.st0{fill:#FFFFFF;}

Povinné ručení pro Škoda Fabia [srovnání] 

 15 června, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Mezi běžnými pojišťovnickými produkty patří povinné ručení mezi ty nejčastěji zřizované, jelikož se jedná o pojištění požadované zákonem na všech provozovaných automobilech. Jako na zákonné pojištění se na povinné ručení vztahují specifické podmínky, které je nutné při jeho zřizování dodržet (a které jsou obvykle v produktu již od poskytovatele zahrnuty). Vedle těchto podmínek, mezi které patří především základní rozsah krytí a jeho minimální limit lze ovšem produkt velmi variabilně nastavit tak, aby vyhovoval především požadavkům majitele automobilu. Chystáte-li se pořídit si nové nebo ojeté vozidlo a chtěli byste na povinném ručení maximálně ušetřit, je dobré se informovat o tom, co všechno je možné v rámci jednotlivých nabídek získat a jakým způsobem je ovlivňována výše pojistného.

Zřízení a rozsah povinného ručení

Povinné ručení je nutné zřídit pro každý provozovaný automobil, a to k datu podpisu kupní smlouvy, resp. k datu, kdy přejde vlastnictví automobilu na vaši osobu, plánujete-li jej registrovat. V den registrace vozidla by mělo být povinné ručení již sjednané. Jednotlivé produkty povinného ručení se liší nejen s ohledem na vlastní rozsah, ale také na parametry vyplývající z poskytovaného krytí, způsobu plnění, a pak aspektů spojených se samotnými charakteristikami automobilu a podmínek jeho provozování.

Základem povinného ručení je odpovědnost za škodu či újmu, kterou způsobí řidič jiné osobě, a to jak majetkovou, tak na zdraví. Minimální zákonný limit pro povinné ručení (tedy pro pojistné krytí pojištění odpovědnosti) je 35 milionů Kč. Povinné ručení má podobu tzv. zelené nebo bílé karty, kterou vystavuje poskytovatel přímo na SPZ automobilu po zaplacení ročního pojistného. V případě, že budete jezdit ve voze, ke kterému není zřízeno, nebo nemáte zaplaceno pojistné ručení, hrozí vám poměrně vysoké pokuty.

Rozsah povinného ručení

Kromě základního pojištění odpovědnosti za újmu na majetku nebo zdraví, jež byly způsobeny provozem vozidla, se může rozsah povinného ručení vztahovat také na další rizika, která z provozu automobilu vyplývají, a to včetně náhrady škod, která mohou vzniknout majiteli. Povinné ručení lze u různých poskytovatelů zřídit v několika variantách, které se mezi sebou liší především:

 • limity a spoluúčastí pro plnění v rámci zodpovědnosti za újmu na majetku či zdraví
 • poskytovanými službami (právní služby, asistenční služby) a jejich rozsahem
 • typem a rozsahem připojištění
 • možností implementovat další druhy pojištění do jednoho produktu (obvykle se jedná o úrazové nebo havarijní pojištění)

Obecně nejlevnější forma povinného ručení zahrnuje pouze základní pojištění odpovědnosti často rozšířeno o právní poradenství nebo služby s minimálním limitem plnění. Pojistné lze u takové varianty povinného ručení ještě snížit zvýšenou částkou spoluúčasti. Nejdražší varianta pak může obsahovat vysoké limity při nízké spoluúčasti (limity mohou dosahovat až desetinásobek minimálního zákonného limitu) a různá připojištění nebo dodatečná pojištění.

Doplňující pojištění a připojištění povinného ručení

K základnímu pojištění poskytovanému v rámci povinného ručení je možné si připlatit za různá připojištění nebo doplňující pojištění. Mezi nejčastěji využívaná připojištění patří pojištění skel nebo rozvodů či jiných součástí, které se mohou náhle poškodit a je nutné je okamžitě opravit, ale také připojištění majetku, např. zavazadel převážených zavazadel. Doplňková pojištění pak zahrnují především úrazové pojištění, které může být buď sjednáno na řidiče automobilu, nebo také na všechny pasažéry, a havarijní pojištění.

Havarijní pojištění představují druhý hlavní pojišťovnický produkt sjednávaný při koupi automobilu. Řada lidí si sjednává povinné ručení a havarijní pojištění samostatně, výhodou jednoho kompletního produktu je obecně nižší celková částka pojistného, kterou je nutné ročně zaplatit, variabilita v oblasti havarijního pojištění (možnosti, jak si poskládat jednotlivá rizika, která kryje), je často také nižší.

Společně s havarijním pojištěním je možné si v rámci povinného ručení sjednat i tzv. pojištění GAP (garantovaná ochrana majetku), které zajistí, že v případě škody způsobené rizikem zahrnutým v rámci havarijního pojištění je výše plnění počítána ze smluvní částky, nikoliv z aktuální časové ceny vozidla. Tento typ pojištění ocení především ti, kteří nakupují automobil na úvěr, jelikož získávají jistotu, že v případě krádeže nebo nezaviněné nehody dosáhnou na vysoké plnění, kterým případné náklady na úvěr pokryjí. Pojištění GAP navíc není nutné uzavírat na celou dobu provozu automobilu, výhodným je především v prvních letech, kdy hodnota vozu rapidně klesá.

Povinné ručení pro Škoda Fabia - srovnání

Povinné ručení pro vozy Škoda Fabia

Škoda Fabia je zavedená značka, jíž společnost Škoda vyrábí již více než 20 let. Za tu dobu prošla značka řadou změn a úprav, které se podepsaly na její výbavě i designu – v současné době se vozy prodávají ve čtvrté generaci. V předchozích generacích bylo možné automobil značky Škoda Fabia pořídit v různých karoseriích. Původně se jednalo o malý hatchback, který byl postupně rozšířen o verzi kombi a sedanu (a také užitkového vozu). Jednotlivé varianty, verze a generace postupně odbourávaly nedostatky těch předchozích a byly navrhovány tak, aby vyhovovaly požadavku na menší rodinný automobil za rozumnou cenu.

Charakteristika vozů Škoda Fabia

Nová čtvrtá generace vozů značky Škoda Fabia byla představena v roce 2021 a je vyráběna v aktuálních standardech společnosti Škoda včetně možností motorizace a výbavy. Ostatní generace vozu je nyní možné zakoupit převážně pouze jako ojeté vozy, jejich variabilita je ovšem široká – vedle standardních výbav a variant byly k dostání také speciální edice, jejichž prodej byl omezen pouze na určité období. Mezi jednotlivými generacemi se vedle designu měnila také technologická výbava – v současné době je možné vozy pořídit ve dvou hlavních motorizacích:

 • 1,0 MPI s pětistupňovou mechanickou převodovkou
 • 1,0 TSI s 5stupňovou nebo 6stupňovou mechanickou, případně se 7stupňovou automatickou převodovkou

Současná generace vozů Škoda Fabia umožňuje pořízení ve dvou výbavách, které vycházejí komplexně z verzí výbav předchozích a aktuální nabídky společnosti Škoda. Jedná se o výbavy:

 • Ambition – s pokročilým osvětlením a klimatizací
 • Style – s parkovacími senzory a startovacím tlačítkem

Obdobně jako u předchozích generací i u čtvrté generace je dbáno u tohoto modelu především na dostupnost. Škoda Fabia je určená převážně pro jednotlivce nebo menší rodiny. Cena automobilu se pohybuje v obou variantách výbavy kolem 350 000 Kč.

Povinné ručení pro automobil Škoda Fabia

Výše pojistného při zřizování povinného ručení pro automobily značky Škoda Fabia podléhají stejným podmínkám jako u jiných vozů, velikou roli u nich ovšem bude hrát stáří vozu. Základní faktory, které výši pojistného ovlivňují, zahrnují:

 • rozsah a limity pojištění
 • parametry a stáří vozu (včetně data první registrace)
 • věk, zkušenosti a historie řidiče
 • region a účel provozu

Při výběru vhodného povinného ručení pro vůz značky Škoda Fabia je potřeba zohledňovat především míru jeho užívání, a to jak předpokládanou, tak již proběhlou. U nových vozů (nové generace) je dobré se při rozhodování o tom, který produkt vybrat, zaměřovat především na možnosti připojištění a doplňkového pojištění, Nový vůz patří sice do kategorie levnějších vozidel, částka za povinné ručení se ovšem může vyšplhat na vyšší hodnoty vzhledem k nízkému vybavení zabezpečovacími prvky.

Pokud kupujete vůz na úvěr, je dobré si u tohoto typu sjednat také havarijní pojištění a pojištění GAP. U ojetých vozů bude výše povinného ručení záviset především na stáří a míře používání vozu, a také na předchozí historii řidiče. V případě velmi starých vozů hrozí navýšení částky kvůli typu motoru a jeho výkonu. U ojetin starších generací je tak dobré se orientovat především na základní typy povinného ručení, které obsahují převážně pouze pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu.

Výběr vhodného povinného ručení pro vůz Škoda Fabia

Pokud vybíráte vhodného poskytovatele povinného ručení pro vůz Škoda Fabia, je dobré si projít nabídky různých pojišťoven. Zejména u starších vozů by se vám mohlo stát, že budete pojistné příliš přeplácet. Obvyklá výše pojistného se na tyto vozy starších generací pohybuje kolem 3000 Kč, při správném výběru lze ovšem dosáhnout výrazných úspor. Pokud chcete mít potřebný přehled o možnostech, které se vám v této oblasti nabízejí, využijte nabídky některého z online srovnávačů.

Takovým je i platforma epojisteni.cz, která na základě vložených informací (tzn. typu vozu, způsobu užívání a charakteristice majitele) vyhodnotí vaše možnosti a její zástupce s vámi poté telefonicky probere všechny dostupné možnosti. Spoluprací s touto platformou se dostanete k informacím, které běžně poskytovatelé pojišťovnických produktů na svých stránkách nebo v informačních letácích neuvádějí. Veškeré informace dostanete rychle a přehledně, chcete-li se tedy rozhodovat na základě kompletních podkladů k možným pojišťovacím produktům od různých subjektů souhrnně, představuje platforma epojisteni.cz ideální nástroj.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}