Být připraveni na všechny možné situace, to se vyplatí především v době dovolených nebo plánovaných cest do zahraničí. Cokoli nepříjemného, co nás může potkat, se může také dost prodražit. Zdravotní péče, ale i řešení jiných nechtěných problémů, jako je ztráta zavazadla či dokladů, je pak v naší režii. K zajištění finančních prostředků i pro tyto situace a krytí různých rizik, pak slouží pojištění do zahraničí, tedy cestovní pojištění. Jaké pojistky nabízejí tuzemské pojišťovny, například ČSOB?

Historie pojišťovny ČSOB

ČSOB Pojišťovna je společnost, která patří pod Československou obchodní banku, a.s. Jedná se o univerzální banku, která byla založená státem v roce 1964 pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací s působností na československém trhu. V roce 1999 byla privatizována belgickou KBC Bank. Banka poskytuje služby fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům nabízí širokou škálu produktů, jako jsou: financování potřeb spojených s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spoření), pojistné produkty, penzijní fondy, produkty kolektivního financování a správa aktiv, specializované služby (leasing a factoring), služby spojené s obchodováním s akciemi na finančních trzích.

ČSOB Pojišťovna

Ušetřete na cestovním pojištění

Úspora až 70 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Komplexní cestovní pojištění

ČSOB pojišťovna má vypracovaný systém, nabízející plnohodnotné cestovní pojištění pro všechny typy a způsoby vycestování za hranice naší země, a to ať už pro jednotlivce, rodiny nebo skupiny. Celé pojištění zastřešuje asistenční služba, která funguje bez omezení a řeší v podstatě jakékoli problémy, na které můžete v zahraničí narazit. Může se tak stát, že přijdete o cestovní doklady a asistenční služba vám pomůže vyhledat kontakt na ambasádu. Nebo zajistí adresu nejbližšího lékařského zařízení i převoz do nemocnice. Dalšími službami jsou pak kontaktování rodiny, přivolání opatrovníka nebo třeba zajištění služeb tlumočníka a překladatele.

Cestovní pojištění kryje zdravotní péči, tedy náklady na zdravotní ošetření, možný pobyt v nemocnici a léky předepsané lékařem. Součástí je i úhrada ošetření zubů v případě akutní bolesti, různé škody způsobené ostatním, komplikace na cestách a další služby. Pojištění lze i oproti nabídce rozšířit o různá individuální připojištění.

Jak pojistku zařídit?

Pojišťovna běžně nabízí sjednání osobně na pobočce, telefonicky nebo online. Online je praktické tím, že je nejrychlejší a někdy i nejvýhodnější, protože je doplněno o různé bonusy nebo slevy. Neposlední výhodou je, že dochází k uzavření pojistky prakticky ihned a pojištění může plně platit již do hodiny po jejím uzavření, což se vyplatí především v časovém presu či neplánovaném odjezdu.

Příklad konkrétní pojistky

Jak ale vypadá konkrétní pojištění? Můžeme si to ukázat na příkladu sjednání pojištění online a zjistit, jestli se vyplatí nebo ne. Volbu konkrétní destinace není nutné úplně specifikovat, bude se jednat buď o Evropské státy, nebo ostatní státy. K vyplnění se nabízí další políčka, jako je důvod cesty, kde vybíráme z možností: dovolená, práce manuální a práce nemanuální. Dále bude pojišťovnu zajímat, jaké druhy sportu budeme během pobytu provozovat, tedy rekreační, zimní (dle sezóny) a rizikové.

V našem příkladu se jedná dovolenou v evropské zemi s rekreačními sporty, pro jednu osobu na jeden týden v srpnu. Dle zadaných parametrů nám pak pojišťovna nabízí tři různé balíčky za tři různé ceny (1. balíček 107 Kč, 2. balíček 233 Kč, 3. balíček 340 Kč), které pojištění rizik kryje dle následujícího:

 • Léčebné výlohy – pojistná ochrana pro případ úhrady nezbytných nákladů souvisejících s úrazem nebo akutním onemocněním v zahraničí
  • 1. balíček – 3,5 milionu
  • 2. balíček – 7 milionů
  • 3. balíček – 15 milionů
 • Asistenční službyzákladní (zajištění vyšetření, zajištění návštěvy lékaře, zajištění pobytu v nemocnici na nezbytně dlouhou dobu, garance uhrazení nákladů za pobyt v nemocnici, zajištění kontaktu s rodinou, převoz nemocného do ČR, kontakt ambasády) nebo rozšířené (navíc zahrnují: informační servis před odjezdem –turistické, lékařské a administrativně-právní informace o zvolené destinaci, telefonickou pomoc v nouzi při jednání s místními orgány či vyhledání právníka, tlumočení a překlady)
  • 1. balíček – základní
  • 2. a 3. balíček – rozšířené
 • Pojištění úrazu – finanční odškodnění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků, denní odškodné za léčení úrazu nebo jednorázové odškodné pro případ hospitalizace
  • 1. balíček – bez pojištění
  • 2. balíček – 200 tisíc / 400 tisíc / 50 korun / 1 tisíc
  • 3. balíček – 300 tisíc / 600 tisíc / 100 korun / 2 tisíce
 • Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví – pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému újmu na zdraví nebo majetku
  • 1. balíček – bez pojištění
  • 2. balíček – 4 miliony
  • 3. balíček – 6 milionů
 • Pojištění odpovědnosti za škody na majetku – pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému újmu na zdraví nebo majetku
  • 1. balíček – bez pojištění
  • 2. balíček – 2 miliony
  • 3. balíček – 3 milionů
 • Krádež a poškození zavazadel, věcí a elektroniky – nabízí finanční náhradu při poškození, zničení nebo ztrátě hmotných osobních věcí pojištěného (např. kufr, oblečení, elektronika), a to v důsledku živelních nebezpečí (např. požár, zemětřesení, povodeň), odcizení krádeží vloupáním nebo loupežného přepadení
  • 1. balíček – bez pojištění
  • 2. balíček – 25 tisíc
  • 3. balíček – 50 tisíc
 • Předčasný návrat a zmeškání odjezdu – pro případ: kdy po započetí cesty nemůžete z vážných důvodů (např. akutní onemocnění nebo úraz pojištěného, jeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího) dále čerpat již zakoupené a zaplacené cestovní služby, kdy nezávisle na své vůli nemůžete využít původně plánovaný a zaplacený způsob dopravy, např. z důvodu zpoždění veřejného hromadného dopravního prostředku.
  • 1. balíček – bez pojištění
  • 2. balíček – bez pojištění
  • 3. balíček – 20 tisíc
 • Zpoždění zavazadel a zpoždění letu – pro případ: vynaložení přiměřených nákladů na pořízení nezbytných náhradních věcí (zejména oblečení a hygienických potřeb) z důvodu zpoždění zavazadel nejméně o 6 hodin, vynaložení přiměřených nákladů na občerstvení, ubytování nebo úschovu zavazadel z důvodu zpoždění letu nejméně o 6 hodin
  • 1. balíček – bez pojištění
  • 2. balíček – bez pojištění
  • 3. balíček – 10 tisíc

Součástí této nabídky je pro všechny tři balíčky bonusy: automatické prodloužení pojištění i pro případ, kdy dojde k dopravnímu omezení nebo hospitalizaci, dále pojištění i pro případ zranění při teroristickém útoku, a ještě jeden – v případě krádeže vloupáním nebo přepadením je pojištěná i elektronika do výše 50 tisíc.

Takto jsme velmi rychle získali přehled o plnění a ceně pojistky. Pokud bychom chtěli porovnat, jak si tato nabídka stojí oproti nabídkám jiných pojišťoven, pak je možné využít online srovnávače, jako je ePojištění.cz.

Výjimky z pojištění

I přes sjednané pojištění a vznik pojistné události může mít pojišťovna jmenovité případy, pro které pojištění neplatí, a tudíž za ně nedojde k pojistnému plnění. Tyto případy jsou vždy ve smlouvě nebo pojistných podmínkách.

Mohou jimi být: vznik pojistné události při řízení motorového vozidla bez příslušného oprávnění, vznik úrazu v souvislosti s provozováním nepojistitelného sportu, vědomé nevyhledání lékaře, následky diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, které nebyly provedeny, vrozené vady a různá úmyslná jednání.

Recenze: Pojištění do zahraničí od ČSOB

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na