.st0{fill:#FFFFFF;}

Srovnání pojištění majetku u českých pojišťoven 

 17 října, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Pojištění majetku představuje účinnou formu ochrany pro váš osobní majetek. Kdo a jakou formou ho na tuzemském trhu v současné době poskytuje?

Jak si nejlépe pojistit svůj osobní majetek

Obecně lze pro pojištění majetku využít několik druhů pojištění, která se souhrnně označují jako neživotní. Mezi nimi jsou v rozsahu krytí některé zásadní rozdíly. Rozeznáváme tak zejména následující druhy pojištění:

 • poškození nebo zničení věci živelní událostí
 • škody způsobené krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením
 • pojištění technických rizik (pojištění strojů, elektroniky a stavebně-montážních prací)
 • havarijní pojištění
 • pojištění zásilek
 • zemědělské pojištění

Pojištění majetku a současný český trh

V měřítkách současných tuzemských pojišťoven se tak typicky do tohoto typu pojištění zařazuje pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti.

Součástí tohoto typu pojištění běžně mohou být i být i asistenční služby nebo pojištění domácích zvířat. Zároveň s pojištěním majetku umožňují rovněž tuzemské pojišťovny si běžně sjednat taktéž pojištění odpovědnosti.

Pojištění nemovitosti

Toto pojištění se řadí mezi nejstarší typy pojistné ochrany. Vztahuje se, jak už vyplývá z jeho názvu, na nemovitost, tedy, zjednodušeně řečeno, na „pevné“ části bytu nebo domu.

Běžně se pojištění nemovitosti vztahuje klasicky na rodinné domy a byty v osobním i družstevním vlastnictví a dále i na rekreační nemovitosti, jako jsou chaty a chalupy.

Do pojištění ale může být zahrnut i stavební materiál, nebytové prostory a společné části domu a spoluvlastnický podíl v případě bytového domu. Rozšířit ho lze i na nejrůznější přilehlé stavby, jako jsou garáže, bazény, zahradní domky, skleníky či oplocení.

Běžně vykrývá následující rizika:

 • požár, výbuch, úder blesku nebo zřícení letounu
 • voda z vodovodního zařízení
 • vichřice nebo krupobití
 • vystoupnutí vody z odpadního potrubí,
 • krádež vloupáním
 • loupež,
 • povodeň nebo záplava
 • náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin
 • tíha sněhu
 • pád stromů, stožárů a jiných předmětů,
 • náraz vozidla nebo jeho nákladu,
 • zemětřesení
 • mráz na topném systému a vodovodním zařízení,
 • rázová vlna způsobená nadzvukovými letadly,
 • kouř
 • vandalismus
 • rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je vztaženo na věci movité, které tvoří vybavení vaší domácnosti. Například nábytek a spotřebiče si tak pojistíte bez omezení. S limity u pojišťoven musíte typicky počítat u cenností a peněz.

Do pojištění domácnosti bývají zařazeny rovněž příslušenství a stavební součásti bytu, jako jsou podlahy, dlažba, obklady, tapety nebo obrazy.

Běžně tento typ pojištění vykrývá zejména rizika:

 • krádeže a loupeže, a to přímo v pojištěné domácnosti, případně v dalších nebytových prostorách vloupáním
 • živelná zkáza, to znamená poškození v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla

Pojištění odpovědnosti

Tento typ pojištění je určen ke krytí různých typů škod, které někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku.

A to nejen vy, takzvaná pojistka „na blbost“ se vztahuje i na další členy vaší domácnosti, tedy i na děti. Pokrýt může i případnou újmu, která je protistraně způsobena vašimi domácími mazlíčky nebo hospodářskými zvířaty.

Prakticky se její působnost rozděluje do následujících 4 oblastí:

Újma na zdraví člověka:

 • bolestné, ztížení společenského uplatnění
 • duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení či vážného ublížení na zdraví
 • následné finanční škody (ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady léčení)

Újma na věci nemovité i movité:

 • újmy na věci způsobené poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou
 • následné finanční škody

Újma na živém zvířeti:

 • usmrcení, ztráta, zranění zvířete
 • následné finanční škody

Srovnání pojištění majetku u českých pojišťoven

Srovnání nejvýznamnějších tuzemských poskytovatelů pojištění majetku

V Česku nabízí pojištění majetku řada pojišťoven. Vyčerpávající přehled však není smyslem tohoto přehledového článku. Do následujícího srovnání jsme proto zvolili jako modelové příklady čtveřici vybraných poskytovatelů.

KB pojišťovna od Komerční banky

KB Pojišťovna nabízí pojištění majetku v následující formě:

MojePojištění majetku

Produkt od KB Pojišťovny se jednoduše nazývá MojePojištění majetku. Tato pojistka zahrnuje pojištění majetku, odpovědnosti a škod způsobených vámi nebo vaší rodinou. Jde tedy o pojištění domácnosti, nemovitosti a odpovědnosti, k němuž patří i asistenční služba.

Z modelových situací, kdy se vyplatí toto pojištění mít, uvádí pojišťovna zejména tyto typické případy: Pakliže vám hrozí událost, jako je povodeň nebo bouře. Dále také máte-li malé děti, které by mohly například rozbít zboží v obchodě. Pojištění majetku najde využití například i v případě krádeže kola nebo sportovního vybavení z vaší garáže.

Nejdůležitější výhody produktu MojePojištění majetku

Jak přímo uvádí KB Pojišťovna, stěžejní výhody jejího pojištění jsou především:

 • možnost pojistit nemovitost na aktuální hodnotu
 • proplacení škod na majetku v hodnotě nových věcí
 • pojištění odpovědnosti pro celou rodinu i mazlíčky
 • při vysoké škodě možnost uhrazení až 12 splátek úvěru na bydlení

Jak využít asistenční služby

Asistenční službu kontaktujete jednoduše na telefonu pod číslem +420 292 292 260. případně můžete událost nahlásit v aplikaci Mobilní banka.

Jak si sjednat MojePojištění majetku

Sjednat můžete klasicky na pobočce, pakliže se vám ale nehodí kamkoli chodit, vše pohodlně vyřídíte taktéž telefonicky. Kontakt na kompetentního bankovního poradce naleznete v internetovém bankovnictví MojeBanka nebo v aplikaci Mobilní banka.

Až si budete pojistku uzavírat, doporučuje KB Pojišťovna rovněž zvážit i sjednání dalších produktů. Primárně se jedná o rizikové pojištění MojeJistota nebo o pojištění schopnosti splácet.

Direct

Taktéž původem česká pojišťovna Direct ve svém portfoliu připravila pojištění majetku. Konkrétně se jedná o produkt označený:

Pojištění majetku

Direct přímo uvádí, že si můžete sjednat pojištění bytu, domu, chaty nebo domácnosti. V principu se tedy jedná o pojištění nemovitosti a domácnosti, k němuž si navíc můžete sjednat i pojištění odpovědnosti.

Specifické je u pojištění majetku pod značkou Direct především to, že pojišťovna v současné době nemá u jednotlivých rizik stanoveny žádné limity. Vždy je tedy váš majetek chráněn maximálně, ať už se jedná o samotnou stavbu nebo o její vybavení.

Nejdůležitější výhody pojištění majetku od pojišťovny Direct

Souhrn těch nejdůležitějších předností tohoto pojistného produktu vypadá v podání Direct pojišťovny následovně:

 • maximální ochrana, kterou lze nastavit až do částky, jíž jste si nastavili jako hodnotu stavby nebo domácnosti
 • škody jsou propláceny výlučně v nových cenách
 • asistence je součástí pojištění vždy
 • nabídka pojištění pro nájemníky bydlící v podnájmu, případně i v městském či družstevním bytě
 • možnost sjednání nulové spoluúčasti
 • nižší nároky na zabezpečení nemovitosti (pouze plot v maximální výšce 120 cm)
 • libovolná výše limitů pro pojištění zvířat a zahradního vybavení
 • náklady u škod vzniklých z titulu úniku vody a prasklého potrubí zaplaceny až do hodnoty stavby nebo domácnosti

Jak si sjednat pojištění majetku

Direct pojišťovna na tuzemský trh v roce 2007 vstoupila s revolučním konceptem, když umožnila sjednávání svých produktů jednoduše online nebo na telefonu. I nynější pojištění majetku si tak touto formou můžete jednoduše sjednat.

Dále si můžete k pojištění zajistit i prodlouženou záruku, která vás chrání v případě poruchy zařízení. Nechybí ani možnost si rozšířit asistenci a samozřejmě si uzavřít i již zmíněné pojištění odpovědnosti.

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna je dnes součástí stejnojmenné známé bankovní instituce. Do prostředí pojištění původem český poskytovatel vstoupil mimo jiné i s pojištěním majetku. Jedná se o:

Pojištění majetku

Prakticky toto pojištění od ČSOB Pojišťovny zahrnuje tři segmenty. A to v první řadě ve formě tradičního pojištění domácnosti a nemovitosti, které se zde nazývá pojištění stavby. Komplexní pojištění pak dovoluje sjednat oba produkty najednou.

Jak ČSOB pojišťovna doslovně garantuje, svůj dům si pojistíte doslova od podlahy po střechu. Ochranu majetku vám dále můžete posílit sjednáním pojištění odpovědnosti pro případ, že byste sami způsobili škodu někomu jinému.

Nejdůležitější výhody pojištění majetku od ČSOB Pojišťovny

Co se týče stěžejních benefitů tohoto produktu, důvodem, proč si sjednat pojistku právě zde, jsou primárně tyto argumenty:

 • rozsáhlé asistenční služby
 • sleva za bezeškodní průběh až 18 %
 • při sjednání online možnost slevy 10 %

Jaké jsou výhody jednotlivých typů pojištění:

ČSOB Pojišťovna přehledně nabízí srovnání nejdůležitějších výhod jednotlivých pojistných produktů, a to následovně:

Pojištění domácnosti

 • při sjednání online lze získat slevu ve výši až 10 % a bonus další 3 % za každý bezeškodný rok (maximálně 18 % sleva za bezeškodní průběh)
 • pojištění kočárků a kol i mimo domov
 • možnost prodloužené záruky na spotřebiče a vyplacení pojistného plnění i v případě, že si spotřebič rozbijete sami
 • asistenční služby zajišťující přivolání zámečníka, elektrikáře nebo opraváře elektrospotřebičů

Pojištění nemovitosti

 • náhrada škody v případě zkratu elektrického vedení, prasklého vodovodního potrubí, povodně
 • finanční kompenzace za nemajetkovou (psychickou) újmu v důsledku škody velkého rozsahu
 • v případě pojistné události vyčíslené na více než 80 % z pojistné částky sjednané pro hlavní stavbu možnost odškodnění ve výši 50 000 Kč

Jak si sjednat pojištění

Způsob, který ČSOB Pojišťovna rozhodně doporučuje, je sjednání online. Vyplatí se vám to totiž jednak z finančního hlediska, a navíc netrvá celý proces déle než několik minut.

Allianz

Posledním subjektem v našem srovnání je značka Allianz. Součást největšího pojišťovacího koncernu Allianz Group nabízí pojištění majetku v následující podobě:

Allianz MůjDomov

Pojištění Allianz MůjDomov zahrnuje pojištění majetku, domácnosti či nemovitosti společně s pojištěním odpovědnosti.

Nabízí tak velkorysý systém pojistné ochrany, v současné době se jedná dokonce o nejširší krytí na trhu. A jak upozorňuje samotná pojišťovna jeden z jeho nejpodstatnějších rysů, v případě škody na pojištěném majetku vám pojišťovna zařídí i jeho opravu.

Nejdůležitější výhody pojištění Allianz MůjDomov

 • pojištění nabízí komplexní krytí rizik, je možné se pojistit proti krádeži, vandalismu, ale i škodám způsobeným přepětím, zkratem nebo proti přírodním živlům
 • sleva v případě, že máte od Allianz taktéž jiné produkty (životní pojištění, pojištění auta nebo penzijní spoření)
 • možnost sjednat pojištění odpovědnosti s limitem až 20 000 000 Kč i pro většinu zemí Evropy
 • nonstop dostupná asistence

Produktové balíčky pojištění Allianz

Allianz nabízí své pojištění majetku přehledně rozvržené do tří produktových balíčků – Komfort, Extra a Max. Liší se rozsahem krytí a volitelně k nim lze ještě doplnit riziko zemětřesní.

Komfort

V balíčku jsou zahrnuta základní rizika, tedy škody způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla, pádem předmětu na pojištěný majetek, nárazem vozidla, náhlým sesuvem půdy nebo rázovou vlnou.

Dále sem náleží asistence a související pojištění odpovědnosti. Pojišťovna hradí i tzv. další náklady, to znamená ty, které vznikly v souvislosti s pojistnou událostí. Jsou to náklady na vysušení nebo vyčištění pojištěné stavby a náklady na náhradní ubytování. Stejně tak Allianz uhradí výměnu zámku vstupních dveří, zablokování výběru z platební karty a uskladnění věcí po škodě.

Extra

Balíček Extra oproti variantě Komfort obsahuje i zajištění vodovodních škod. To znamená, že vám pojišťovna pomůže se škodami způsobenými vodou z vodovodního zařízení, vystoupnutím vody z odpadního potrubí, mrazem na vodovodním zařízení, chybou sprinklerového hasicího zařízení, ztrátou vody a vodou z akvária.

Dále obsahuje i riziko shrnuté jednoduše pod pojem „skla“. Sem patří škody způsobenými rozbitím skla z nepojištěné příčiny.

Max

Balíček Max kryje i riziko krádeže, to znamená škody způsobené krádeží vloupáním, loupeží, prostou krádeží stavebního materiálu, loupežným přepadením, prostou krádeží dětského kočárku nebo invalidního vozíku. Pojišťovna i uhradí náklady na výjezd bezpečnostní agentury.

Do škod způsobených vandalismem patří kromě samotného působení vandala i poškození plotu zvěří, poškození vnitřního zateplení destruktivní činností hlodavců nebo kunovitých šelem nebo poškození fasády destruktivní činností zvířat či hmyzu.

Riziko nazvané „elektro“ řeší škody vyvolané přepětím, podpětím, zkratem a poruchou chladicího zařízení.

Jak probíhá sjednání pojištění a vyřízení škody

Samotná pojišťovna doporučuje si jednoduše sjednat vše přehledně online. Při řešení škodní události si následně sami můžete vybrat mezi zajištěním opravy, nebo vyplacením pojistného plnění.

Jak si vybrat nejlepší pojištění a jak ušetřit

Při srovnání pojištění bychom na paměti měli mít požadovaný rozsah krytí a pojistné limity. Stejně tak je důležité zohlednit cenu.

V nabídkách jednotlivých pojišťoven vám pomohou se zorientovat kalkulátory pojištění. Jde o jednoduché nástroje, které po zadání vstupních parametrů nabídnou přehledné srovnání jednotlivých pojistných produktů.

V tuzemsku lze využít celou řadu tzv. srovnávačů. V rámci objektivity a uživatelské přívětivosti však lze doporučit jen některé. K těm mezi spotřebiteli nejvíce oblíbeným se stabilně řadí zejména portál ePojištění.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}