.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak pojistit byt, který pronajímám? 

 22 dubna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Také byt, který se rozhodnete pronajmout, je nutné si řádně pojistit. Která pojištění byste neměli vynechat a proč?

Proč se spolehnout na pojištění

Pokud se na situaci podíváme z pohledu pronajímatele, je zřetelné, že bez dobře nastavené pojistky se nemůžeme obejít.

Nemovitost má vysokou hodnotu, která se pohybuje v řádech několika milionů korun. Svěřujete ji přitom někomu, koho vůbec neznáte a můžete jen doufat, že se ke svěřenému majetku bude chovat tak, jako by byl jeho vlastní.

Nemovitosti navíc může být poškozena i dalšími zásahy, v nichž nemusí sehrávat roli pouze nezodpovědný nájemník, zapůsobit může řádění živlů, někdy se objeví zloději a svou roli sehraje nakonec i nešťastná náhoda.

Dobře nastavené pojištění je tak základní ochranou, která vám jakožto pronajímateli zajistí klidné spaní. Rozeberme si typy pojištění a podívejme se na situaci i z pohledu nájemníka.

Nechte si pojistit nemovitost

Absolutním základem, který byste měli zajistit vy jakožto vlastník nemovitosti, je pojištění nemovitosti.

Jde o pojištění stavby jako takové. Velmi jednoduše vysvětleno do tohoto pojištění patří všechny součásti, které jsou pevně spojeny se zemí. Pokud byste byt pomyslně obrátili vzhůru nohama, to, co vypadne, se pojišťuje na pojištění domácnosti. Zbytek spadá pod pojištění nemovitosti.

Prostřednictvím této pojistky si tak pojistíte podlahu, zárubně, ale také radiátory. U některých položek však nemusí být úplně jednoznačné, kam patří. Typicky to bývá například kuchyňská linka či vestavěné spotřebiče.

Tyto předměty se označují jako tzv. stavební součást a mohou být již pojištěny v rámci pojištění domácnosti. Pojistnou smlouvu byste si tak měli důkladně přečíst a mít jasno v tom, na co konkrétně se vztahuje.

Vámi vybraná pojistka může krýt v první řadě škody, které způsobí požár nebo výbuch plynu. Rozhodně dbejte na kvalitní krytí rizika vandalismu. Velmi důležité je krytí ušlého zisku. To uplatníte například v situaci, kdy vás vytopí soused a byt se v důsledku toho stane neobyvatelný. Logicky tak přicházíte o nájemníky i onen zisk.

Vyžadujte pojištění domácnosti

Vy jakožto pronajímatel byste měli myslet i na pojištění domácnosti. Teoreticky nájemníka k tomuto kroku nemůžete nutit, ale tuto povinnost můžete zakotvit do nájemní smlouvy. Tím se velmi efektivně chráníte před případnými škodami.

Pojištění domácnosti je určeno k ochraně vybavení. Patří sem nábytek a spotřebiče, elektronika, ale také například i sportovní vybavení či koberce.

Pokud si nájemník některé vybavení do bytu přinese, samozřejmě není vyloučeno, že si tuto pojistku bude chtít sjednat o své vlastní vůli, neboť i pro něj je výhodná. Škoda totiž bude otázkou jeho zodpovědnosti a pronajímatel se nebude ptát, z čeho ji uhradí.

Pokud už k takové situaci dojde a je potřeba rozlišit, které věci jsou nájemníka a které nájemce, skutečně nemá smysl, aby si pojistku sjednaly obě strany.

Nejrozumnějším řešením je, pokud má pojistku pouze nájemník. Do smlouvy nebo předávacího protokolu si však přesně vymezte, které vybavení je vaše. Většina pojistek je totiž konstruována tak, že se pojistí předměty ve vlastnictví nájemníka a zároveň je pamatováno i na věci převzaté, třeba právě i formou nájemní smlouvy. Je ale na místě si to u konkrétního pojistného produktu vždy ověřit.

Jak pojistit byt, který pronajímám

Která rizika kryje pojištění nemovitosti a domácnosti

Tyto pojistky mají podobu balíčků, do kterých jsou sdružená různá rizika. Existují tak základní varianty a rozšířené verze pojistek, které jsou komplexnější. V základní verzi najdeme:

  • živelní rizika (zahrnujíce požár, blesk, výbuch a pád letadla, obvykle pojišťovny nazývají balíček termínem FLEXA)

  • povodeň a záplava

  • vodovodní škody (ty, které způsobí voda vytékající z vodovodních zařízení)

  • loupež či krádež vloupáním

  • vandalismus

Trvejte na pojištění odpovědnosti

Rovněž pojištění odpovědnosti, známé jako pojistka „na blbost“, máte jako pronajímatel nárok vyžadovat rovnou prostřednictvím nájemní smlouvy.

Jde o velmi užitečný nástroj, který pomáhá předcházet řadě nepříjemných situací. Tato pojistka chrání před škodami na majetku třetí strany. Zcela typické je především vytopení sousedního bytu pračkou, ale také padající předměty, které poničí majetek někoho v sousedství. Podobně může pokrýt i škody na zdraví.

Případně lze z pojistky řešit i škody způsobené nezvedeným domácím mazlíčkem, když například pes ublíží jinému psovi.

Je ale nutné zkontrolovat u pojišťovny dvě zásadní náležitosti: V první řadě se musí pojistka vůbec vztahovat na škody vzniklé v nájemním bytě, výluky jsou u pojišťoven poměrně časté. Dále je nutné adekvátně stanovit pojistný limit. V některých případech tak pojistka na vykrytí škody vůbec nemusí stačit.

Pojištění odpovědnosti tedy nijak nechrání majetek, který v pronajímaném bytě nájemník užívá, byť podobná teorie patří k rozšířeným omylům řady pronajímatelů. Ti tak nájemníka do pojištění mnohdy tlačí v dobré víře, že tím chrání svůj majetek.

To ale není pravda, k tomu je určeno pouze pojištění domácnosti. Pojištění odpovědnosti lze tedy považovat za vhodný doplněk k tomuto pojištění, nikoli za alternativu.

Pojištění odpovědnosti pro pronajímatele, k čemu slouží?

Na pojištění odpovědnosti je vhodné myslet i u sebe z pozice pronajímatele. Kryjí se jím škody, které můžete potenciálně způsobit vy, například nevhodnou montáží určitého zařízení. Typicky vás může potkat například prasklé vodovodní potrubí nebo požár, který vznikne v důsledku zkratu v elektrických rozvodech.

Je však nutné si v pojistných podmínkách ověřit, že vám přes sjednané pojištění bude skutečně pojišťovna plnit i tehdy, pokud byt nebude trvale obýván vámi. Některé tuzemské pojišťovny pak toto sice nabízejí, ale až v nejvyšších variantách svých pojistek.

Nájemníka lze pojistit i tak, že ho nezahrnete do pojistky jmenovitě. Součást pojištění odpovědnosti pronajímatele totiž může být i pojištění nájemce. I on tak má automaticky pojištěnou odpovědnost. Není však přímo určen. To lze doporučit, pokud se vám nájemníci v bytě častěji střídají.

Může majitel k pojištění nájemníka nutit?

Lze tak z pohledu obou zúčastněných stran říci, že jakékoli ze zmíněných pojištění se na nemovitosti se vyplatí mít.

To potvrzují i právníci. Z pohledu zákona nelze klasifikovat požadavek na pojištění jako nepřiměřený a pronajímatel má právo ho požadovat. Naopak se odborníci shodují, že je takový krok nanejvýš rozumný.

Jak vybrat vhodné pojištění

Jak je patrno, problematika pojištění pronajímané nemovitosti je velmi složitá a komplexní. Tvořena je třemi pojistnými produkty. Všechny se nepochybně vyplatí si sjednat. Klíčem k funkční pojistce je však jejich vhodné nadimenzování s ohledem na požadovaná rizika a současně bedlivé prostudování výluk.

Pojistka se tak například jednoznačně nevztahuje na škodu, kterou vám nájemce způsobil úmyslně. Tu by měl uhradit. Pojišťovny často operují i s termínem hrubá nedbalost. Jde o různé situace, které však mají společné to, že se na ně pojištění rovněž nevztahuje.

Vybrat správné pojištění pro domácnost proto není úplně jednoduché. Pomoct vám mohou internetové srovnávače. V nich si můžete konkrétní pojištění napříč jednotlivými poskytovateli snadno porovnat a vybrat si nejvýhodnější nabídku.

Podobných srovnávačů působí na českém internetu již celá řada. K těm nejoblíbenějším se jednoznačně řadí portál ePojištění.cz.

Ohlídejte si vztah mezi majetkem a pojistnou částkou

U pojištění nemovitosti a domácnosti je dále důležité nastavit pojistnou částku přiměřeně ve vztahu k hodnotě majetku. Neměli byste být tedy podpojištěni (částka je nízká) ani přepojištění (částka je příliš vysoká).

K podpojištění se často uchýlí ti, kteří potřebují hlavně ušetřit. Pojistka však při takovémto nastavení přestává plnit svou adekvátní funkci. Přepojištění není úplně obvyklé, některé pojištěné však motivuje touha po vyšším pojistném plnění.

Na jakou cenu se pojistit

Dále byste měli u pojištění nemovitosti a domácnosti navíc i vědět, v jakých cenách pojišťovna pojistnou částku určila. Nastat mohou tři varianty

  • cena časová

  • cena obvyklá (obecná, též tržní)

  • cena nová

U nové ceny vám pojišťovna vyplatí tolik peněz, kolik odpovídá hodnotě nové nemovitosti či nového vybavení. Při časové ceně naopak vezme v potaz hodnotu téhož majetku před zničením. Počítá se tak s opotřebením (amortizací). Obecná cena se odráží od toho, za jakou částku je možné aktuálně na trhu dotyčnou movitou či nemovitou věc sehnat.

Jak se bránit proti úmyslnému poškozování nemovitosti

Nájemník, který škodí, je doslova noční můrou všech pronajímatelů, a většina doufá, že jim podobný scénář zkrátka hrozit nebude.

Je totiž obtížně řešitelný. Žádné pojistky vás před tímto rizikem chránit prakticky nemohou. Jistou pákou na nezodpovědného nájemníka může být tzv. jistota (kauce). Ta se obvykle skládá minimálně ve výši tří měsíčních nájmů. Jde o jakousi finanční zálohu, která poslouží v případě, že nájemník neplní své povinnosti.

Být to může za situace, kdy vám například dluží na nájemném, jistota se však hodí právě i tehdy, když vám úmyslně nájemníci něco v bytě zničí. Vratnou kauci je možné na pokrytí škody na majetku použít.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}