.st0{fill:#FFFFFF;}

Recenze: Pojištění na pokuty 

 30 prosince, 2017

katka.martinova

Ohodnotit

Pojištění na pokuty je velmi diskutovaným tématem, které má mnoho zastánců, ale samozřejmě mnoho odpůrců. Než se však přikloníte na jednu, nebo na druhou stranu, pojďte se podívat na to, jak tato služba funguje, co klientům slibuje a podobně. Za vzor nám poslouží tři různé nabídky pojištění proti pokutám.Pojištění na pokuty

V čem spočívá pojištění na pokuty?

Deklarují, že jejich cílem je ochrana řidičů v mezích zákona. Na svých stránkách jednotlivé společnosti nabádají k opatrnosti a varují před údajnými triky příliš horlivých policistů. Odvolávají se na zneužívání neznalosti řidičů ze strany. Dále zde samozřejmě doporučují postup pro řidiče, kteří spáchají nějaký přestupek. V každém případě je nutné, aby řidič na místě nic nepodepsal ani neplatil. Jinak totiž uzná svou vinu a nemá právo se později odvolat. Naopak má policistovi pouze sdělit, že si přeje, aby byl přestupek projednán ve správním řízení. Po obdržení předvolání je nutné příslušnou listinu oskenovat a zaslat ji elektronickou poštou společnosti, u které bylo sjednáno pojištění na pokuty. Tímto veškeré úkony, které musí řidič provést, končí a dále se o celou záležitost stará společnost poskytující pojištění proti pokutám.

Princip fungování pojištění proti pokutám je ve všech případech velmi podobný. Základem je vždy roční úhrada paušálního poplatku. Pojištění se samozřejmě vztahuje pouze na území České republiky, ani na Slovensku jej nelze uplatnit.

Jednotlivé nabídky se samozřejmě liší tím, jaké přestupky obhajují a od toho se odvíjí i výše pojistného. Spadají sem však ty nejčastější přestupky, jako je nedovolené předjíždění, jízda bez pásů, překročení rychlosti, držení telefonu za jízdy, nezastavení na červenou, neoprávněný vjezd na železniční přejezd, nezastavení na přechodu, jízda bez registrační značky nebo s nečitelnou značkou, neoprávněné zastavení či stání, nedání přednosti v jízdě a podobně. Jedná se tedy většinou o přestupky, které mohou vyústit v zákaz řízení, nebo skončit bodovým postihem.

nechcipokutu.cz

Tato služba je dostupná od roku 2013. Předmětem pojištění jsou závažnější a bodované přestupky, naopak méně závažné přestupky, stejně jako přestupky spáchané mimo území České republiky. I toto pojištění proti pokutám zaručuje ochranu po období jednoho roku. Klientům je garantováno zastoupení ve správním řízení. Jestliže obhajoba není úspěšná, je společností pokuta uhrazena, bez jakékoli spoluúčasti. Od smlouvy je možné kdykoli odstoupit, ovšem bez nároku na vrácení úměrné části pojistného. Nabízí se však i možnost využít pomoci při řešení dříve spáchaných přestupků.

Zaručena je nonstop právní ochrana řidiče, garantuje také výsledek správního řízení, neboť v případě neúspěchu řidič nic nehradí. Předmětem tohoto pojištění je ochrana proti všem bodovaným a závažným přestupkům. Tato služba stojí 3499 Kč na rok. Už není vyžadována žádná spoluúčast, případně jiné poplatky.

Sjednání pojištění na pokuty je jednoduché, nutné je vyplnit jednoduchý formulář a poté na základě e-mailu uhradit zadat příkaz k platbě. Po uhrazení dané částky obdrží klient opět e-mailem potvrzení. K dispozici je také zákaznická linka, kde se lze informovat o právech, postupu při řešení konkrétního případu a podobně.Pojištění na pokuty

PojištěníNaPokuty

Dočíst se můžete, že úspěšnost dosahuje 98 procent. Během více než pěti let má za sebou společnost přes 100 tisíc správních řízení. Ani v tomto případě řidič nemusí v případě neúspěchu hradit pokutu ani správní poplatky. Řidiči mohou vybírat mezi třemi tarify:

Tarif Optimal

Na nejčastější přestupky se vztahuje tarif Optimal. Spadají sem přestupky, za něž řidiči hrozí bodový postih nebo dokonce zákaz řízení. Konkrétně se jedná o předkročení rychlosti, jízdu bez pásů a podobně. Jeho cena je 4290 korun za rok.

Tarif Full House

Na veškeré přestupky proti silničnímu zákonu s několika výjimkami se vztahuje tarif Full House za cenu 5990 korun za rok. Mimo jiné sem spadá jízda po tramvajovém pásu, vjezd do zákazu vjezdu, užití modrých majáků, nekompletní povinná výbava a podobně.

Tarif Taxi

Tento tarif se vztahuje na stejné přestupky jako předchozí varianta, ale zahrnuje také veškeré přestupky a jiné delikty podle zákona o silniční dopravě. Patří sem například absence ceníku ve vozidle, nevydání účtenky, absence kurzovníku cizí měny a podobně. Cena pojištění činí 5790 koru za rok.

Rok bez pokut

Poskytovatel této služby avizuje úspěšnost až 98% při řešení přestupků.

Tarif řidič

Tento tarif nabízí ochranu konkrétnímu řidiči, který může střídat různá vozidla. To může být soukromé, ale i firemní nebo půjčené. Stejně tak není omezeno na některé typy vozidel. Jeho cena činí 2499 korun na rok.

Tarif vozidlo

Tarif vozidlo za cenu 2899 korun se vztahuje na konkrétní vozidlo, takže pojištění mohou využít všichni řidiči daného vozidla. Proto je tato varianta vhodná pro firemní vozidla nebo rodinná auta. V rámci tohoto tarifu nejsou omezení, co se týče typu vozidla a může se tak vztahovat na motorky, nákladní automobily apod.Pojištění na pokuty

Pojištění na pokuty: je to správné?

Ptát se, kdo má zájem o takové pojištění? Jako první vás jistě napadnou silniční piráti, kteří vědomě a opakovaně porušují předpisy. Majitelé velmi drahých vozidel se navíc často nenechají odradit i vyššími pokutami, účinnější bývá v tomto případě hrozba vybodování a odebrání řidičského průkazu. Mnohem více jim vadí samotné správní řízení, které pro ně představuje ztrátu času. A zde se ke slovu dostává právě pojištění na pokuty, které slibuje profesionální služby při řešení dopravních přestupků. Pravdou totiž je, že agresivní řidič, který si je vědom své bezúhonnosti, může mnohem snáze způsobit velmi vážnou dopravní nehodu.

Samozřejmě je nutné přistoupit ke každému přestupku individuálně. Zatímco porušení zákazu stání nebo nekompletní povinná výbava nepředstavují bezprostřední ohrožení v rámci provozu, přejíždění přes plnou čáru v nepřehledném úseku nebo nedání přednosti v jízdě už mohou mít fatální následky pro majitele vozidla i ostatní účastníky silničního provozu. Jisté opodstatnění má tedy takové pojištění v případech, dejme tomu, „méně závažných“ přestupků, ale v jiném kontextu může naopak znamenat zvýšené riziko. V každém případě se navíc jedná o porušení předpisů, které by mělo mít své následky. Řidič, který bude spoléhat na svou beztrestnost, často méně sleduje dopravní situaci, nevěnuje se řízení a cizí mu nejsou ani velmi nebezpečné manévry.

MikeJePán a pojištění na pokuty

Za připomenutí jistě stojí kauza youtubera známého pod přezdívkou MikeJePán, který se „proslavil“ svými videi. Armén, vlastním jménem Mikael Oganesjan se na české youtuberské scéně přece jen tak trochu vymyká. Jeho divoké jízdy v drahém autě po Praze, při kterých úmyslně páchal nejrůznější dopravní přestupky, končily nuceným zastavením. Následně se youtuber pouštěl do poučování policistů s vědomím, že mu nic nehrozí a může páchat přestupky. Ani jeho vlastní pojištění proti pokutám, které propagoval, jej však před vybodováním nezachránilo a on na rok přišel o řidičský průkaz.

https://www.youtube.com/watch?v=vvxNUIDNFas

 

Zatímco pojištění na pokuty představuje spíše okrajovou záležitost, havarijní pojištění a povinné ručení jsou nezbytnou součástí a chrání řidiče a jeho majetek.

Jaký je váš názor na tyto služby?

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}