.st0{fill:#FFFFFF;}

Na co se vztahuje povinné ručení 

 6 května, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Koupě je dost drahá záležitost. Teď si navíc představte, že kromě vedlejších nákladů jako jsou pohonné hmoty, občasné umytí vozu a drobné opravy nebo výměny, musíte platit i velké a finančně náročné opravy (např. po dopravní nehodě). Ať už se jedná o již zmíněnou dopravní nehodu nebo špatné parkování jiného vozidla, všechno by musela vykrýt vaše měsíční výplata, jinak byte byli bez vozidla.

Povinné ručení je alternativou, která zaplatí opravu vozidla, vždy se přihlíží akorát k tomu, kdo je viník dané pojistné události. Nutno také podotknout, že povinné ručení je zákonem dané. Což se nedá říct o havarijním pojištění, které je dobrovolné a volí se především individuálně.

Jaký je rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením?

Pro někoho je povinné ručení a havarijní pojištění totožná věc, opak je pravdou. Obě pojistky se týkají vozidel, jejich význam je však zcela odlišný. Pro tento termín je také potřeba odlišovat dvě základní osoby – viníka a poškozeného. Viník dopravní nehody je osoba, která nehodu způsobila. Poškozený je naopak osoba, která je obětí dopravní nehody.

Povinné ručení

Povinné ručení je zákonem dané, vztahuje se na všechna vozidla, která se pohybují na pozemních komunikacích. Není-li vozidlo pojištěno, nesmí být zaparkované ani na veřejném parkovišti. Pokud vozidlo nemá povinné ručení, hrozí vám výrazná pokuta. Jestliže vlastní vozidlo, které není pojízdné, musíte jej odhlásit a zlikvidovat. Jinak musíte mít pojištěné i takto nepojízdné vozidlo. V případě dopravní nehody, kdy není sjednané povinné ručení, musíte zaplatit i veškeré škody na vozidlech nebo zdraví poškozených osob.

Povinné ručení je zkrácený termín, který se používá. Oficiální název je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinné ručení kryje škody na vozidle, majetku a zdraví poškozené osoby. Jedna osoba může mít pojištěných více vozidel, avšak každé vozidlo musí mít vlastní pojistku. Není možné využívat jedno povinné ručení na více vlastněných vozidel.

U povinného ručení jsou zákonem dané minimální limity pojistného plnění, které jsou stanoveny na 35 milionů korun. Tato suma je opravdu jen minimální a vyplatí se sjednat mnohem větší. Často můžete způsobit nehodu, u které bude více poškozených osob, a takto nízké limity by byly nedostatečné.

Povinné ručení nemá žádnou platnost, pokud je viník nehody pod vlivem alkoholu. V takovém případě na místo nehody přivolejte vždy policii, která k tomu doloží i písemný záznam o nehodě. Viník dopravní nehody tak musí škody na vozidle uhradit z vlastních finančních zdrojů.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je dobrovolné, často si jej sjednávají především řidiči, kteří mají novější vozidla. Je-li vozidlo zakoupeno na leasing, je havarijní pojištění povinné. Pokud dáte přednost operativnímu leasingu, budete mít havarijní pojištění i povinné ručení zahrnuto již v měsíčních splátkách.

Při sjednávání havarijního pojištění je také zapotřebí určit spoluúčast. Jedná se o procentuální částku, kterou budete platit, když způsobíte dopravní nehodu. Je-li nastavena spoluúčast ve vysokých procentech, budou splátky havarijního pojištění levnější. Na druhou stranu musíte počítat s tím, že pokud způsobíte pojistnou událost, musíte tuto procentuální částku zaplatit z vlastních kapes.

Jestliže způsobíte dopravní nehodu, z vašeho povinného ručení je vyplacena škoda na vozidle a případná újma na zdraví poškozené osobě.  Zatímco z havarijního pojištění zaplatíte vlastní škody na vozidle. Havarijní pojištění je velice komplexní, můžete si do něj zahrnout mnoho různých složek, které jsou pro vás vhodné. I havarijní pojištění má své limity, které si musíte při sjednání určit.

Jestliže hledáte nejlevnější havarijní pojištění, zaměřte se na výběr pojištění allrisk, kde máte všechna krytá rizika v jednom balíčku. Je to nejen vhodnější z praktických důvodů, ale také nejlevnější. Jestliže chcete u sjednávání pojištění výrazně ušetřit, vyberte si povinné ručení i havarijní pojištění u jedné pojišťovny.

Co lze připojistit k povinnému ručení?

V některých případech není nutné sjednávat ani havarijní pojištění, neboť se dá připojistit již skoro vše. Největší zájem připojištění bývá o následující:

 • střet se zvěří,
 • poškození skel,
 • přírodní živly,
 • úraz řidiče a spolujezdce,
 • vandalismus a odcizení.

Jedná se o doplňky, které k základu povinného ručení nabízí všechny pojišťovny.

Jaké bonusy nabízí jednotlivé pojišťovny?

Na trhu je pojišťoven mnoho a všechny si musí navzájem konkurovat. Snaží se přicházet s něčím novým, co oslní a přiláká více klientů. Mezi příklady patří následující pojišťovny, které svým budoucím klientům nabízí následující výhody.

Pojišťovna Allianz

Pojišťovna Allianz má sjednané pojištění podle individuálních potřeb. Z toho vyplývá, že pokud ujedete málo kilometrů, budete platit málo. V balíčku KOMFORT máte také k dispozici asistenci a právní poradenství 24/7.

Pojišťovna Generali

Pojišťovna Generali svým klientům nabízí po dobu 3 let stejnou částku na pojistném. I při běžném zdražování všech produktů, vaše povinné ručení po celou tuto dobu zůstává ve stejné výši. POZOR, to se ovšem nevztahuje na situaci, kdy způsobíte pojistnou událost. V takovém případě je automaticky pojistné navýšeno.

Pojišťovna VZP

Ač je pojišťovna VZP známá spíše jako zdravotní pojišťovna, nabízí i možnost povinného ručení. V jejím podání je velice zvláštní pojištění GAP. Jedná se o službu, při které je dorovnána cena vozidla. Příklad: Pokud si zakoupíte vozidlo, automaticky ztrácí na hodnotě. Tato hodnota se snižuje s každým rokem užívání. V případě totální škody je vyplacena ponížená částka, kterou pojištění GAP dorovná.

Pojišťovna UNIQA

Pojišťovna UNIQA svým klientům nabízí krátkodobá nebo sezónní povinná ručení. Jedná se především o motorky nebo vozidla, která se užívají v letním období. Krátkodobé povinné ručení je třeba v případě, že si zakoupíte vozidlo a potřebujete s ním vyjet na pozemní komunikaci, abyste jej převezli domů. Ve smlouvě máte přesně stanovenou dobu, na kterou se sjednává.

Na co se vztahuje povinné ručení?

U dopravní nehody je povinné ručení nezbytností, jaká kryje rizika a na co se vztahuje povinné ručení, a kdy je potřeba havarijní pojištění, abyste měli šanci získat nějaké peníze od pojišťovny?

 • Škody na vozidle poškozeného – povinné ručení kryje majetkové škody, které vzniknou na vozidle.
 • Škody na majetku – kromě vozidla často také může dojít k poškození věci, jedná se především o svodidla, sloupy nebo oplocení některých domů.
 • Škody na zdraví nebo úmrtí – kromě majetkového vyrovnání se povinné ručení vztahuje i na újmu na zdraví nebo usmrcení. Hrazen je pobyt v nemocnici, léčba, v krajních nouzích i soudní výlohy.
 • Vyčištění po nehodě – u vážnějších dopravních nehod, ke kterým musí vyjíždět i hasiči, musí být výjezd spojený s odklizením po dopravní nehodě.
 • Ušlý zisk – povinné ručení se vztahuje i na situace, které vynahrazují škody v podobě ušlého zisku.
 • Právní pomoc – pokud má poškozená osoba újmu na zdraví, je z pojistného ručení hrazena právní pomoc. Hrazena je také v případě, kdy dochází ke konfliktu s pojišťovnou, nejčastěji zamítnutí vyplacení pojistného plnění nebo jeho krácení. Pomoci se vám dostane i v případě, kdy je pojistitel v časovém prodlení.

Jak již bylo řečeno v úvodu, povinné ručení nekryje všechna rizika s užíváním vozidla.

 • Škody způsobené na vlastním vozidle.
 • Neoprávněné užití vozidla.
 • Úmyslně způsobená škoda.
 • Technická nezpůsobilost vozidla.
 • Pozitivní test na alkohol nebo drogy.
 • Účast na závodech mimo pozemní komunikace.
 • Škoda způsobená na vozidle příbuzného nebo člena společné domácnosti (jinými slovy, pokud nabouráte vozidlo svého partnera při vyjíždění ze zahrady, nemáte nárok tuto škodu vykrýt z povinného ručení).
 • Manipulace nákladu u zastaveného vozidla.

Jak se platí povinné ručení?

Platby povinného ručení jsou závislé na pojišťovně, ale i vás. Často se nabízí pojištění platit buď ročně, pololetně nebo čtvrtletně. V některých případech máte možnost platit povinné ručení i každý měsíc. U vysokých částek povinného ručení je často suma rozdělena alespoň na polovinu. Povinné ručení vyplaceno najednou (tedy 1x ročně), je pro klienty pojišťovny nejvýhodnější. Čím více splátek během roku provedete, tím více si připlatíte v každé splátce.

Povinné ručení se nejčastěji platí převodem na běžný účet. V některých případech, rozuměno u některých pojišťoven, je možnost platit pojistné poštovní poukázkou.

Na co se vztahuje povinné ručení

Jak na vyplacení pojistného plnění?

Náhrada škody z povinného ručení probíhá následovně.

 • Záznam o nehodě – jestliže jste se stali součástí dopravní nehody, máte několik povinností. V prvé řadě je nutné zjistit, zda jsou všechny zúčastněné strany dopravní nehody v pořádku. V případě zranění musíte poskytnout první pomoc, je-li to nutné, zavolat záchrannou službu. Následovně postavte výstražný trojúhelník, oblékněte si reflexní vestu a začněte vypisovat záznam o nehodě. Často se k dopravní nehodě volají i policejní složky, které vám se zápisem pomohou.
 • Nahlášení pojišťovně – pojišťovně by měla být pojistná událost nahlášena okamžitě. Jakožto poškozený si okamžitě můžete podle registrační značky zjistit název pojišťovny. Postačí k tomu telefon, internet a databáze České kanceláře pojistitelů. Osobní údaje by měly být uvedeny v záznamu o nehodě.
 • Dokumentace – kromě záznamu o nehodě by mělo být doplněno hlášení o fotodokumentaci. Nespoléhejte na fotografie viníka nehody, který bude pojistnou událost nahlašovat, mějte i své fotografie. Vhodné jsou i kontakty na svědky, pokud jsou nějací přítomni.
 • Vyžádání pojistného plnění – poškozený se spojí s pojišťovnou viníka a vyžaduje vyplacení pojistného plnění. Pojišťovna musí pojistnou událost prozkoumat do 3 měsíců, poté musí být vyplaceno pojistné na opravu vozidla.

Toto je příklad dopravní nehody, ve které je jasný viník nehody. Existují také případy, kdy viník dopravní nehody ujede z místa činu. V takovém případě se vždy obraťte na policii. Nejdříve se bude hledat viník nehody, u neúspěšného pátrání je situace nahlášena garančnímu fondu, který vyplatí škodu způsobenou na vozidle. Garanční fond je podporován z každého povinného ručení, jedná se o částku 3 procent z celkové výše pojistného. Toto procento máte k povinnému ručení přičteno automaticky, pojišťovny jej pak odvádí.

Jak opravit auto z povinného ručení?

Při dopravní nehodě může být mnoho způsobů, jak se dopravní nehoda stala. S tím také souvisí, jak se vozidlo opravuje, respektive financuje.

Jste viníkem dopravní nehody

V takovém případě má poškozený škodu zaplacenou z vašeho povinného ručení, čímž se vám navýší platby povinného ručení. Vaše vozidlo bude opraveno buď na vlastní náklady, nebo pomocí havarijního pojištění, pokud jej máte sjednané.

Jste v roli poškozeného

Pokud není označen viník dopravní nehody, nejsou tedy žádné důkazy. Pak je jediná možnost, využít havarijní pojištění, pokud jej máte. Možnosti vyplacení pojistného od pojišťovny jsou dvě.

Vyčíslení od pojišťovny – pokud přijede likvidační technik pojišťovny, vyčíslí částku, kterou vám zašlou na účet. Jedná se o vhodnější variantu pro každého, kdo si zvládne vozidlo opravit samostatně. Máte tak rozpočet mnohem nižší a peníze navíc.

Faktura – v opačném případě proplacení faktory z autoservisu, což je druhá možnost finančního vyrovnání. To je vhodnější pro každého, kdo využije možnost autorizovaného servisu, což se týká převážně dražších vozidel.

Jak na levné povinné ručení?

Často majitelé vozů vybírají nejlevnější povinné ručení, neboť většina z nich zahrnuje to stejné. Nevyhledávají tak podle preferencí, ale spíše ceny. K těmto účelům je vhodné využít online srovnávač epojisteni.cz, kde si snadno zjistíte cenu povinného ručení, které vám nabízí jednotlivé pojišťovny. Zároveň si také z pohodlí domova můžete sjednat to své povinné ručení, k pomoci vám budou proškolení pracovníci, kteří s vámi proberou jednotlivé možnosti, vypracují smlouvu a zašlou vše potřebné poštou. Zelenou kartu dostanete okamžitě v elektronické podobě na e-mail, stačí jen zaplatit první platbu.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}