.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak na pojištění zahradního domku 

 27 října, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Zahradní domek může být příjemnou součástí vašich rekreačních aktivit. Ale také zdrojem nemalých starostí v případě, že se stanete obětí přírodního živlu nebo vás navštíví někdo, o jehož přítomnost jste úplně nestáli. Jak ho vhodně pojistit?

Chraňte účinně svůj zahradní domek

Zahradní domky využívají jejich majitelé v první řadě k rekreaci. Přičemž fenomén chataření se u nás rozvinul překvapivě už po první světové válce a na obrátkách nabral v 60. letech a nevymizel dodnes. Někteří vlastníci nemovitostí v nich případně v nich mívají uloženo i například zahradní náčiní.

Nemilá „návštěva“ zloděje či vandala tak může napáchat i značné škody. Podobně jako v mnoha jiných případech platí, že byste se neměli spoléhat na to, že zrovna na vaší zahradě se podobná událost přihodit nemůže.

Na zahradní chaty mívají zloději „spadeno“ hlavně v období mimo sezónu, tedy od března do října. Typicky lákavé jsou pro ně zejména ty, které jsou v odlehlých oblastech, například u lesa.

Vhodnou prevencí může být v první řadě pojištění. Výhodné je ale zcela nepochybně i adekvátní zabezpečení objektu. To může mít podobu například bezpečnostního zámku nebo zabezpečení proti roztažení dveřních zárubní či vysazení pantů.

A to nejen se záměrem překazit možným zlodějům jejich nekalou činnost. Zejména nachází-li se objekt v oblasti, kterou pojišťovna vyhodnotí coby rizikovou, může sjednání pojistky tímto opatřením dokonce podmínit.

Zahradní domek v doslovném slova smyslu si nepojistíte

Nejprve je nutné si ujasnit, co budeme pojišťovat. Samotný termín „zahradní domek“ totiž běžně v podmínkách dnešních poskytovatelů pojištění nenajdete. Pojistit si tuto stavbu můžete jednoduše jako již zmíněný rekreační objekt, případně jako tzv. stavbu vedlejší.

Rozdíl spočívá nejen v terminologii, ale také v podstatě. Vedlejší stavba se nachází na totožném pozemku jako váš dům. Rekreační stavbou se rozumí ta, která je mimo tento prostor, tedy například v zahrádkářské kolonii.

Jaké pojištění můžete využít

Nejprve se zastavme u zahradní chaty v pojetí rekreačního objektu. Tu lze pojistit jednak v rámci pojištění nemovitosti, ale zahrnuta může být i v pojištění domácnosti.

Rozdíl mezi těmito dvěma pojistkami tkví v tom, že pojištění nemovitosti se většinou vztahuje na „pevné“ součásti, jako jsou například zdi, podlaha, stropy nebo zárubně. Pojištění domácnosti bývá, zjednodušeně řečeno, vztaženo na vybavení.

Pokud se rozhodnete si tyto objekty pojistit zvlášť, možné to je, ale pak počítejte s tím, že pojistka může být dražší.

Hodit by se vám dále mohlo pro tento účel i pojištění proti odcizení a úmyslnému poškození. Stejně tak byste neměli zapomenout na to, abyste se ujistili, že chata je pojištěná nejen proti řádění živlu v podobě lidské, ale i proti tomu přírodnímu.

Co se týče pojištění proti potenciálnímu nebezpečí přírodního původu, sem je nutné zahrnout zejména povodně a záplavy. Dále se do rizik, která mohou představovat ohrožení pro vaši nemovitost, mohou počítat například i sesuvy půdy a další přírodní pohromy.

Dnešní pojišťovny už umí nabídnout i velmi flexibilní pojistku, která počítá například i s poškozením zateplení stěn zvířetem.

Jak úspěšně pojistit chatu

Majitelé chat a chalup často zásadně chybují zejména v tom, že nerozlišují terminologicky záplavu a povodeň.

Pod pojmem povodeň se rozumí poškození vodou, která byla vylita z břehů. Záplava je odlišný typ škody. Nastane v okamžiku, kdy přijdou přívalové či dlouhotrvající deště nebo poškození vodou vyvolá tání sněhu.

Ovšem pozor, o tom, zda se vaše chata bude potenciálně nacházet v záplavové oblasti, byste se měli informovat už před její koupí. Zjistíte to z tzv. povodňových map. Ty jsou dostupné i online.

Pojistku na takový objekt nemusí být vůbec jednoduché sjednat, případně bude citelně dražší, cena může být řádově vyšší dokonce o desítky procent, běžně je to 30 až 70 %. Pakliže se nacházíte v rizikové oblasti, kde k povodním dochází často, pojišťovna navíc nemusí být k uzavření pojištění svolná vůbec.

Není-li vaše nemovitost zatím v takovém stavu, v němž byste ji chtěli vidět, ničemu to nevadí. Pojišťovny nabízejí vhodné pojištění dokonce i pro objekty, které jsou zatím ve výstavbě nebo aktuálně procházejí rekonstrukcí. Ovšem je nutné si uvědomit, že pojistka se v případě, že bude uzavřena na samotnou stavbu, jednoduše nemusí vztahovat i na stavební materiál.

Jak na pojištění zahradního domku

Jak pojistit věci, které se nacházejí uvnitř chaty

V již vzpomenutém případě chaty nesmíme zapomenout na skutečnost, že uvnitř se nachází i vybavení, jako je nábytek, elektrospotřebiče a další věci sloužící k běžnému provozu domácnosti včetně zahradního nábytku, nářadí a náčiní.

Pojišťovat ji tak musíme v souladu s touto myšlenkou. Chceme-li řádně zajistit i věci uvnitř, první možnosti, jak se chránit může být pojistka na domácnost. Pokud máte pojištění domácnosti už sjednáno, na věci v chatce se vztahuje automaticky. Zcela nezbytné je pojištění domácnosti zejména tehdy, pokud se uvnitř chaty nacházejí cenné předměty.

Pokud si sjednáme pojištění rekreační stavby, týkat se bude jednak, jak už bylo vysvětleno, samotné chaty jako objektu. Ale pozor, zahrnuto k němu bývá i pojištění kůlny či garáže.

Počítat dále můžete s tím, že pojišťovna vám zajistí ochranu pro vaše vybavení, nábytek a kuchyňské vybavení. Stejně tak se bude pojistka týkat i předmětů, které využívají členové domácnosti, tedy například audiovizuální technika. Pokud si sjednáte samostatné pojištění rekreačního objektu, budou rovněž pojištěny i věci uvnitř stodoly či kůlny.

Kam začlenit pojištění vedlejší stavby

O rekreačních objektech již řeč byla. Pro úplnost tak ještě dodejme, že pojištění vedlejší stavby je potřeba zahnout do pojištění nemovitosti. Standardně se začleňuje do pojistné smlouvy k hlavnímu objektu.

Kromě zahradního domku se toto může týkat například garáže, altánu, stodoly, ale i kůlny, dílny, bazénu, studny, přístavku, přístřešku, skleníky nebo oplocení.

Co se týče systému rizik, kopíruje pojištění pojistku, kterou jste si sjednali pro hlavní stavbu. Každý objekt má určenou vlastní pojistnou částku, na kterou je pojištěn. O tyto sumy se pak vždy zvýší pojistná částka celková.

Drobnou stavbu, jako je garáž nebo kůlna, lze rovněž pojistit v rámci pojištění zahrady a zahradní architektury. To deklaruje pojištění právě i předmětů, které s pořízením nebo užíváním zahrady souvisejí.

Jak pojistku dimenzovat a aktualizovat

Nejdůležitější je u pojištění zpravidla pojistná částka. Ta se odvíjí od sumy, kterou vám eventuálně vaše pojišťovna bude v případě, že situace dospěje k pojistnému plnění, vyplácet.

Limitováni jste minimální hranicí, kterou si sama nastaví pojišťovna. Nicméně ve vlastním zájmu byste v tomto směru měli být realističtí. A to ať už se to týká nemovitosti samé nebo věcí movitých. Pojistka musí odpovídat reálné hodnotě vašeho majetku.

A pozor, téměř vždy je nezbytné se při pojištění chaty pojistit na cenu tzv. novou. To znamená, že by vám v případě potřeby pojišťovna vyplatila tolik, abyste si za to mohli pořídit opravu poškozených nebo zničených stavebních částí v aktuálních nákladech.

Narazit byste mohli za předpokladu, že vaše chata má za sebou už desítky let existence, případně je ve skutečně dezolátním stavu. Za takových podmínek vám pojišťovna pojištění na cenu novou uzavřít neumožní.

Pojistka musí být sjednána na odpovídající sumu jednoznačně i následně. Pojistná částka by vždy měla odpovídat aktuální hodnotě předmětu pojištění. Odborníci proto doporučují pravidelné aktualizace pojistné smlouvy. Přistoupit byste k nim měli, jak velí obecné pravidlo, nejlépe vždy, když se hodnota předmětu pojištění zvýší o více než 10 %.

Myslete na spoluúčast

I v pojištění rekreační nemovitosti se používá mechanismus spoluúčasti, který většina klientů bude znát z pojištění automobilu.

Platí jednoduchý princip: Čím vyšší spoluúčast si nastavíte, tím se může snížit výsledná cena vašeho pojištění. Pojišťovny jsou v tomto směru poměrně benevolentní a v některých případech vám mohou dát na výběr několik možností, případně ponechají na vás, jakou částku si zde určíte.

Co je nejvýhodnější? Obecně lze říci, že na pojištění se nevyplatí příliš šetřit. Částky, které za něj zaplatíte, se pohybují v řádech stovek korun za rok. Zlevnit si tak pojistku vysokou spoluúčastí nebývá vysloveně nezbytné.

Jak vybrat nejlepší pojištění

Navzdory poměrně přesné představě o tom, jaké pojištění potřebujete, co by v něm mělo být zahrnuto a za jakých podmínek, nemusí být pro majitele zahradního domku stále příliš jednoduché vhodné pojištění najít.

Nabídka na současném trhu je jednoduše příliš rozmanitá. Pojišťovny se o své klienty doslova přetahují a nabízejí i nejrůznější bonusy. Slevy jsou například pojišťovny ochotny poskytnout například tehdy, pokud v souvislosti se svou chatou po určitou dobu žádnou pojistnou událost nenahlásíte. Najít tu nejvýhodnější nabídku proto nemusí být zcela jednoduché.

V současné době už se naštěstí nemusíte spoléhat jen na zdlouhavé procházení jednotlivých nabídek, pečlivé počítání a porovnávání s tužkou v ruce. Naštěstí existují užitečné nástroje, které veškerou práci odvedou za vás.

Jedná se o internetové srovnávače, které si nejvýraznější popularitu vysloužily především ve sféře porovnávání zboží a právě pojištění. V tuzemsku existuje řada serverů, které se jednoduchým a přehledným srovnáním různých nabídek zaobírají. K těm nejoblíbenějším se jednoznačně řadí portál ePojištění.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Štěpán
Štěpán
2.10.2023 9:21

„Na zahradní chaty mívají zloději „spadeno“ hlavně v období mimo sezónu, tedy od března do října.“
Není to spíše od října do března – mimo sezónu.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}