.st0{fill:#FFFFFF;}

Co dělat, když vám někdo nabourá auto 

 7 února, 2023

Jana Vochková

Ohodnotit

Pro mne, jakožto automobilového řidiče, je stěžejní vědět, jak se zachovat v situaci, kdy mi někdo naboural auto.

V dnešním článku si tedy probereme způsoby, jak mám jednat po těžké autonehodě, ale také co mám dělat při lehkém škrábanci auta. Řekneme si co je to záznam o dopravní nehodě, jak jej vyplnit a kdy musím k autonehodě volat policii.

Právě na tyto otázky vám dnes odpovím.

V dřívějších dobách bylo nutné ke každé autonehodě volat policii, i v případě, že šlo o pouhé škrábnutí. Dnes si však problémy s autonehodou můžeme vyřešit sami s pojišťovnou, bez pomoci policie.

Linku 158 volám za podmínek, kdy řešení nehody vyžaduje policejní dohled, nebo třeba když došlo k přestupku či trestnému činu.

Po nehodě je důležité, abych odhadl výši škody a různá důležitá fakta, týkající se nehody (např. zranění atd.). Můj odhad určí, zda zavolám policii, či ne.

Tudíž, co se týče hodnoty, nemusím volat policii v případě odřeného laku, ale třeba v situaci, kdy je ohrožena funkčnost automobilu ve větší míře, policii radši zavolám.

K nehodě se volá policie v případě, že:

 • Existuje podezření na požití návykových látek – pokud některý z řidičů byl pod vlivem alkoholu nebo drog, jedná se o přestupek, za který může řidiči ve správním řízení hrozit pokuta až 20 000 Kč, zákaz řízení na půl roku a přidělení až 7 trestných bodů

 • Škoda přesahuje 100 000 Kč – vztahuje se na vozidla, ale i na výbavu a přepravované věci

 • Došlo ke zranění osob, nebo někdo zemřel – nesmím přehlížet i lehká zranění

 • Účastník odmítne podepsat záznam o nehodě

 • Došlo ke škodě, způsobené třetí osobě

 • Jeden z účastníků od nehody ujel

 • Byl spáchaný trestný čin – pokud se při nehodě stal trestný čin, nebo byl spáchaný přestupek

 • Autonehoda blokuje provoz – pokud autonehoda způsobila blokaci provozu a k obnovení provozu je potřeba policie

 • Některý z účastníků nehody nemá řidičský průkaz

 • Viník způsobené autonehody je nejasný – s dalším(i) účastníkem/účastníky se nedokážeme shodnout na tom, kdo autonehodu způsobil

Záznam o dopravní nehodě

Pokud nehoda nebyla tak vážná, a ani jedna ze zmíněných situací nenastala, stačí, když s ostatními účastníky nehody vyplním záznam o dopravní nehodě.

Ten není součástí povinné výbavy automobilu, avšak vozit ho v autě musím. Při nehodách si tím ušetřím spousty stresu a času.

A jak ho získám? Ve většině případů bych jej měl obdržet od své pojišťovny, při uzavření povinného ručení.

Pokud jsem jej automaticky nedostal, mohu si jej kdykoli vyzvednout na pobočce své pojišťovny, nebo si jej mohu stáhnout z internetu, například na oficiálních stránkách Ministerstva dopravy.

Záznam o dopravní nehodě je ve všech státech Evropské unie stejný, včetně odpovídajících kolonek, aby bylo jednodušší mu porozumět v případě, že neumím jazyk daného státu.

Jak mám vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Do políček formuláře “Záznam o dopravní nehodě“, se zapisují následující informace:

 1. Datum nehody – je dobré, abych vyplnil i konkrétní čas nehody

 2. Místo nehody – musím být detailní a popsat konkrétní ulici, směr jízdy u obce a podobné detaily, které místo nehody upřesní

 3. Zranění – zaškrtáváme, zda ano či ne

 4. Věcná škoda na jiných vozidlech či předmětech – opět zaškrtáváme ano či ne

 5. Svědci – musíme zjistit co nejkonkrétnější informace od svědků (jména, adresy, kontakty..)

 6. Pojistník/Pojištěný – pro obě dvě vozidla

 7. Řidič – pro obě dvě vozidla (jméno, příjmení, datum narození, čísla řidičských průkazů atd.)

 8. Vozidla – informace o vozidlech (značka, SPZ, VIN..)

 9. Pojistitel – údaj získám ze zelené karty (dokladu o pojištění) + zaškrtávám, zda je vozidlo pojištěno havarijně

 10. Nákres nehody – do prostoru na formuláři co nejpřesněji zakreslím průběh nehody, vyznačím body vzájemného střetu

 11. Viditelná poškození vozidel – stručně vypíši, jaké poškození se nachází na mém vozidle po nehodě

 12. Podpis – obou řidičů

Kdo hlásí škodu pojišťovně?

V situaci, kdy nemusíme k nehodě volat policii, stačí, abych vyplnil již zmíněný záznam o nehodě, a kontaktoval svoji pojišťovnu – ať už online, telefonicky, nebo mohu také osobně.

Pokud při autonehodě nastala jedna z problematických situací (zmíněných výše) a já volám k nehodě policii, nemusím vyplňovat nic, jelikož mi policie vystaví protokol o nehodě, který následně předám pojišťovně.

Jestliže osoba, která způsobila dopravní nehodu, ujela z místa činu, je pro mne velice obtížné zjistit její pojišťovnu. Tím si ale nemusím dělat starosti, neboť pojišťovny si samy provádí vlastní vyšetřování nehody na základě předložených důkazů (kamerový záznam od PČR, z něhož lze rozpoznat SPZ a dohledat viníka apod.).

Pojišťovna musí vyšetřování pojistné události ukončit do 3 měsíců, od nahlášení nehody poškozeným. Do stejné lhůty mi pojišťovna musí oznámit výši pojistného plnění.

Výše pojistného plnění

Při každé škodě na vozidle je důležité vyčíslit škodu, která mi byla způsobena a která mi musí být, jakožto pojištěnci, vyplacena. Tomu se říká “výše pojistného plnění“.

Existují dva způsoby pojistného plnění:

 • Rozpočtem – na základě aktuálních cen trhu stanoví pojišťovna rozpočet, za který bude vozidlo opraveno – když mi pojišťovna danou částku pošle na účet, nebude již zkoumat, jak s penězi naložím

 • Fakturou – jakožto poškozenému je mi vyplacena faktura, či jiný doklad o provedené opravě ve výši přiměřené – za opravu a doložení dokladů, důležitých pro uhrazení škody, odpovídám já sám

Pojišťovna za nás zavolá pojišťovně

V dnešní době technologií mi přijde správné zmínit také určité výhody mobilních telefonů v naší tématice. Některé pojišťovny totiž mají schopnost, pomocí svých aplikací ohlásit pojistnou událost a situaci tím náramně ulehčit.

Například taková Česká pojišťovna vlastní aplikaci nazvanou jednoduše “Pojišťovna“, pomocí které mohu v krizové nouzi nahlásit autonehodu a nahrát do ní fotografie o škodě na vozidle.

Funguje to tím stylem, že si v aplikaci vyplním formulář o záznamu dopravní nehody (místo nehody, účastníky, vozidla, atd…), a pokud znám škodní číslo události, mohu přiložit i fotografie.

Podobně chytrou aplikaci má také pojišťovna UNIQA, či Česká podnikatelská pojišťovna.

Tímto zjednodušeným postupem nahlášení pojistné události mohu celý proces zjednodušit, a ušetřit si zbytečné papírování s pojišťovnou, jelikož jim vše potřebné pošlu v jejich aplikaci a mám vystaráno.

Co dělat, když mi někdo odřel auto?

Záleží na mém úsudku, zda je auto lehce škrábnuté a jde o banalitu (např. odření laku), nebo zda jde o vážné poškození a je nutné zavolat policii. Pokud jsem obětí té druhé situace, je nutné zavolat policii už jen z důvodu, aby se našel viník a aby policie vystavila protokol, který mohu následně předat pojišťovně.

Bude potřeba zdokumentovat vady a zajistit co nejvíce důkazů – vyfotit poškození z více úhlů. Tyto fotografie poté přiložím k záznamu o dopravní nehodě, který musím vypsat.

Jestliže jsou v blízkosti nějací svědci, bude nejlepší, aby se mnou počkali na příjezd policie. Jestliže nemohou čekat, poprosím je aspoň o kontakt.

Pokud viník zůstane neznámý, je dobré, abych měl sjednané havarijní pojištění. Díky tomu dostanu peníze v každém případě, avšak může nastat situace, že část oprav budu muset zaplatit já, jelikož jde o spoluúčast.

V každém případě, mi za poškození vozidla náleží částka, za níž lze mé vozidlo uvést do původního stavu, s ohledem na stáří mého vozidla a počet najetých kilometrů.

Co dělat, když jsem naboural cizí auto a ujel?

V případě, že třeba na parkovišti omylem nabourám cizí auto, je má povinnost počkat na řidiče daného vozu, či nechat aspoň lístek s kontaktními údaji za stěračem nabouraného vozu.

Jestliže od nehody ale ujedu, dopustil jsem se dopravního přestupku “Ujetí od dopravní nehody“, za který mi v rámci bodového systému pro řidiče, bude přičteno 7 bodů.

Jedná se o jeden z nejzávažnějších dopravních přestupků a je možné jej řešit i přidělením pokuty do 5000,- Kč.

Za spáchání tohoto přestupku je také možné udělit zákaz činnosti řízení motorových vozidel, a to až na půl roku – to platí v případě, že jsem se tohoto přestupku dopustil dvakrát během dvanácti měsíců.

Prakticky identická pravidla platí u přestupku “Nezastavení po nehodě“, kdy může jít třeba o zranění osoby na přechodu a viník ujede.

V takových případech může jít o lidský život, proto doporučuji vždy u nehody zůstat, dokud se situace nevyřeší a při případných zraněních poskytnout pomoc.

Co dělat, když vám někdo nabourá auto

Tabulka přestupků u dopravní nehody podle Ministerstva dopravy

Přestupek

Nová bloková pokuta

Nová pokuta ve správním řízení

Nové body

Nový zákaz řízení (měsíce)

Dopravní nehoda s ublížením na zdraví

Horní hranice sazby se navyšuje na dvojnásobek (u nejvyšší pak 25 – 100 000Kč)

6 (smrt, těžká újma)

6 až 18 nebo 18 až 36 měsíců

Neprodlené nezastavení vozidla

7 000 – 25 000

4

4 až 6 měsíců

Neoznámení PČR

2500

4 000 – 10 000

Neprokázání totožnosti

2500

4 000 – 10 000

Opuštění místa nehody

7 000 – 25 000

4

4 až 6 měsíců

Odřené auto – jak ho uhradit z havarijního pojištění

Všechna auta s českou státní poznávací značkou musí mít sjednané povinné ručení. Havarijní pojištění však povinné zákonem není.

Rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním:

 • Povinné ručení – které se také označuje jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po pozemních komunikacích, hradí veškeré škody, které způsobím provozem vlastního vozidla na majetku či zdraví třetí osoby

 • Havarijní pojištění – určené k ochraně vozidla před škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, havárií, odcizením anebo neoprávněným užitím vozidla

U aut, která jsou stará do pěti let, se havarijní pojištění doporučuje, u starších je to ale většinou zbytečné.

Co všechno mi může “havarijko“ krýt?

To záleží na tom, jak si jej sjednám se svou pojišťovnou. Nejvýhodnější pojištění je “all-risk“.

Tato verze pojištění mne bude krýt proti všem pojistitelným rizikům, mezi které patří:

 • havárie

 • odcizení vozidla

 • živelní událost (povodeň, záplava, úder blesku, atd.)

 • vandalismus

 • střet se zvěří

 • pád předmětu

 • pojištění čelního skla i ostatních oken na autě

V situacích, kdy mi někdo odřel auto, budou situaci pravděpodobně pokrývat tyto dvě rizika:

 • riziko dopravní nehoda – mohu využít, když mi někdo do auta narazil omylem, např. při parkování, nebo když škrábl auto nákupním košíkem

 • riziko odcizení a vandalismus – toto riziko mohu využít, když mi někdo auto poškrábal úmyslně

Zajištění havarijního pojištění a ceny

Samotná cena havarijního pojištění není pevně stanovena, nýbrž ji ovlivňuje spousta faktorů, mezi které patří například výše spoluúčasti, či jaký balíček rizik si jakožto pojištěnec vyberu.

Samozřejmě platí, že čím více rizik si u pojištění zaplatím, tím vyšší částku za pojištění zaplatím.

To, jaká rizika si u pojištění vybereme, závisí na dalších faktorech, kterými může být:

 • časté bourání – pokud jakožto řidič často bourám, může to být problém a havarijko se svou výší ceny nebude ideální, jelikož se s každou nehodou zvyšuje

 • věk řidiče – obecně platí, že jakožto mladší řidič, patřím do rizikové skupiny řidičů, a proto zaplatím za pojistku více

 • značka vozidla – pro dražší auto jsou dražší opravy a pojistné proto bude také vyšší

 • stáří vozu – zaplatím mnohem méně za pojištění Škodovky z roku 2012, než za Mercedes z roku 2020

Ušetřit na havarijku u některých pojišťoven lze tím způsobem, že si nechám udělat jak havarijní pojištění, tak povinné ručení a dostanu za to slevu (platí u většiny pojišťoven).

Dalším způsobem, jak na havarijku ušetřit, je srovnávání online. Na internetu existuje spousta webových srovnávačů cen, které mi vyhodnotí nejvýhodnější pojišťovnu a balíčky, podle toho, jaké mám požadavky.

Je dobré si také zmínit, že každou pojistnou událostí, kterou nahlásím, se dostávám do rizikovější skupiny řidičů a pojistné se mi bude zvyšovat. Proto se u menších škod hodí je nehlásit, a opravy uhradit ze svých financí.

Pro obecné porovnání a přehled přikládám tabulku cen havarijního pojištění, podle stránky epojisteni.cz, která nabízí rychlou a kvalitní cestu k porovnání nabídek pojišťoven.

vůz

Škoda Fabia

1.2 HTP

rok 2007

Škoda Octavia

1.6 HTP

rok 2010

Škoda Octavia

2.0 TDI

rok 2010

Cena vozu

130 000,00 Kč

150 000,00 Kč

400 000,00 Kč

Zabezpečení

Zamykání, zpátečky

Zamykání, zpátečky

Zamykání, zpátečky

Cena “All-risk“ (5% spoluúčast)

2 260,00 Kč

2 484,00 Kč

6 624,00 Kč

Cena “All-risk“ (10% spoluúčast)

2 067,00 Kč

2 236,00 Kč

5 962,00 Kč

Tato stránka, v případě havarijního pojištění online, také nabízí zajištění nafocení vozidla na nejbližší pobočce vybrané pojišťovny, zajistí mi doručení veškerých informací na mnou zadaný e-mail.

Kromě havarijního pojištění si u epojisteni.cz můžu také sjednat:

 • Povinné ručení – nejvýhodnější a nejlevnější povinné ručení v České republice

 • Cestovní pojištění – včetně krytí covid-19

 • Životní pojištění – pracovní neschopnost, smrt, či třeba úraz a invalidita

 • Pojištění majetku – zahrnuje pojištění domácnosti a nemovitosti

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}