povinné ručení však není dobrá volba. Pokud se rozhodnete povinné ručení neplatit, přestaňte používat vozidlo a odevzdejte značky do depozitu. Dlouhodobé neplacení povinného ručení a ignorování upomínek povede až k výpovědi smlouvy ze strany pojišťovny. V případě dopravní nehody, kterou zaviníte, ponesete veškeré náklady.

4/ Zapomněl jsem zaplatit

Povinné ručení se platí nejčastěji ročně, lze i po půl roce, případně čtvrtletně. Jelikož se nejedná o pravidelnou platbu opakující se každý měsíc, velmi snadno se může stát, že majitel vozidla na platbu zapomene. Jaké z toho můžou plynout následky a jak situaci řešit si popíšeme podrobněji.

Zapomněl jsem zaplatit povinné ručení: co dělat?

Hlavní zásada je zcela univerzální a zní: nepropadat panice. Zapomenout může každý. Je však důležité situaci aktivně řešit ihned, jak si na opomenutou platbu vzpomeneme nebo když nás k úhradě vyzve pojišťovna. Ukážeme si to na praktickém příkladu:

Připomenutí od pojišťovny jsem založil

Platbu povinného ručení mám nastavenu jedenkrát ročně. Přibližně měsíc před datem splatnosti zasílá pojišťovna poštou nebo elektronicky upozornění s blížícím se datem splatnosti a platebními údaji. Měsíc je však poměrně dlouhá doba. Dopis tedy založím nebo ponechám ve složce a úhradu neprovedu okamžitě. Kvůli dalším platbám a událostem na termín zapomenu.

Přijde mi upomínka

Přibližně dva týdny po splatnosti, záleží na každé pojišťovně, přijde upomínka, že povinné ručení nebylo uhrazeno. Pokud na tuto upomínku ihned reaguji a povinné ručení zaplatím, zpravidla nebývá problém. Je vhodné po úhradě do pojišťovny ještě zavolat a informovat se, zda je všechno v pořádku a není potřeba uhradit ještě nějaké poplatky spojené s upomínáním.

Na upomínku nereaguji

Pokud na upomínku nereaguji, přijde mi zpravidla další upomínka, případně ještě další. Tyto upomínky bývají zasílány elektronicky, pokud uživatel sdělil kontakt. Elektronická komunikace je výhodná zejména pro lidi, co nežijí v místě trvalého bydliště. Další upomínky již mohou být zpoplatněny podle sazebníku jednotlivých pojišťoven.

Nenahlásil jsem aktuální adresu a nemám e-mail 

V tomto případě jsem neobdržel žádnou upomínku, nevím o zpožděném povinném ručení a jezdím vesele bez zaplaceného pojištění. Pokud se pojišťovně nepodaří opožděnou platbu vymoci, dojde k vypovězení smlouvy z důvodu neplacení. Má smlouva o povinném ručení tedy zanikne a já o tom nebudu informován, pokud jsem nenahlásil aktuální kontaktní údaje.

Zavinil jsem dopravní nehodu a neměl jsem zaplacené povinné ručení

Pokud jsem zavinil nehodu ještě v době, kdy pojistná smlouva platila a jen platba byla opožděná, pohlíží se na mě stále jako na majitele vozidla, který má povinné ručení uzavřeno. Pokud však již došlo k vypovězení smlouvy, veškeré náhrady za újmu na majetku i zdraví budou vymáhány ode mne.

Minimalizuji riziko opomenutí platby

Abychom se vyhnuli scénáři z příkladu, je třeba minimalizovat riziko opomenutí platby. Datum si zapíšeme do diáře. Veškeré změny osobních údajů i adresy neprodleně hlásíme. A hlavně využíváme moderní technologie. E-mailová adresa je dnes již zcela běžný komunikační prostředek. Je nezávislá na stěhování, změně jména a všude snadno dostupná.

Chci uzavřít nové povinné ručení

Pokud z nějakého důvodu došlo k zániku povinného ručení a vybíráme si nové, hlavním měřítkem bývá především cena. Je však vhodné zaměřit se i na další služby, které povinné ručení zahrnuje. Ukážeme si to opět na dvou příkladech. Oba příklady jsou pro názornost záměrně voleny jako poněkud extrémní případy.

Příklad 1 – nadšený kynolog

Jsem nadšený kynolog, který často cestuje na výstavy po celé republice i do zahraničí. Vozím několik psů v přepravních klecích. V případě poruchy pro mě není příliš důležitý komfort mého cestování, ale abych se dopravil i se zvířaty do místa určení v co nejkratším čase. Zejména v letním období nechci své psy vystavovat stresu z horka.

V případě poruchy tedy požaduji rychlou dostupnost asistence, která buď závadu odstraní a nebo neprodleně přistaví náhradní vozidlo odpovídajícího typu. Vyberu si tedy povinné ručení, které požadované služby nabízí buď v základní ceně a nebo za příplatek, a to i do zahraničí.

Příklad 2 – rozvedená matka na venkově

Jsem rozvedená matka s jedním dítětem, žijící u svých rodičů na venkově. Každý den vozím dítě do školy ve městě vzdáleném 10 km. Jezdím tam i na nákupy a s rodiči k lékařům.  Nejsem vůbec technický typ. V případě poruchy je pro mě důležité, aby moje starší auto někdo dopravil do vesnice, kde už mi místní pomůžou s opravou.

V tomto případě tedy hledám povinné ručení za co nejnižší cenu, kde v základu bude asistenční služba v podobě odtahu do 50 km zdarma. Připojištění do zahraničí nebo náhradní vůz pro mě nebude mít smysl, pokud bych si měla za tyto služby připlácet.

Vyplatí se pečlivé porovnání nabídek

Při výběru povinného ručení je třeba hledět nejen na cenu, ale i na nabízené služby. Vyplatí se pečlivě porovnat jednotlivé nabídky v souladu se svými preferencemi. Pro výběr pojištění jsou velkým pomocníkem srovnávací portály, jako je např. epojisteni.cz. Srovnávací portály vám pomohou zorientovat se v současné nabídce a vybrat povinné ručení podle svých potřeb a za nejlepší ceny.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Július Gabor
Július Gabor
6.4.2020 17:21

Nestihl jsem si zaplatit na tento měsíc pojisku a zítra jedu do Belgie

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}