.st0{fill:#FFFFFF;}

Prodej auta v depozitu: jak na to 

 12 října, 2019

Jana Vochková

3.3/5

Uložení vozidla do depozitu neboli dočasné vyřazení vašeho vozu z registru vozidel. Vozidla do depozitu bývají uložena z důvodu jejich dočasného neprovozování. Nejčastěji to bývá kvůli zimě, kdy se polovina řidičů bojí jezdit, při očekávané veliké opravě vozidla nebo při pouhém sezónním jezdění, kdy si majitel vychutnává jízdu pouze v letním období. Po celou dobu uložení značek v depozitu, nemusíte platit povinné ručení. Do depozitu se nevkládá vozidlo, pouze registrační značky, zatímco vozidlo vám stojí zaparkované třeba v garáži na zahradě. Nesmí ovšem jakýmkoli způsobem ohrožovat provoz na silnici.

O depozitu vozidel se nejvíce mluvilo koncem roku 2015. Vozidla, která byla v depozitu a nebyl žádný záznam o jejich současném využití nebo stání, byla automaticky z registru vozidel vyřazena. Jednalo se tak o očistu registru vozidel.

Vozidlo může také zaniknout, pokud neplatíte povinné ručení. Je-li vaše povinné ručení zaniklé, pak si musíte založit nové.

Jak vozidlo vložit do depozitu

Pokud s vozem nyní nebudete jezdit, sundejte registrační značky a jděte na městský úřad odbor dopravy přesněji na registr vozidel. Zde vyplníte formulář o uložení do depozitu – Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel a zaplatíte správní poplatek ve výši 100 Kč, za vložení značek do depozitu. Na úřadě budete také potřebovat občanský průkaz, malý a velký technický průkaz. Pokud jdete na úřad jako právnická osoba, budete také potřebovat výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list. Dokumenty předložíte buď v originálním znění nebo jako úředně ověřenou kopii. Na úřad se také nemusíte dostavit osobně a můžete pověřit někoho jiného. Samozřejmě všechny dokumenty za vás tato osoba musí vyplnit pouze s plnou mocí.

Pokud vozidlo používáte pouze na sezónní jezdění, pak vám některé pojišťovny nabídnou i sezónní povinné ručení. Mezi takové pojišťovny v současné době patří UNIQA nebo třeba Česká podnikatelská pojišťovna.

auto v depozitu

Vozidlo nesmí být v depozitu uložena napořád. Vzhledem k tomu, že se jedná o dočasné vyřazení, pak byste měli vědět, že vozidlo v depozitu můžete mít uložené maximálně na 1 rok.  Poté máte možnost buď vozidlo v depozitu prodloužit nebo bude trvale vymazáno z registru vozidel. Dříve byla lhůta ponechání vozidla v depozitu 18 měsíců.

Prodloužení nebo vyřazení vozidla z depozitu

Prodloužení depozitu se taktéž provádí písemnou formou a musíte se opět dostavit osobně nebo v zastoupení. Prodloužení vozidla v depozitu je možné za poplatek 50 Kč. Poté je vozidlo v depozitu uloženo na dobu neomezenou. Budete však muset doložit, kde je dané vozidlo přesně umístěno a za jakým účelem je používáno nebo nepoužíváno. Připravte se i na variantu, že městský úřad bude chtít doložit pravdivost aktuální fotografií vozidla. Vyřazení vozidla na městském úřadě musíte řešit při doložení aktuální zaplacené zelené karty neboli povinného ručení a platné technické kontroly. Pokud vám končí technická kontrola, pak raději vozidlo vyjměte z depozitu dříve, abyste vůz na STK stihli dopravit po vlastní ose. V opačném případě musí vozidlo cestovat na podvalu.

Práva vlastníka vozidla v depozitu 

  • Odhlášení vozidla na jiného majitele
  • Změna trvalé adresy nebo sídla stávajícího majitele
  • Převedení a registrace na nového majitele

Jak vozidlo prodat, když je uložené v depozitu

Vozidlo, které je uložené v depozitu neznamená, že ho nemůžete prodat.

  • Vyřadit z depozitu – asi nejjednodušší způsob,jak vozidlo prodat, je vyřadit do z depozitu zpět do běžného užívání. Nejvíce aut se prodává v období jara a léta, proto je také možné, že jste vozidlo do depozitu uložili záměrně, abyste počkali na toto období a nemuseli jste s cenou dolů a zároveň abyste neměli žádné výdaje ohledně tohoto vozu. Vozidlo tedy budete prodávat jako každé druhé. Bude vám tedy stačit kupní smlouva, evidenční kontrola a platné povinné ručení na jméno kupujícího a následně se vydáte na městský úřad, kde vám vozidlo přepíší. Budete muset zaplatit další správní poplatek za změnu majitele. Do kupní smlouvy je tak vhodné uvést bod, kde veškeré výdaje spojené s prodejem vozidla hradí kupující.
  • Přepis majitele v depozitu – pokud máte kupce na vozidlo, není nutné vozidlo z depozitu vždy vyřazovat. Stačí změnit majitele. Zajdete na úřad společně s budoucím majitelem a doložíte kupní smlouvu, kterou jste na základě platných údajů sepsali, doklad totožnosti, velký technický průkaz a platnou evidenční kontrolu. Na evidenční kontrolu musíte vozidlo převézt na podvalu, protože bez registračních značek není možné vzít vozidlo na pozemní komunikaci. Poté bude na úřadě přepsán majitel v technickém průkazu a vy jste automaticky bez starostí. Veškeré povinnosti nyní přebere nový majitel. Ten si buď vozidlo ponechá v depozitu i nadále nebo ho poté z depozitu, na základě potřebných dokumentů, vyřadí. Dříve se vozidla musela přepisovat pouze na úřadě, ve kterém jsou registrovaná. V současné době je možné vozidlo přepsat na jakémkoli městském úřadě. Pokud ale nový majitel požaduje uvedené vozidla opět do provozu a tedy i navrácení registračních značek, pak bude muset na úřad, kde došlo k jeho vyřazení a kde jsou tedy i uloženy registrační značky.
  • Přepis na náhradní díly – vozidlo je také možné prodat na náhradní díly. Pozor nejedná se o vozidlo, které bylo zcela zlikvidováno havárií. Takové vozidlo si nemůžete ponechat k dalšímu prodeji. Jste povinni ho řádně zlikvidovat, aby ho městský úřad trvale odstranil z registru vozidel. K tomu budete muset zajít na autovrakoviště, které je k tomu pověřené. Musíte mít zaplacenou ekologickou daň k zlikvidování. Poté vám bude vystaven doklad, že bylo vozidlo řádně zlikvidováno a s tímto dokumentem zajdete na městský úřad. Pokud máte ovšem doma vozidlo, které jste dali do depozitu a chcete ho prodat na náhradní díly, budete muset projít evidenční kontrolou. S evidenční kontrolou vozidla v nepojízdném stavu, byste neměli mít problém, pokud máte sehnaného kupce, který si vozidlo převezme v takovém stavu, v jakém je, tedy také na náhradní díly. Na STK není možné dojet a vyžadovat evidenční kontrolu pouze na díly, kde není čitelný ani VIN a ani typ motoru, takže se pořádně neví, o jaké vozidlo se jedná. Chcete-li vozidlo prodat na náhradní díly a zároveň se vyhnout ekologické dani, pokud není zaplacena, pak v žádném případě vozidlo nenechávejte někde zaparkované, abyste ho nahlásili jako kradené. V takovém případě sice vozidlo bude později nahlášeno jako nenalezené, ale z registru vozidel nebude vyřazeno. To znamená, že pokud se později někde naleznou náhradní díly, které budou odpovídat tomuto vozidlo, může se to začít vyšetřovat.

„Polopřevod“ vozidla

Povinností každého kupujícího je do 10 pracovních dní vozidlo přihlásit na nového majitele. Bohužel se tak nestává často, takže vozidla zůstávají v tzv. polopřevodu. Tento způsob je možný i u vozidel v depozitu. Pokud jste zašli na úřad a vozidlo odhlásili na základě kupní smlouvy, pak již nejste majitelem vozidla, ale vozidlo v současné době nemá žádného majitele. Za takový přestupek nikomu nehrozí žádná pokuta.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}