.st0{fill:#FFFFFF;}

Cestovní pojištění v roce 2022 

 19 února, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Cestovní pojištění podléhá svébytnému vývoji. Které trendy jsou pro něj aktuální a jakým způsobem se bude vyvíjet dál?

Obecná situace na trhu s pojištěním

Z číselných údajů posledních let vyplývá, že Češi jsou při zahraničních cestách stále zodpovědnější. Cestovní pojištění si většina z nich sjednává.

Není divu, skutečně se totiž vyplatí. Ačkoli většina cestovatelů si nepochybně nepřeje, aby pojistku musela při pobytu v zahraničí čerpat, pokud už se tak stane, může vás cestovní pojištění uchránit od značných problémů a nákladných výloh v řádech stovek tisíc korun. Samotné pojištění stojí přitom řádově jednotky korun za den.

Zpravidla se z cestovního pojištění řeší riziko úrazu, ztráty zavazadel a také odpovědnosti za škodu. Zájem je i o připojištění storno poplatků za zrušené zájezdy.

Je také patrné, že cena už ani zdaleka pro většinu lidí není prioritou. Při sjednávání pojištění dokáží lidé již velmi zodpovědně posoudit obsah pojistného produktu. Zajímají se tak o rozsah krytí i o pojistné limity.

I v rámci cestovního pojištění lze vysledovat specifické trendy. Zejména to jsou:

Sjednávání pojištění online

Sjednávání pojištění přes internet je stále častější. Důvodem je jednak pohodlnost a rychlost. Pojistka vyřešená online je však i levnější.

Češi si v hojné míře sjednávají pojistky přes mobilní telefon. Realizuje se tak, jak vyplývá ze statistik, dokonce každá třetí smlouva.

Navíc je patrné, že cestovatelé zrovna nespěchají a pojištění nechávají na poslední chvíli. Až dvě třetiny z nich si sjednávají pojistku pouhé dva dny před odjezdem. Víc než třetina lidí nechává vyřešení pojistky dokonce na termín den před odjezdem.

Pojištění na míru

Obecně se sjednané limity na pojištění spíše snižují. Cestovatelé upřednostňují dimenzování pojistky na míru prostřednictvím různých připojištění.

Důležité je pro cestovatele především připojištění odpovědnosti za škodu či újmu. V roce 2019 si toto pojištění sjednalo 49 % cestovatelů. Jedná se o logický a pochopitelný krok, způsobit škodu či újmu cizím lidem je citelně větší problém než škoda či újma vlastní.

Lze očekávat, že do budoucna se bude nabídka různých připojištění dále rozšiřovat a jednotlivé pojistné produkty se budou dále individualizovat.

Asistenční služby

Z analýz pojišťoven vyplynulo, že pro klienty jsou mimořádně důležité rovněž navazující asistenční služby.

U tuzemských pojišťoven tak už mohou zájemci využít například také asistenční služby péče o poškozenou nemovitost nebo veterinární péči o domácí mazlíčky. Případně mohou rodiče z pojistky vykrýt náklady na vycestování za předpokladu, že se jim v zahraničí zraní dítě.

Asistenční služby se o vás s vhodně dimenzovanou pojistkou mohou postarat dokonce i po dovolené. Využít tak můžete pomoc s návratem domů nebo dopravu z nemocnice, jestliže se musíte nechat se svými potížemi hospitalizovat v Česku a utrpíte například vlivem úrazu sníženou pohyblivost.

Rok 2020 ve znamení pandemie

Ještě v roce 2018 cestovní pojištění narůstalo, vyplývá ze statistik. Stoupal počet plateb i celková částka. Průměrně lidé za pojistku zaplatili 750 Kč.

Ačkoli se tak mohlo zdát, že pojištění zažívá doslova zlaté časy, záhy se situace změnila. Rok 2020 byl významným zásahem do cestovního ruchu. Spolu s ním se pod vlivem pandemie onemocnění Covid-19 změnilo i cestovní pojištění.

Cestování se v tomto roce stalo znatelně náročnější. Do zahraničí se v tomto roce vydalo až o 50 % méně lidí. Mohly za to jak vládní restrikce, tak přirozené obavy řady lidí.

Jak rok 2020 ovlivnil sféru cestovního pojištění

Pojišťovny zjistily, že povědomí o pojištění pro tuzemské dovolené, jejichž podíl přirozeně stoupl, není zatím tak výrazné. Přitom pro turisty, kteří nemají jiným způsobem vyřešené odpovědnostní a úrazové pojištění, je určitě vhodnou alternativou.

Tuzemské pojišťovny navíc umožňují pořízení krátkodobého úrazového pojištění, které může mít na cestování svůj smysl i v tuzemsku. A to zejména pro cestování spojené s adrenalinovými sporty.

Cestovatelé se naopak vzhledem ke složité situaci začali intenzivně zajímat o pojištění storna. A to jak v případě, že cestovali individuálně, tak také u klasických zakoupených zájezdů. Lze očekávat, že zájem o tuto službu nepoleví.

Rovněž byl rok 2020 typický vyššími poptávanými tarify. Opět se jedná o nevyhnutelný dopad pandemie, kdy cestovatelé chtěli mít určitou záruku, proto si sjednávali vyšší pojistné limity krytí. Snaha pokrýt vyšší míru rizika se projevila i u cest po Evropě.

Rok 2021, jaká je současná situace?

Cestovní pojištění si stále sjednat při cestách do zahraničí můžete. Pro tuzemské pojišťovny je v současné situaci stěžejní především tzv. vládní semafor. To je soupis rizikových států.

Tuto segmentaci zohledňují ve svém uvažování také pojišťovny. Například cestovní pojištění UNIQA bude platné v plném rozsahu, a to včetně krytí pro případné onemocnění koronavirem, pouze v zemích vyznačených zeleně, tj. v těch, které jsou z hlediska nákazy bezpečné.

Naopak státy označené jako nebezpečné, jsou z krytí v souvislosti s onemocněním Covid-19 vyloučeny. V případě, že cestovatel bude při cestě do těchto zemí postižen jiným způsobem (tj. onemocní nebo si způsobí úraz), bude mu pojistné krytí poskytnuto pouze v případě, že do země nebyl vyhlášen zákaz cestovat. Konkrétně citovaná UNIQA navíc pojistné krytí nevyplatí rovněž v případě, že do země bylo pouze i nedoporučeno cestovat.

Podobně se k vývoji situace v souvislosti s nákazou postavily i ostatní tuzemské pojišťovny, které sjednocení prostřednictvím semaforu uvítaly.

Většina z nich deklaruje, že pokud onemocníte koronavirem v zemi, která je vymezená jako bezpečná, tj. je v pásmu zeleném či oranžovém, cestovní pojištění vám případné výlohy pokryje. Podobně je tomu, pokud se epidemiologická situace změní až v průběhu vašeho pobytu.

Cestovatelům se nicméně důrazně doporučuje, aby si ověřili, že jejich pojišťovna skutečně neuplatňuje výluku epidemie a pandemie. Tuto pravomoc totiž pojišťovny mají, ačkoli tuzemští poskytovatelé po ní zatím nijak masivně nesahají.

Znamenalo by to, zjednodušeně řečeno, že by komplikace s plněním od pojišťovny vyvstaly i za předpokladu, že jste onemocněli v zemi deklarované jakožto bezpečné.

Na co se cestovní pojištění během pandemie nevztahuje

Ovšem pozor, problémy můžete mít, jestliže se v cizině ocitnete v karanténě. Některé pojišťovny již varují, že svým pojištěncům budou chtít uhradit pouze zdravotní péči. Stravu a ubytování byste si tak museli zajistit sami.

Složitější je situace se stornem. Pojišťovny zaznamenaly ze strany klientů v uplynulých měsících prakticky rekordní zájem o pojištění storna, což je pochopitelné, cestovatelé mají ze zahraničních cest přirozené obavy.

Poměrně striktně bylo dáno, že samotná obava z pandemie důvodem pro uznání pojištění storna zpravidla není a české pojišťovny se na tom shodly už v průběhu roku 2020. Pojištění storna bylo možné si například u pojišťovny UNIQA ještě uplatnit z důvodu zhoršení epidemiologické situace v konkrétní destinaci. Klienti však museli počítat s tím, že pojišťovna mohla částku adekvátně krátit. Většinou nebylo možné si pojistit storno ani tehdy, pro případ, kdy cestu zrušil klient z důvodu vlastní nemoci.

Situace se však vyvíjí. Například pojišťovna ERV aktuálně (2/2021) stále poskytuje svým klientům možnost si storno pojistit pro případ, že by nemohli odcestovat v důsledku onemocnění Covid-19. Některé pojišťovny možnost pojištění storna ovšem dočasně pozastavily. Například pojišťovna Slavia tak v současné době toto pojištění vůbec nemá k dispozici.

Je tak nanejvýš pravděpodobné, že můžeme v tomto směru očekávat další zpřísňování, neboť pojišťovny se budou bránit vzrůstajícím rizikům.

Cestovní pojištění na rok 2022, co bude dál?

Cestovatelům se doporučuje si v aktuální situaci vždy ověřit stav konkrétní destinace. Učinit tak můžete na oficiálních webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

V této chvíli neexistuje relevantní predikce budoucího stavu. Již během první vlny koronavirové pandemie nebylo jasné, jakým způsobem bude v období léta, jež je typicky exponovaným časem dovolených, omezeno cestování.

Podobně je tomu i v současnosti. Nelze příliš odhadovat vývoj stavu v následujících měsících. Vládní opatření se mění velmi rychle a situace v ČR se zhoršuje. Doporučeno je tak ověřovat si aktuální informace a rozhodnout se tak na jejich podkladě i o případném cestovním pojištění.

Lze již nyní předpokládat, že cestovní pojištění bude proto oblastí, na kterou bude mít stávající pandemická situace nejsilnější dopad.

Jak si vybrat vhodnou pojistku

Jak již bylo řečeno, cena by jednoznačně neměla být klíčovým rozhodovacím faktorem při výběru pojistky.

Cestovatel by se měl rozhodovat podle toho, kam pojede a za jakým účelem se do lokality vydává. Adrenalinové zážitky nebo sport ve vzdálených exotických destinacích pochopitelně vyžadují propracovanější pojistku než poznávací víkend v některé evropské zemi.

Vzhledem k současným podmínkám je mimo to více než kdy dřív podstatné se zaměřit i na aktuální výluky z pojištění.

Pro nalezení vhodného pojištění můžete využít internetové srovnávače. Tyto jednoduché nástroje vám po zadání vstupních informací mohou přehledně vygenerovat dostupné nabídky. Jedním z nejčastěji využívaných portálů je web ePojištění.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}