.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak provést přepis auta z bazaru 

 31 ledna, 2021

Jana Vochková

5/5

Koupě nového auta je vždy velice zdlouhavý proces. Samotný výběr je potřeba si pořádně rozmyslet a trvá několik měsíců, než si auto vyberete. To obnáší mnoho objetých autobazarů. Určitě je dobré si při koupi zjistit nejen vše potřebné o autu samotném, ale také si zjistit nějaké informace o daném autobazaru. To jsem učinil i já. Není to tak dávno, kdy jsem potřeboval nové auto. Obrážení autobazarů trvalo několik měsíců, než jsem vůbec byl spokojený. O tom, jak celková koupě auta probíhala, to by bylo na povídání daleko delší. Snad jen mohu říci: „dejte si při výběru pozor na každý i sebemenší detail.“

Mnoho autobazarů má svého technika, který vám tak jako mě řekne mnohé, co chcete slyšet. Neváhejte ovšem vzít si nějakého automechanika, který tomu rozumí. Po koupi auta následuje mnoho a mnoho další byrokracie. Ovšem již není byrokracie tak velká jako roky předešlé. Byl jsem z toho sám maličko nervózní, protože nedělá se to tak často, abych v tom sám o sobě uměl chodit. Měl jsem vybrána auta ve dvou různých autobazarech. Jeden mi nabídl, že se mi o všechny papíry za určité zvýšení ceny postará. Ten druhý naopak nechal vše na zákazníkovi, tedy na mě. Nakonec jsem si vybral auto právě z tohoto bazaru s vědomím, že se s tím nějak poperu a zvládnu to.

Pojďme se podívat, jak na to

Po výběru automobilu následovalo podepsání kupní smlouvy. I když to občanský zákoník nevyžaduje, sepsat písemnou kupní smlouvu s autobazarem je pro ochranu důležité. Proto i já jsem neváhal a kupní smlouvu s autobazarem sepsal. Autobazar mi nabídl jejich kupní smlouvu, kterou měl připravenou. Je ale dobré se podívat a zjistit si, jak vůbec a co má kupní smlouva obsahovat. To jsem také učinil.

Že kupní smlouva musí obsahovat identifikační údaje, jak kupujícího, tak prodávajícího, jsem věděl, ale dál jsem celkem tápal. Dbal jsem tedy na rady odborníků a trval jsem na minimálně dalších dvou identifikačních údajích o vozidle. Nejlepší cesta, a tu jsem zvolil i já, je dát do kupní smlouvy jak VIN kód automobilu, tak také číslo velkého technického průkazu. Dále jsem si dal pozor na datum prodeje a hlavně je důležité vždy zkontrolovat cenu a další poplatky, které si autobazar může do kupní smlouvy zahrnout, protože po podpisu již není cesty zpět.

Kupní smlouva musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

– identifikační údaje smluvních stran – prodávajícího a kupujícího (jméno, příjmení, datum narození, úplnou adresu bydliště)

– identifikace předmětu koupě – vozidla (uveďte min. dva identifikační údaje o vozidle, ideálně však registrační značku, VIN i číslo velkého technického průkazu)

– datum prodeje

– podpisy smluvních stran

– kupní cenu

Přepis vozidla na registru

Po zakoupení vozidla je následující krok velice důležitý, a i já sám jsem moc nevěděl, jak na to. Vše je obsaženo a dáno zákonem podle §8 zákona č. 56/2001 Sb., s názvem Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. Jistě, zákon je velice obsáhlý a málokdo by se v něm uměl vyznat. Proto mi nezbývalo nic jiného, než si o tom něco zjistit sám. Velice dobře dohledatelné je, že přepis na registru silničních vozidel o zápisu změny vlastníka musí být vykonán do 10 pracovních dní. To bylo pro mě osobně nejdůležitější číslo, přes které, jak se říká, „nejel vlak“.

Kde lze vozidlo přepsat

Dále jsem zjišťoval, kde se dá vozidlo přepsat. Zjistil jsem, že už to není až tak složité. Nově může zápis změny vlastníka vozidla provést jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností. Dejte si ovšem pozor, jako já, že takový úřad musí mít odbor dopravy. Pokud tento odbor úřad nemá, budete jen ztrácet čas na špatném úřadě. Dříve bylo potřeba to řešit přímo v místě bydliště prodávajícího, tedy tam, kde byl daný autobazar zapsán. Jelikož jsem vybral auto na druhém konci republiky, byl jsem velice vděčný, že už toto pravidlo neplatí. Přece jen jezdit pro auto a za pár dní znovu přes celou republiku kvůli přepisu by se mi vůbec nechtělo.

K přepisu vozidla dojde pouze na základě žádosti dosavadního i nového vlastníka vozidla. Musí tedy žádost podat i samotný autobazar. Na to si dejte pozor, jelikož se těžko autobazary urgují. Mě byla naštěstí tato žádost předána hned s vozidlem, i když jsem si na ni musel počkat o hodinu déle, vyplatilo se odjíždět s žádostí v ruce než spoléhat, že mi to pošlou včas, abych stihl termín 10 dnů. K žádosti jsem však také potřeboval od autobazaru plnou moc s ověřeným podpisem. Pokud bych na úřad přišel bez plné moci, byl bych tam, jak se říká, opět zbytečně. Plná moc zajistí, že prodávající z autobazaru nemusí být při přepisu na místě s žádostí. Dejte si na to také pozor, protože je zbytečné dostat se do problému a nestihnout přepsání na registru z důvodu, že chybí plná moc.

Malá, ale užitečná informace

Pokud někdy budete kupovat nebo prodávat vozidlo, vždy se ujistěte, že člověk, jemuž jste dali plnou moc, přepsání skutečně udělal do 10 pracovních dní. Pokud by se stalo, že kupující přepis vozidla nezajistí na registru a je to osoba pro vás neznámá, je opravdu ve vašem zájmu si ověřit, zda k řádnému přepisu došlo. Nežádoucí důsledky o nepřepsání vozidla v stanovené lhůtě totiž může znamenat problémy pro obě strany.

Toto zjištění mi nepřipadalo nějak závažné ovšem jen do té doby, než jsem se dozvěděl, že se vlastně jedná o přestupek, za který mohu od správního orgánu dostat pokutu až do výše 50 000 Kč. Což už mě tak klidným nenechalo, proto je opravdu velice důležité dát si na těch 10 dní pozor. Pro člověka kupujícího to až takový problém není, ale pro člověka, jenž je prodávající, to problém znamená, jelikož by vám mohlo, jako dosud evidovanému vlastníkovi vozidla, hrozit, že po vás budou vymáhány pokuty, které nový vlastník způsobí. Jsem velice rád, že jsem to díky tomu, že auto kupuji, tohle zjistil, protože kdybych se rozhodl auto jednou prodat jinému vlastníkovi, je dobré to mít na paměti.

Jelikož jsem byl po tomto zjištění maličko z přepsání vozidla nervózní, radši jsem si také zjistil, co kdyby se to v 10 pracovních dnech nestihlo. Je totiž možné, že pokud by autobazar nespolupracoval takzvaně bez součinnosti druhé strany, bude pro mě velice složité až nemožné docílit přepisu vozidla. V tomto případě je zapotřebí mít určitě protokol o evidenční kontrole vozidla.

Evidenční kontrola

Ano, již několikrát jsem tu psal o evidenční kontrole. Ani já samotný jsem nevěděl, co to evidenční kontrola je. Při registraci vozidla na nového vlastníka je třeba vždy předložit protokol o evidenční kontrole. Ta ovšem, jak jsem zjistil, nesmí být starší 30 dní. Říkal jsem si, na co další kontrola. Zjistil jsem, že tato evidenční kontrola je také velice důležitá. Smyslem kontroly totiž je, aby bylo zjištěno, zda souhlasí skutečné údaje o vozidle. Zde je velice důležité, aby tato kontrola byla provedena, protože právě zde bude zjištěno, zda není přeražené číslo VIN karosérie.

Tyto údaje se zapisují do technického průkazu. Evidenční prohlídku vozidla jsem tedy po autobazaru požadoval právě před koupí vozidla. Některé autobazary vám mohou evidenční kontrolu zajistit, to však nebyl můj případ. Pokud však autobazar odmítne, musíte si evidenční kontrolu nechat provést přímo vy jako nový majitel vozidla. Pro mě jako kupujícího tedy bylo nejlepší, a tak jsem také učinil, že jsem evidenční kontrolu s vozidlem absolvoval sám. Jak se říká, co si člověk neudělá sám, nemá nikdy jistotu, že bude mít vše v pořádku. Pokud vám však autobazar bude tvrdit, že tuto kontrolu vozidla udělal a vše je v pořádku, neváhejte a požadujte po autobazaru ověřenou kopii. Dbejte na to, aby tato kopie byla opravdu ověřená, protože bez ověřeného podpisu je protokol o kontrole vozidla bezcenný.

Ekologická daň

Je také velice důležité si zjistit, zda vozidlo, které kupuji, spadá pod normu EURO 0, 1, 2. Pokud ano, je potřeba zaplatit takzvanou ekologickou daň vozidla. Ekologická daň se však u každého vozidla platí pouze jednou a o její platbě naleznete informace v technickém průkazu. Pokud máte takovéto vozidlo, celková částka za ekologickou daň může činit až 10 000 Kč. Osvobozené od daně jsou pouze osoby po předložení průkazu ZTP.

Když jsem si tedy vše zjistil, dal jsem si na papír, co všechno je k přepisu vozidla potřeba.

  • osobní doklady obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřeným podpisem)
  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
  • platná zelená karta
  • protokol o evidenční kontrole
  • doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu
  • uhradit správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč
  • v některých případech se hradí i ekologická daň

V neposlední řadě je potřeba myslet na pojištění vozidla a s tím spojenou zelenou kartu. Pojistit auto byl pro mě samotného základ a bez pojištěného auta bych byl velice nervózní a nevěděl, co se kdy a kde může stát. I s tímto problémem jsem se velice dobře vypořádal, a to hlavně díky portálu epojisteni.cz. Tento portál je na to naprosto skvělý a myslím, že ho budu využívat i dále. Pokud se tedy rozhodnete řešit koupi auta od autobazaru, neváhejte a na portál se rozhodně podívejte.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}