.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak domluvit pojistku na byt 

 30 července, 2019

Jana Vochková

Ohodnotit

Jak si pojistit byt

Domov – to je, mimo jiné, pocit jistoty a bezpečí. Abyste se ve svém domově mohli cítit opravdu bezpečně, je vhodné si nechat pojistit nemovitost i její vybavení – uzavřít majetkové pojištění. Pojistné smlouvy zpravidla pokrývají široké spektrum nebezpečí. Nejprve si pojďme vysvětlit, jaký rozdíl je mezi pojištěním bytu a pojištěním domácnosti.

Pojištění bytu (domu) jako nemovitosti

Domem nebo bytem rozumíme nemovitost se všemi jejími stavebními součástmi. Zahrnuty jsou i společné části domu a nebytové prostory (sklep, kolárna, garáž, a další technické prostory). To platí pro rodinné i bytové a rezidenční domy (byty v osobním nebo družstevním vlastnictví), chaty, chalupy, rekreační apartmány (ale i na vedlejší stavby – kůlna, stodola, bazén, atd.), a to jsou-li obývané trvale či užívané jen přechodně.

Pojištění se obvykle vztahuje na škody na stavebních součástech bytu (domu) a příslušenství, jako jsou okna, dveře, podlahy, obklady, topná zařízení, vodovodní systémy, a ostatní stavební součásti. Týká se také vestavěných skříní, vestavěných spotřebičů, apod.

Jestliže bydlíte v bytovém domě, je dobré si zjistit, jaké pojištění má uzavřeno společenství vlastníků domu. Váš byt je s největší pravděpodobností pojištěn v rámci této pojistky. Ověřte si však, jaká rizika pojistka kryje a jestli je pro vás dostačující.

Pokud si byt v osobním či družstevním vlastnictví v bytovém domě budete pojišťovat samostatně, rozmyslete si dobře, na jaká rizika chcete být pojištěni. Pojistka může být dražší, jestliže bydlíte v prvním nebo v posledním patře. Stejné je to i v případě, bydlíte-li v povodňové zóně – budete určitě platit o něco víc. Některé pojišťovny požadují vaši spoluúčast na úhradě škody, jiné jsou bez spoluúčasti, anebo můžete mít, jako bonus, nonstop asistenční službu zdarma, pokud by u vás došlo k havárii nebo technické poruše (asistence zahrnuje řemeslníky, deratizaci a dezinsekci, právní asistenci, asistenci pro cyklisty, IT asistenci, včetně obnovení ztracených dat, kybernetickou asistenci, pomoc při zneužití platební karty, anebo při potížích s nákupem po internetu, právní ochranu při poškození pověsti na sociálních sítích, právní a lékařskou konzultaci po telefonu, a jiné). Dále si před podpisem smlouvy přečtěte smluvní podmínky – mnohdy se v nich objeví něco, co by vás mohlo v budoucnu zaskočit. Jedná se třeba o výluky z pojištění.

byty s balkóny

obr. pixabay.com

A proč si pojištění bytu vůbec zřizovat?

Koupě bytu v osobním, event. družstevním vlastnictví je velká investice, kterou si musíte nějak chránit. A to nejlépe kvalitním pojištěním. Pojištění se vztahuje na byt jako na nemovitost, nikoliv na jeho vnitřní vybavení. Součástí této pojistky by mělo být i pojištění odpovědnosti za způsobené škody, a to pro případ, že způsobíte škodu někomu jinému, například když zkrat ve vašem bytě způsobí požár domu. Dobrým pojištěním si tak zajistíte klid a jistotu.

Živelné události, na něž se pojištění bytu (nemovitosti) obvykle vztahuje:

 • Požár, výbuch, blesk, zemětřesení, nadzvuková vlna – aerodynamický třesk
 • Povodeň, záplavy, vichřice, krupobití, působení kouře, laviny, výbuch sopky
 • Sesuv půdy a skal, tíha sněhu, atmosférické srážky nebo námraza
 • Zřícení letadla, náraz dopravního prostředku, pád stromů a stožárů
 • Vodovodní nebezpečí, přetlak či zamrznutí kapalin, ztráta vody, únik vody z akvária
 • Přepětí či podpětí – zkrat elektrického proudu, poruchy chladícího zařízení
 • Krádež, loupežné přepadení, vandalismus – odškodnění bývá vyplaceno i v případě, kdy není pachatel zjištěn.

Jak při pojištění bytu jako nemovitosti postupovat

 1. využijte kalkulačky jednotlivých pojišťoven – při tom vždy zohledněte, co a jak chcete mít pojištěno a dozvíte se orientační cenu
 2. pomocí srovnávačů cen pojistek, jako je například ePojištění.cz která z pojišťoven vám bude nejvíce vyhovovat
 3. až se rozhodnete pro konkrétní pojišťovnu, můžete si pojištění bytu zřídit rychle a pohodlně on-line; jen vyplníte připravené jednotlivé formuláře a máte hotovo

Pojištění bytu – domácnosti

Další možností majetkového pojištění je pojistit si byt jako domácnost. Pojištění zahrnuje soubor hmotných movitých věcí a zařízení, které slouží k provozu domácnosti. Při pojištění domácnosti můžete získat finanční náhradu i za škody na oblečení, elektronice, apod. Jestliže máte předměty mimořádné hodnoty – například cennosti jako jsou šperky, obrazy či jiná umělecká díla, zvolte individuální pojistku. Některé pojišťovny nabízí i možnost pojistné smlouvy, v níž budete mít zajištěnu zároveň nemovitost i domácnost. Pojištění domácnosti má obvykle platnost po celé Evropě – to znamená, že i věci z domácnosti, které povezete s sebou na dovolenou, do pojištění spadají. Totéž platí pro věci z domácnosti uložené ve vozidle, a to buď v zavazadlovém prostoru, anebo na střešním nosiči.

obr. pixabay.com

Vhodná připojištění k pojistce na byt a domácnost

 • pojištění odpovědnosti z vlastnictví a držby budovy, stavby či bytu za způsobené škody – toto pojištění kryje škody, za něž nese odpovědnost vlastník či spoluvlastník nemovitosti a které vznikly při provozu domácnosti, a to běžnou činností jejích členů. Obvykle jde o škody způsobené přímo námi – kupříkladu vytopení bytu sousedů, anebo dětmi, rodiči či prarodiči, domácími zvířaty, sesuvem sněhu ze střechy, pádem neudržovaného plotu, nehodou při rekreačním sportování, poškození věcí v nebytových prostorech, atd.; rozsah pojištění a limity plnění si můžete zvolit sami, podle svých požadavků; pojištění domácnosti a odpovědnosti za škody si zřiďte i v případě, že máte byt pouze v nájmu – vámi způsobené škody jiným osobám rozhodně nebude platit majitel bytu; jste-li vlastníkem bytu a byt pronajímáte, požadujte po nájemníkovi pojištění domácnosti a odpovědnosti za škody – může způsobit škodu jak vám, tak jiným osobám (požár, voda, krádež)
 • kybernetické připojištění – tohle pojištění je v dnešní době, kdy je běžná elektronická komunikace a kontakt s úřady, bankami a při pohybu na sociálních sítích, neprosto nezbytné; zahrnuje většinou nonstop asistenční službu, pomoc při zneužití platební karty, při napadení vašeho domácího počítače hackerem, anebo škodlivým virem, právní pomoc při zneužití vašich osobních údajů nebo kontaktů, při zavirování mobilních zařízení

Některé pojišťovny nabízí dokonce pojistné smlouvy, v nichž najdete kombinaci všech uvedených pojištění a připojištění.

Příklad výpočtu kombinovaného pojistného a následné uzavření pojistné smlouvy online

Kalkulace pojištění nemovitosti/domácnosti

_________________________________________________

 • Pojistitel: MAXIMA pojišťovna, a.s.
 • Produkt: pojištění nemovitosti a domácnosti Maxima MAXDOMOV Ideal (podrobnosti oproduktu)
 • Počátek pojištění: 21. 07. 2019
 • Místo pojištění: Slánská 1660, Praha, 16300, byt 20
 • Co pojistit: byt, trvale obývané, osobní
 • Záplavy/povodně: automaticky, bez záplav
 • Hlavní nemovitost: 1 000 000 Kč, podíl 10%
 • Domácnost: 35 m2, trvale obývaná, 200 000 Kč, vyšší patro

Celkové pojistné částky:

 • nemovitost: 1 000 000 Kč, spoluúčast: 1 000 Kč
 • domácnost: 200 000 Kč, spoluúčast: 500 Kč

Připojištění a další pojistná nebezpečí a služby:

 • základní asistence: ANO
 • rozšířená asistence: ANO – řemeslné práce a materiál, max. 2x 2000 Kč ročně, max. 60 minut práce
 • vodovodní škody: ANO
 • odcizení, vandalismus: ANO – odcizení pouze pro nemovitost (stavební součásti, materiál a technika)
 • přepětí, podpětí: ANO – zkrat, přepětí, podpětí – nemovitost 25 000 Kč, domácnost 20 000 Kč
 • rozbití skel: ANO – 10 000 Kč
 • poškození fasády: ANO – poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci – 10 000 Kč
 • tíha sněhu nebo námrazy: ANO
 • jízdní kola: ANO – limit 50 000 Kč, také ve společných nebytových prostorách
 • odpovědnost občana: ANO – zdraví 2 000 000 Kč / věc 1 000 000 Kč / následná finanční újma 500 000Kč / nemajetková újma 50 000 Kč
 • odpovědnost z držby nemovitosti: ANO – zdraví 2 000 000 Kč / věc 1 000 000 Kč / následná finanční
 • újma 500 000 Kč / nemajetková újma 50 000 Kč
 • Roční pojistné: 1 767 Kč
 • spoluúčast: 1 000 Kč (nemovitost), 500 Kč (domácnost)
 • Základní pojistná bezpečí; odcizení a vandalismus; zkrat, přepětí a podpětí; poškození fasády (výčet v podrobných informacích o produktu)
 • Součástí pojištění nemovitosti i domácnosti jsou asistenční služby, které zajistí nezbytné řemeslné práce pro odstranění nouzové situace včetně úhrady nákladů: doprava osoby provádějící řemeslné práce do místa pojištění a zpět, práce osoby provádějící řemeslné práce (maximálně však do výše nákladů na 60 minutpráce), materiál nezbytný k odstranění nouzové situace. Plnění je poskytnuto maximálně do výše 2 000 Kč za jeden asistenční zásah, nejvýše však 2x ročně.
 • Pojištění odpovědnosti občanů se vztahuje i na osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti – manžel (manželka), druh (družka), děti do 26 let věku. Platí na území České republiky bez omezení a dále mimo území ČR na přechodný zahraniční pobyt pojištěného ve státech, které celou svou rozlohou leží na geografickém území Evropy, pokud doba tohoto pobytu nepřesahuje tři měsíce od okamžiku opuštění území ČR.
 • Nabídka vypracována 20.07.2019 11:24:08. Platnost nabídky je max. 7 dní. Upozorňujeme, že může dojít k jejímu zneplatnění dříve v případě, že dojde ke změně cen nebo podmínek ze strany pojišťoven.

__________________________________________________

Jak postupovat při pojistné události

Co nejrychleji zavolejte operátorům a ti vám zajistí pomoc, pokud ji v dané krizové situaci budete potřebovat – při haváriích či technických poruchách vám bude k dispozici asistenční služba. Telefonicky, anebo raději on-line nahlaste pojistnou událost na tiskopisu, který najdete na internetových stránkách své pojišťovny –  vyplníte číslo pojistné smlouvy, událost přesně popíšete a pokud možno připojíte fotografie. Pověřený pracovník pojišťovny vás navštíví a posoudí rozsah škod. Některé pojišťovny volí odškodnění i formou zálohy, aby měl poškozený co nejdříve k dispozici alespoň nějaké finanční prostředky k nápravě škod.

obr. pixabay.com

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}