.st0{fill:#FFFFFF;}

Havarijní pojištění GAP- kde ho sehnat nejvýhodněji 

 26 listopadu, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Pokud mám vozidlo nebo zrovna nad některým uvažuji, s pojištěním GAP jsem se již setkala. S tímto pojištěním mé vozidlo neztrácí svou hodnotu. Tudíž během času nedochází k poklesu jeho ceny. Pojištění kryje náklady na škody, v rozdílu mezi obvyklou a pořizovací cenou vozidla v případě, například odcizení či výrazného poškození vozidla (totální škody). Kromě škod způsobených na vašem vozidle, havarijní pojištění s doplňkovým GAP ve většině případů kryje i spoluúčast na nehodě či poškození cizího majetku.

Jedná se o doplňkové pojištění, které lze pořídit výhradně k pojištění havarijnímu. Tento typ pojištění se skládá ze tří počátečních písmen, tedy Guaranteed Asset Protection, což v překladu z angličtiny znamená „Garantovaná ochrana majetku“

Příklad:

Představte si, že si koupím vozidlo za pořizovací cenu 450 000. Po třech letech je mi vozidlo odcizeno a jeho hodnota by byla pouhých 300 000. Ve smlouvě je však sjednaná účast na nehodě 5 %. 5 % z celkové částky 300 000 je 15 000. A těchto 15 000 bych musela zaplatit. Pojišťovna by mi tedy nakonec vyplatila pouhých 285 000 Korun. V případě, že bych si při koupi vozidla sjednala havarijní pojištění, s doplňkovým pojištěním typu GAP cena, kterou bych získala jako odškodné, by činila pořizovací cenu auta, tudíž celých 450 000. To se vyplatí, že?

Podmínky GAP pojištění

GAP pojištění se sjednává spolu s havarijním pojištěním, přičemž jeho platnost je podmíněna platností havarijního pojištění. Není tedy možné, abych měla pouze GAP pojištění. Toto pojištění se zpravidla uzavírá na dobu 3 let (tedy 36 měsíců) a vztahuje se pouze na totální poškození vozidla či jeho odcizení. Velká většina pojistitelů proto sjednává pojištění GAP pouze pro nově zakoupené vozy, nikoliv z bazaru, avšak lze se setkat i se speciálním pojištěním typu pro ojeté vozy.

Tam je však cena určena dle hodnoty vozidla v době sjednání pojištění. U pojišťovny ČSOB připojištění garance pojistné částky absolutně zaniká po 5. roce stáří vozidla. Je tedy poměrně vhodné si jako majitel nového nebo relativně nového vozidla spočítat, zda se vám např. při 2. roce stáří vozidla na následující např. 3 roky toto připojištění stále vyplatí. U pojišťovny Allianz připojištění GAP platí u nových vozidel, na rozdíl od ČSOB pouze první tři roky trvání havarijního pojištění, a tak vozidla starší tří let nelze tímto připojištěním ochránit.

Parametry pojištění

  • Pro osobní vozidla do 3,5 tuny.
  • Pro vozidla stará maximálně 36 měsíců od data uzavření smlouvy
  • Pojištění se sjednává na dobu 3 let
  • Platí po celé EU

GAP na spotřebitelský úvěr

Pokud uvažuji o pojištění auta na spotřebitelský úvěr, je obzvláště vhodné si pojistit vůz i v případě GAP pojištění. V případě odcizení nebo dokonce totální škody by mi pojišťovna z běžného havarijního pojištění zaplatila pouze obecnou hodnotu vozidla. Já bych však musela nadále platit pravidelné splátky dle splátkového kalendáře. V případě, že bych měla GAP pojištění, dostala bych vyplacenou celou pořizovací cenu. Z této částky bych doplatila financující společnosti zbylé splátky.

Totální škoda 

Pokud si sjednám GAP pojištění, pravděpodobně se mnohokrát setkám s termínem ,,totální škoda“.  Tato tzv. totální škoda, jak z názvu napovídá, je vozidlo, které je buď velmi dobře odcizeno, nebo velmi poškozeno, a to natolik, že není opravitelné, je podmínkou k vyplacení pojistné částky. Pokud se jedná o odcizení vozidla, které je poté nahlášeno na policii, která pokud ho do třiceti kalendářních dnů nenajde, je bráno jako totální škoda.

Havarijní pojištění GAP - kde ho sehnat nejvýhodněji

GAP pojistná částka

Pojistná částka představuje částku, na kterou jsem vozidlo pojistila, přičemž tato částka zpravidla odpovídá hodnotě vozidla. V případě tohoto pojištění existuje několik způsobů, jak mohu cenu vyčíslit. První variantou je, že pojistná částka bude odpovídat pořizovací ceně vozidla, na základě vystavené faktury, která mi byla vystavena prodejcem vozidla. Druhou variantou je, že cena bude odpovídat obvyklé ceně vozu navýšené o 50 %. Další možností je pojistit vozidlo na jeho účetní hodnotu, to se však týká zpravidla leasingových společností. Zde by pojistná částka odpovídala aktuální účetní zůstatkové hodnotě pojištěného vozu.

GAP pojištění a výluky

Tento typ pojištění, jakožto dodatek k havarijnímu pojištění, obsahuje i jisté výluky. Pojistitel při nich tedy pojistné plnění neposkytuje. Např. pokud si po pojištění pořídím do auta nějaké mimořádné vybavení, ať se jedná o cokoliv. Nejsou dané věci pojištěny, tudíž mi poskytovatel pojištění pojistnou částku tyto věci, které byly buď odcizeny, nebo poškozeny, nevyplatí. Pokud bych si vybavení pořídila před pojištěním vozidla, pojištění těchto věcí by mi bylo proplaceno.

Příklady firem:

Dále nejsou z pojištění GAP standardně hrazeny případy, kdy nevznikl nárok na pojistné plnění z primárního pojištění, tedy z havarijního pojištění. Těmito výlukami z havarijního pojištění jsou např. u havarijního pojištění Allianz myšleny škody na vozidlu, které byly způsobené při soutěžích.

Dále se u výluk z havarijního pojištění jedná o případy způsobení autonehody pod vlivem omamných látek. Havarijní pojištění rovněž nebudete po havárii moci uplatnit, když jste si byli vědomi toho, že vozidlo není technicky způsobilé a přesto jste s ním vyjeli, či dokonce v takových případech, kdy došlo k nenávratnému poškození vozidla během nepokojů, jakými jsou povstání či jiné násilné události.

U havarijního pojištění od ČSOB nebude havarijní pojištění vyplaceno v případech, kdy autonehoda nastala v důsledku výrobní vady či zrezivěním vozidla. Pojištění od ČSOB se rovněž nevztahuje na škody vzniklé při páchání trestných činů či v takovém případě, kdy jste vaše vozidlo propůjčili za peníze třetí osobě a ta způsobila nehodu

Jak ušetřit na havarijním pojištění?

Už jsem řekla, že GAP je nutno sjednávat spolu s havarijním pojištěním. Jak ale na havarijním pojištění něco ušetřím?

Kontroluji pojistnou hodnotu vozu každý rok

Měla by odpovídat aktuální ceně vozidla, která velmi rychle klesá. Tím dosáhnete nižšího pojistného při obnově pojistky a odpovídajícímu krytí v případě škod či odcizení.

Zvýším spoluúčast na nehodě

Výhodou zvýšení spoluúčasti na nehodě je, že pokud tak učiním, výsledná hodnota bude nižší. Čím vyšší spoluúčast, tím nižší cena. Je dobré proto zvážit, zda se mi vyplatí úspora na splátkách pojištění nebo úspora během případné škody.

Zvolím variantu pojištění, která kryje pouze moje rizika

Důležitým bodem je zvolit si právě to havarijní pojištění, které bude krýt pouze moje rizika. Je dobré předpovídat, co se může stát, nikdy není dobré si říkat, to se mi nemůže stát nebo to je velmi nepravděpodobné, mohli byste být nepříjemně překvapeni. Ve městě se pravděpodobně nesetkám s divokou zvěří, tudíž vozidlo pojistím proti vandalismu. Na vesnici naopak auto pojistím především proti divoké zvěří, avšak je třeba zmínit, že v dnešní době se vyplatí auto pojistit proti vandalismu i přes to, že bydlíte na vesnici.

Sjednám povinné ručení a havarijní pojištění u stejné společnosti

Jedná se o marketingový tah těchto firem. Firmy se snaží přilákat více zákazníků a donutit je využít více služeb tím, že například při sjednání povinného ručení a havarijního pojištění získáte výraznou slevu. Samozřejmě to neplatí pouze pro tyto dva typy. Pokud o tom skutečně uvažujete, je dobré pečlivě si vybrat firmu, u které chcete toto sjednávat.

Zabezpečím adekvátně svůj vůz

Pokud si pořídím vůz, musím ho dostatečně zabezpečit. V případě odcizení tak nebude chyba na mé straně a částka mi může být proplacena. Své vozidlo proto mohu opatřit imobilizérem, mechanickým zabezpečením, satelitním vyhledáváním apod. Samozřejmě je důležité tyto ochranné prvky skutečně využívat, tedy v případě, že se vzdálím od vozidla, ihned ho zamknu, přičemž nenechávám pootevřená okna apod.

Jaké výhody získám při variantě Allrisk?

Varianta Allrisk obsahuje řadu výhod zdarma (například pojištění úrazu posádky vozidla nebo rozšířené asistenční služby). Je výhodné porovnat  variantu Allrisk s jinými variantami.

Výběr té správné firmy, která mi poskytne výhodné pojištění, je velmi důležitý. Firem existuje nepřeberné množství. Nalákají své potencionální klienty na poutavé texty a na první pohled výhodně vypadající typy pojištění. Je třeba se skutečně zamyslet a opravdu porovnat nabídky všech firem.

Něco, co mi však výrazně usnadnilo práci, je internetový portál epojisteni.cz. Ten vám dle vámi zadaných informací o vozidle apod. vybere to správné a výhodné pojištění. Jednou z výhod epojisteni.cz je právě to, že díky srovnání mnoha povinných ručení, můžu ročně ušetřit až 10 000 Kč. Kromě srovnání nabídek nabízí epojisteni.cz i právní servis, který zaručí, že v případě škody získám od pojišťovny maximum peněz. Tato společnost své služby nabízí zcela zdarma, a to z pohodlí vašeho domova.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}