.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak zjistit dluh na povinném ručení 

 7 května, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Dlužíte na povinném ručení? Stát se to může. Co v takovém případě bude následovat a jak zjistit, kolik a komu vlastně musíte zaplatit?

Jak vznikne nedoplatek na pojistném

Nejčastěji si dluh motorista způsobí sám vlastní liknavostí. Dojde k tomu tak, že jednoduše pojištění v řádném termínu zapomene zaplatit.

Pojišťovna, která zjistí podobnou nesrovnalost, nejprve pošle upomínku. Zpravidla upomínky chodí cestou elektronickou, nemělo by se vám tedy stát, že se k vám pošta nedostane, protože se fyzicky zdržujete na jiné adrese, než je ta, kterou máte uvedenou jako trvalé bydliště.

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 50 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Pokud zaplatíte, nestane se nic. Budete-li dál pojišťovnu ignorovat, dorazí upomínka druhá, případně třetí. Pak vám vaše pojišťovna pro nezaplacení pojistku vypoví. Zánik pojistného z důvodu jeho neplacení je jednou z nejčastějších příčin jeho zrušení. To ale situaci určitě nevyřeší. Celý pomyslný kolotoč se však tímto teprve roztáčí a jednoznačně není vhodné nechat situaci být.

Jak zjistím, jestli mám platné povinné ručení?

Nejjednodušší je zavolat přímo do své pojišťovny a zeptat se na infolince. Zde vám ochotně tuto informaci podají.

Jste zrovna za volantem a nemůžete nebo nechcete telefonovat, ale informaci o platnosti povinného ručení byste potřebovali nejlépe ihned? Podívejte se na zelenou kartu. Tu byste ve voze vždy měli mít. Najdete na ní mimo jiné i datum platnosti povinného ručení.

Poslední možností, jak zjistit, jestli máte platné povinné ručení, je náhled do databáze České kanceláře pojistitelů. Ten můžete provést jednoduše online. Stačí vám znát SPZ vozu. Pak už si pouze zadáte datum, k němuž si přejete platnost pojistky zjistit.

Můžu uzavřít povinné ručení zpětně?

Ne, to jednoznačně možné není. Pojistku si můžete uzavřít vždy nejdříve od aktuálního data. Jakékoli nesrovnalosti z minulosti tak antedatováním pojištění určitě neobejdete.

Zpětná platnost povinného ručení však v praxi nastává běžně, pokud zároveň pojistku nezaplatíte, ale rozhodnete se k tomu až o několik dní později. U většiny pojišťoven máte až 15 dnů na zaplacení. Pokud to dodržíte, pojistka se vztahuje i na dobu před jejím uhrazením.

To vám dává možnost si ještě rozmyslet, zda pojištění opravdu chcete. Pojistku lze jednoduše zrušit, pakliže byste například našli výhodnější nabídku. K tomu můžete využít internetové srovnávače, které vám jednoduše pomohou povinné ručení porovnat.

Tyto internetové kalkulátory vyžadují zadání pouze několika vstupních informací. Během několika málo minut vám tak poskytnou komplexní průřez současnými nabídkami na trhu. Pojištění si díky nim můžete sjednat skutečně výhodně.

A nejen to, můžete se těšit i na příjemné bonusy a dárky. Srovnávač ePojištění.cz momentálně nabízí dárek ve formě poukazu na nákup na Mall.cz. Využít ho můžete například na pořízení kamery do auta. Zároveň se můžete těšit na slevu ve výši 850 Kč na pískování skel.

Co se stane s nepojištěným autem

Nepojištění zůstat nemůžete, neboť je povinné ručení ze zákona povinné. Proto vám za jízdu bez povinného ručení hrozí pokuta ve výši až 40 000 Kč.

Výraznější problém nastane za předpokladu, že s nepojištěným autem způsobíte škodu. V takovém případě ji budete muset uhradit sami. Respektive zaplatí ji za vás Česká kancelář pojistitelů neboli ČKP. To je profesní organizace pojišťoven, které mají oprávnění poskytovat na území České republiky pojištění odpovědnosti za škodu.

Výplata plnění proběhne z tzv. garančního fondu. ČKP ovšem bude následně příslušnou sumu vymáhat po řidiči a provozovateli vozidla. Není-li znám provozovatel, pak jde zodpovědnost za vlastníkem.

Následně můžete dlužnou částku zaplatit najednou, případně v pravidelných splátkách. Ovšem pozor, škody dosahují značné výše, a to hlavně u škod na zdraví. Pohybovat se mohou i v řádech desítek milionů korun.

Hřešit na to, že vám se nehoda stát nemůže, tudíž je povinné ručení zbytečné, je ovšem taktéž poměrně riskantní. Potvrzují to statistiky. Nepojištěná vozidla, jichž je momentálně 149 000, způsobí ročně kolem 3 000 škod.

Jak zjistit dluh na povinnem ruceni

Co je garanční fond a jaká je výše příspěvku

Garanční fond je fond, do kterého musejí všichni nepojištění motoristé povinně přispívat. Právě příspěvky tvoří společně s výše vzpomenutými vymoženými škodami zdroje financí v tomto fondu.

Pro případ, že by se do fondu nepodařilo na uhrazení škody shromáždit dostatek prostředků, financují jej i členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků.

Pojišťovny navíc přispívají i do tzv. Fondu zábrany škod. A to částkou ve výši 3 % z celkově uhrazeného pojistného za každý rok. Prostředky z fondu se následně rozdělují mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Příspěvek do garančního fondu musí být nutně vyšší než cena povinného ručení, neboť řidiče má motivovat k tomu, aby se řádně pojistil. Mějte na paměti, že příspěvek určitě neslouží jako alternativa povinného ručení.

Jeho výše je stanovena vyhláškou č. 205/1999 Sb. Výše poplatku dle typu vozidla a délce nepojištěného období činí 20 až 300 Kč za den. U osobních aut se tak pohybuje v závislosti na objemu motoru kolem 30 až 90 Kč.

Pohlídejte si přepis i vyřazení z evidence

Typický případ, který otevírá cestu k dluhu u ČKP, aniž byste přímo nezodpovědně ignorovali upomínky od své pojišťovny, nastává, když automobil zapomenete přepsat na nového majitele v případě prodeje.

Druhý obdobný případ je situace, kdy vozidlo už fyzicky neexistuje, ale stále je zaneseno v evidenci. Samotné vozidlo může být zlikvidováno z důvodu totální škody nebo se ho rozhodnou mnozí majitelé zlikvidovat i sami, pro celkově nevyhovující technický stav a nerentabilitu jakýchkoli oprav.

Posledním poměrně běžným scénářem je krádež. Vůz sice v tomto případě zcela nezmizí jako u jeho definitivní likvidace, nicméně vy jím samozřejmě fyzicky nedisponujete a v takovém případě ho musíte nechat i „papírově“ vymazat z evidence.

Bude ČKP vymáhat dluh za auto, které neexistuje nebo ho už nemám?

Nynější obnovení příspěvku do garančního fondu je „druhým kolem“. Na řidiče už tato povinnost dopadala v minulosti, mezi lety 2009 až 2015. Důvodem pro zrušení příspěvku bylo hlavně neoprávněné vymáhání dlužných částek na straně ČKP.

Ukázalo se však, že ponechat motoristy jezdit bez pojištění jednoduše nelze a příspěvek je coby forma sankce poměrně účinný. V roce 2018 tak byl obnoven.

ČKP nicméně po značné kritice svého přístupu přislíbila nyní motoristům vstřícnost. Pokud doložíte, že nejste vlastníkem vozidla, případně už vůz neexistuje, příspěvek do garančního fondu by po vás vymáhat neměla.

Ochranu vám poskytuje celkem 30denní lhůta, ve které máte možnost se ohradit a dokázat, že povinnost platit nemáte. Formulář ke vznesení námitky je součástí výzvy zaslané ČKP. K němu ještě přiložte potvrzení pojistitele a kopii pojistné smlouvy nebo zelené karty.

Jak bude reagovat ČKP na nepojištěný vůz

Jiná situace nastává, pokud v právu nejste, svůj vůz skutečně nemáte řádně pojištěn a u ČKP vám vznikl dluh.

Ani k tomu však, pozor, nemusí dojít výhradně vlastní vinou. Pojišťovna sice musí nahlásit vaši pojistnou smlouvu do ČKP, nicméně je potřeba ověřit, zda to skutečně udělala. Praxe ukázala i případy, kdy byla chyba na straně pojišťovny, což tato uznala.

Ačkoli však chybu motorista neudělal a pojišťovna vše řádně vzala na sebe, přesto bylo ale nutné řádně vzniklý dluh doplatit.

Informace o nepojištěných „hříšnících“ čerpá ČKP z Centrálního registru vozidel a z informací od pojišťoven. Tento systém sice není zcela efektivní, neboť ČKP není správcem registru a dochází tak k chybám, nicméně počítejte s tím, že ČKP si vás dohledat zvládne.

Následně vám pošle výzvu k zaplacení. Jestliže jste si vědomi toho, že musíte zaplatit dluh, učiňte tak neprodleně. Jednoznačně není dobré pokoušet se ČKP ignorovat. Pokud to uděláte, bude následovat upomínka. Následně bude váš dluh postoupen inkasní agentuře či vymáhán soudní cestou.

To je poměrně nepříjemné, neboť dlužná částka narůstá i o náklady spojené s mimosoudním vymáháním ve výši 300 Kč a pak samozřejmě i případné soudní či exekuční náklady.

Lze uhradit dluh ještě před zasláním výzvy?

Ne, to není možné. ČKP je častým terčem kritiky za svůj nepříliš pružný přístup. Řidičům jednoduše neumožní včas uhradit dluh, pokud si svou chybu uvědomí. Vyčkat na výzvu je jednoduše nutné. Samotná ČKP však v tomto směru nebývá nijak výrazněji aktivní.

Zaslání výzvy k uhrazení dlužné částky proto může trvat i několik měsíců. To však v praxi vede k prohlubování problémů, neboť se za tuto dobu dluh stihne citelně navýšit.

Které dokumenty bude potřeba doložit u ČKP

Pokud už auto fyzicky nemáte, ale nepřepsali jste ho v registru, ČKP bude potřeba doložit kupní smlouvu. Pak její zástupci váš případ ukončí.

Problém tkví však hlavně v tom, že v kupní smlouvě by neměly chybět důležité informace. Jde zejména o identifikaci kupujícího a prodávajícího, dále identifikaci samotného vozidla, datum prodeje a samozřejmě podpisy obou zúčastněných stran. Proto může být jednoznačnější nejlépe doložení kopie velkého technického průkazu s vyznačením změny.

Doložit změnu vlastnictví vozu můžete taktéž podepsaným prohlášením nového vlastníka, který potvrdí, že došlo ke změně vlastnictví. Stejně tak musíte zároveň přidat doklad o nahlášení změny příslušnému registru vozidel.

V případě, že vám vozidlo bylo odcizeno, musíte tuto skutečnost oznámit na registr a doložit protokolem Policie ČR o oznámení odcizení vozidla.

Kdy pojištěn být nemusím

Jedinou výjimku, kdy se opravdu bez pojištění obejdete, je moment, kdy uložíte registrační značky do tzv. depozitu.

Jde v podstatě o úkon dočasného vyřazení vozidla z evidence, což může trvat nejvýše 12, respektive po prodloužení až 18 měsíců. Po tuto dobu tudíž nemusíte platit povinné ručení. Respektive můžete ho s klidným svědomím zrušit, pouze přestat platit byste ho jednoznačně neměli.

Úřední úkon můžete absolvovat na úřadu s rozšířenou působností. Zaplatíte správní poplatek ve výši 200 Kč.

S sebou si vezměte:

  • občanský průkaz
  • registrační značky (obě)
  • malý technický průkaz
  • velký technický průkaz
  • formulář o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (je možné jej stáhnout na stránkách Ministerstva dopravy, či jej vyplnit až na příslušném úřadě)
  • prohlášení, že vozidlo není odstaveno na veřejné komunikaci

Existuje registr dlužníků povinného ručení?

Ne, žádná podobná evidence neexistuje. Jednotlivé případy mají v rukou vždy nejprve pojišťovny a poté ČKP.

Pokud byste se chtěli podívat do veřejně přístupného registru, než vás obě instituce začnou urgovat, tuto možnost bohužel nemáte. Zatím se nic neděje, vy ale přesto máte obavu, že by mohl nastat v nejbližší době problém, protože si například nepamatujete, zda jste auto skutečně odhlásili?

Jak si ověřit platnost povinného ručení, o tom již řeč byla. Analogicky obdobně je nejjednodušší využít telefonickou linku přímo u ČKP a tam přímým dotazem zjistit, zda je na vaší straně vše korektně vyřízeno.

Pokud zjistíte, že k opominutí, ať už přímo vašeho či někoho jiného, skutečně došlo a vy dluh aktuálně máte, se zástupci ČKP se dále můžete dohodnout o tom, jakým způsobem nejlépe vzniklou situaci řešit. Vstřícní zde bývají například i ke sjednání splátkového kalendáře.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}