S likvidátorem se mnohdy vůbec nepotkáme. A to je samozřejmě dobře. Někdy však stačí málo a pojistná událost je na světě. A zde se dostává ke slovu právě likvidátor, jehož úkolem je posoudit, jakého rozsahu je škoda a jaká bude výše vyplaceného pojistného. Jak vám může být tento člověk nápomocný a jak bude řešení pojistné události při jeho návštěvě probíhat?

Zjištění základních informací o vzniku pojistné události, zdokumentování škody, určení její výše a rozhodnutí o proplacení pojistné částky. To jsou hlavní úkoly likvidátora, který dostane na starost řešení pojistné události. Pojďme se na práci likvidátorů podívat trochu detailněji.Likvidátor pojistných událostí

Jak probíhá likvidace pojistné události?

Přesný postup se samozřejmě liší v rámci každé pojišťovny. Likvidace pojistné události probíhá v několika etapách. Cílem je samozřejmě celý proces maximálně urychlit a zefektivnit, ale zájmem pojišťovny je rovněž odhalit případné pojistné podvody. Jedná se o aktivity počínající vznikem pojistné události (například vyplavením sklepa) a končící vyplacením pojistné částky, pokud je k tomu na základě pojistné smlouvy nárok. Samozřejmě platí, že všechny, i ty nejběžnější pojistné události jsou omezeny výší pojistného plnění sjednaného ve smlouvě.

Ušetřete na pojištění

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Ve velkých pojišťovacích společnostech je pojistná událost nejprve nahlášena operátorovi, který o ní vytvoří záznam v interním systému pojišťovny. Klient se dozví, jaké dokumenty budou potřeba k tomu, aby se mohla pojistná událost začít neprodleně řešit. Až po získání všech potřebných dokumentů je pojistná událost přiřazena konkrétnímu likvidátorovi, který se od tohoto momentu bude danému případu věnovat. Jeho úkol spočívá v celkovém posouzení případu a jeho vyhodnocení. Nutné je nutné ověřit nejrůznější základní údaje o vlastnících, zkontrolovat faktury a podobně. Naopak obhlídku škodné události zajišťuje ve většině případů mobilní technik pojišťovny.

Součástí práce likvidátora jsou samozřejmě výpočty, neboť právě likvidátor rozhoduje, zda bude klientovi pojistné plnění vůbec vyplaceno, případně v jaké výši. Takový je obvyklý postup v případě obvyklých pojistných událostí. Naproti tomu složitější situace mnohdy vyžadují více pozornosti a důkladnější prověřování ze strany likvidátora, proto může celý proces trvat déle a také je potřeba dokládat více dokumentů, provést více prohlídek a podobně. Tímto úkolem bývají pověřováni zkušenější likvidátoři, kteří ke konkrétním pojistným událostem přistupují individuálně.

Zatímco pojistnou událost je nutné řešit přímo s pojišťovací společností, možností zařídit si pojištění je celá řada. Velmi oblíbené jsou v poslední době srovnávací portály, jako je například epojisteni.cz.Likvidátor pojistných událostí

Co se děje v případě podezření na pojistný podvod?

Co se stane, pokud má likvidátor podezření na pojistný podvod? V tomto případě likvidátor provede ještě další prohlídku a v mnoha případech také přizve ke spolupráci detektiva pojišťovací společnosti. Jestliže se jeho podezření o pojistném podvodu potvrdí, je případ předán policii.

Jaká je náplň práce likvidátora?

Práce likvidátora se neodehrává výhradně v terénu, jak by se mohlo zdát. Většinu času tráví v kanceláři. Mnoho lidí se domnívá, že likvidátor provádí takřka detektivní práci, ale v současné době je praxe odlišná. Řešení většiny pojistných událostí je však spíše rutinní záležitostí, například přední sklo automobilu poničené odlétávajícími kameny a štěrkem, nebo menší poškození karosérie. Konkrétní příklady jsou likvidátorům přidělovány nejen podle jejich vytíženosti, ale také na základě jejich specializace.

Jak se stát likvidátorem?

Likvidátor je zaměstnancem konkrétní pojišťovny, který by měl mít v ideálním případě zkušenosti v oboru, na který se v rámci likvidace pojistných událostí specializuje.

Dobrým předpokladem pro tuto profesi je tedy samozřejmě vzdělání, které se bude vztahovat k oblasti pojistných událostí, jejichž řešení by měl mít likvidátor na starost. Například likvidátor specializující na autopojištění by měl vzdělání technického směru, vystudovanou střední školu dopravní, může být také automechanik, ale mnohdy jsou dostačující také výborné znalosti o automobilech.

Likvidátor, do jehož působnosti spadá pojištění odpovědnosti, pojištění pro podnikatele a podobně, by měl mít vzdělání ekonomické nebo právnické vzdělání, neboť tato problematiku je složitější.

Naproti tomu likvidátor zabývající se pojištěním majetku, by měl mít vystudovanou stavební školu, případně jiný, blízký technický obor.

Vhodné jsou rovněž zkušenosti z oblasti pojišťovnictví, neboť je užitečné být dobře obeznámen s procesem uzavírání pojištění atd.

Další související profese:

Nejdříve se o vzniku pojistné události dozvídá operátor, který zajišťuje doložení potřebné dokumentace, fotografií, zaznamenání výpovědí a podobně.

Při likvidaci pojistných událostí je důležitou osobou mobilní technik, který vykonává prohlídku poškozeného majetku, vozidla a podobně a pořizuje detailní fotodokumentaci.

Kolik si likvidátor vydělá?

Výše mzdy likvidátora se samozřejmě odvíjí od jeho odbornosti. Likvidátor řešící běžné pojistné události bude mít nižší mzdu než likvidátor zabývající se složitějšími případy. Jistou roli hraje také region, ve kterém likvidátor svou práci vykonává. Obecně se však výše mzdy likvidátora pohybuje okolo třiceti tisíc hrubého.Likvidátor pojistných událostí

Jaký by měl být správný likvidátor?

Podstatné jsou samozřejmě odborné znalosti, ale dobrý likvidátor se neobejde bez několika vlastností, které mu usnadňují práci s lidmi a také mu pomáhají při každodenní kancelářské práci. Jaké vlastnosti to jsou?

  • Diplomatický: Pravdou je, že likvidátor přijde do styku s nejrůznějšími lidmi, se kterými často může být poněkud komplikovanější komunikace. Té rozhodně neprospěje, pokud bude likvidátor arogantní, přezíravý a podobně.
  • Klidný: Tento bod samozřejmě souvisí s tím předešlým. Trpělivost je v tomto případě předpokladem úspěchu. Na vině nespokojenosti pojištěných osob může být mnohdy jen nedorozumění, neboť poškozený není dostatečně informován. V takovém případě se rozhodně vyplatí diplomatické jednání a samozřejmě také rozvaha.
  • Trpělivý: Vzhledem k tomu, že valná část práce likvidátora spočívá především v řešení rutinních pojistných událostí, je nutná také trpělivost a pečlivost i v rámci stále se opakujících kancelářských úkonů, pořizování dokumentace a podobně.
  • Profesionální: Za všech okolností maximálně profesionální. I takový by měl být správný likvidátor, který se musí držet předpisů a jednat ve všech případech s ohledem na sjednanou smlouvu.
  • Empatický: Nesmírně důležitou vlastností dobrého likvidátora je bezesporu schopnost empatie a vcítění. Řešení pojistných událostí mnohdy probíhá ve velmi vypjatých momentech, například po živelných katastrofách, povodních apod. Lidé, kteří ztratili značnou část majetku nebo dokonce střechu nad hlavou, mohou reagovat pod vlivem emocí. Právě v takovém momentě se musí projevit sociální inteligence ze strany likvidátora. Jeho úkolem je samozřejmě zhodnotit škody, ale lidským přístupem může poškozeným osobám značně napomoci překonat nejtěžší chvíle a aspoň trochu je uklidnit.

 

Máte už zkušenosti s likvidátory a chcete se dozvědět více o tom, jak to funguje na „druhé straně“? Zajímá vás práce likvidátora?

 

Likvidátor pojistných událostí – kdo to je a co dělá

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na