.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak změnit pojištění auta 

 8 června, 2022

Jana Vochková

5/5

Každý, kdo uplatňuje nárok na motorové vozidlo nebo s ním pracuje (jezdí do práce, do školy nebo na výlety, a atd.), musí mít povinnou ochranu – „ povinné ručení “, proti rizikům třetích stran. Jeho sjednání je jednoduché, ale nelze ho sjednat hned. Ale nejspíš nám svítá ne lepší časy.

Nezbytným pojmem je ochranná lhůta. Takto se charakterizuje období, po které se sjednává pojistná smlouva. Tato doba je v rámci ochranného režimu stanovena na určité období nebo na dobu neurčitou. V případě, že se během doby trvání přístupu vyskytne ručitelská událost, je ručitel povinen zaplatit.

Co udělat před sjednání změny pojištění

Když se rozhodnete změnit povinné ručení, je nejlepší využít nástroj pro porovnání povinné ochrany a porovnat všechny nabídky dostupné v inzerci. Pomocí srovnávače je možné objevit nejlevnější povinná ručení, aby klient nemusel platit vysoké částky za povinné ručení. Vědět, kdy vůbec můžete povinný závazek ukončit, je v poslední době navíc zásadní údaj, který mění povinný závazek. Ve skutečnosti existuje několik alternativ, kdy je možné předložit výpověď k povinnému ručení a daná společnost to musí uznat.

V případě změny povinného ručení rozhodně nejde o ujednání o „zastavení “ placení povinného závazku, protože v tu chvíli vznikne dluh, který musí být v tu chvíli zaplacen, a s tímto závazkem také vznikají sankce za nezaplacený povinný závazek.

Důvod změny Termín oznámení výpovědi Vrácení zbývajícího pojistného
Nespokojenost s novou smlouvou do 2 měsíců od uzavření smlouvy ano
Končící pojistné období nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období ne, pojistné dobíhá do konce pojistného období
Nespokojenost s řešením nehody do 3 měsíců od oznámení nehody ano
Zdražení povinného ručení do 1 měsíce od oznámení změny podmínek ne, pojistné dobíhá do konce pojistného období
Prodej, krádež nebo vyřazení auta když nastane tato událost ano

Co změnou pojištění získám a co ztratím?

Nejvíce můžete ztratit několik minut svého času. Změnou těchto společností nepřicházíte o žádné odměny, změna ochranných společností je bezplatná. Budete moci získat mnohem lepší ochrany za vzdáleně lepší, někdy mnohem lepší, vyšší a silnější ochranu za zmenšené náklady. Na epojisteni.cz jsou neustále připraveni objevit pro vás ty nejlepší ochrany na inzerátech pro vaše potřeby. Nechte si  srovnání s na epojisteni, ušetříte peníze, které použijete svým vlastním způsobem!

Pokud se rozhodnete změnit pojišťovací společnost, musíte svůj stávající přístup k pojistce písemně zrušit. Smlouvu však nemůžete ukončit kdykoli ze dne na den. Ukončení smlouvy se řídí příslušnými zákony (paragrafy 1811 a 2760 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákon 168/1999 o ochraně motorových vozidel). Uspořádali jsme pro vás několik bodů pro nejběžnější způsoby ukončení pojistek. Ale na to se podíváme až za chvíli!

Smlouvu vždy ukončete v písemné podobě a odevzdejte ji na přepážce patřičné pojistné společnosti nebo ji zašlete doporučeně poštou. Konec musí být pokaždé podepsán vaším rukopisem. Doporučujeme si nechat vyhotovit hned dva dokumenty (a ve skutečnosti veškerou komunikaci s pojistnou společností), přičemž si necháte kopii a jim doložíte originál (v případě, že jej odevzdáte na přepážce). Ochranná společnost vás s největší pravděpodobností požádá o vrácení platné zelené karty (to se samozřejmě netýká ukončení ochranných opatření na konci sjednané doby).

Pořád přemýšlíte proč se zabývat výpovědí smlouvy?

Pojišťovací společnosti na našem v trhu nabízejí řadu možností ochrany. Rozdíl mezi přesně stejnými ochranami pro dvě odlišné položky může být v řádu stovek korun ročně. V různých kalkulačkách povinných ručení se můžete podívat na případy, kdy se rozdíl pohybuje mezi nejlevnějším a nejdražším ručením pro stejné vozidlo činil až 8 000 Kč ročně!

Tabulka: s poskytovateli povinného ručení a jaké jsou lhůty ke změně

Pojišťovna Běžná výpovědní doba
Allianz pojišťovna 1x ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
AXA pojišťovna 1x ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Česká podnikatelská pojišťovna 6 týdnů před splatností pojistného
ČSOB pojišťovna 1x ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Direct pojišťovna Dohodou, třeba ze dne na den
Generali Česká pojišťovna 1x ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Hasičská vzájemná pojišťovna 1x ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Kooperativa pojišťovna 6 týdnů před splatností pojistného
Pillow pojišťovna 2 týdny před splatností pojistného
Pojišťovna VZP 1x ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Slavia pojišťovna 1x ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
UNIQA pojišťovna 1x ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy

1. Výpověď ke konci pojistného období

Jde pravděpodobně o nejběžnější způsob ukončení pojistné smlouvy. Ukončení musí být provedeno písemně a doručeno nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy (den a měsíc začátku smlouvy) na adresu pojistitele. Ukončení doby sjednání najdete v pojistné smlouvě nebo na zelené kartě. V případě, že si nejste jisti, a pokud vám to nedělá potíže, kontaktujte poskytovatele pojistky.

Můžete rychle zaslat svůj požadavek, ale smlouva je ukončena v den, kdy končí ochranná lhůta. Zákon jako vždy mluví jasně: Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2807. Je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, může pojištění skončit převzetím výpovědi poskytovateli pojistných událostí nebo pojistníkem ke konci přístupové doby. V každém případě, pokud je dokument doručen druhé straně později než šest týdnů před datem, kdy končí pojistná doba, mělo by pojištění skončit ke konci přístupové doby.

Vzor výpovědi  povinného ručení pro zaslání na pojišťovnu

Do hlavičky na levé straně si napíšete název pojišťovací společnosti a její adresu. K tomu patří samo sebou i město, ve kterém se nachází stejně jako PSČ města. Napravo vypíšete údaje V (v jakém městě jste) a den (kolikátého dokument píšete, nebo posíláte). Pak nastane čas pro vypsání odstavce, ve kterém se nachází název důvodu:

  • Věc: Výpověď smlouvy č. xxxxx

Pod tento název přijde důležitý text, ve kterém uvedete, proč chcete vypovědět stávající smlouvu. Text nemusí být zrovna dvakrát dlouhý, ale musí jasně obsahovat sdělení.

  • Například:

                Vypovídám výše uvedenou smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni smlouvy.

                Současně žádám o zaslání potvrzení o době trvání a škodném  průběhu pojištění.

                S pozdravem               

Nakonec napravo uveďte své jméno, pod sebe tyto údaje: ulice, místo a PSČ. Jednoduché, že?

2. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

V případě, že jste si již pojištění sjednali (max. 2 měsíce zpětně) a nejste s ním spokojeni, smlouvu jednoduše zrušíte. Pojišťovna vám přeplatek za pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) pošle na váš účet nebo poštovní poukázkou (hotovostní poukázkou) na vaši adresu. Smlouva je ukončena 8 dní po obdržení vaší výpovědi. V zákoně stojí toto: Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2805 „Ručitelé nebo pojistník mohou ukončit protekci s osmidenní výpovědní lhůtou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy.“

3. Výpověď do 3 měsíců ode dne vzniku pojistné události

V případě, že jste měli pojistnou událost, je možné ukončit pojistku do 3 měsíců od oznámení události vzniku vaší pojistné události. Pojišťovací společnost vám vrátí vzniklý přeplatek za pojištění (tzv. nevyužité pojistné) na váš účet nebo poštovní poukázkou (hotovostní poukázkou) na vaši adresu. Smlouva je ukončena 1 měsíc po obdržení vaší výpovědi. V zákoně je napsáno: Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2805 „Pojistitelé nebo pojistník mohou ukončit pojistnou ochranu s jednoměsíční výpovědní lhůtou do tří měsíců ode dne oznámení pojistné události poskytovateli pojistné ochrany příležitostné.“

4. Výpověď přes dohodu

Pro tento způsob ukončení byste měli získat souhlas společnosti. Doporučujeme proto, abyste s vyžádáním nové jednoduše počkali, dokud vám společnost nedá souhlas. Je vhodné uvést důvod ukončení. Ochranné společnosti obvykle neuznávají ukončení kvůli lepší nabídce. Záruky mohou jako důvod uznat vaše zklamání, podvod při uzavírání dohody apod. Společnost vám přeplatek za ochranu pošle na váš účet nebo poštovní poukázkou. Smlouva je ukončena dnem, na kterém se obě strany shodnou.

5. Jak zrušit povinné ručení při prodeji auta

Je jedním z dalších nejčastějších důvodů pro změnu. Ručení se uzavírají ke dni oznámení ukončení. V případě změny vlastnictví, doporučujeme tuto změnu ihned ohlásit. Společnost potvrdí pojistné, které souhlasí se zákonem, nikoli v den transakce vozidla, ale v den oznámení změny vlastnictví. Tímto způsobem, v případě, že oznámíte převod vozidla, například měsíc po převodu, vám společnost bude účtovat pojistné za tento měsíc.

Je běžné, že několik ochranných opatření vyžaduje potvrzení o změně vlastnictví buď duplikátem smlouvy o transakcích, nebo duplikátem velkého technického průkazu.

6. Vyřazení vozidla z evidence

Obecně častým důvodem pro ukončení dohody o pojištění známé jako uložení značek do depozita. Nejčastěji se týká tzv. sezónních vozidel. Ať je to jakkoli, pojistku zrušíte u jakéhokoli vozidla a kdykoli. Jediné, co byste měli udělat, je odhlásit vozidlo na dopravním inspektorátu. V tu chvíli zašlete pojistné společnosti svoji výpověď s duplikátem velkého technického průkazu, kde je tato změna zaznamenána.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Honza
Honza
20.1.2023 11:29

Poslal jsem výpoveď do Kooperativy přesně podle návodu a pak mi to vyšlo u ČPP o třetinu levnějc!! Díky za návod, který se zejména v dnešní době opravdu hodil

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}