.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění bytu v bytovém domě: kdo ho platí a jak ho zařídit 

 27 srpna, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Pojištění svého majetku bychom v případě nemovitosti neměli podcenit. Jak je to v případě, že nemovitost je společná a vy jste konkrétním vlastníkem pouze dané bytové jednotky?

Co se skrývá pod pojištěním nemovitosti

Pojištění nemovitosti patří k nejstarším typům nemovitosti. Umožňuje chránit váš majetek a pojistit různé typy nemovitostí před širokou škálou rizik. Kriticky důležité je pojištění zejména u těch nemovitostí, na nichž jsme existenčně závislí, což je většinou dům nebo byt určený k trvalému bydlení.

Pojištění nemovitosti zahrnuje zejména škody vzniklé následujícími příčinami:

 • požár, výbuch, úder blesku nebo zřícení letounu,
 • vichřice nebo krupobití
 • voda z vodovodního zařízení
 • vystoupnutí vody z odpadního potrubí,
 • loupež
 • krádež vloupáním
 • povodeň nebo záplava
 • tíha sněhu
 • náhlý sesuve hornin a zemin nebo zřícení lavin
 • pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • zemětřesení
 • náraz vozidla nebo jeho nákladu
 • mráz na topném systému a vodovodním zařízení
 • rázová vlna způsobená nadzvukovými letadly
 • kouř
 • rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem
 • vandalismus

Zároveň je možné do pojištění nemovitosti zahrnout i další stavby na vašem pozemku, tedy například garáž, ale i skleník nebo třeba zahradní domek. V pojišťovnickém žargonu se takové stavby nazývají vedlejší.

V čem se liší pojištění domácnosti

Důležité je především vědět, že standardně se pojištění nemovitosti vztahuje na stavbu a veškeré její pevné součásti.

K pojištění vybavení nacházejícího se uvnitř slouží pak pojištění domácnosti. Kromě nábytku nebo elektroniky se toto pojištění vztahuje i na osobní věci majitele, jako je například oblečení nebo cennosti.

Běžně se také do pojištění domácnosti zahrnuje i sportovní vybavení, které rovněž nebývá levnou položkou a jeho poškození nebo ztráta by vás mohla mrzet. A to včetně toho, které se fyzicky nachází mimo domov, například na to, které jste si nechali ve skříňce v posilovně.

Do pojištění domácnosti běžně patří pokrytí těchto rizik:

 • živelní pohromy
 • vloupání
 • vodovodní škody
 • přepětí
 • krádež
 • vandalismus

Kdo platí pojištění nemovitosti v případě více vlastníků

Má-li nemovitost vícero vlastníků, existují prakticky dvě možnosti, jak vyřešit pojištění. Při sjednávání klasického pojištění nemovitosti si může pojistku nechat na sebe napsat pouze jedna osoba, která bude pojistné hradit v plné výši. Vypořádání majetkových poměrů je pak záležitostí soukromé dohody mezi všemi spoluvlastníky.

Transparentnějším řešením, a to zejména tam, kde jsou vlastnické vztahy složitější a dohoda často není možná, je uzavření smlouvy pouze na příslušný podíl. Každý vlastník si tak pojistku bude platit sám.

Kdo a jak pojišťuje bytový dům, pokud existuje SVJ

V případě, že nemovitost disponuje nejméně pěti bytovými jednotkami, které vlastní alespoň tři různí majitelé, jsou tito již pro správu své nemovitosti povinni zřídit tzv. společenství vlastníků jednotek.

Jeho statutárním orgánem je předseda, případně výbor. Členem výboru se však, pozor, v souladu s ustanovením nového občanského zákoníku může stát i osoba, která není vlastníkem bytové jednotky v rámci sdružení.

Tento statutární orgán disponuje posléze plnou zodpovědností za hospodaření včetně vedení příslušné evidence a řešení klíčových otázek v rámci celého sdružení. Na starost tak má komplexní péči o nemovitost včetně právě jejího pojištění.

V případě pojištění nemovitosti by jej měl tedy sjednat právě přímo výbor. Členům výboru vyplývá následně ze zákona povinnost péče řádného hospodáře. V praxi to znamená mimo jiné i to, že SVJ musí dbát též na to, že svěřená nemovitost bude vždy optimálně chráněna před možnými riziky.

Na jakou částku nemovitost pojistit

V případě, že bude zajištěno pojištění nemovitosti touto formou, bude tato pojištěna na tzv. novou (reprodukční) cenu, tedy, zjednodušeně řečeno na sumu, za niž by celý dům bylo možné postavit znovu.

To ovšem opět předznamenává jistá úskalí: Vlastníci se musejí dohodnout na tom, že onu nemovitost za částku vyplacenou z pojistného postavit chtějí.

Prakticky tak může nastat i situace, že vám jakožto jednotlivci ostatní majitelé jednotek zablokují získání nové nemovitosti. Vyplatí se vám proto jednoznačně nebýt na nich závislý a pojistku si sjednat vlastní. Jednotka se pak pojistí na cenu tzv. tržní (která je navíc vyšší než reprodukční) a prostředky budou vyplaceny výhradně do rukou jejího vlastníka.

Pojistit je nemovitost nutné vždy na reálnou cenu. Nikdy bychom ji neměli podpojistit, neboť platí přímá úměra, že o kolik procentuálně snížíme placené pojistné, o tolik nám ve výsledku pojišťovna sníží pojistné plnění.

Pojištění bytu v bytovém domě: kdo ho platí

Kdo platí pojištění nemovitosti v případě SVJ a kolik to stojí

SVJ je právnickou osobou, která má zákonem definovaný konkrétní účel a má i stanoven rozsah svého právního jednání.

Pojištění nemovitosti tak uzavírá přímo SVJ. Jednotliví vlastníci bytových jednotek by se nicméně ve vlastním zájmu s obsahem smlouvy měli seznámit. Důsledně je zapotřebí věnovat pozornost zejména jmenovaným výlukám. Dokonce ani rozšířené pojištění totiž nemusí vždy znamenat, že pojišťovna krytí poskytne v očekávané výši.

Placení probíhá následně formou rozúčtování příslušné měsíční částky na jednotlivé vlastníky bytových jednotek. Tento poplatek však, pozor, nenáleží do fondu oprav, správně přísluší mezi příspěvky na správu domu a pozemku Jde o součást rozpočtu, jenž podléhá následně schvalování shromáždění SVJ, které probíhá na každoroční schůzi.

Jak u pojištění řešit změnu vlastníka

Pojištěnou nemovitost se můžete rozhodnout rovněž prodat. Jak se v takovém případě promítne změna vlastníka do pojištění?

Převést ji na nového majitele není žádným způsobem možné. A to ani v případě, že se jedná o převod majetku mezi rodinnými příslušníky. Původní smlouvu je zapotřebí při prodeji i darování majetku ukončit a uzavřít pojistku na nového vlastníka.

Pozor, jednoznačně je doporučeno příliš s uzavíráním pojistky neotálet a nespoléhat se na to, že nemovitost může zůstat ještě nějaký čas neobydlená, například proto, že ji předáváte svým dětem a ony ji plánují využívat až po dokončení studia.

Potřebuji i pojištění domácnosti?

V zásadě se doporučuje mít obě pojistky. Zajistíte si tak skutečně komplexní ochranu svého majetku. Značně ohrožen je zejména při různých haváriích.

Toto pojištění vám dokáže úspěšně pomoci v řadě běžných, ale poměrně nepříjemných situací, které nám dokážou zkomplikovat každodenní život. Týká se to třeba poruchy domácího spotřebiče, zabouchnutých klíčů nebo prasknutí trubek.

Pojištění domácnost se vám navíc vyplatí nejen tehdy, pokud samotnou nemovitost vlastníte, ale také pokud žijete v podnájmu. V takovém případě vás osud nemovitosti jako takové zřejmě příliš trápit nebude, ale své osobní věci byste mít chráněny měli.

Trochu odlišná situace nastává v případě, že se byt pronajímá částečně nebo úplně zařízený. V takovém případě patří část věcí pronajímateli, ale lze předpokládat, že i nájemník zde své věci bude mít. Dvojí pojistku však nemá smysl uzavírat, neboť na jednu domácnost dvojí pojistné plnění čerpat jednoduše nemůžete.

Za těchto okolností by pojištění mělo být nastaveno tak, že si jej sjedná pouze nájemník a pojistí rovnou i věci pronajímatele. Proto je na místě už do nájemní smlouvy přesně vymezit, kterých věcí se to týká.

Kolik orientačně pojištění nemovitosti a domácnosti stojí

Pakliže si chcete pojistit rodinný dům, v průměru se dnes částka pohybuje kolem 200 Kč měsíčně. Nicméně na koncovou cenu má vliv řada faktorů včetně velikosti domu, místa bydliště, ale i sjednaná varianta připojištění a samozřejmě i případná doplňková pojištění.

Pojišťovny navíc velmi často nabízejí propracovaný systém slev. Častá bývá sleva za online sjednání, která může dosáhnout výše až 30 %. Stejně tak nabízejí tuzemští poskytovatelé pojištění i cenové zvýhodnění pro klienty, kteří si sjednají obě pojištění najednou.

Jak vybrat nejlepší pojištění pro váš domov

Nejprve je nutné si uvědomit, že šetřením na pojištění prakticky okrádáme sebe samotné. Extrémně nízká částka je prakticky vždy na úkor rozsahu krytí a limitů plnění.

Ochrana by vždy měla být nastavena adekvátně. Cílem pojištění je umožnit vám okamžitě si pořídit náhradu za zničený majetek. Zapomenout bychom proto v pojistkách neměli rozhodně ani na doplňková rizika, jako je povodeň nebo vandalismus.

Zároveň je důležité pamatovat i na pravidelnou aktualizaci pojistné smlouvy, a to alespoň jednou za 3 až 4 roky. Váš majetek se totiž může snadno stát podpojištěným i v čase, neboť jeho hodnota přirozeně postupně stoupá s tím, jak si domácnost dovybavujeme.

Je však zapotřebí stále mít na paměti, že jednotlivé pojišťovny nabízejí různý rozsah služeb. Co u jedné znamená nadstandardní připojištění, může jiná svým klientům dávat k dispozici už v základu.

Často navíc tento různorodý rozsah pojištění nemusí zcela reflektovat ani jeho cena. Dobrá pojistka nemusí být příliš drahá. Stačí se naučit porovnat si ceny napříč jednotlivými subjekty. K tomu vám velmi jednoduše pomohou specializované servery, které se nazývají srovnávače.

Srovnávač pojištění funguje prakticky coby jednoduchá kalkulačka, která vám po zadání vstupních údajů vypočítá cenu pojištění a jednotlivé nabídky porovná. V Česku zažívají srovnávače momentálně obrovskou vlnu popularity. Ne každý takový projekt však dokáže provést skutečně komplexní a objektivní srovnání. K nejpopulárnějším serverům tohoto typu v Česku jednoznačně patří portál ePojištění.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}