Obecnou vlastností celoročního cestovního pojištění je skutečnost, že poskytuje pojistníkovi určitou finanční jistotu na soukromých i pracovních cestách, a to po celý rok. Výhody celoročního cestovního pojištění je tedy možné využívat po celou dobu 12 měsíců a často je lze sjednat od libovolného data. V principu tento produkt eliminuje nutnost před každou cestou řešit a vybírat pojištění, a rovněž dlouhodobě šetří peníze. Poskytuje dostatečnou finanční jistotu pro případy úrazů či náhlých onemocnění. V případě pojistné události tedy pojišťovna uhradí veškeré finanční náklady na léčbu včetně nutných nákladů například na transport domů.

Oproti podobným pojištěním na platebních kartách, se běžné celoroční cestovní pojištění vztahuje prakticky na všechna rizika, která mohou na cestách nastat.

Podmínky uzavření a plnění se liší u jednotlivých pojišťoven.

Ušetřete na cestovním pojištění

Úspora až 70 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Základní verzí celoročního cestovního pojištění je pojištění u platebních karet, které však většinou zahrnuje pouze nižší limity pojistného plnění a neposkytuje možnost připojištění dalších rizik, jako například adrenalinové sporty, pojištění domácnosti po dobu nepřítomnosti, atd. Toto pojištění je výhodné především pro účely krátkodobých cest. V rámci své platební karty má klient automaticky nárok na asistenční službu a v některých případech lze i připojistit rodinu. Nevýhodou je již zmíněné nedostatečné krytí pojistných příhod. Rovněž nemusí zahrnovat další parametry pojištění jako např. pojistka zavazadel, storno zájezdu a další. Banky si rovněž často stanovují spoluúčast klientů na pojistné události.

Multitrip Logo

Pojištění MultiTrip, kterému Finanční akademie Zlatá koruna udělila za rok 2010 ocenění Bronzová koruna, je určeno hlavně pro opakované cesty v rámci jednoho roku od libovolného data. Délka jedné cesty nesmí přesáhnout dobu 45 dnů. Toto pojištění lze výhodně využít pro celou rodinu a přitom umožňuje jednotlivým členům rodiny cestovat do zahraničí i samostatně.  Součástí tohoto produktu je i pojištění zrušení cesty, včetně letenky i ubytování. Navíc je možné si vybrat ze široké nabídky připojištění. Nespornou výhodou je určitě i možnost stáhnout si do mobilu zdarma mobilní aplikaci Moje Evropská. Ceny tohoto pojištění se pohybují do 1980 Kč za rok.

Allianz (logo)

Celoroční cestovní pojištění Alianz je pojištění do zahraničí, vyznačující se neomezenými léčebnými limity, což je jeho nesporná výhoda. Pojišťovna Alianz nabízí tři varianty tohoto produktu – kompletní balíček pojištění pro Evropu, USA a svět bez USA; základní pojištění léčebných výloh při cestách po Evropě a on-line balíček.

uniqua logo

Celoroční cestovní pojištění UNIQUA nabízí kromě standardních služeb také další benefity jako je kupříkladu automatické pojistné krytí při provozování více než 150 nejoblíbenějších sportů. Jedno a totéž cestovní pojištění lze také využít současně pro turistické, služební i sportovní cesty.

Počet cest v rámci tohoto pojištění během roku není limitován (maximální doba trvání jedné cesty činí 30 dnů). Rovněž je možné tento produkt rozšířit o připojištění stornovacích poplatků, náhrady dovolené v případě neobvyklé události nebo připojištění domácího mazlíčka.

Toto celoroční cestovní pojištění je možné snadno sjednat on-line a bez nutnosti podpisu a lze je sjednat i přímo v den odjezdu.

ČSOB pojišťovna

ČSOB Pojišťovna nabízí Roční cestovní karty, a to již od 1000 Kč. Tyto karty jsou doporučeny především pro opakované cesty do zahraničí (až 45 dnů na jednu cestu) nebo i pro dlouhodobé zahraniční pobyty (lze i pro celoroční pobyt). Samozřejmě existuje varianta i pro cestování s rodinou, v tomto případě se jedná o kartu FAMILY. Běžnou součástí je i užitečné připojištění, jako jsou například storno poplatky za zájezd nebo storno letenky pro případ nemoci, případně krátkodobé pojištění domácnosti proti krádeži či vloupání  po dobu pobytu v zahraničí. Volitelnou možností je také zřízení připojištění asistence vozidla na cestách nebo možnost rozšíření asistenční služby pro nenadálé události. Výhodně lze toto pojištění sjednat nejen pro cesty do zahraničí, ale i na dovolenou v tuzemsku.

kooperativa

Dlouhodobé cestovní pojištění KOLUMBUS ABONENT pojišťovny Kooperativa je učeno primárně pro lidi, kteří často cestují, a to soukromě turisticky nebo služebně. V případě sjednání pojištění on-line nabízí pojišťovna zajímavou slevu 40% pro cesty po celé Evropě. Nevýhodou však je, že na rozdíl od některých jiných pojišťoven zde nelze sjednat v rámci zmíněného produktu krátkodobé pojištění domácnosti ani další asistenční služby. Základní pojištění pro cesty po Evropě činí cca 1200 Kč ročně. V nabídce pojišťovny Kooperativa se nachází také pojištění KOLUMBUS ABONENT, určené především pro náročnější sportovce, jehož cena se pohybuje od 1600 Kč.

ERV pojišťovna

ERV pojišťovna nabízí produkt MultiPack, který zahrnuje neomezený počet zahraničních cest v průběhu jednoho roku, přičemž jednotlivé cesty nesmí přesáhnout délku 30 dnů. Pojištění zahrnuje všechna rizika včetně storna na jednotlivé služby, pojištění rekreačních a zimních sportů a v rámci rodiny umožňuje jednotlivým členům cestovat i samostatně.

Česká pojišťovna

Česká pojišťovna nabízí v této kategorii možnost sjednání dlouhodobého cestovního pojištění Individuál, které mimo jiné poskytuje zajímavé rodinné slevy. Je optimální ho využít pro cesty delší než 46 dnů a vztahuje se nejen na turistické cesty, ale také na služební cesty nebo zahraniční studijní stáže. Významným benefitem je i možnost využít tento produkt pro zahraniční cesty zaměřené na organizovaný sport. Toto pojištění je možné sjednat nejen na pobočce, ale i on-line, což ocení především klienti s nedostatkem času.

VZP (logo)

Celoroční cestovní pojištění má ve své nabídce rovněž Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP. Zde je možné si vybírat z několika variant, přičemž základní balíček MINI zahrnuje pouze pojištění léčebných výhod a pojištění odpovědnosti za škodu. Optimální variantou je poskytovatelem doporučovaný balíček OPTIMAL, který kromě základních služeb navíc obsahuje i úrazové pojištění a také pojištění osobních věcí. V neposlední řadě pak lze sjednat rozšířený balíček ELITE, který oproti balíčku OPTIMAL nabízí navíc i připojištění pro případ hospitalizace v zahraničí. Navíc toto pojištění umožňuje i další připojištění veterinární péče pro domácí mazlíčky.

Union pojišťovna

Union pojišťovna může zájemcům o celoroční pojištění nabídnout produkty, které se vztahují na jakékoliv cesty do zahraničí, přičemž délka jednoho pobytu v zahraničí může být nepřetržitě až 45 dní. Platí nejen v Evropě, ale i po celém světě. Mimo jiné umožňuje také sjednat výhodné pojištění rodinných příslušníků. Je vhodnou variantou i pro cestující aktivní sportovce. Ceny se pohybují od 690 Kč u základního balíčku MEDICAL až po 1990 Kč u balíčku EXTRA.

AXA logo

Cestovní pojištění AXA je zajímavým produktem, který poskytuje neomezené krytí veškerých léčebných výhod. Jako jeden z mála podobných produktů nabízí již v základní variantě pojistné krytí běžných sportů. Součástí je i pojištění zavazadel, které se vztahuje i na sportovní vybavení, což u podobných produktů není obvyklé. Toto pojištění lze dále rozšířit i o další položky, jako jsou rizikové sporty, storno cesty a také pracovně manuální cesty. Rovněž v  případě nečekané hospitalizace dítěte lze rozšířit limity plnění pojistné události o pobyt v nemocnici pro oba rodiče nebo například o animační programy vhodné pro zpříjemnění následné rekonvalescence. Rovněž je možné pořídit si připojištění domácích mazlíčků nebo si sjednat technickou asistenci vozidla.

Logo Slavia pojišťovna

Patrně nejlevnějším cestovním pojištěním v rámci Evropy, které má celoroční nepřetržitou účinnost je Europojištění, nabízené pojišťovnou Slavia.  EUROPOJIŠTÉNÍ je vlastně jakýmsi druhem připojištění k veřejnému zdravotnímu pojištění, které ovšem  poskytuje možnost komplexní pojistné ochrany (včetně pojištění odpovědnosti a zavazadel) za nesporně bezkonkurenční cenu. Evropský průkaz zdravotního pojištění je však nutné nosit vždy společně s dokladem o uzavření EUROPOJIŠTĚNÍ.

Toto připojištění do zahraničí od pojišťovny Slavia je možné současně využít také jako cestovní pojištění na hory. V praxi to funguje tak, že klient v případě úrazu nebo onemocnění v zahraničí využívá svého zdravotního pojištění a EUROPOJIŠTĚNÍ současně. Znamená to, že náklady, které běžně nehradí zdravotní pojišťovna, jsou hrazeny z EUROPOJIŠTĚNÍ, a to například včetně zásahů horské služby či transportu vrtulníkem do nemocnice.

wüstenrot pojišťovna

Cestovní pojištění ProCesty poskytované pojišťovnou Wüstenrot platí pro neomezený počet cest během roku, přičemž nejdelší možná doba trvání jedné cesty činí 90 dní, čímž významně překračuje limity pro délku cesty, nabízené jinými pojišťovnami. Pojištění zahrnuje klasicky jak pracovní, tak i běžné turistické cesty.

alpenverein

Celoroční cestovní pojištění Alpenverein (OEAV) je naprosto ojedinělou formou cestovního pojištění, které je určeno především pro aktivní sportovce, ale i pro cestovatele či turisty, alpinisty, horolezce, běžkaře, snowboardisty, kanoisty, cyklisty, sjezdaře apod. Stejně jako v případě většiny pojišťoven má i toto pojištění platnost po celý kalendářní rok. Unikátnost tohoto pojištění je hlavně v tom, že se vztahuje na oblasti až do nadmořské výšky 6000 metrů nad mořem a poskytuje velmi zajímavé pojistné krytí i při provozování extrémních sportů a vztahuje se na celý svět. Vybírat si je možné z několika cenových tarifů, které se liší dle věku, nechybí ani řada slev pro rodinné příslušníky a mnoho dalších služeb.

AIG (logo)

Roční cestovní pojištění pojišťovny AIG je určeno především pro opakované cesty. Je nabízeno ve variantě Silver a Gold a zahrnuje automatické pojistné krytí rizikových sportů a sportovních aktivit až na 17 dní.  Maximální délka jedné zahraniční cesty je až 31 dnů. V  případě nutnosti nebo nenadálé události je však možné požádat o prodloužení této doby.  Ceny pojištění se pohybují pro jednotlivce od 753 Kč u základního balíčku pro Evropu až po 2887 Kč u Gold balíčku s územní platností Svět.

ZUNO (logo)

Roční cestovní pojištění ZUNO je zajímavou alternativou, která poskytuje několik různých variant včetně možností pojištění zimních sportů. Nevýhodou však je bohužel jeho limitovaná územní platnost, protože tento produkt platí pouze pro cesty po Evropě.

komerční banka (logo)

Další bankou, která nabízí dlouhodobé cestovní pojištění je Komerční banka. Pojištění KB lze uzavřít v několika variantách. Jednou z nich je forma firemního přenosného pojištění pro 1 osobu. Dále pak je to možnost osobního nepřenosného pojištění pro 1 osobu nebo pojištění pro 2 osoby. Toto pojištění se může vztahovat na cesty po Evropě anebo i po celém světě. Samozřejmostí je možnost přikoupení různých připojištění, jako pojištění Odpovědnosti za škodu nebo Úrazové připojištění. Cena pojištění není pevně daná, ale denní sazba pojistného je plně závislá na typu cesty a také na věku pojištěnce.

Central European Brokers (CEB)

Zvláštní kapitolou je pak celoroční cestovní pojištění firmy Central European Brokers, které je určeno hlavně pro nadšence, zabývající se závodním nebo rekreačním létáním v zahraničí. Kromě paraglidingu se však vztahuje i na další rizikové sporty, mezi něž patří parašutismus, skialpinismus nebo speleologie či potápění. Toto pojištění se vztahuje i na mezinárodní soutěže typu MS, ME, PWC a další. Ceny se obvykle pohybují od 2816 Kč pro rekreační sportovce až po 3872 Kč pro profesionály.

Většina pojišťoven dnes již běžně nabízí možnost sjednání pojištění on-line, často se slevou 10-15% oproti stejnému pojištění uzavřenému přímo na pobočce, přičemž nespornou výhodou této formy uzavření pojištění je skutečnost, že pojistná smlouva je mnohdy platná buď okamžitě nebo již hodinu od on-line sjednání.

V rámci on-line sjednání celoročního cestovního pojištění je možné si přímo na www stránkách konkrétních pojišťoven pomocí internetové kalkulačky spočítat cenu pojištění a zvolit si nejlepší možnou variantu včetně různých připojištění. Další možností je pak využít tento kalkulátor, který dovede srovnat nabídky všech pojišťoven mezi sebou.

Jak na celoroční cestovní pojištění

Štítky:                                    

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na