.st0{fill:#FFFFFF;}

Česká kancelář pojistitelů – co to je? 

 13 března, 2017

katka.martinova

5/5

Na tuzemských i zahraničních silnicích může i velmi zkušené motoristy potkat řada nepříjemností a nepředvídatelných situací. Jak při nich správně postupovat? Na koho se obrátit? V následujícím článku vám poradíme a také se dozvíte, co je to Česká kancelář pojistitelů.

Způsobil vám někdo na území České republiky, nebo v zahraničí škodu svým vozidlem? Nebo jste naopak vy způsobil škodu svým vozidlem? V těchto nepříjemných situacích je mnohdy těžké vzpomenout si na důležitá telefonní čísla, názvy pojišťoven a další nezbytné kroky, ale jistě vám pomůže Česká kancelář pojistitelů. Pojďme si ji tedy představit a říct si, jak vám může být její činnost při nějaké dopravní kolizi nápomocná!

Co je Česká kancelář pojistitelů?

Jedná se o profesní organizaci pojistitelů, kteří mají oprávnění provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla na území České republiky (tzv. povinné ručení).

Náplní práce ČKP je uzavírání dohod s kancelářemi pojistitelů působících v zahraničí, dále také uzavírání dohod s informačními středisky a orgány, které v těchto státech vyřizují žádosti o náhradní plnění. Rovněž spolupracuje s těmi subjekty státní správy, které mají co do činění s pojištěním odpovědnosti. V neposlední řadě vytváří statistky týkající se pojištění odpovědnosti. ČKP tyto údaje poskytuje Centrálnímu registru vozidel. To napomáhá odhalit nepojištěná vozidla.

Mimo jiné do oblasti působnosti ČKP spadá správa garančního fondu, který slouží k úhradě škod způsobených nepojištěných vozidel a další škody, které jsou upřesněny v zákoně. Od roku 2000 ČKP ze svého garančního fondu vyplatila více než 3,5 miliardy jako odškodnění.

Z hlediska účastníků dopravního provozu je však důležitý také fond zábrany škod a Linka pomoci řidičům 1224.

Tím však činnost ČKP ani zdaleka nekončí, dále se dozvíte odpovědi na všechny otázky, které vás v souvislosti s ČKP napadnou.

Které pojišťovna jsou členy ČKP?

Členy České kanceláře pojistitelů jsou největší pojišťovny, které působí na tuzemském trhu. Jedná se o následující pojišťovny:

 • AIG pojišťovna
 • AXA pojišťovna
 • Allianz pojišťovna
 • ČSOB pojišťovna
 • Česká podnikatelská pojišťovna
 • Česká pojišťovna
 • Direct pojišťovna
 • Generali pojišťovna
 • Hasičská vzájemná pojišťovna
 • Kooperativa pojišťovna
 • PRVNÍ KLUBOVÁ
 • Slavia pojišťovna
 • UNIQA pojišťovna

Jaké jsou aktivity ČKP?

Jednou z hlavních aktivit ČKP je provoz hraničního pojištění, které si sjednávají řidiči vstupující na území České republiky bez platného povinného ručení, tedy bez zelené karty platné na našem území. Takový řidič zaplatí pojistné, které obsáhne dobu jeho pobytu v České republice.

Další významnou aktivitou České kanceláře pojistitelů je provoz informačního střediska. Jeho primárním cílem je zjišťování, uchovávání a poskytování určitých údajů o pojištění odpovědnosti vozidel, která jsou registrována na území České republiky. Kancelář rovněž uchovává a poskytuje vybrané informace o škodních zástupcích.

K čemu je dobré Informační středisko pro poškozené?

Jednou z klíčových aktivit České kanceláře pojistitelů je provoz Informačního střediska, které umožňuje vyhledání pojistitele, případně jeho zástupce, u něhož je možné uplatnit škodu. V rámci systému je možné vyhledání pojišťovny českého vozidla na základě státní poznávací značky, vyhledání zástupce zahraniční pojišťovny v případě nehody na území České republiky i v zahraničí. Následuje možnost nahlásit škodu České kanceláři pojistitelů.

Co je Fond zábrany škod?

Fond zábrany škod, který spravuje Česká kancelář pojistitelů, slouží k zábraně škod, které vznikají provozem vozidel. Zdrojem finančních prostředků v tomto jsou samotné pojišťovny, které odvádí 3 procenta obdrženého pojistného z pojištění odpovědnosti provozu vozidla. Prostředky z tohoto fondu se rozdělují mezi záchranáře, hasiče a další subjekty, které se podílí na zvyšování bezpečnosti a plynulejšího provozu na silnicích.

Co je Linka pomoci řidičům 1224?

Linka pomoci řidičům 1224 slouží všem motoristům, kteří kvůli nepojízdnému vozidlu potřebují pomoc. Nepojízdné vozidlo je totiž třeba z vozovky neprodleně odstranit, aby nedošlo ohrožení dalších účastníků silničního provozu. Linka pomůže i řidičům, kteří nevědí (například kvůli stresu), u jaké společnosti jsou pojištěni. Přepojení na smluvní asistenční společnost pojišťovny je pak záležitostí chvilky, aby nedocházelo s průtahy při odstranění nepojízdného vozidla ze silnice.

Jak Linka pomoci řidičům funguje konkrétně?

Pokud se stanete účastníkem nějaké nehody, zavolejte na číslo 1224. Zde se vás operátor zeptá na to, u jaké pojišťovny je pojištěno vaše vozidlo. Ani v případě, že si na jméno pojišťovny z nějakého důvodu nevzpomenete, nic se neději. Operátor podle registrační značky vozidla potřebný údaj vyhledá v databázi ČKP. Následně vás operátor přepojí na asistenční společnost dané pojišťovny, kde už se přímo domluvíte na konkrétní pomoci.

Nehodové centrum pojišťoven

Kromě již zmíněné Linky pomoci řidičům provozuje Česká kancelář pojistitelů rovněž Nehodové centrum pojišťoven. Služeb tohoto centra může využít řidič, v jehož možnostech není přímé zajištění odtahu, například z důvodu zranění, nehody apod. Neveřejná telefonní linka slouží policii, která zajistí odtah nepojízdného vozidla překážejícího v provozu, ať už vozidla havarovaného, nebo porouchaného.

Uvedená asistence je součástí služeb sjednaných v rámci pojistných podmínek povinného ručení. Většinou tedy nutný odtah automobilu uhr Česká kancelář pojistitelů adí pojišťovna.

Tento systém umožní účastníku řidiči přístup asistenčním službám pojišťovny, které má předplaceny. Policie prostřednictvím neveřejného čísla Nehodového centra pojišťoven přivolá odtah. V každém případě by měla být dojezdová doba odtahové služby maximálně 40 minut, a to kdekoli na území České republiky. Pojištěný motorista nemusí mít obavy z případné finanční zátěže, neboť asistence či odtah jsou hrazeny právě z předplacených služeb. Dále platí, že asistenční zásahy, které byly přivolány prostřednictvím Nehodového centra služeb, mají nejvyšší prioritu. Policie má navíc právo kontrolovat, zda daný zásah splňuje její požadavky z časového hlediska.

Jak Nehodové centrum pomoci funguje konkrétně?

Pokud se vám porouchá vozidlo, nebo dojde k nějaké lehčí nehodě, a vy nejste schopni zajistit odtah vozidla, které překáží v provozu, potom policie prostřednictvím Nehodového centra pojišťoven odtah přivolá a poskytne telefonnímu operátorovi všechny potřebné informace. Následně NCP zajistí kontaktování konkrétní asistenční společnosti pojišťovny motoristy. Jestliže se nepodaří zjistit, o jakou asistenční společnost se jedná, je zajištěn zásah jinou asistenční službou. Stejně se postupuje i v případě, když původní asistenční společnost není schopna zajistit zásah v požadované časové lhůtě.

 

Pamatujte, že není radno podceňovat výběr pojištění, u povinného ručení to platí dvojnásob! Během chvilky si můžete srovnat nabídky povinného ručení i havarijního pojištění. Vašim bezproblémovým jízdám už nebude nic stát v cestě… Ať už se vydáte kamkoli, přejeme vám šťastný návrat domů!

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}