.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak funguje spoluúčast 

 20 února, 2021

Jana Vochková

5/5

Co je to spoluúčast?

Jedná se o částku, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Tato částka je předem domluvená a najdeme ji na pojistné smlouvě. Spoluúčast najdeme ve třech podobách. Mohu tedy vybrat z těchto možností:

 1. fixní částka – pojištěný zaplatí například 1 000 Kč a pojišťovna pak doplatí zbytek
 2. procentem – pojištěný se podílí na celkové částce například 15 %
 3. můžeme se setkat i se spoluúčastí vyjádřenou v procentech, která je doplněna i minimální fixní částkou

Volba z těchto možností je vždy na nás. Musíme zhodnotit nějaké určité okolnosti, se kterými vám rádi poradí na pojišťovně nebo odborníci. Samozřejmě platí i to, že čím větší spoluúčast je, tím nižší je pojistné. Díky větší spoluúčasti můžete ušetřit až desítky procent. Toto je jedna z cest, která je v nabídce a kterou můžete na pojištění ušetřit. Je však důležité vzít v potaz, že se takové šetření může hodně prodražit. A proč vlastně? Při vyšší spoluúčasti totiž nemusíme být kompenzovaní za menší škody. To, že budete na pojistném šetřit, vás může stát nakonec o hodně víc peněz než kdyby jste nešetřili. Když se na to tak dívám, vyvozuji závěr takový, že čím bude předmět pojištění hodnotnější (budete mít dražší auto, prostě bude mít větší cenu), tím bude spoluúčast výhodnější! A lze se taková spoluúčast vůbec nějak vypočítat? Na to se mrkneme v následujícím odstavci.

Jak se spoluúčast počítá? 

Výpočet nejvýhodnější spoluúčasti nelze tak lehce vypočítat. I tak ale na internetu fungují online kalkulačky, které vám spočítají výslednou cenu havarijního pojištění. Pokud si s tím tedy nevíte rady, je dobré si nějakou stránku vyhledat. Musíme si ale uvědomit, zda chceme do pojištění zainvestovat a mít tak pojištěné i menší škody, které nejsou v dnešní době ničím zvláštní nebo jestli chceme na pojištění ušetřit, pořídit si to nejlevnější, kde budeme muset pak akceptovat vyšší riziko. Pod pojmem vyšší riziko si můžeme představit to, že když proběhne pojistná událost, tak my budeme muset dát do oběhu vyšší finance. U pojišťoven najdeme spoluúčast od 0 až do 30 %. Klienti si tedy mohou vybrat. Podle statistik jsou nejvíce vybírány spoluúčasti v rozmezí 2 – 3 %.

Zde si teď uvedeme příklad spoluúčasti.

Vezmeme si například spoluúčast, která je založena na 5 %. Škoda na vozidle je ve výši 150 000 Kč (k tomuto problému už musíme volat policii – policie se nevolá do nehod s peněžní hodnotou do 100 000 Kč). Na této škodě budeme platit částku 7 500 Kč. Ze své peněženky uhradíme tedy opravdu těch slibovaných 5 % a zbytek za nás doplatí pojišťovna. A kde toto havarijní pojištění vůbec najdeme?

Kdo nabízí havarijní pojištění se spoluúčastí? 

První je důležité, abychom si řekli, co to vůbec to havarijní pojištění je. Havarijní pojištění slouží k ochraně vozu před poškozením. Jedná se případ, kdy se vaše vozidlo poškodí třeba vlivem počasí nebo nějakým vandalem, který celou situaci bere ,,ze srandy“. Ovšem pro nás už to taková sranda pak není. Může se ale také stát, že jednoduše na vaše auto spadne strom nebo vám ho někdo odcizí. Před takovými problémy vás havarijní pojištění ochrání. Prakticky, toto pojištění vám pomůže splatit veškeré náklady za zničené auto, když tato situace nastane. Havarijní pojištění nabízí mnoho pojišťoven a vy si můžete sami vybrat. Zde máme výčet těch nejvíc používaných.

 • Allianz,
 • ČPP,
 • direct pojišťovna,
 • Kooperativa,
 • Slavia pojišťovna,
 • UNIQA.

Tuto situaci můžete mít tedy plně pod kontrolou. Tím, jakou si vyberete výši spoluúčasti, vlastně říkáte, jakou částku budete platit vy z celkové škody, která by byla způsobena v případě pojistné události. Zbylou částku škody, kterou platit nebudeme, za nás zaplatí pojišťovna, u které jsme se přihlásili. Každá pojišťovna nabízí jinou výši spoluúčasti, a proto je dobré si prohledat všechny možné pojišťovny, udělat si výčet a vše si řádně propočítat na online kalkulačce, která je k těmto věcem přizpůsobena.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je od povinného ručení rozdílné v jedné věci a to, že je již zmiňované havarijní pojištění dobrovolné. Jednoduše řečeno, ten, kdo o něj nestojí, si ho nemusí zařizovat. Podle mě je ale lepší mít toto pojištění sjednané, protože může se stát jakákoliv událost a potom budete akorát naštvaní, že budete muset platit o několik tisíc korun více. Pojištění můžeme rozdělit na základové a doplňkové. A co do kterého zařadíme?

 1. Havarijní pojištění základové – jedná se o pojištění, které se vztahuje na pojistnou událost, která se stala na území Evropy. Za pojistnou událost rozumíme událost, kdy je vaše vozidlo odcizeno, poničeno nebo zcela zničeno. Nevztahuje se do toho úmyslné poničení nebo zničení osob vám blízkým nebo dokonce vás.
 2. Havarijní pojištění doplňkové – zařadit sem můžeme asistenční služby, které jsou považovány za nejdůležitější a nejvyužívanější. Není čemu se divit, nikdo nechce řešit problémy navíc. Dále zde můžeme najít pojištění skel či zavazadel. Vždy je doporučeno toto doplňkové pojištění mít, protože ho v případě nouze můžete vytáhnout. Nikdy totiž nevíte, co se s vaším vozidlem může přihodit. Když se podíváte na parkoviště přeplněná stovky dalšími auty a bezohlednými řidiči, kteří parkují doslova všude, aby nemuseli jít o pár metrů dál, tak to je jeden z důvodů, proč si pojištění zařizovat. Není dobré brát tuto situaci na lehkou váhu a je o 100 % výhodnější si pořádně promyslet, zda-li raději zaplatíte víc a budete mít větší jistotu, že nebudete v případě škody muset něco platit nebo jestli to necháte na pospas osudu.

Jak funguje spoluúčast

Druhy asistenčních služeb

Mezi běžné služby patří například odtah vozidla, vyproštění vozidla, náhradní doprava domů v případě nehody, oprava vozidla na místě nebo ubytování pro posádku vozidla, které havarovalo. Mluvíme zde o službách, které souvisejí právě s havarijním pojištěním. Tyto nadstandardní služby najdete u pojišťoven buď v jejich nabídce, nebo si je musíte předobjednat. Asistenční služby řeší povětšinou situace, kdy je řidič v nouzi, ať už z jakéhokoliv již zmíněného důvodu. Dle mého uvážení je určitě vhodné mít tyto asistenční služby k dispozici, protože v případě nouze se vám bude těžko někdo shánět. Někdo nemusí mít čas, nemusí mít auto, aby pro vás mohl zajet, a právě o tyto věci se tyto služby postarají. Je tedy vhodné brát na takovou situaci ohled a vzít ji v potaz.

Pojistné plnění

Pojistné plnění nemůže z havarijního pojištění vymáhat pojistník kdykoliv. Toto pojistné plnění neplatí v případě, že řídila vozidlo osoba nezletilá nebo osoba bez řidičského oprávnění. Asi těžko se bude vysvětlovat i to, pokud bude osoba řídící vozidlo na silnici nebo dálnici v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek. V tomto případě se totiž nehody stávají nejčastěji a je to jeden z horších způsobů, protože v případě havarovaného vozidla vám škoda nebude vyplacena. V případě odcizení vozidla pojistitel platí částku odpovídající obvyklé ceně pojištěného vozidla a jeho výbavy.

Povinnosti pojistníka

Jednou z jeho povinností je placení pojistného. Výše je stanovena podle sazebníku pojišťovny, který je platný ke dni uzavření pojistné smlouvy. Mezi další jeho povinnosti například patří:

 • pravdivě zodpovědět na všechny otázky pojistitele
 • oznámit všechny změny, které se týkají údajů v pojistné smlouvě
 • bez zbytečného odkladu oznámit pojistnou událost
 • oznámit zánik nebo změnu pojistného rizika

Pojistník má také své právo, a to:

 • na pojistné plnění pouze pokud mí k jeho přijetí souhlas od pojištěného

Pokud pojistník tyto povinnosti poruší, je tady několik následků, o kterých až příště.

Povinnosti pojistitele

Pojistitel je povinen:

 • sdělit pojistníkovi na jeho žádost zásady pro stanovení výše pojistného
 • přijmout splatné pojistné a jiné splatné pohledávky ze soukromého pojištění vyplývající z pojistné smlouvy
 • pravdivě odpovědět na všechny dotazy pojistníka
 • po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření
 • ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost oznámena
 • povinnosti vydat pojistníkovi pojistku

Pojistitel má ale taká určitá práva, na která se teď podíváme.

 • má právo na pojistné, které vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy
 • na pojistné za pojistnou dobu, nestanoví-li zákon jinak
 • na upravení výše běžného pojistného
 • v průběhu trvání pojištění navrhnout změnu pojistné smlouvy
 • pojistnou smlouvu vypovědět

Pro srovnání nabídek pojišťoven můžete využít informace na stránce epojisteni.cz.

Havarijní pojištění si můžu sjednat snadno, rychle a online! Auto máte díky internetu pojištěné během 10 minut a nafotit si ho můžete sami doma bez problémů. Drobné škody můžete vyřešit přímo v aplikaci, kde si pojištění sjednáte. Mám pocit, že je o hodně lepší varianta si ponechat chvíli času na přemýšlení. Všichni říkají, že se jim nic nemůže přihodit, ale opak je pravdou. V tomto případě je lepší pojištění vlastnit a budete mít tak o problémech větší jistotu. Máte možnost si sami zvolit, od jaké pojišťovny budete pojištění chtít a to je přeci výhoda ne? Máte možnosti si vše důkladně nastudovat, propočítat a hurá do toho!

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}