.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak sjednat cestovní pojištění online 

 12 října, 2016

Jana Vochková

Ohodnotit

Pojištění nám eliminuje ztráty způsobené nepředvídatelnými událostmi. Pokud si jej sjednáme, můžeme být v mnohých ohledech klidnější. Na českém trhu se dnes setkáme s mnohými druhy pojištění, pojišťovny totiž umožňují svým zákazníkům služby spojené s nejčastějšími riziky. Pokud se chystáme cestovat do zahraničí, měli bychom zvážit cestovní pojistku. Pokud onemocníme v České republice, náklady nám pokryje naše zdravotní pojištění. Ve státech mimo Evropskou unii si lékařskou péči v případě, že nejsme pojištěni, hradíme sami. Často se tyto náklady liší od sazeb používaných u nás a dosahují značné částky. Cestovní pojištění je dobrá věc rovněž pro cesty do jiných zemí Evropské unie, neboť ve většině těchto států je vyšší finanční spoluúčast pacientů. Pojistné lze vyřídit také pro další nepříjemné události, jako může být například odcizení zavazadel.

Co by si měl každý promyslet, než si sjedná cestovní pojištění online

Podobně jako při výběru jiných výrobků či služeb je vhodné si promyslet, co konkrétně budeme potřebovat a jakou cenu jsme ochotni zaplatit. Pojišťovny na českém trhu nabízejí cestovní pojištění s různým pojistným plněním a v odlišných cenách. Často jsou sazby dané nejen rozsahem služeb, ale rozlišují také místo pobytu. Cestovní pojištění je vhodné uzavřít i pro lidi, kteří se v cizině často pohybují v rámci služebních cest nebo nasmlouvaných pracovních kontraktů. Pro ně mají pojišťovny připraveny dlouhodobé produkty s výhodnější pojistnou sazbou. Naopak pokud někdo pracuje v zahraničí pro tamní firmu a ta za něj odvádí zdravotní pojištění, v případě onemocnění jsou lékařské náklady pokryty z této pojistky.

Představení služby ePojisteni

Pojištění si můžeme sjednat buď přímo na pobočce pojišťovny nebo pohodlně prostřednictvím internetu. Pokud se již rozhodneme pro druhou možnost, můžeme si vybrat mezi stránkou konkrétní pojišťovny nebo nezávislým portálem. Osobně bych doporučoval www.epojisteni.cz. Zde najdeme širokou škálu nabídek všech typů pojištění významných pojišťoven. Usnadní nám to hledání na jednotlivých stránkách jeho poskytovatelů. Navíc zde máme k dispozici přehledný srovnávač, který nám po zadání základních údajů zobrazí veškeré nabídky srovnané podle výše pojistného od nejlevnějších po nejdražší. Pakliže si vybereme pro nás vhodný produkt, během několika minut si jej můžeme on – line sjednat.

Výhody

  • přehledný seznam vybraného pojištění většiny pojišťoven
  • snadná kalkulace pojistného
  • objektivnost

Nevýhody

  • neobsahuje úplně všechny produkty na českém trhu

Jak to funguje

Cestovní pojištění je primárně určeno ke krytí zdravotních nákladů v zahraničí. Lze jej sjednat pro většinu zemí. Výjimku mohou tvořit státy, které se v současnosti nacházejí ve válečném konfliktu a Ministerstvo zahraničních věcí na svých stránkách nedoporučuje jejich návštěvu. Cestovní pojištění nepokrývá pouze ošetření, ale slouží také k úhradě převozu do zdravotních zařízení a případné hospitalizace. Vztahuje se rovněž na dopravu vrtulníkem v případě zranění v nepřístupném terénu nebo zásah horské služby. Pojistné plnění obsahuje také úhradu nezbytných léků. Pokud onemocní dítě, je jeho doprovodu hrazeno ubytování. To platí i v případě, kdy převoz není možný například z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Pojistné plnění hradí také dopravu pacienta zpět do České republiky. K této základní pojistce lze sjednat řadu doplňujících připojištění. Některé typy dražších pojistek však již některé z nich zahrnují.

cestovní pojištění autem - chorvatsko

 

Úrazové pojištění je vhodné zejména pro ty, kteří dávají na své dovolené před sluněním na pláži nebo koupáním se v moři přednost aktivnímu odpočinku. Nemusí se jednat přímo o žádný z adrenalinových sportů, neboť k úrazu lze snadno přijít také při nenáročné horské turistice či krátkém výletu na kole. Zde se pojistné události vztahují na trvalé následky nebo smrt. Výše plnění může dosáhnout až částky 1 000 000 Kč dle typu sjednané pojistky.

pojištění úrazů - hory

 

Nezřídka se stává, že během našich cest způsobíme škodu na majetku nebo újmu na zdraví další osobě. Může dojít například k poškození zapůjčené lodi či úrazu okolních lidí při míčových hrách. Na tyto případy pamatuje pojištění odpovědnosti za škodu. Jeho pojistné plnění se vztahuje na veškeré majetkové a zdravotní újmy způsobené při sportu, rekreaci a zábavě. Nároky takto poškozených či jejich pojišťoven můžou být pokryty až do výše 25 000 000 Kč.

havárie

 

Oběti krádeže se nemusíme stát pouze v České republice, ale často dochází k odcizení peněz a osobních věcí právě v zahraničí. Tamní lapkové totiž moc dobře vědí, že turisté si vozí na svou dovolenou drahé fotoaparáty, kamery a sportovní vybavení a také mají při sobě obvykle větší finanční hotovost. Nesnáze způsobené krádeži v cizině jsou mnohem větší než doma, neboť se zde zpravidla nemáme možnost se s žádostí o pomoc obrátit na svou rodinu a přátelé. Často nám takovýto incident může zkazit celou dovolenou. Abychom eliminovali dopady těchto nepříjemných událostí, můžeme uzavřít pojištění zavazadel. To se kromě již zmíněných krádeží vztahuje rovněž na ztrátu zavazadel či jejich obsahu a jejich poškození.

krádež na dovolené

 

Až již si naši cestu sebelépe naplánujeme, může dojít ke zpoždění našeho příjezdu do cílové destinace. Nejen vlaky a autobusy mívají zpoždění, ale nejčastěji dochází k pozdějším odletům letadel. To je zapříčiněno jednak špatným počasím, ale v poslední době se hojně objevují stávky leteckého personálu především v západní Evropě. Počítáme – li pak s přestupem na další let a máme malou rezervu, lehce pak návazný spoj nestihneme. Proti zpoždění či úplného zrušení letu se lze pojistit. K tomuto účelu je určen pojistný produkt pojištění cestování letadlem. To se vztahuje také na zpoždění našich zavazadel. Pojistné plnění se vztahuje na úhradu nákladů spojených s nepředpokládaným delším čekáním na letišti. Zahrnuje například občerstvení, nezbytné ošacení a hygienické potřeby.

letadlo a cestování

 

V zahraničí, především v zemích mimo Evropu, se často setkáváme s jinou mentalitou lidí. S tím souvisí průtahy při vyřizování banálních záležitostí, na které nejsme doma zvyklí. Často se setkáváme také s jazykovou bariérou, protože ne všude se domluvíme anglicky či jiným světovým jazykem. Na mnohých místech narazíme také na četná specifika. Pokud využijeme pojištění asistenčních služeb, tyto problémy nám odpadnou. Tento pojistný produkt nejčastěji využijeme při dopravních nehodách nebo návštěvy zdravotnického zařízení. Pojistné se ale vztahuje i na pomoc při vystavení náhradních osobních dokladů nebo řidičského oprávnění. Využít jej lze také při překladech, které mohou být provedeny písemnou nebo telefonickou formou. Při soudních řízeních a policejních šetřeních nám bude poskytnut tlumočník. Díky pojištění asistenčních služeb budeme mít vždy přístup k aktuálním informacím o adresách zastupitelských úřadů, dokladech nutných pro vstup do dané země, měnových kurzech, cenách základního zboží, klimatu, nutnosti očkování, výskytu epidemií, lécích na místním trhu a mnoha dalším.

cestovní pas

 

Dále pojišťovny nabízejí k cestovní pojistce pojištění administrativně – právní asistence. To zahrnuje pomoc při jednání s policií, celní správou či dalšími úřady i v případě zatčení a následné vazby pojištěnce. Asistence se vztahuje rovněž na případy ztráty či krádeže dokladů a zprostředkování služeb. Pojištění právní asistence také poskytuje tlumočnické služby.

 

ochrana právního pojištění

Hodnocení uživatelů / zákazníků

Pokud si vybereme správný typ cestovního pojištění v dobré pojišťovně, budeme mít také v případě nečekaných komplikací během naší dovolené či služební cesty vždy jistotu, že máme postaráno o jejich řešení. Pravdou je, že ne všechny pojišťovny dostojí ve všem svým závazkům. Někdy se zákazníci setkávají s průtahy a neposkytnutím všech sjednaných služeb v plném rozsahu. Podíváme – li se však na ohlasy na internetu, převažují zde pozitivní zprávy.

 

Alternativy

Na internetu najdeme také další srovnávače pojištění. Jedním z nich je klikpojisteni.cz. Rovněž zde si můžeme lehce spočítat pojistné u cestovního pojištění. Kromě něj tento server umožňuje výpočet povinného ručení, havarijního pojištění,  pojištění domácnosti a odpovědnosti. I tady vychází z údajů hlavních pojišťoven na českém trhu, jakými jsou například AXA, Allianz, Česká pojišťovna, ČSOB, Slávia, ČPP, Uniqua či Direct. Další užitečnou internetovou stránkou je srovnavac.cz. Podobně jako klikpojisteni nebo ePojisteni.cz tento server poskytuje informace o běžných druzích pojištění včetně výpočtu pojistné sazby. Najdeme zde také informace z oblasti pojišťovnictví, dozvíme se tady například o změnách či otevírací době poboček.

Top-pojisteni.cz je další z řady internetových srovnávačů. Na těchto stránkách si však můžeme spočítat pouze cestovní, havarijní pojištění, pojištění domácností a povinné ručení.

Souhrn

Přestože na současném internetu nalezneme mnoho srovnávačů pojištění ePojisteni.cz je jedním z nejkvalitnějších. Na rozdíl od dalších kalkulaček je zde možnost výpočtu pojištění majetku, odpovědnosti, životního, nemocenského či úrazového pojištění, asistenčních služeb či rodinného právníka. U pojištění cizinců je zde také rusko a anglickojazyčná verze. Na těchto stránkách najdeme také důležité informace týkající se jednotlivých pojistných produktů včetně odborných komentářů. Pokud se již rozhodneme uzavřít některý druh pojištění, načerpejme dostatek informací nejen o samotné ceně dané služby, ale také o pojistném plnění. Srovnávače jsou nejlepší způsob pro výpočet sazby, protože poskytují nezávislé údaje od širokého množství pojišťoven. Zdaleka však ne všechny poskytují informace o pojistných službách. Detailně popisuje jednotlivé pojistky včetně možností připojištění. Najdeme zde rovněž odpovědi na nejčastější dotazy. Pokud zde neuvidíme téma, které nás zajímá, můžeme využít mailový kontakt nebo zákaznickou telefonní linku, která je v provozu sedm dní v týdnu. Kromě pojištění zde máme k dispozici srovnávače cen plynu, elektrické energie, telefonních tarifů, půjček a jejich konsolidací. O tom, jak je ePojisteni.cz kvalitní, vypovídají kladné reakce jeho uživatelů, které nalezneme na těchto stránkách www.ePojisteni.cz. Pokud se registrujeme na těchto stránkách, můžeme si všechny kalkulace uložit a následně se k nim vrátit. Na tomto portále najdeme také vzory pojistných smluv, se kterými se takto snadno můžeme v předstihu seznámit.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}