.st0{fill:#FFFFFF;}

Havarijní pojištění nákladních vozidel – kde zařídit nejlevněji? 

 23 ledna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Pojištění vozidla je důležitou součástí jeho provozu, jelikož pokrývá škody, které na něm mohou být způsobeny ať už cizím, nebo vlastním zaviněním majitele. Zvláště, je-li využíváno pro účely podnikání. Rozdíly v charakteristice pojišťovacích produktů pro firemní vozidla v základním řešení v podstatě odpovídají soukromému pojištění. V případě, že se jedná o vozidla nákladní, jsou rozdílné jejich podmínky, a také doplňková pojištění- Ta se vztahují na hmotnou odpovědnost dopravce.

Základní pojištění je tvořeno dvěma hlavními produkty, a to povinným ručením, jež je vyžadováno legislativně a je nutné je pořídit při zahájení provozu vozidla, a dobrovolným havarijním pojištěním. Konkrétní rozdíl mezi těmito dvěma produkty spočívá především v cílovém pokrytí. Zatímco povinné ručení je užíváno ke krytí škod způsobených provozem vozidla na cizím majetku, havarijní pojištění se zaměřuje především na škody na vlastním voze. A to jak nepředvídatelnými událostmi, neznámým pachatelem nebo jednáním řidiče. Zásadní rozdíly jsou ve velikosti vozidla – parametry havarijního pojištění i jeho výše se stanoví jinak pro hmotnostní kategorie do 3,5 tuny, 3,5-12 tun a nad 12 tun.

Jak vybrat havarijní pojištění pro nákladní vůz

V porovnání s běžným osobním vozidlem představují nákladní automobily mnohem vyšší nákladovou kategorii, u niž je vstupní investice i několikanásobně vyšší. Zatímco u osobních vozidel, především u těch ojetých nebo obecně starších, se zřizování havarijního pojištění kvůli ceně výrazně převyšující hodnotu vozu zpravidla nevyplatí, u automobilu používaných pro firemní účely je situace opačná. Mít vhodné havarijní pojištění se vyplatí nejen kvůli finanční kompenzaci v případě poškození, ale také rozsahu asistenčních služeb, které jsou pro vozy poskytovány včetně případné nabídky náhradního vozidla.

Typy havarijního pojištění pro nákladní automobily

U nákladních automobilů je možné sjednat buď pojištění plné, nebo částečné, které někdy tvoří doplněk povinného ručení. Pokud pojišťujete nový nákladní vůz, je vždy dobré se zaměřit na pojištění plné (tedy tzv. All risk). To obsahuje obdobně jako klasické havarijní pojištění osobních automobilů základní složky, a to:

  • pojištění proti živlům
  • pojištění proti střetu se zvěří nebo nárazu předmětu
  • pojištění proti zaviněné autonehodě
  • pojištění vandalismu

V plném pojištění je dále zahrnuto několik dalších krytí, především pojištění proti odcizení. U produktu částečného pojištění se obvykle objevuje jenom kombinace některých uvedených rizik, obvykle navázaná na největší podíl takovýchto případů v regionu. Vedle pojistného krytí jsou v havarijním pojištění zahrnuty také asistenční služby. Jejich rozsah se může mezi jednotlivými poskytovateli lišit, proto je potřeba si při výběru konkrétního produktu důkladně pročíst podmínky poskytování a celkovou úroveň asistenčních služeb.

Doplňující pojištění nákladních automobilů

Vedle základního pojištění je u nákladního automobilu možné sjednat také pojištění doplňující, která jsou spojena přímo s provozováním tohoto dopravního prostředku. Pokud je havarijní pojištění sjednáváno pro vozidla využívaná komerčním dopravcem, existují pro něj speciální nabídky. Ty obsahují pojištění odpovědnosti za cizí majetek čili pojištění nákladu, případně skupinové pojištění vztažené na celou flotilu. Pokud je tedy potřeba pojistit více automobilů, je vždy výhodnější sjednat produkt na celou flotilu provozovanou pod jedním dopravcem. Pokud dopravce provozuje vozidla s hmotností vyšší než 3,5 tuny, musí také prokazovat finanční způsobilost pro případné další škody spojené s povinným ručením. V případě, že nebudete schopni finanční způsobilost prokázat, je možné v této oblasti uzavřít pojištění finanční způsobilosti, které její prokázání alternuje.

Jak vybrat havarijní pojištění pro nákladní automobil

Stejně jako u jiných produktů, i u pojištění nákladního automobilu je obvykle rozhodující cena. Pojistné za havarijní pojištění se platí zpravidla jednou ročně a jeho výše je stanovena na základě parametrů vozidla, zatížení užitím a dalších faktorů zvyšujících nebo snižujících rizika potenciální nutnosti vyplácení pro pojišťovnu. Stejně jako u osobních automobilů, i u těch nákladních je možné sjednat havarijní pojištění, jehož cena se bude s jednotlivými léty, kdy nedošlo k jeho uplatnění, snižovat.

Výše pojistného v závislosti na specifických kritériích

Přestože primárním faktorem výběru pojišťovacího produktu je vždy výše pojistného, při hledání vhodného poskytovatele a produktu je dobré se zaměřovat také na celkový obsah pojištění, především pak na poskytované asistenční služby. Ty mohou být určující především v případě, že se jedná o dopravu nákladu do zahraničí, kde je využití asistenčních služeb kritické při neočekávaných komplikacích přepravy. Primárními kritérii, které určují výši pojistného, jsou charakteristiky vozidla a dopravce zahrnující:

  • charakteristiky provozovatele a míru využití vozidla
  • přechozí bezškodné období
  • region provozu vozidla
  • značka vozu a jeho typ včetně výkonových parametrů a roku výroby
  • hmotnostní kategorie vozidla
  • typ pojištění a jeho charakteristiky – frekvence plateb, výše spoluúčasti

Tyto charakteristiky obvykle určují základní pojistné, které může být dále navýšeno nebo poníženo o další částky s ohledem na to, jaká doplňující pojištění se rozhodnete na svém vozidle aplikovat. Z uvedených je velmi důležitým kritériem hmotnostní kategorie. Ta určuje cenovou relaci, v níž se bude pojištění pohybovat. Ta má standardně lineární závislost, tzn. čím vyšší hmotnostní kategorie, tím vyšší cena pojištění.

Na co se zaměřit při výběru vhodného havarijního pojištění pro nákladní automobil

Při výběru konkrétního produktu je následně dobré si projít celkový obsah pojištění a možnosti jeho rozšíření. Hlavní rozhodování je realizováno v první řadě s ohledem na rizika, která z provozu automobilu vyplývají. Pokud např. budete jezdit pouze po České republice, je zbytečné připlácet za asistenční služby v zahraničí, stejně tak pokud provozujete pouze menší nákladní vozidlo pro vlastní potřebu, nemá smysl sjednávat nadstandardní pojištění rizik spojených s poškozením vykládky nákladu nebo připojištění zodpovědnosti za cizí majetek.

Plné pojištění obvykle řada pojištěnců nevyužije, a proto se zaměřuje především na částečné havarijní pojištění, které zahrnuje pouze kombinaci některých rizik. Nejčastěji se jedná o působení živlů (povodně, požár, či pád tělesa) kombinované se zaviněnou havárií nebo odcizení. Vandalismus či střet se zvířetem se zpravidla na větších nákladních vozidlech nepromítne do výrazně velkých nákladů opravy a řada provozovatelů tato rizika ponechává neřešená. U nákladních automobilů má však vzhledem k jejich ceně i v případě ojetých vozidel uzavření alespoň minimálního základního typu havarijního pojištění částečného.

Jak postupovat při výběru vhodného havarijního pojištění nákladního automobilu

Postup výběru havarijního pojištění by měl vycházet ze zevrubné analýzy dostupných možností a odpovídajících charakteristik provozu. U novějších modelů automobilů se obvykle vyplatí plné pojištění, které bývá doplněno o pokročilé asistenční služby, které se obvykle vztahují také k požadavku lepší výbavy zabezpečovacími prvky.

U nových vozidel je plné pojištění výhodnější zejména proto, že pojistná částka bývá zpravidla cena nového automobilu, což se u ojetých vozů může promítnout do vysoké ceny pojistného. U ojetých vozů je tak lepší se zaměřit pouze na kombinaci nejčastějších rizik, která vašemu nákladnímu automobilu hrozí. Posléze je velmi vhodné se orientovat především na asistenční služby, které s havarijním pojištěním souvisí a jejichž rozsah je velmi důležitý především z hlediska způsobu a geografického vymezení provozu.

Srovnání nabídek havarijního pojištění pro nákladní automobily

Havarijní pojištění nákladních vozidel ve všech kategoriích nabízí pouze někteří poskytovatelé. Obvykle se jedná o poskytovatele, kteří ve svém portfoliu řeší pojištění podnikatelů a s ním spojené produkty. Na českém trhu se pohybuje pouze několik takových subjektů, přičemž největší nabídku v této oblasti lze nalézt u pojišťoven ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna) a u pojišťovny Pillow.

Pojistné pro vůz stejných parametrů závisí především na volbě konkrétního produktu. Pokud chcete dosáhnout na nejnižší možné pojištění, jeho výše se pohybuje řádově v tisících Kč za měsíc u vozidel v hmotnostní kategorii 3,5-12 tun. Zpravidla se však jedná o částečné pojištění s vysokou spoluúčastí a velmi omezenými asistenčními službami.

Pro vozy s výkonem 309 kW dosahuje tento typ produktu pokrývající obvykle pojištění proti působení živlu, odcizení a vandalismu hodnoty 1500-2000 Kč za měsíc. Běžné pojištění All risk se pro tento typ vozidla pohybuje řádově kolem 6000-7000 Kč, nadstandardně se může vyšplhat až na dvojnásobek. Chcete-li mít jistotu, že vyberete pojistný produkt odpovídajícího rozsahu a optimální ceny, ideálním způsobem výběru je využít srovnávacího portálu, např. epojisteni.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}