.st0{fill:#FFFFFF;}

Dvě povinná ručení na jedno auto: plnění a prevence 

 12 prosince, 2019

Jana Vochková

Ohodnotit

Je možné mít pro jedno auto dvě povinná ručení? Je to správné nebo špatné? Mohou z toho plynout i nějaké výhody, nebo jen za jednu službu platím dvakrát? Jak se může stát, že má vůz duplicitní povinné ručení?

Co je povinné ručení?

Povinné ručení je zažitý výraz pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Toto pojištění je dané zákonem a vztahuje se na každého vlastníka motorového vozidla. Bez uzavřeného povinného ručení není možné vyjet s vozidlem na veřejné komunikace.

Co kryje povinné ručení?

 • škody, způsobené vozidlem dalším stranám (tím zároveň chrání pojištěného před nepříznivým finančním dopadem, který by vznikl, kdyby musel škodu hradit ze svého)
 • náklady způsobené škodou na zdraví nebo usmrcením
 • úhradu nákladů při poškození, zničení nebo ztrátě věci
 • úhradu škod, majících povahu ušlého zisku

Jak vzniká povinné ručení

Ke vzniku povinného ručení dojde uzavřením smlouvy s vybranou pojišťovnou. Při sjednání pojištění vydá pojišťovna kromě pojistné smlouvy též zelenou kartu, která je platná v ČR i v zahraničí. Pro to, abyste zjistili, pro které státy zelená karta platí, se uvádí výčet těchto zemí přímo na zelené kartě.

Jak vznikne situace, že má auto dvě uzavřené pojistky?

Každý nový majitel i ojetého vozidla si povinné ručení musí sjednat. Ideálně ještě v den prodeje, aby s vozidlem mohl odjet. Duplicitní platba pojistky tak může vzniknout například v situaci, kdy si nový majitel sjedná novou pojistku a původní svou pojistku ještě nezrušil. Rozhodné je datum na smlouvě. Od tohoto data je vlastníkem vozidla kupující a jemu povinnost k pojistce vznikla. Původní majitel tak již za pojistku platí zbytečně a musí ji vypovědět. Auto však nesmí být nepojištěné ani jeden den. V takovém případě je tedy lepší mít dočasně na jeden vůz pojistky dvě než vůbec žádnou.

dvě povinná ručení na jedno auto

Zahraniční cesta

Další důvod dvojího placení může být třeba úmyslný. Máte sjednáno běžné pojištění, ale na určitou dobu, kdy se třeba chystáte do zahraničí, využijete nabídku jiné pojišťovny (nebo i stejné) na pojistku, která má bohatší asistenční služby. Nebo je sjednání takové pojistky povinnou podmínkou při koupi nějakého zájezdu. Rušit původní smlouvu tak nemám smysl (obvykle to ani nejde, je chráněna výpovědní lhůtou) a tak najednou platíte dvě pojistky.

Příklad

Chystáte se na cestu do Itálie. Vaše běžná pojistka má limit plnění na 150 mil. Kč. A není u ní možné sjednat samostatně lepší služby. Kvůli kvalitnějším asistenčním službám do zahraničí nebo kvůli jiné výhodě tak využijete možnost sjednat si pojištění u pojišťovny, která má limit plnění 200 mil. Kč. Po dobu dovolená tak máte sjednané dvě pojistky, jedno s plněním 150 a druhé s plněním 200 mil. Kč. Celkové vaše plnění je tedy 350 mil. Kč.

Jak to bude s plněním?

V zahraničí pak způsobíte složitou dopravní nehodu, při které bude poškozeno několik luxusních vozidel. Celková škoda bude vyčíslena na 170 mil. Kč.

Plnění bude probíhat přesně v souladu s platnými zákony. To znamená, že pojištěný by měl oběma pojišťovnám oznámit, že má sjednány dvě pojistky a jaké jsou u nich limity. Tedy vzniká povinnost samostatně kontaktovat všechny pojišťovny, u kterých je povinné ručení sjednáno. Pojišťovny pak v takovém případě musí plnit obě, a to v poměru dle sjednaných limitů. Škoda se tak v tomto případ pokryje celá. Ale podstatné jsou především pojistné podmínky, kde mohou být určitá ujednání smluvena odlišně.

Pojistné částky se sčítají

Větší množství pojistek na stejné riziko znamená, že se pojistné částky sčítají, ale pojistné plnění nesmí překročit výši škody. Nelze tedy kalkulovat s možností, že by se od obou pojišťoven vybrala nějaká suma, která by škodu převyšovala a tato suma by vám zůstala. Z pojistky nelze mít finanční prospěch, neboť jejím účelem je pouze úhrada (krytí) škody. Pokud by k takové nějaké snaze došlo, bylo by to kvalifikované jako pojistný podvod, tedy trestný čin.

V jakém dalším případě dojde k placení dvou pojistek?

Platit dvě a více pojistek můžete také tehdy, když chcete z důvodu úspory uzavřít výhodnější (často levnější) povinné ručení s jinou pojišťovnou, ale zároveň zapomenete vypovědět současnou pojistku. Pojišťovny vždy v předstihu k pojistnému výročí obesílají pojištěné, upozorňují je na blížící se termín placení pojistného na další období a umožňují mi celkem snadno rozvázat smlouvu (například při navýšení pojistného). To také bývá častý důvod, kdy dochází ke změně pojistek. Pokud ale sjednáte novou pojistku bez ukončení původní, běží vám obě současně.

Jak z toho ven?

Můžete se s jednou z pojišťoven zkusit domluvit na předčasném ukončení pojistného období. Pokud se vám to nepovede, poběží vám dvě pojistky souběžně. Nebo je zde ještě jedna možnost. Vyvést auto dočasně do depozitu, odevzdat značky a vypovědět obě pojistky. Tím se pojistná doba zkrátí. Poté vzít auto z depozitu zpět a sjednat jednu jedinou pojistku pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Uzavírat dvě pojistky není třeba

Obecně se dá říct, že uzavírat dvě povinná ručení na jedno auto je zbytečné. Současný finanční trh s pojistkami nabízí takové množství produktů, že je snadné vybrat takové pojištění, které bude pokrývat veškerá nutná rizika s dostatečným limitem plnění, a to i v zahraničí.

Jak se dobrat té správné pojistky?

Ideálním způsobem je získat co nejvíce informací od různých pojišťoven a jejich nabídky mezi sebou porovnat. Kritérium by neměla být jen konečná cena, kterou člověk za pojištění zaplatí, ale právě i limity, asistenční služby a další výhody, které pojišťovna dokáže nabídnout.

Srovnávač online

Abyste ale nemuseli obíhat jednotlivé pobočky a dokázali porovnat nabídky pokud možno ihned a najednou, je možné využít nabídku některého z online srovnávače pojistek, jako je třeba epojisteni.cz.

Web nabízí na jednom místě možnost porovnat aktuální nabídky všech tuzemských pojišťoven, a to přesně na míru vašeho auta. V jednoduchém formuláři vyplníte data o svém autě (typ vozidla, účel užití, registrační značka a další detaily). Cenu i výši bonusů ovlivňují také údaje o vás, jako o vlastníkovi.

Okamžité porovnání

Již v následujícím kroku nabíhá přehledná tabulka řazená podle doporučené vhodné varianty nebo třeba dle nejnižší ceny.

Na prvním místě je nabídka pojišťovny AXA PREMIUM s maximálním plněním 140 mil. V ceně 3 238 Kč ročně je:

 • i při zaviněné totální škodě vyplatí pojišťovna peníze na nové vozidlo ve výši až 150 tis. Kč
 • i při zaviněné škodě zajistí náhradní vozidlo na 3 dny
 • při defektu přijede asistenční služba pneumatiku vyměnit, navíc ji i uhradí
 • limity plnění platí i pro zahraničí
 • asistenční služby: krytí při poruše i nehodě, oprava vozidlo na místě, pomohou při ztrátě klíčů, vybité baterii nebo vyčerpání paliva, odtah auta po nehodě v rámci ČR a Slovenské republiky je zdarma, v případě nehody proplatí cestu domů vlakem nebo autobusem
 • placení pojistného je možné ročně, pololetně nebo čtvrtletně
 • široká nabídka připojištění (na skla, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, střetu se zvěří, odcizení vozidla, přírodní rizika atd.)

Další v pořadí je nabídky pojišťovny DIRECT extra s maximálním plněním 150 mil. V ceně 4 711 Kč ročně je:

 • krytí až do výše 150 mil Kč v ČR i v zahraničí
 • náhradní vozidlo na tři dny při zaviněné i nezaviněné nehodě
 • úhrada drobných závad (vybitá baterie, prázdná nádrž, ztracené klíče) do 3 tis. Kč
 • asistenční služby zajistí krytí při poruše i nehodě, oprava vozidlo na místě, pomoc při ztrátě klíčů, vybité baterii nebo vyčerpání paliva, v zahraničí zajištění ubytování v hotelu nebo zajištění náhradního řidiče pro dopravení vozidla zpět po hospitalizaci
 • protože je řidič jediná nepojištěná osoba v autě, nabízí pojistka i krytí úrazové pojištění řidiče
 • placení pojistného je možné ročně, pololetně nebo čtvrtletně
 • bohatá nabídka připojištění (na skla, asistence plus, pojištění zavazadel, střetu se zvěří, garance ceny atd.).
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}