.st0{fill:#FFFFFF;}

Havarijní pojištění pro starší vůz: jaké vybrat? 

 14 dubna, 2023

Jana Vochková

Ohodnotit

Proč je sjednání havarijního pojištění u staršího vozu složitější než u vozu nového?

Možná jste se setkali s názorem vašich nejbližších, že se sjednání havarijního pojištění u staršího vozu nevyplatí. Samozřejmostí je, že se jeho sjednání více vyplatí u vozu zcela nového, neboť je zde menší pravděpodobnost vzniku případné dopravní nehody. Avšak sjednat jej se vyplatí i v případě, že váš vůz zcela nezáří novotou a jeho výroba není datována v rámci posledních několika let.

Jaké jsou hlavní faktory, které ovlivní konečnou cenu a celkovou výhodnost pojistky?

Ve společnosti jste pravděpodobně mohli zaslechnout přetrvávající domněnku, že havarijní pojištění se vyplatí sjednat pouze v případě, že váš vůz není starší více jak deset let. Realita je ale jiná. Ve skutečnosti stáří vozu je až druhořadým parametrem v otázce havarijního pojištění. Prvním důležitým aspektem je totiž aktuální cena vozu, za kterou byste jej v případě potřeby momentálně prodali. Pokud se zcela neorientujete v současných cenách vozů konkrétních značek, pomoci by vám mohla nabídka cen v autobazarech i od samostatně prodávajících jedinců na různých internetových fórech. V čem je znalost aktuální ceny vašeho vozu důležitá? V případě, že se stanete součástí dopravní nehody, při které váš vůz utrpí nenapravitelné škody, bude vám pojišťovnou vyplacena právě jeho aktuální cena, nikoliv cena, za kterou jste jej pořídili. Pokud tedy s jistotou víte, že váš vůz si stále zachovává příznivé ceny v rámci nabídky ojetých vozů, vyplatí se začít uvažovat nad sjednáním havarijního pojištění.

Mile překvapit vás koneckonců může i nabídka konkrétních pojišťovacích společností. Některé z nich nabízí svým klientům balíčky na míru, které nastavují limity i další možnosti připojištění tak, aby byly výhodné právě pro starší vozy, a vám se tak havarijní pojištění co nejvíce cenově vyplatilo.

Jaké jsou rozdíly mezi obecnou, novou a časovou cenou?

Předtím než se rozhodnete uzavřít s některou z pojišťoven havarijní pojištění vašeho vozu, měli byste být obeznámení s pojmy obvyklé, nové a časové ceny, se kterými pojišťovací společnosti pracují.

Každá pojistná smlouva má svá specifika a jinak tomu není ani u smlouvy týkající se havarijního pojištění. Pojistné smlouvy se mezi sebou odlišují nejen svým obsahem, ale také měřítky, které upraví finální podobu pojištění. Konečná podoba pojistné smlouvy je dána konkrétními parametry vozu, který má být pojištěn. U havarijního pojištění staršího vozu není snadné pokrýt všechna možná rizika s ním spojená. Z toho důvodu se pojišťovací společnosti uchylují ke zvýšení výše pojistného u starších vozů, což nemusí být pro většinu klientů příjemné. Před podpisem smlouvy se tudíž zaměřte na vyplácené částky, které pojišťovna poskytuje v případě vzniku pojistné události. Proplacené částky neboli pojistné plnění, bývají stanoveny dvěma různými způsoby. První možností jsou nové ceny, druhou pak ceny časové, které jsou v poslední době známější pod pojmem „obvyklé ceny“. Dalším důležitým aspektem je také cena obecná. Mít přehled v těchto pojmech je klíčové pro porozumění v otázce nahrazení škod při vzniku dopravní nehody. Jak tedy jednotlivé pojmy chápat?

 • Obecná (tržní) cena – cena, kterou obdržíte v případě prodeje vozu v daném čase a místě pojištění

 • Nová cena – cena, za níž získáte v daném čase a místě tentýž vůz, popřípadě vůz zcela nový s rovnocennými parametry

 • Obvyklá (časová) cena – cena vozu před pojistnou událostí stanovená z ceny nové, přičemž je nahlíženo na výši škody vzniklé v rámci dopravní nehody

Je nutné si uvědomit, že cena obvyklá je téměř vždy nižší než cena, za kterou jsme auto původně pořídili, a může se odlišovat i od ceny tržní, za kterou bychom stejný vůz pořídili či naopak prodali dnes.

Co si představit pod pojmem GAP pojištění?

Snížení tržní ceny se pochopitelně týká i zcela nových vozů, které brány autosalonu opustily jen před několika málo měsíci. V momentě, kdy si vůz zakoupíte, ať už nový či ojetý, jeho cena automaticky klesne. U nových vozů se pokles ceny pohybuje v řádech statisíců, u ojetých v řádech tisíců. Pro zajištění co nejmenšího cenového poklesu je možné sjednat si tzv. GAP pojištění, které pokrývá rozdíly mezi obvyklou cenou a cenou pořizovací. Zkratku lze přeložit jako „garantovaná ochrana majetku“, která spočívá v zajištění výše ceny vašeho vozu po dobu tří let v podobě, za níž byl původně pořízen. GAP pojištění je formou připojištění v rámci havarijního pojištění, a tudíž jej nemusíte sjednávat zvlášť a mělo by vám být nabídnuto před uzavřením pojistné smlouvy.

Jaké jsou výhody a nevýhody GAP pojištění?

Mezi hlavní výhodu GAP pojištění patří bezpochyby 100% krytí v rámci pojistné události a to i v případě spoluúčasti na dopravní nehodě. Na pojistné plnění máte nárok i za předpokladu, že vám bude vůz odcizen nebo když škody na něm způsobené budou nenapravitelné a váš vůz čeká tzv. „totálka“. Celková cena, kterou si připlatíte za GAP pojištění, přímo souvisí s cenou, za níž jste vůz pořídili. U nových vozů bývají limity vyšší, u starších je tomu naopak.

Mezi nevýhody GAP pojištění patří, že jej lze sjednat pouze na dobu tří až pěti let od nákupu vozu. Další nevýhodou je skutečnost, že valná většina pojišťoven nabízí GAP pojištění pouze klientům s novými vozy, resp. ne staršími více jak tři roky. Jak však bylo nastíněno výše, existují i výjimky, mezi které patří například pojišťovací společnost YesPojisteni.cz, která svým zákazníkům nabízí GAP pojištění i pro starší vozy.

Jaké jsou podmínky pro splnění nároku na GAP pojištění?

 • váš vůz musí splňovat parametry osobního či užitkového vozu, tudíž nesmí přesáhnout zákonem stanovenou hmotnost 3,5 tuny

 • vozidlo by zpravidla nemělo být starší než 72 měsíců (doba se započítává od data první registrace vozidla)

 • GAP pojištění je obvykle sjednáváno na maximální dobu tří let

 • GAP pojištění platí pouze v rámci Evropské unie

 • na GAP pojištění mají nárok vozidla nejen zcela nová, ale i mírně ojetá, spadající do kategorie M2, M3, N2 či N3 do 32 tun

 • GAP pojištění lze sjednat u vozidel, jejichž hodnota nepřevyšuje 4 miliony korun včetně DPH

 • majitel vozu musí mít při sjednávání GAP pojištění platný technický průkaz i registrační značku vozidla

Jaké jsou limity GAP pojištění?

 • maximální limit pojistného plnění v rámci GAP pojištění je ve většině případů 1 milion korun

 • maximální limit plnění náhrady při spoluúčasti dosahuje hodnoty 150 000 Kč

Havarijní pojištění pro starší vůz jaké vybrat

Jak sjednat nejvýhodnější havarijní pojištění pro starší vůz?

I přesto, že budete seznámeni s jednotlivými pojmy a s aktuální nabídkou pojištění, nebude se jednat o snadnou záležitost. Hlavním bodem při výběru havarijního pojištění vozu staršího data výroby je jeho rapidně se snižující cena, která má svou výhodu i nevýhodu. Výhodou nižší ceny je, že v případě menších škod vám jejich nápravu havarijní pojištění zcela pokryje. Nevýhodu však objevíte ve chvíli, kdy dojde k odcizení vašeho vozu či k jeho totálnímu zničení během dopravní nehody. V případě krádeže či „totálky“ vám pojišťovací společnost vyplatí pouhou aktuální cenu vozidla, která v případě starších vozů nebude nikterak závratná a v každém případě bude nižší než cena, za kterou jste vůz kdysi pořídili.

Pokud se i přes výše zmíněnou nevýhodu nakonec rozhodnete si havarijní pojištění raději sjednat, pečlivě se zaměřte na volbu jednotlivých rizik, která jsou součástí pojistné smlouvy. Vždy volte pouze taková, která se vám zdají ze všech možných nejpravděpodobnější, neboť jejich škála je skutečně široká a je zbytečné do pojistky zahrnout všechna.

Mezi jakými typy rizik lze vybírat?

 • Dopravní nehoda – náhrada škod vzniklých při pojistné události, kterou zaviníte vy

 • Krádež vozidla – náhrada škod v případě odcizení vozu či jeho částí (např. autorádia)

 • Přírodní živly – náhrada škod vzniklých silným krupobitím, ničivým požárem či vichřicí

 • Úmyslné poškození vašeho vozidla třetí osobou – náhrada škod způsobených cizím zaviněním na vašem zaparkovaném voze

 • Zvěř – náhrada škod vzniklých přímým střetem se zvěří během jízdy či na zaparkovaném voze

 • GAP – podrobně popsáno výše (Co si představit pod pojmem GAP pojištění?)

 • Připojištění čelního skla či dalších typů autoskel – náhrada škod v maximální možné výši

 • Připojištění úrazu – náhrada škod v případě úrazu či trvalých následků vzniklých během aktivního používání vozidla, vztahujících se na všechny připojištění osoby ve voze

 • Právní ochrana – náklady spojené s právními službami v rámci sporu s jiným majitelem vozidla

 • Poskytnutí náhradního vozu – náklady spojené s půjčovným během opravy pojištěného vozidla

 • Zajištění asistenční služby – proplacení nadstandardních asistenčních služeb

 • Připojištění zavazadel – náhrada škod spojených s odcizením či poškozením zavazadel během pojistné události

Porovnání konkrétních nabídek havarijního pojištění pro starší vozy v rámci různých pojišťovacích společností

Pro porovnání konkrétních pojišťoven použijeme vozidlo značky Citroën, model C3, s benzinovým motorem, jenž disponuje objemem 1 124 cm3 a výkonem 44 kW. Celková hmotnost vozu nepřevyšuje 1 500 kg. Pro představu předpokládáme, že pojistníkem je mladý člověk kolem 25 let, jenž si zvolí typ spoluúčasti středního typu s územní platností v rámci celé Evropy. Co se týče pojištěných rizik, v porovnání zahrnujeme riziko dopravní nehody, krádeže vozidla, přírodních živlů, úmyslného poškození vozidla třetí osobou a zvěře.

V takovém případě se nejnižší roční frekvence platby pohybuje kolem tří tisíc korun. Při zvolení havarijního pojištění od Československé obchodní banky (ČSOB) zaplatíte ročně 3 275 Kč se spoluúčastí v hodnotě 5 000 Kč. Pokud si zvolíte společnost UNIQA, značně si připlatíte, neboť havarijní pojištění vás ročně vyjde na 7 797 Kč. Cena však zahrnuje i pojištění právní ochrany s limitem 10 000 Kč.

Při pohledu na nabídky ostatních pojišťoven, je jasným vítězem již zmíněná ČSOB, která svým zákazníkům nabízí širokou nabídku různých typů připojištění, vysokou slevu při sjednání pojištění online i výhody pro aktivní řidiče. Nevýhodou může být absence GAP pojištění pro starší vozy a zastaralá uživatelská podpora.

Nejlepší volbou pro řidiče, kteří jezdí konstantně bez nehod, je havarijní pojištění od Generali České pojišťovny, která nabízí až 60% slevu za beznehodovost a další 20% slevu za sjednání online. Nevýhodou je nutnost připojistit si riziko týkající se střetu se zvěří a vcelku složité uživatelské rozhraní v případě výhodnějšího online sjednání.

Pro náročné řidiče připravila Kooperativa havarijní pojištění TOTÁLKA, které v konečné ceně zahrnuje nejen pojištění proti výmolům, ale také pojištění skel bez limitu. Nevýhodou je nutnost připojištění valné většiny dostupných asistenčních služeb.

Pokud chcete mít přehled o aktuálních nabídkách havarijních pojištění napříč jednotlivými pojišťovnami, doporučujeme pro tyto účely využít například portál epojisteni.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}