.st0{fill:#FFFFFF;}

Srovnání asistenčních služeb 

 4 května, 2019

Jana Vochková

5/5

Asistenční služby představují pro řidiče velmi užitečnou pomoc. K čemu se dají využít a u kterých pojišťoven tuto možnost máte?

Co jsou asistenční služby

Asistenční služby jsou nabízeny v rámci pojištění vozidel. Slouží jako pomoc v případě, že dojde k pojistné události, a to jak doma, tak i v zahraničí.

Jedná se o běžný produkt vyskytující se v nabídce většiny pojišťoven, které v tuzemsku aktuálně působí. Jednotlivé pojišťovny se od sebe liší rozsahem asistenčních služeb, tím, co je považováno za základní balíček, co je vnímáno jako nadstandard a samozřejmě i limity pro asistenční služby.

Axa pojišťovna

Asistence je nabízena k povinnému ručení i havarijnímu pojištění.

Základní verze:

Základní verze zahrnuje asistenční služby nonstop. Řešit skrze ně můžete pojistnou událost, ale i třeba zabouchnuté klíčky. Pojišťovna zajišťuje odtah kdekoli v rámci ČR a SR, a v případě nehody zpáteční cestu vlakem nebo autobusem. V případě defektu nebo poškození Axa proplácí poškozené pneumatiky, a to až 2x ročně do částky 3 000 Kč.

Připojištění asistence Max

Jde o rozšířenou verzi připojištění. Od běžného připojištění se liší vyššími limity pojistného plnění a větším rozsahem poskytovaných služeb. Navíc nabízí repatriaci vozidla po nehodě i poruše do vlasti bez limitu, dovoz paliva při vyčerpání až do limitu 1 200 Kč (1x ročně úhrada i 5 l paliva), náhradní ubytování až na 7 dní a právní asistenci do limitu 100 000 Kč.

Česká pojišťovna

I u České pojišťovny tvoří asistenční služby součást povinného ručení i havarijního pojištění.

Nabízené varianty produktu:

 • POHODA Klasik – základní asistence pro případ nehody
 • POHODA Special – základní asistence pro případ nehody a poruchy
 • POHODA Super – nadstandardní asistence pro osobní a nákladní vozidla do 3,5 t, motocykly, tříkolky a čtyřkolky
 • POHODA Extra – nadstandardní asistence pro vozidla rozdílná od osobních, nákladních vozidel do 3,5 t a motocyklů, třikolek a čtyřkolek

Nadstandardní asistence POHODA super obsahuje:

 • nehoda, porucha, živel, vandalismus, odcizení vozidla
 • defekt pneu, vybití akumulátoru, nedostatek/záměna paliva, ztráta/zabouchnutí/zlomení klíčů, zamrznuté palivo/zámky/ruční brzda
 • technická konzultace po telefonu
 • oprava vozidla na místě
 • odtažení vozidla
 • úschova vozidla
 • zapůjčení náhradního vozidla
 • náhradní doprava: vlak/autobus/taxi/letecká doprava
 • ubytování: hotel (maximálně 2 noci v ČR nebo 5 nocí v zahraničí)
 • odtažení vozidla do místa v ČR určeném klientem
 • vyzvednutí opraveného vozidla – doprava řidiče do opravny

ČPP

Pojištění Asistence PLUS

 • vyšší limity pro opravu na místě, vyproštění a odtah vozidla
 • další služby: ubytování v nouzi, úhrada nákladů na cestu zpět, úschova nepojízdného vozidla, otevření vozidla a výměna zámku při ztrátě klíčů a další
 • možnost navýšení limitů na dvojnásobek

 

Pojištění Asistence CAR PLUS a TIR PLUS

 • vyproštění vozidla s neomezenými limity
 • neomezený limit na odtah do nejbližšího autorizovaného servisu

Pojištění Asistence přípojného vozidla

 • pojištění přípojného vozidla v případě, že má poruchu nebo nehodu tažné vozidlo
 • asistenční limity závisí na sjednaných pojištěních přípojného vozidla

ČSOB

V rámci havarijního pojištění i povinného ručení umožňuje ČSOB získat asistenční služby.

Asistenční služby jsou dostupné nonstop a zahrnují:

 • nehodu i poruchu
 • opravu/odtah/úschovu
 • pokračování v cestě
 • ztracené klíče
 • defekt pneu
 • záměnu či spotřebování paliva
 • náhradního řidiče
 • repatriaci vozu do vlasti
 • pomoc s vrakem po nehodě
 • zajištění náhradních dílů
 • předání vzkazu blízké osobě
 • řešení finanční tísně pojištěného

Všech pojištěných se týká administrativně právní asistence. Doplňkově si lze sjednat i technickou asistenci.

Direct pojišťovna

Asistenční služby:

 • základní asistence (příjezd a práce mechanika, odtah nebo vyproštění vozidla atd.)
 • náhradní vozidlo
 • drobné závady

Rozšířená verze asistence se vztahuje i na poruchu vlivem mechanické, elektrické nebo elektronické závady.

Asistenční služby se mohou vztahovat na Českou republiku či geografické území Evropy a Turecka.

Generali

Asistenční služby Generali Assistance v základní variantě obsahují:

 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby za účelem zpojízdnění vozidla
 • odtah nepojízdného vozidla
 • zajištění a uschování vozidla
 • náhradní vozidlo po dobu 24 hodin

Za příplatek je možné si sjednat služby Generali Top Assistance. Pojištění je součástí povinného ručení, havarijního pojištění nebo pojistky allrisk.

Hasičská vzájemná pojišťovna

Součástí povinného ručení i havarijního pojištění je základní asistenční služba platná v tuzemsku i v zahraničí. Zahrnuje asistenci technickou a administrativně právní, a to v následujícím rozsahu:

 • telefonická pomoc v nouzi
 • tlumočení a překlady
 • vztahy se zastupitelskými úřady
 • ztráta dokladů
 • vztahy s policejními orgány po nehodě
 • uvěznění po nehodě
 • vyslání rodinných příslušníků po uvěznění po nehodě
 • soudní řízení po nehodě v zahraničí
 • regresní řízení – vymáhání škody
 • právní asistence po nehodě
 • oprava/odtah/úschova
 • pokračování v cestě
 • taxi
 • náhradní vozidlo
 • ztráta klíčů
 • defekt pneu
 • vyčerpání, záměna paliva
 • asistence nula kilometrů
 • vyslání náhradního řidiče
 • repatriace vozu do ČR
 • formality související s vrakem vozu po nehodě
 • náhradní díly
 • finanční tíseň pojištěného
 • předání vzkazu

Možné je také připlatit si nadstandardní asistenční služby.

srovnání asistenčních služeb

Kooperativa

Pojišťovna nabízí zdarma asistenci k povinnému ručení i k havarijní pojistce. V základní verzi je zahrnuto řešení nejběžnějších situací doma i v zahraničí:

 • příjezd opraváře
 • odtah 50 km
 • úschova nepojízdného vozidla
 • ubytování řidiče a spolucestujících
 • zanechání vzkazu
 • telefonické tlumočení
 • finanční pomoc
 • právní pomoc

NN pojišťovna

Pojišťovna se primárně zaměřuje na životní pojištění, neživotní pojištění má v portfoliu rovněž. Oficiálně nabízí jak havarijní pojištění, tak i povinné ručení, a to v současné době nikoli samostatně, ale ve spolupráci s Direct pojišťovnou.

Služby pokrývají:

 • práci mechanika
 • odtah a zapůjčení náhradního vozidla
 • řešení prázdné nádrže
 • defekt pneu
 • ztrátu klíčků

První klubová pojišťovna

Základní varianta asistenčních služeb obsahuje:

 • oprava
 • odtah

Komplexní asistenční služby navíc zahrnují tyto situace:

 • oprava
 • odtah
 • odstavení vozidla
 • náhradní vozidlo
 • doprava domů
 • ubytování
 • likvidace vraku

Slavia

Pojišťovna asistenční služby od roku 2016 poskytuje ve spolupráci s Global assistance. Součástí služeb pro motorová vozidla do 3,5 t jsou i služby pro majitele motocyklů. Patří sem tak například:

 • oprava vozidla po odtažení do servisu s limitem 3 000 Kč (případě, že je vozidlo opravitelné v den vzniku poruchy, hradí pojištěný pouze použitý materiál a díly)
 • v případě poruchy nebo nehody ve vzdálenosti více než 50 km od bydliště, kryje asistence zdarma ubytování až na 2 noci, náhradní automobil až na 2 dny zdarma, případně jízdenky či letenky pro pokračování v cestě

pro automobily nad 3,5 tuny asistence dále například zahrnuje:

 • vyproštění a odtah vozidla
 • přeložení nákladu

Uniqa

V asistenčních službách mohou motoristé využít:

 • oprava na místě nebo odtah
 • taxi
 • ubytování v hotelu
 • náhradní vozidlo
 • repatriace vozu do ČR (pokud bude oprava delší než 7 dní)
 • úhrada sešrotování
 • půjčka při zadržení, vazbě, uvěznění v zahraničí

Poúrazová asistence

Tato služba je určena k zajištění nezbytných úkonů v případě, že pojištěný zůstane imobilní v důsledku úrazu souvisejícího s používáním motorového vozidla. Sjednat ji lze jak k povinnému ručení, tak i k havarijnímu pojištění.

Wüstenrot

Pojišťovna poskytuje zdarma asistenční služby Wüstenrot Assistance. U povinného ručení se týkají havárie a živelní události, u uzavření havarijního pojištění poruchy, vandalismu a krádeže či pokusu o krádež. Rozšířené asistenční služby zahrnují poruchy způsobené pochybením řidiče. Služba se vztahuje nejen na řidiče, ale na celou posádku vozu.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}