.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění majetku a nemovitosti od VZP [recenze a zkušenosti] 

 14 listopadu, 2022

Jana Vochková

5/5

V současné době je nabídka pojišťoven i produktů, které poskytují, velmi široká. V zásadě se tyto produkty dělí do dvou kategorií, a to na produkty dobrovolné a povinné. Mezi povinná pojištění patří především klasické odvody z výdělečné činnosti nebo pojištění automobilu, mnohem širší spektrum je však u produktů dobrovolných, kde také působí mnohem větší konkurence vedoucí k výraznější variabilitě krytí i nabídek. Pojištění majetku, resp. nemovitosti patří sice převážně do kategorie produktů, které jsou sjednávány dobrovolně, v některých případech je však jejich uzavření vyžadováno při konkrétní životní situaci (např. při sjednávání hypotéky). Víte, co všechno takové pojištění kryje a jaký druh produktu nabízí VZP?

Pojištění majetku a pojištění nemovitosti

Movitý a nemovitý majetek se pojišťuje různými typy produktů především podle jeho charakteru. Pokud chcete pojisti specifický druh movitého majetku, existují k tomuto účelu speciální produkty, které přesné odpovídají konkrétním potřebám – kromě klasického autopojištění do této kategorie patří například pojištění sportovního náčiní, které osoba často používá, nebo s ním cestuje, případně pojištění zavazadel apod. Pro zařízení, které nepřemísťujete, se pak využívá pojištění majetku, které pokrývá dva typy pojišťovnických produktů:

 • pojištění domácnosti
 • pojištění nemovitosti

Rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi spočívá především v nastavení a také v tom, jaké škody lze v rámci něj uplatňovat. Pojištění domácnosti i nemovitosti někdy bývá sloučeno do jednoho produktu (označovaného právě jako pojištění majetku) a je vhodné především pro osoby, které jsou vlastníky nemovitosti, v níž trvale žijí. Samostatné pojištění nemovitosti pak využijí především majitelé bytů či domů na pronájem, komerčních prostor nebo jiných staveb, samostatné pojištění domácnosti pak lidé žijící v pronájmu.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti pokrývá především movitý majetek, který se v daném objektu nachází. Jedná se tedy o specifikovaný pojišťovnický produkt, který se vztahuje na veškeré vybavení a majetek, jež se v konkrétním objektu nachází a pojištěný je vlastníkem. Pokud pojišťujete vybavení domácnosti v objektu, který vlastníte, společně s pojištěním nemovitosti získáte komplexní pojišťovnický produkt, kterým lze získat náhradu škody prakticky za vše, co se v něm v případ pojistné události nacházelo. V případě bydlení v podnájmu pak závisí míra krytí především na obsahu smlouvy.

Tu lze sjednat pouze na váš majetek nebo na celkové vybavení (toto bývá vyžadováno pronajímatelem) a často se kombinuje s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Pojištění odpovědnosti pak může být nastaveno jako pojištění osoby (nebo více osob) a může pokrývat jak škody, které způsobíte na majetku pronajímatele, tak kdekoliv jinde mimo domov, nebo jako pojištění odpovědnosti z vlastněné nemovitosti. V tom druhém případě pak může pokrývat pouze škody na majetku třetích osob, které jsou způsobeny vlastnictvím bytu, tedy například vytopení souseda či poškození konstrukcí při rozšíření požáru apod.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti, resp. pojištění stavby je naopak orientováno pouze na krytí škod, které vzniknou na konstrukcích a vybavení, které je pevně nebo technologicky s nemovitostí propojeno. V tomto případě jsou také rozeznávány dva základní druhy produktů, a to:

 • pojištění nemovitosti/stavby
 • pojištění rozestavěné stavby

Vlastníte-li nějakou nemovitost, je vždy dobré mít na ni sjednáno alespoň základní pojištění, zvláště pokud u ní existuje zvýšené riziko některé z pojistných událostí, jako je požár způsobený elektrickými rozvody, vloupání nebo vandalismus. Pojištění nemovitosti se tak nesjednává pouze na domácnosti, ale může krýt rizika na různých stavebních objektech a souvisejících stavbách, tzn. v případě rodinného domu může pokrývat také skleník nebo kůlnu, a dále může být sjednáno pro garáž, chalupu apod. Chystáte-li se stavět nějaký objekt, je vhodné pro něj primárně sjednat pojištění rozestavěné stavby, které pokrývá nejen samotný nedokončený objekt, ale také stavební materiál, který se na staveništi nachází. Po dokončení hrubé stavby a jejím uzavření (tzn. osazení výplněmi stavebních otvorů) se zpravidla přechází na klasické pojištění stavby.

Pojištění majetku od VZP

Produkty pojištění stavebních objektů a jejich vybavení se mezi sebou liší především v závislosti na konkrétní nabídce poskytovatele, jeho strategii oslovování a získávání klientů, a také jeho cílové skupiny. Pojišťovna VZP je klasickým poskytovatelem povinného zdravotního pojištění osob, v rámci svých služeb však nabízí tak možnost sjednání komerčního pojištění včetně pojištění majetku.

Předmět pojištění majetku od VZP

Společnost VZP nabízí v rámci kategorie pojištění majetku čtyři druhy produktů, které lze vzájemně kombinovat. Jedná se o pojištění:

 • budov a ostatních staveb (nemovitosti)
 • trvale obývané domácnosti
 • rekreačně obývané domácnosti
 • odpovědnosti

Pojištění budov a ostatních staveb představuje klasické pojištění nemovitosti, které se ovšem vztahuje na celou řadu objektů a přiléhajících staveb zahrnujících rodinné domy, byty, chaty a chalupy včetně staveb rozestavěných, s nimiž pak souvisí stavby vedlejší (garáž, oplocení), stavby samostatně stojící (včetně takových staveb, jako jsou hroby), a pak také stavební úpravy zpevněných a nezpevněných ploch včetně vybavení zahrady. U pojištění domácnosti je pak možné si vybrat mezi variantami pojištění určenými pro běžnou domácnost nebo rekreační objekt a vše lze doplnit pojištěním odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastním zaviněním představuje pak samostatně sjednávaný produkt.

Pojištění majetku a nemovitosti od VZP: recenze a zkušenosti

Co všechno pojištění majetku od VZP pokrývá

Stejně jako jiní poskytovatelé i VZP nabízí svým klientům v souvislosti s pojištěním majetku celou škálu krytých rizik zahrnujících především:

 • požár, kouř, výbuch
 • povodně, záplavy, úder blesku
 • vichřici, krupobití
 • pád dopravního letadla nebo části jeho nákladu, náraz dopravních prostředků, pád stromů a jiných předmětů
 • sesuvy půdy, zemětřesení, působení sněhu
 • elektrický zkrat
 • únik kapaliny, ztráta vody
 • poškození zahrady a vnějších staveb a zateplení, vandalismus
 • krádež vloupání

Kromě uvedených jsou součástí ještě další rizika spojená s poškozením okenních skel či sanity, porucha strojního vybavení a elektrických spotřebičů apod. S ohledem na konkrétní druh nebo kombinaci pojištění se pak toto krytí může vztahovat na samotné konstrukce a stavební prvky, majetek movitý uvnitř staveb, případně na majetek třetích stran, u nějž dojde poškození vlivem některého zmíněného rizika vzniklého v pojištěném objektu.

Typy pojištění od VZP

Pojišťovnické produkty jsou nabízeny ve dvou variantách, a to maxi nebo standard. Varianta standard představuje základní pojištění zahrnující převážnou část působení živlů a nižší úroveň asistenčních služeb, varianta maxi má pak o něco větší pokrytí a rozšířené asistenční služby. U obou variant je pak nutné nastavit spoluúčast (v případě povodní a záplav je pevně stanovená na 1 % nebo 10 000 Kč). Hlavní rozdíly mezi oběma variantami pak spočívají limitech pro výpočet kompenzace – standardně se stanoví procentem z pořizovací ceny, jež se liší v závislosti na pojistném plnění – druhu uplatňovaných předmětů – jiné limity jsou stanoveny pro stavební součásti, jiné například pro spotřebiče nebo cennosti, obecně jsou však tyto limity při pojištění ve variantě maxi vyšší a jejich specifikace a možnost uplatnění širší. Obě varianty mohou být navíc doplněny o tato připojištění:

 • navýšení limitů
 • pojištění občanské odpovědnosti (za škodu způsobenou osobou, nikoli v důsledku užívání majetku)
 • pokročilá asistenční služba

Výše pojistného se odvíjí o komplexního řešení pojištění, primárně tedy od konkrétní varianty, rozsahu krytí, a pak také od daného majetku. Při sjednávání lze získat různé slevy a bonusy, zejména pro klienty VZP a při vyšší spoluúčasti.

Srovnání s pojišťovnickými produkty jiných poskytovatelů

V porovnání s jinými produkty pojištění majetku se nabízené řešení společnosti VZP může lišit především rozsahem, stanovanými limity, nebo flexibilitou. Běžné komerční pojištění umožňuje výběr zpravidla z více variant, kde základní varianta obvykle nezahrnuje žádné živelné pohromy a je určená pouze pro jednoduché pojištění osobám, které nemají primárně zájem nemovitost chránit, ale potřebují splnit smluvní podmínky nájmu či hypotéky. Stejně jako u většiny dalších poskytovatelů představuje pojištění majetku VZP variantu kompletní a komplexní nastavenou na nejčastější rizika, není tedy nutné uzavírat dvě pojištění v případě, že nechcete pojistit pouze domácnost, nebo pouze nemovitost. Další výhodou je možnost získání slevy v případě, že služby pojišťovny již využíváte v rámci běžného zdravotního pojištění.

Pokud se tedy rozhodujete o uzavření pojistné smlouvy o pojištění majetku, ať už domácnosti, nemovitosti nebo obojího, je dobré se při rozhodování primárně orientovat na konkrétní předpokládaný rozsah – u VZP je výhodné především komplexní pojištění, které je poměrně dobře nastavené. Nejjednodušší způsob, jak si zajistit přesné informace a podklady pro rozhodování o konkrétním produktu, je využít možnosti srovnávače, jako například platforma epojisteni.cz, v rámci jejíž služeb je možné získat nejenom produkt přesně odpovídající vašim potřebám, ale také slevu přímo navázanou na tuto službu.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}