.st0{fill:#FFFFFF;}

Povinné ručení a havarijní pojištění 

 26 září, 2016

Jana Vochková

4.3/5

V tomto článku se budeme věnovat povinnému ručení a havarijnímu pojištění. Popíšeme si základní rozdíly mezi těmito druhy pojištění a zjistíme ceny pojištění u předních českých pojišťoven, které následně srovnáme v online kalkulačce s konkurencí.

Povinné ručení, nebo-li pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je ze zákona povinný uzavřít každý majitel motorového vozidla, které bude užíváno na pozemní komunikaci. Přes to se najde mnoho řidičů, kteří jej uzavřené nemají. Při tom toto pojištění chrání právě zmiňované řidiče před úhradou škod, které způsobí svým vozem na majetku nebo zdraví druhé osoby. Pokud nemáte uzavřené povinné ručení, vystavujete se riziku velké pokuty, a navíc při nehodě budete muset veškeré náklady uhradit ze své kapsy. Věřte, že škody (zejména na zdraví) se mnohdy vyšplhají do astronomických částek.

Povinné ručení lze uzavřít u mnoha pojišťoven a jeho cena se často liší. Ta zároveň závisí na roku výroby vozidla, výkonu motoru, počtu vámi pojištěných měsíců bez nehod či s nehodami. Často také roční výše poplatku za povinné ručení, závisí na výši pojistného krytí. Pochopitelně, čím vyšší krytí škod, tím více za pojištění zaplatíte.

Oproti tomu havarijní pojištění není pro majitele vozidla závazné, není nutné mít jej uzavřené, ale v mnoha případech se určitě vyplatí. Dalo by se říct, že jde o ideální doplnění povinného ručení Nejvíce se asi hodí pro nová vozidla či vozidla starší, u nichž bývají velké částky za opravy. Nabídky pojišťoven se opět liší a každá má své služby jinak rozšířené. V zásadě ale platí, že toto pojištění slouží ke krytí škod vámi způsobené havárie, chrání před působením přírodních živlů, odcizením či poničením automobilu. Některé pojišťovny dokonce nabízí několik druhů havarijního pojištění, které jsou rozšířené třeba i na pouhé poškrábání laku od kočky či překousání kabeláže hlodavcem.

V současné době nelze v jednom balíčku sjednat jak povinné ručení, tak havarijní pojištění. Některé pojišťovny však při sjednání obou pojištění najednou, nabízí určitou procentuelní slevu. Balíček jako takový však neexistuje. Musíte tedy sjednat zvlášť každé pojištění.

Nabídka pojištění u předních českých pojišťoven

Pro porovnání cen povinného ručení a havarijního pojištění, jsme vybrali tři největší české pojišťovny – České pojišťovna, Kooperativa a Allianz. Pro výpočet použijeme modelový příklad a kalkulačky, které má každá z pojišťoven na svém webu.

Jsme čtyřicetiletým řidičem, který vlastní starší automobil značky Seat Cordoba, jež byl vyroben roku 2002 a jeho výkon motoru je 55 kW. Naše předchozí pojištění trvalo 10 let (120 měsíců) a za tuto dobu jsme zavinili 2 pojistné události.

Povinné ručení

Česká pojišťovna nabízí 4 druhy povinného ručení lišící se limity pojistného krytí a nejrůznějšími bonusy. Pojištění se pohybuje od 4 700 Kč do 5 600 Kč. Jak sami vidíte, cenový rozdíl tu není nijak zásadní. Základní pojištění Start, které kryje škody na zdraví a majetku do 35 milionů stojí 4 760 Kč, oproti tomu druhé pojištění Standart obsahuje navíc úrazové pojištění řidiče a kryje škody do 50 milionů Kč. Za něj zaplatíte 4 856 Kč. Vybrat si můžete i pojištění Exclusive kryjící škody do 100 milionů Kč, za nějž zaplatíte 5 127 Kč. To zároveň obsahuje úrazové pojištění pro řidiče i pro osoby, které s ním cestují. Poslední pojištění Comfort kryje škody do 150 milionů Kč, obsahuje všechny výhody předešlých pojištění a navíc vaše první škoda nebude mít vliv na váš bonus, a cena vám bude garantovaná na 3 roky.

Oproti tomu pojišťovna Kooperativa nenabízí ve své nabídce povinného ručení nic speciálního. Pojištění s limitem plnění do 35 milionů Kč stojí 4 855 Kč, do 70 milionů 5 004 Kč a do 100 milionů Kč 5 255 Kč. Jde tedy čistě jen o povinné ručení bez bonusů či výhod jaké má předešlá pojišťovna.

U pojišťovny Allianz vidíme i bonus, který získáváme z předchozího pojištění. Ten náš činí 34%. Pokud bychom neměli žádnou pojistnou událost, činil by 50%. Zde lze vybírat pouze ze 2 variant povinného ručení a to pojištění s limitem krytí do 35 milionů Kč, za které zaplatíte 2 815 Kč ročně a s limitem krytí do 70 milionů Kč za 2 956 Kč.

Jak sami vidíte, z předních českých pojišťoven, má nejlevnější nabídku rozhodně Allianz. Na škodu jí však může být, že poskytuje nejvyšší možné krytí pouze do 70 milionů Kč.

Havarijní pojištění vs. povinné ručení

Havarijní pojištění

Česká pojišťovna nabízí několik typů havarijního pojištění. Jedním z nich je pojištění Havárie a živel, které nekryje žádné jiné škody a stojí 11 574 Kč. Druhé s názvem Odcizení a živel, slouží mimo to také k neoprávněnému užití vozu a zaplatíte za něj 2 160 Kč. Komplexní pojištění ALLRISK za 12 861 Kč kryje škody způsobené havárií, živlem, odcizením, vandalismem, neoprávněným užitím a navíc obsahuje úrazové pojištění pro řidiče i spolujezdce. Pokud vlastníte veterána, je pro vás pojištěníStarší vůz, které obsahuje vše jako pojištění ALLRISK, ale zaplatíte za něj pouze 3 152 Kč.

U Kooperativy nelze sjednat havarijní pojištění u vozidla staršího 10 let, takže jsme museli změnit v tomto případě rok výroby vozu na 2008. U této společnosti se ceny pohybují od 5 000 Kč výše, nelze říci s přesností, protože pro přesný výpočet, musíte zadat údaje z technického průkazu, takže konečná suma se bude lišit dle typu a parametrů vozidla.

Allianz nabízí dva typy pojištění a to ALLRISK, jehož limit plnění dosahuje až výše tržní ceny vozu v době škody a MINIRISK, u něhož je limit plnění do 50 000 Kč. ALLRISK kryje veškerá možná rizika a stojí 1 792 Kč, za MINIRISK zaplatíte 960 Kč.

Porovnání cen s konkurenty

Pokud byste ale přeci jen chtěli o něco levnější pojištění, ale nechce se vám složitě hledat jednotlivé pojišťovny a zjišťovat ceny, stačí použít online kalkulačku epojisteni.cz, která kromě povinného ručení a havarijního pojištění, dokáže srovnat ceny jednotlivých pojišťoven, ať už jde o pojištění cestovní, úrazové či důchodové.

Jako první se opět zaměříme na ceny povinného ručení. Stačí vyplnit údaje o voze a majiteli. Kalkulačka je velice jednoduchá. Pro náš výpočet znovu použijeme stejný vůz jako v předešlých příkladech. Jako první nejlevnější nabídku má pojišťovna Direct, u které zaplatíte v rozmezí od 2 300 do 2 500 Kč. Limity pojistného krytí se pohybují od 50 milionů Kč do 150 milionů Kč. Druhou nejlepší nabídku má ČPP a to od 3 000 do 4 500 Kč, s nejvyšším možným limitem plnění do 111 milionů Kč. Podobnou nabídku povinného ručení má i pojišťovna Slavia, ale zde jsou nízké limity plnění. Následuje ČSOB s velmi výhodnou nabídkou za 3 700 Kč s limitem plnění až 200 milionů Kč. Potom jsou již zmiňované pojišťovny jako Kooperativa a Allianz. Nejdražší pojištění nabízí pojišťovna HVP a to od 5 500 Kč.

U cen havarijního pojištění rozhodně dominuje Allianz se svými nejlevnějšími nabídkami. Následuje již zmiňovaná Kooperativa a za nimi ČSOB, která nabízí havarijní pojištění od 4 500 Kč. U tohoto pojištění si však dejte pozor na spoluúčast, což znamená, že při určité události část platíte vy sami a zbytek pojišťovna. To se však samozřejmě dozvíte před podpisem smlouvy.

Můžete si povšimnout, že ceny povinného ručení i havarijního pojištění se opravdu liší. Základní přehled již máte a nyní si stačí pouze vybrat či znovu porovnat podle typu vašeho vozu.

Povinné ručení – pro řidiče a běžné uživatele motorových vozidel

Co vlastně vše obnáší tato pojistka? Nenechme se takzvaně „otrávit“ hned na začátku slovem povinný. I když je toto ručení ze zákona povinné, jistě budete rádi, že takovou pojistkou disponujete. Kryje ve zkratce naše zdraví a majetek.Povinné ručení je nutné u každého vozidla, které má přidělenou registrační značku (SPZ), technický průkaz a je používáno na komunikacích pro veřejnost. Jedná se zpravidla o:

 • osobní automobil,
 • přívěsný vozík,
 • tříkolka či čtyřkolka,
 • nákladní automobil,
 • autobus,
 • motocykl,
 • tahač,
 • pracovní stroje a speciální automobily.

Co je hrazeno z povinného ručení

 • Pojistka se předně sjednává pro případ škody, způsobené osobou, která užívá vozidlo. Jedná ale i o újmu na zdraví, případně životě a majetku. Pojišťovna tedy hradí náhradu škod, které pojištěnec svým chováním způsobil. I to má svá pravidla. Pojišťovna samozřejmě důsledně prošetří zda:
 • újma/škoda nebyla učiněna úmyslně,
 • pojištěný neoprávněně neužil motorového vozidla,
 • řidič neodmítl policii zkoušku na přítomnost omamných látek a alkoholu,
 • vozidlo nebylo technicky způsobilé k provozu.

Výše náhrady škody je zde samozřejmě vymezena na maximální limit smlouvy, zákon stanovuje minimální limity. Pojišťovny jsou ochotny uzpůsobit tento limit smlouvy a to do výše 100 000 000 Kč. Záleží na každém, jak si svou pojistku chce nastavit. Dle možností.

Dalším bonusem povinného ručení je asistenční služba, pokud je uvedeno ve smlouvě. Jedná se o poskytnutí včasné pomoci při poruše i nehodě. Asistence může obsahovat odtah havarovaného auta, zajištění hotelu, zajištění nákladů na cestu zpět do místa bydliště. Můžeme se setkat i s právní pomocí.

Postup při nehodě

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody zajistěte nejdříve místo nehody, řádným označením. Předejdete tak dalším nepříjemnostem v podobě řetězové havárie. Pokud jsou na místě zranění, volejte ihned záchrannou službu. Nyní je již na čase řešit „zmačkané plechy“. Pokud je škoda na vozidlech vyšší než 100 000 je nutné volat policii, a to i v případě, že pokud je cena nižší, ale s účastníkem se nedohodnete. Pokud řešíte vzniklou situaci bez přítomnosti policie, zajistěte si:

 • dokument s nacionály obou účastníků nehody (poslouží řidičský průkaz, nebo zelená karta),
 • bydliště, SPZ vozidla
 • pojišťovna viníka

Bezodkladně informujte pojišťovnu o nastalé situaci. V případě, že si nebudete vědět rady, lze využít asistenční službu na telefonu.

Určení ceny povinného ručení

Cena pojistky se bude odvíjet od pojištěného auta, tedy druhu (osobní vs. nákladní auto). Odráží se zde i obsah motoru i účel užívání motorového vozidla. Zvýhodněni mohou být občané ZTP, některé pojišťovny udělují slevy pro tyto řidiče. Sleva se také může promítnout do ceny díky našim řidičským zkušenostem. Řidiči, kteří mnoho let nehavarovali se mohou tohoto bonusu dočkat. Stanovení ceny se může odvíjet i od věku řidiče, stáří vozu, nebo zda se jedná o podnikatele nebo soukromou osobu.

Markantní rozdíl se pouze týká vozidel užívaných jako taxi, nebo provozovaných v půjčovnách. Tato mají cenu podstatně vyšší. Navýšení činní 50 až 100 %.

Neuzavření pojistné smlouvy – sankce

Jak už bylo v úvodu předesláno, jedná se o zákonem stanovenou pojistnou smlouvu, kterou je každý řidič povinen uhradit. Pokud je provozováno vozidlo bez povinného ručení, vlastníkovi hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč. Neexistuje žádná ochranná lhůta, i jeden den bez uhrazené pojistky se může velice prodražit. V případě, že by takové auto způsobilo havárii, neručí pojišťovna za způsobení škody žádným podílem. Celá částka za uhrazení škody by bohužel byla vymáhána po řidiči/viníkovi.

Sjednání povinného ručení on-line

V současné době máme naštěstí na výběr i sjednání smlouvy hezky z pohodlí domova. Tak jako jsme zvyklí nakupovat on-line i tuto smlouvu lze snadno a rychle zajistit prostřednictvím internetu z domova. Pojištění online zajistí mnoho výhod:

 • bonusová sleva oproti sjednání v kamenné pobočce,
 • nemusíte zjišťovat otevírací dobu pojišťovny,
 • vhodné pro nemobilní obyvatele, nebo příliš zaměstnané občany,
 • smlouvu i zelenou kartu obdržíte emailem,
 • podpora vyškolených zaměstnanců zákaznické linky zdarma.

Seznam pojišťoven zprostředkovávající povinné ručení

 • Alianz pojišťovna,
 • AXA pojišťovna,
 • Česká pojišťovna,
 • Česká podnikatelská pojišťovna,
 • ČSOB pojišťovna,
 • Direct pojišťovna,
 • Generali pojišťovna,
 • Hasičská vzájemná pojišťovna,
 • Kooperativa pojišťovna,
 • Slavia pojišťovna
 • Triglav pojišťovna,
 • Uniqa pojišťovna,
 • Wustenrot pojišťovna.

Pokud si nevíte rady, jednoduše si vyberte nejlepší nabídku podle srovnávače. Tuto službu jistě oceníte, stačí zadat důležitá kritéria do online formuláře. Vyzkoušejte například epojisteni.cz:

 • základní údaje o vozidle (typ vozidla, užití vozidla, značka vozidla),
 • zadat údaje o vlastníkovi (jméno, věk, adresa, kontaktní údaje),

Na základě těchto údajů systém vyhodnotí nejvhodnější pojištění. Výsledek bude dostupný již do dvou minut, můžete dosáhnout až 50 % úspory. Jednak budete mít několik nejlepších nabídek ihned k dispozici, zároveň můžete snadno vše zařídit v okamžiku.

Benefity jednotlivých pojišťoven

 • AXA pojišťovna – připojištění okenních skel, cena začíná již od 824 Kč za rok.
 • Česká pojišťovna – získáte slevu až 20 % při sjednání smlouvy on-line, bonus až 55 % pro řidiče, kteří jezdí bez nehod.
 • ČPP – oblíbená pojišťovna, řadí se mezi třetí nejprodávanější.
 • ČSOB – klienti ČSOB mají nárok na slevu až 40 %, dalším dárkem je dálniční známka.
 • Generali – bonusová sleva 20 % při sjednání online.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna – při výpočtu ceny pojišťovna přihlíží k věku řidiče, zvýhodnění sazeb pro vybrané regiony.
 • Kooperativa – klienti Kooperativy mají na povinné ručení slevu až 8 %, sleva pro řidiče bez nehod až 50 %.
 • Slavia – pojišťovna nabízí 30 % slevu pro invalidy, dále slevu 11 % pro druhé, třetí a čtvrté vozidlo.
 • Triglav – možnost převedení bonusu na dalšího rodinného příslušníka u totožné pojišťovny.
 • Uniqa – pojišťovna nabízí bonus v podobě 5 % za každý rok, kdy nezpůsobíte škodu.
 • Wustenrot – bonus za jízdu bez nehod, automatické asistenční služby.

Změna pojišťovny

 • Změna pojišťovny je samozřejmě bezplatná. Pokud se rozhodnete pro změnu, máte na ni právo. Výpověď je nutné učinit písemně, zaslat pojišťovně 6 týdnů před koncem ukončení pojistky. Konec pojistného období si sami můžete zjistit na zelené kartě, pokud nemáte smlouvu takzvaně „po ruce“.
 • Pokud nejste spokojeni s nově uzavřenou smlouvou u nové pojišťovny, máte právo na odstoupení do dvou měsíců od podpisu smlouvy. V tomto případě se jedná o osmidenní výpovědní dobu.
 • Máte možnost odstoupit od smlouvy i dohodou. Pojišťovna vám zašle vyrozumění, přeplatek vrátí na váš účet.
 • Nejčastější případ změny pojišťovny nastává při prodeji vozidla/změně vlastníka. Pojišťovna musí být obeznámena s touto skutečností co nejdříve.
 • V neposlední řadě je důvod ukončení smlouvy s pojišťovnou i uložení registračních značek do depozita. Může se týkat sezonních vozidel. V tom případě stačí nahlásit na dopravní inspektorát. V technickém průkazu bude tato změna zaznamenána.
 • Změna pojistného – pojišťovna vám navýšila částku, která se vám zrovna moc nezamlouvá. V tom případě máte nárok na změnu pojišťovny, a následně na ukončení smlouvy do jednoho měsíce od oznámení změn.

Vše, co jste kdy chtěli vědět o havarijním pojištění

Havarijní pojištění kryje řadu škod a náhradu získáte i v případě, kdy dopravní nehodu sami zaviníte. Pokud máte nový vůz, nebo vůz vyšší pořizovací ceny, havarijní pojištění určitě uzavřete. Seznamte se podrobně s havarijním pojištěním.

Havarijní pojištění se představuje

Havarijní pojištění patří mezi smluvní dobrovolná pojištění. To znamená, že je jen na rozhodnutí majitele vozu, zda si havarijní pojištění uzavře. Havarijní pojištění kryje majitele vozu při havárii i v případě, že vznikla jeho vinou. Dále pokrývá škody způsobené na voze přírodními živly nebo vandaly. Pojišťovna vyplácí náhradu i v případě odcizení vozu. Pokud dojde k dopravní nehodě, kryje havarijní pojištění škody na vašem automobilu v případě, že jste nehodu zavinili. Pokud je na vině druhý řidič, bude se škoda hradit z jeho povinného ručení bez ohledu na to, že máte havarijní pojištění uzavřeno.

Pojistná smlouva pro havarijní pojištění existuje v několika modifikacích a je možné si pojistná rizika různě kombinovat.

U havarijního pojištění nabízí pojišťovny různá doplňková pojištění. Velmi vyhledávanou službou jsou především nejrůznější asistenční služby. Asistenční službu oceníte zejména při pobytu v zahraničí nebo při poruše, která znamená nepojízdný vůz. Havarijní pojištění se zpravidla uzavírá pro evropské státy.

Základní rizika, která havarijní pojištění pokrývá:

 • havárie,
 • odcizení vozu,
 • poškození přírodním živlem,
 • vandalismus.

Obvyklé varianty pojistných smluv

Pojišťovny pracují v základu se třemi typy smluv. U nových vozů se zpravidla doporučuje uzavřít pojištění, které kryje všechna rizika, takzvané allrisk. Pojištěni pak budete na škody způsobené havárií, přírodními živly i pro případ krádeže. Další možností jsou kombinace rizik, kdy pokrýváte havárii a živel nebo odcizení a živel.

Oblíbené asistenční služby

Při uzavření havarijního pojištění máte k dispozici i asistenční služby. Podrobně si prostudujte nabídku pojišťovny. Některé asistenční služby pojišťovna hradí a u některých pouze pomáhá s vyřízením a zajištěním. Obvykle asistenční služby zahrnují odtah vozidla v případě poruchy. Odtah vozidla se provádí do nejbližšího autorizovaného servisu. Z havarijního pojištění je možné žádat i úhradu za vyproštění vozidla nebo opravu vozidla na místě. V případě závažné poruchy daleko od bydliště se v rámci asistenčních služeb proplácí i úschova nepojízdného vozidla, ubytování cestujících nebo náklady na náhradní dopravu.

Co je možné připojistit

Každý řidič vnímá rizika jinak, a proto pojišťovny nabízejí celou řadu doplňkových služeb. Jakmile budete uzavírat havarijní pojištění, můžete si vybrat i připojištění dalších rizik. Je možné do smlouvy přidat pojištění čelního skla nebo věcí, které budou v době škodné události přepravovány ve vozidle nebo na mimořádnou výbavu vozu. Pokud v autě často vozíte další osoby je vhodné uzavřít i doplňkové pojištění na úraz cestujících osob. Při cestách na delší vzdálenosti jistě oceníte možnost úhrady nákladů na náhradní vozidlo.

Možná připojištění:

 • čelní sklo,
 • zavazadla,
 • úraz nebo smrt řidiče a cestujících,
 • garantovanou cenu pojištění.

Jak se počítá výše pojistného u havarijního pojištění

Do výpočtu ceny pojištění vstupuje celá řada proměnných. Pojišťovna vychází ze značky a typu vozidla, jeho pořizovací ceny a stáří vozu. Posuzuje bydliště majitele i jeho řidičskou historii. Ceny se odvíjí i od zvolené frekvence platby, typu smlouvy (která rizika budou pokryta) a výše spoluúčasti řidiče. Uvádět budete i účel užívání vozidla, vybavení vozidla nebo to, jak je vozidlo zabezpečeno. Různé pojišťovny nastavují různou výši pojistného i pro dva stejné vozy. To je možné, protože různé pojišťovny nabízí jiné limity plnění, jiný rozsah asistenčních služeb, jinou rychlost vyřízení pojistné události.

Zvýhodněná cena bývá nastavena v případě, že se na vůz uzavírá povinné ručení a havarijní pojištění u jedné pojišťovny současně.

Pojištění auta je možné na různé ceny

Jakmile budete sjednávat pojištění, je možné vybrat si na jakou cenu auto pojistíte. Můžete mít auto pojištěné na novou cenu. V případě pojistné události pak pojišťovna vyplatí cenu odpovídající pořízení nového auta. Dále je možné pojistit vůz na cenu časovou. Vyplacená náhrada bude vypočítána s ohledem na stáří a opotřebení vozu. Poslední možností je obecná cena. Pojišťovna by prověřila současnou nabídku na trhu a vyplatila by cenu, která odpovídá ceně vozu, který je nabízený v bazaru.

Na jaké vozy uzavírat havarijní pojištění

Havarijní pojištění bývá nákladnější, a proto řada řidičů pečlivě zvažuje, zda pojistnou smlouvu uzavře. Někdy výše pojistného vychází i na desítky tisíc korun ročně. Havarijní pojištění si nejvíce sjednávají majitelé nových vozů a majitelé dražších aut. Obvykle se doporučuje havarijní pojištění uzavírat na vozy, které nejsou starší šesti let. Na starší vozy uzavírejte pojištění s ohledem na jejich pořizovací cenu, u dražších vozů se havarijní pojištění vyplatí i v případě, že je auto starší.

Nové vozy se většinou pojišťují na všechna rizika, majitelé starších automobilů si už volí nejrůznější kombinace pojištěných rizik a tím získávají nižší cenu pojistného.

Sjednání havarijního pojištění

Havarijní pojištění nabízí na našem trhu celá řada pojišťoven. Zpravidla máte možnost uzavřít pojištění on-line, prostřednictvím formuláře pojišťovny.

Pojišťovny, které nabízejí havarijní pojištění:

 • Allianz pojišťovna.
 • Česká podnikatelská pojišťovna.
 • Česká pojišťovna.
 • ČSOB Pojišťovna.
 • Direct Pojišťovna.
 • Generali Pojišťovna.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna.
 • Kooperativa pojišťovna.
 • Slavia pojišťovna.
 • UNIQA pojišťovna.
 • Wüstenrot pojišťovna.

Zjišťování ceny havarijního pojištění

Zjistit cenu havarijního pojištění u jednotlivých pojišťoven není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Jakmile navštívíte on-line stránky a začnete vyplňovat složité formuláře, budete muset mít u sebe celou řadu dokumentů. Zadání všech údajů do jednoho formuláře u jedné pojišťovny vám zabere i více než 15 minut. Absolvujete to u jedné, možná u dvou nebo tří vybraných pojišťoven. Co zjistíte? Že na konci vyplněného formuláře často není sdělení konkrétní ceny za vaše havarijní pojištění, ale žádost o váš telefonní a emailový kontakt. Poté obdržíte zprávu, že se vám ozve pracovník pojišťovny a že vám sdělí konkrétní nabídku.

Kdybyste vynásobili čas, který byste museli strávit u jednotlivých formulářů zadáváním údajů jistě dojdete k závěru, že jsou to hodiny. U některých pojišťoven ani nemáte možnost on-line formulář vyplnit a jste odkázáni na zákaznickou linku.

Také narazíte na problém s porovnáváním jednotlivých nabídek. Neuvidíte rozdíly mezi jednotlivými typy smluv, výše limitů, rozsah asistenčních služeb atp.

Snadná cesta k výhodné ceně havarijního pojištění

Nikdo z nás nemá tolik volného času, aby procházel každou nabídku od pojišťovny. Mě samotné velmi vadila i skutečnost, že každá pojišťovna získává mé kontaktní údaje a údaje o mém vozu. Musela jsem zadávat i rodné číslo. Předpokládám, že mi velmi rychle začnou chodit nejrůznější nabídky a budu nucena odpovídat na množství telefonních hovorů. Už budu navždycky v databázi zákazníků.

U formulářů jsem strávila věčnost, přesto jsem se ke konkrétním cenám dostávala jen velmi obtížně. Proto je nutné si hledání výhodné ceny havarijního pojištění co nejvíce usnadnit. Osobně jsem byla nejvíce spokojená se službami srovnávače ePojisteni.cz. Zadala jsem údaje jen jednou a velmi brzy jsem zjistila konkrétní nabídky od pojišťoven. Nabídky jsou zde seřazeny podle nejvýhodnější ceny a vybrané pojištění můžete rovnou uzavřít. U ePojisteni.cz se mi velmi líbila přehlednost, rychlost a jednoduchost ovládání.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}