.st0{fill:#FFFFFF;}

Zvažujete cestovní pojištění od Generali? Tohle byste měli vědět. 

 14 listopadu, 2023

Jana Vochková

4.8/5

Pro cestování platí jedno základní pravidlo, které zní „bez pojištění do zahraničí nelez“. A protože se jím snažím pokaždé řídit, nedávno jsem opět musel vyrazit na webové stránky pojišťoven a pokusit se vybrat vhodné cestovní pojištění pro svoji další cestu. Jednou z pojišťoven, jejíž cestovní pojištění jsem si podrobně nastudoval, byla Generali. Jaké produkty nabízí konkrétně?

Pojišťovna Generali

V roce 1827 vznikla v italském Terstu pojišťovna, která dnes nese jméno Generali. Hned o rok později otevřela svoji pobočku v Praze. Tam však již od roku 1827 působila i tzv. První česká vzájemná pojišťovna. V daleké budoucnosti se měly cesty obou ústavů propojit. První česká vzájemná pojišťovna stála u celé řady významných událostí naší země. V roce 1881 vyplácela pojišťovna např. plnění za požár Národního divadla.

V roce 1920 byla založena Moldavia Generali (zakladatelé  Assicurazioni Generali a Živnobanka), která byla v roce 1939 sloučena s další pojišťovací firmou Sekuritas. V roce 1945 byly všechny pojišťovny působící na území tehdejšího Československa, včetně Generali, znárodněny prezidentským dekretem Edvarda Beneše a na dalších téměř 50 let tak značka Generali u nás přestala existovat.

Úspěšný rozvoj však přerušila Druhá světová válka, po níž došlo ke znárodnění a k monopolizaci pojišťovacího trhu. Vznikl tak národní podnik Československá pojišťovna, z nějž se v roce 1969 vydělila Česká pojišťovna. Po Sametové revoluci byla společnost zprivatizována, a o dva roky později se na český trh vrátila i pojišťovna Generali, jako zastoupení rakouské pojišťovny Erste Allgemeine, a navázala na více než stoletou tradici původní Generali.  V roce 1995 bylo zastoupení Erste Allgemeine transformováno v Generali Pojišťovna a.s. a v září téhož roku pak byl založen Creditanstalt penzijní fond a.s, jehož zakladateli byly společnosti EA-Generali AG Wien a Creditanstalt Asset Management a.s. Praha.

V roce 2019 došlo ke spojení České pojišťovny a Generali těchto dvou společností a vznikla společnost Generali Česká pojišťovna jakožto součást koncernu skupiny Generali. Na českém trhu se jedná s podílem 26 % o největší pojišťovnu na trhu. 

Pojišťovna patří do skupiny Generali, což je jeden z největších světových pojistitelů se 78 tisíci zaměstnanci a 65 miliony klientů v šedesáti zemích světa. Celosvětově předepsané pojistné v roce 2014 překročilo částku 70 miliard eur. V zemích západní Evropy patří Generali k tradičním lídrům trhu, ale stále více se v posledních letech prosazuje také ve středoevropských a východoevropských zemích, včetně České republiky, kde patří s tržní podílem 7,2 % (k 31. 12. 2014 dle metodiky České asociace pojistitelů) k největším zde působícím pojišťovnám.

Generali (dříve tedy Česká pojišťovna) má nyní široké portfolio pojistných produktů. Od životního, zdravotního či úrazového pojištění přes povinné ručení a pojištění havarijní až po pojištění odpovědnosti majetku, nebo pojištění domácích mazlíčků. V nabídce samozřejmě nechybí ani cestovní pojištění a to sice ve třech různých variantách. Pro případ krátkodobých turistických cest i opakovaných výjezdů do zahraničí v rámci jednoho roku. Klient tak má šanci sjednat si takové pojištění, které bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám. Limit léčebných výloh může být u Generali až 100 milionů korun, a i pojištění dalších situací má v případě nejvyšší varianty pojištění poměrně vysoko nastavené limity. Vždy však bude záviset na vašich konkrétních požadavcích. Je na místě vybírat z maximálního množství nabídek. Jejich přehledné porovnání nabízí například portál epojisteni.cz, který vám u toho vybraného rovnou nabídne i jeho sjednání.

Kolik stojí cestovní pojištění do Generali?

Cena pojištění je samozřejmě důležitá. Rozhodně by ale podle mě neměla být při výběru tím nejdůležitějším parametrem. Seznámení se s tím, jaké konkrétní varianty cestovního pojištění Generali nabízí mi pomáhá v tom utvořit si základní představu a při studiu konkrétních charakteristik hledět na dané pojištění optikou poměru mezi cenou a výkonem. 

Generali Česká pojišťovna nabízí své cestovní pojištění ve třech různých variantách. Ty se od sebe liší pojistnými limity a událostmi, které pojištění pokrývá. Jednotlivé varianty cestovního pojištění se od sebe samozřejmě liší i cenou. Ta je ovlivňována řadou různých parametrů jako je délka pobytu, jeho destinace a samozřejmě také množství a typ připojištění. 

Vezměme si pro srovnání dvoudenní zahraniční cestu dospělého člověka, která není riziková ani není spojena se žádným sportem. Pokud chce dotyčný vyjet do některé země Evropské Unie, například do sousedního Německa, nabídne u Generali zmíněné tři varianty pojištění. První z nich bude základní varianta Start, za kterou zaplatí 69 Kč. Prostřední varianta Standard bude stát 179 Kč, a nejvyšší varianta cestovního pojištění od Generali, tzv. Exclusive, vyjde u tohoto dvoudenního výletu na 257 Kč. 

V případě zemí, které nejsou součástí Evropské Unie, ale stále patří do našeho geografického prostoru a cestuje se do nich poměrně často, bývá pojistné totožné. Představitelem takové země je například Turecko. V případě, že se rozhodnete vydat dále, pojištění již dozná změny. Takový hypotetický dvoudenní výlet do Japonska vás přijde na pojistném na 139 Kč u varianty Start, na 267 Kč u varianty Standard, a na 353 Kč v případě varianty Exclusive. Stejné ceny platí například pro hojně navštěvované Spojené Státy. Z pohledu cen cestovního pojištění se u Generali dělí zeměkoule na dvě části: Evropu a Svět.

Pokud budete chtít v průběhu svého pobytu sportovat, speciálně potom v kategorii sportů, které jsou označené jako rizikové, cena pojistného logicky naroste. Skoky na lyžích, cyklokross, potápění, horolezectví, ale i bojové, nebo letecké sporty… ve všech těchto případech bude po vás chtít pojišťovna více peněz. Pro naše dva modelové příklady bude činit navýšené pojistné 208 Kč, 533 Kč a 669 Kč pro varianty pojištění do evropských a blízkých zemí, respektive 417 Kč, 798 Kč a 957 Kč pro země typu USA. 

Z uvedených modelových příkladů je patrné, co může klient zhruba očekávat. Jak již bylo ale naznačeno, pouhá informace o ceně je sama o sobě k ničemu. Nyní je třeba zjistit to nejdůležitější, tedy informaci o tom, co všechno cestovní pojištění zahrnuje, případně jaká jsou omezení a výjimky. 

Co vše zahrnuje cestovní pojištění od Generali

Ve výčtu toho, co cestovní pojištění zahrnuje začneme u varianty Start. V první řadě je to pojištění léčebných výloh do výše 5 milionů korun. Zahrnuty jsou i výdaje spojené s onemocněním covid-19, či repatriace. Akutní zubní ošetření je pojištěno do výše 20 000 Kč a zásah horské služby do výše 500 000 Kč. Pokud je ošetření, nebo repatriace nutné v souvislosti s teroristickým útokem, je limit plnění 3 000 000 Kč. 

Varianta pojištění Standard zvyšuje plnění za léčebné výlohy na 25 milionů korun a přidává taktéž úrazové pojištění s plněním za trvalé následky 200 000 Kč a odškodnění za úmrtí 100 000 Kč. Pojištěna je též odpovědnost v běžném životě do výše deseti milionů korun. Zavazadla jsou pojištěna do výše 20 000 korun. 

Nejvyšší varianta pojištění, tedy varianta Exclusive, navyšuje plnění pojištění na 100 milionů korun, odpovědnost v běžném životě je pojištěna na 15 milionů korun, trvalé následky úrazu jsou odškodněny částkou 400 tisíc korun a smrt úrazem částkou 200 tisíc korun. Navíc potom varianta Exclusive přidává plnění za pobyt v nemocnici ve výši 1500 korun za den do výše 20 000 korun a také nadstandardní asistenční a právní služby. 

Ke všem variantám cestovního pojištění lze sjednat různá připojištění. Kromě toho, že pro nižší varianty si můžete připlatit určitá připojištění, která jsou součástí variant vyšších, je možné přidat i něco navíc. V první řadě je to storno cesty. Kromě toho si však lze připojistit i přerušení nastoupené cesty. Toto připojištění se hodí ve chvíli, kdy se musíte vrátit domů dříve, než jste původně předpokládali. Pokud se na cesty vydáváte autem, určitě nevynechejte pojištění Autocare. Zrovna tohle připojištění je samozřejmostí. A zapomínat byste neměli ani na svoje domácí mazlíčky. I ty je možné na cesty připojistit. 

Stejně tak důležité jako vědět co všechno která varianta pokrývá, je také pochopení toho, co se pod danými pojmy skrývá. Co je třeba pojištění právních služeb? Prostřednictvím tohoto připojištění vám Generali pomůže například při jednání s úřady v případě dopravní nehody nebo uhradí náklady při ztrátě dokladů, tedy náklady na pořízení náklad nových. V případě přerušení nastoupené cesty pak zase v případě, že máte sjednané příslušné připojištění, můžete počítat s náhradou výdajů za nevyužité ubytování a stravu v hotelu, případně již zaplacené výlety. 

Je samozřejmě nutné počítat s tím, že vám pojišťovna může zkomplikovat nebo odmítnout vyplacení peněz pokud zjistí, že vaše cesta probíhala jinak, než jak jste při sjednávání smlouvy tvrdili. Pokud se pojistíte na běžnou turistiku a potom si zlomíte nohu při pádu z paraglidu, jen těžko můžete očekávat vstřícnost pojišťovny. To samozřejmě platí obecně, nikoliv pouze pro Generali Českou pojišťovnu. Je však proto důležité se v případě nejasností ptát. 

Pro cestovní pojištění Generali platí také ve specifických případech určité výjimky. Ty jsou spojené například s těhotenstvím. Standardní pojištění platí do 26. týdne těhotenství. A pozor, v případě rizikového těhotenství se pojištění na ženu nevztahuje. Na pozoru se musí také mít státní příslušníci u nichž se pojištění nevztahuje na území státu jejichž jsou občany, nebo zde mají trvalé bydliště. I v tomto případě však existují výjimky, konkrétně v případě, že cizinec platí v České republice příspěvky do veřejného zdravotního systému alespoň po dobu šesti měsíců. 

cestování a pojištění s Generali

Kdy se vyplatí dlouhodobé cestovní pojištění? 

Řada lidí však do zahraničí nevyjíždí jen na dvoutýdenní dovolenou, ale tráví tam delší dobu anebo do zahraničí vyjíždějí často. Pro ně je důležitá informace, že maximální délka trvání smlouvy o cestovní pojištění je jeden rok. Generali nenabízí v případě dlouhodobého pobytu v zahraničí výhodnější podmínky a pojistné je odvozováno od klasické sazby. Přesto ale Generali výhodnější pojištění dlouhodobých pobytů v určité situaci nabízí. Jedná se o tzv. celoroční cestovní pojištění pro opakované výjezdy do zahraničí s tím, že délka těchto výjezdů nepřesáhne 90 dní. Tuto variantu jsem já osobně v minulosti využil. 

I celoroční cestovní pojištění nabízí Generali pro oblasti Evropa a Svět, a taktéž ve třech již zmíněných variantách (Start, Standard, Exclusive). Podmínky jednotlivých variant celoročního pojištění odpovídají stejnojmenným variantám krátkodobého pojištění. Rozdíl je však v tom, že je finančně výhodnější uzavřít dlouhodobou smlouvu. Kromě toho, že nemusím při každé cestě myslet na nutnost opětovného uzavření smlouvy, je cena 1052 Kč (varianta Start), 1754 Kč (varianta Standard) a 2655 Kč (varianta Exclusive) většinou výhodnější než opětovné uzavírání krátkodobých smluv. Výhodnost samozřejmě závisí na tom, jak často hodláte do ciziny za rok vyjet.

Cestovní pojištění online

Dnes již samozřejmě není třeba kvůli sjednání cestovního pojištění docházet na pobočku. Všechny pojišťovny, a Generali není výjimkou, nabízí sjednání cestovního pojištění online. Celý proces trvá jen několik minut a já se u toho ani nemusím převléct z pyžama. I online sjednání pojištění má ale samozřejmě určité nevýhody. Jde především o to, že při osobním jednání se zástupcem pojišťovny na pobočce má člověk šanci zeptat se na věci, které mu nejsou jasné. Já osobně občas tápu u seznamu sportů, které dané pojištění kryje či nekryje. Možnost ověřit si u pracovníka Generali, že je moje představa správná, je poměrně užitečnou věcí.

Jak již bylo řečeno, postup online sjednání cestovního pojištění je u Generali nesmírně jednoduchý. Na webových stránkách si ze seznamu pojištění vybere to cestovní a kliknete na tlačítko „Sjednat on-line“. Následně vyplníte data, na která se chcete pojistit, a také země, do kterých budete cestovat. Vyplnit jich přitom můžete maximálně pět. V případě, že plánujete zemí navštívit vícero, vyplňte pět těch nejvzdálenějších. V tuto chvíli je velmi důležité ujasnit si, zda vaše cesta spadá do kategorie „riziková cesta“ nebo „organizovaný sport“. Pokud ano, je totiž nutné tuto skutečnost v příslušném políčku zaškrtnout.

Ve spodní části této stránky vyplňte také to, pro kolik lidí jakých věkových kategorií je pojištění sjednáváno. Pokud je vše vyplněno, klikněte na tlačítko „Zobrazit nabídky“ a člověku se zobrazí nabídky tří variant pojištění s cenou a podrobnostmi plnění. Ze tří nabídek si člověk vybere tu nejvhodnější a zaškrtne z nabídek připojištění ty, které mu budou vyhovovat. Pro pojištění storna cesty je také možné si vybrat limit plnění, buď 0 %, 80 %, anebo 100 %.

Poté má niž pojišťovna všechny potřebné informace k tomu, aby spočítala finální cenu cestovního pojištění a je možné přistoupit k vyplnění osobních údajů všech pojištěnců. Pojištění může sjednávat i někdo, kdo není sám pojištěný. V takovém případě je potřeba uvést osobní údaje obou osob. Po kliknutí na tlačítko pokračovat už zbývá jen kontrola všech údajů a online platba. 

Generali Pojišťovna

Pojišťovna v průběhu let stále zlepšovala svou komunikaci se zákazníky – od roku 1996 je možná spojení s pojišťovnou pomocí internetu, o tři roky později se mohli zákazníci poprvé dovolat do call centra na bezplatnou linku a v roce 200 byl zahájen provoz Centra prohlídek poškozených vozidel na adrese Novodvorská 994, Praha 4. Kvalitu služeb Generali potvrzuje fakt, že jako vůbec první instituce v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví v České republice získala certifikát kvality dle mezinárodní normy ISO 9001, a také získání licence pro poskytování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Všem dobře známé povinné ručení Generali poskytuje motoristům od října 1999.  Později pojišťovna Generali převzala – pojišťovnu Zürich. V současnosti je jediným vlastníkem pojišťovny Generali, a to prostřednictvím své holdingové společnosti pro region střední a východní Evropy Generali CEE Holding B. V. skupina Generali.

Svým klientům je pojišťovna Generali k dispozici prostřednictvím poboček, agenturních kanceláří, kontaktních míst a pojišťovacích agentů na více než 350 místech po celé České republice. To, které vám nejlépe vyhovuje, najdete zde: http://www.generali.cz/pobocky/, případně se můžete také zeptat na telefonní lince 244 188 188 (pondělí až pátek od 7 do 19 hodin).

Cestovní pojištění od Generali

Pojišťovna Generali nabízí hned několik druhů cestovního pojišťění. Klienti si mohou vybrat z produktů na cesty do zahraničí, na tuzemské cestování nebo si uzavřít celoroční cestovní pojištění, pokud cestují často a v průběhu celého roku.

Zahraniční cestovní pojištění Generali nabízí celosvětovou asistenční službu skutečně nonstop – tedy 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Pojistit se lze již od ceny 13 korun na den a při sjednání online lze získat slevu z pojistného až 15 %. Pojištění kryje léčebné výlohy až do výše pěti miliónů korun, což ocenění zejména cestovatelé do exotických destinací. Územní rozsah pojištění není omezen, ale pro účely pojištění je rozlišen na území České republiky, dále území Evropy a přilehlých oblastí či zámořských destinací patřící pod evropské státy (Alžírsko, Azory, Baleárské ostrovy, Egypt, Gruzie, Izrael, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Madeira, Maroko, Sýrie a Tunisko) a dále oblast celého světa kromě České republiky.

Cestovní pojištění kryje kromě úhrady léčebných výloh a přivolání opatrovníka v případě onemocnění či úrazu také odcizení a ztrátu zavazadel, hmotnou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví, majetku a ušlém zisku druhých osob (například v důsledku nehody, kdy klient Generali někoho nešťastnou náhodou zraní).

K základní pojistce lze uzavřít výhodné připojištění na sportovní činnosti jako je lyžování, rizikové sporty (snowboarding, rekreační potápění, vysokohorská turistika, bojové sporty či cyklokros) či adrenalinové aktivity. Pro rodiny či skupiny přátel lze využít výhodné skupinové slevy.  Můžete se také připojistit na kompenzace ve výši 1500 Kč za den hospitalizace, což ocení hlavně lidé, pro nějž je pracovní neschopnost důvodem pro zásadní výpadek příjmů.

Stále více lidí tráví minimálně část své dovolené v České republice a těm je určeno tuzemské cestovní pojištění. Pojistit se můžete nejen proti úrazu při rekreačních sportech, ale i proti dalším nepříjemnostem během dovolené. Tou může být krádeži či poškození osobních věcí či zavazadel, poškození věcí či zdraví druhé osoby, ale také zrušení či přerušení pobytu. Standardní pojištění začíná u dospělých už na 5 korunách za den.

Celoroční cestovní pojištění je ideálním produktem pro lidi, kteří cestují rádi a často. A určitě se bude hodit dobrodruhům, co si takhle v pátek ráno řeknou „na víkend jedu k moři“. Pojistné začíná už na 8 korunách za den, při online sjednání je i zde sleva až 15 % a s Facebookovou aplikací „Klikni si pro slevu“ můžete získat pojištění ještě o dalších 10 % levněji.  Maximální pojistné krytí dosahuje 3,4 mil. Kč za 365 dní. Stejně jako u zahraničního cestovního pojištění je v rámci pojistky nonstop asistenční služba a lze k ní sjednat také nadstandardní asistenční a právní služby jako kauce, finanční půjčky či obstarání náhradních cestovních dokladů. Pojistit se můžete i na pracovní cesty. Tato pojistka vám umožní odjet kamkoli, aniž byste se museli o pojištění jakkoli starat.

Srovnání pojištění s konkurencí

Při výběru cestovního pojištění je samozřejmě třeba porovnávat produkty vícero pojišťoven. Parametry, které přitom posuzuji jsou především výše pojistného krytí, jeho rozsah v poměru k ceně. Posuzuji samozřejmě také služby, které pojišťovna nabízí. 

Při výběru cestovního pojištění se nechte inspirovat také hodnocením zákazníků a jejich recenzemi. Věnujte pozornost každému detailu, čtěte podrobně pojistné podmínky a nebojte se dělat si třeba poznámky. Čas, energie, případně i nějaká ta stokoruna navíc vám může v konečném důsledku ušetřit velké množství peněz. 

Pro srovnání jsme vybrali modelovou situaci cesty rodiny do Itálie. Pojištění se vztahuje na dva dospělé ve věku 30 a 35 let a dvě děti (2 a 7 let).  Požadavkem bylo pojištění turistické cesty na 10 dní s rekreačními, nikoli rizikovými sporty a s připojištěním zavazadel a odpovědnosti za škody.

Cestovní pojištění Generali Exkluziv bylo z dvanácti porovnávaných typů pojištění, které jsme srovnávali, druhé nejlevnější – celá rodina by za desetidenní pobyt zaplatila 671 Kč (nejlevnější pojištění bylo za 550 Kč, nejdražší za 1 320 Kč), ale proti nejlevnějšímu produktu měla Generali vyšší limit pro úrazové pojištění (500 000 Kč místo 300 000 Kč) i pro pojištění zavazadel (30 000 Kč, což byl proti nejlevnějšímu konkurentovi dvojnásobek plnění). Nevýhodou byl jedině nejnižší limit na léčebné výlohy, a to 1,7 mil. Kč, u konkurenčních pojistek se tento limit pohyboval od dvou do pěti milionů korun.

Pokud si chcete nabídku od Generali porovnat s konkurencí, můžete využít třeba tento srovnávač cen pojištění.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}