.st0{fill:#FFFFFF;}

Cestovní pojištění ke kartám od KB – kdy se vyplatí? 

 1 června, 2023

Jana Vochková

5/5

Komerční banka nabízí cestovní pojištění ve dvou základních variantách, a to pro vlastníky karet od KB a pro ty, co karty nevlastní.

Cestovní pojištění

Jedná se o druh pojištění, který poskytuje ochranu a finanční krytí pro různá rizika spojená s cestováním. Jeho cílem je chránit cestovatele před nešťastnými událostmi a nepříjemnostmi, které by mohly nastat během cesty. Pojištění může obsahovat několik bonusů, které bývají rozděleny do balíčků, aby byla lepší přehlednost. Nepříjemnosti během cest mohou potkat každého, tak je vždy lepší pojištění mít. Náklady na léky, hospitalizace či jiné zdravotní výlohy se mohou vyšplhat v zahraničí až do astronomických výšek.

Jednorázové cestovní pojištění

Pojistit se můžete na cesty po České republice, ale i po celém světě. Zahrnuje i pojištění na COVID-19. Můžete si zvolit krytí až do 5 milionů korun.

Cestovní pojištění si můžete upravit podle toho, co opravdu potřebujete a uznáte za vhodné.

RizikoTřída ATřída B
Léčebné výlohyje krytoje kryto
Asistenční službaje krytoje kryto
Právní pomocnení krytoje kryto
Úrazlze připojistitlze připojistit
Ztráta zavazadellze připojistitlze připojistit
Odpovědnostlze připojistitlze připojistit
Storno zájezdulze připojistitlze připojistit

Jak můžu sjednat pojištění?

Pojištění si můžete sjednat několika způsoby, klasickým, že si dojdete na pobočku Komerčky nebo po telefonu s pomocí pracovníka. Nejvýhodnější a nejrychlejší je však sjednání online.

Za sjednání online můžete získat slevu až 10 procent. Pojištění si můžete sjednat kdykoliv. Tedy i den předem, nebo dokonce v den odjezdu. Sjednání vám zabere pár minut a hned jste pojištěni.

Nonstop asistence

Pokud dojde k nějakému problému, Komerční banka nabízí 24 hodin denně asistenci. Je dostupná po celém světě a je v češtině.

Pojištění léčebných výloh

Nikdy nevíte, co se může stát a pojištění léčebných výloh se může vždycky hodit. Ať už onemocníte, nebo se vám stane nějaký úraz, Komerční banka to za vás uhradí až do výše 5 000 000 korun. Postarají se tak o případnou přepravu, hospitalizaci a jiné léčebné výlohy, které se můžou v zahraničí vyšplhat až do astronomických částek.

Storno zájezdu

Pokud těsně před odjezdem na dovolenou onemocníte nebo nastanou jiné problémy, Komerčka vám vrátí až 80 procent nákladů na stornovací poplatky do výše 12 500 korun na osobu na cesty po Evropě a 25 000 korun na osobu na cesty po celém světě.

Odpovědnost za škodu

Uhradí náklady, pokud někoho neúmyslně poškodíte, jak na zdraví či věcně. Krytí je celkem 3 500 000 korun. Konkrétně škody na zdraví mají limit 2 000 000 korun, škody na věci až 1 000 000 korun a ostatní škody jako je bolestné či duševní útrapy až 500 000 korun.

Ztráta zavazadel

Všichni se bojíme této nepříjemnosti. Především při cestování letadly nebo při cestách hromadnou dopravou v zahraničí. Ať už vám někdo zavazadlo úmyslně odcizí, ztratí se při přepravě, nebo si jej s někým zaměníte, Komerčka vám uleví jednorázovým příspěvkem až 15 000 korun, abyste si všechny potřebné věci mohli koupit na místě pobytu a nemuseli řešit nedostatek financí.

Úrazové pojištění

Úraz samotný se léčí z léčebných výloh pojištění. Díky úrazovému pojištění však získáte i finanční odškodnění podle závažnosti úrazu. Tabulku s částkami, které za konkrétní úraz dostanete, jsou k přehledu na stránkách KB.

Cestovní pojištění ke kartám od KB

Cestujte klidně po celý rok se svou rodinou. Pokud máte kartu od KB, otevírá se vám nový svět cestovního pojištění plný benefitů a vysokých krytí. Jedna cesta může trvat až 90 dní.

Toto cestovní pojištění za vás uhradí léčebné výlohy v zahraničí a škodu na majetku nebo zdraví. Po celou dobu cesty v zahraničí je vám k dispozici nonstop linka, která je po celém světě v češtině.

Pokud jste vlastníci Zlatých a Prémiových karet (Visa Platinum, World Elite) či kreditních karet Infinite, získáte nadstandardní krytí.

Cestovní pojištění ke zlatým osobním kartám

Jedná se o cestovní pojištění, které je v platnosti teprve od 1. 7. 2021, ale za tu dobu si získalo velké množství zákazníků. Pojištění kryje léčebné výlohy až do 5 000 000 korun a zahrnuje i jiná rizika, jako je odpovědnost či storno cesty. Pojištění platí pro celou rodinu, i vnoučata, ať už cestujete společně, nebo každý sám.

Pojištěn je tedy:

 • Majitel nebo majitelka karty
 • Manžel, manželka nebo partner, partnerka držitele
 • Nezaopatřené děti ve věku pod 21 let majitele a jeho/její partnera nebo partnerky 
 • Nezaopatřená vnoučata ve věku pod 21 let majitele a jeho/její partnera nebo partnerky

Toto pojištění zahrnuje:

 • Náklady, které jsou nutné na lékařské ošetření, s limitem až do výše 5 000 000 Kč
 • Lékařský převoz zpět do země trvalého pobytu nebo jiného určeného místa
 • Převoz dětí při návratu do vlasti kvůli zdravotním problémům
 • Prodloužení pobytu (maximálně 5 dní)
 • Převoz zesnulého do ČR nebo kremace v zahraničí
 • Trvalé následky nebo smrt v případě úrazu
 • Odpovědnost za škodu
 • Pojištění storna cesty (80 % pojišťovna proplatí)
 • Pojištění zrušení cesty v zahraničí (80 % pojišťovna proplatí)
 • Ztráta, poškození či odcizení zavazadel
 • Zmeškání odjezdu nebo odletu z důvodu dopravního omezení
 • Právní pomoc při dopravní nehodě
 • Pojištění dokladů

Cestovní pojištění k prémiovým kartám od Komerční banky

Toto cestovní pojištění je automatickou součástí KB karet Visa Platinum a World Elite. Kryje léčebné výlohy až do limitu 10 milionů korun a nadstandardní krytí u ostatních připojištění. Pojištění platí pro celou rodinu, i vnoučata, ať už cestujete společně, nebo každý sám.

Opět jsou pojištěni:

 • Majitel nebo majitelka karty
 • Manžel, manželka nebo partner, partnerka držitele
 • Nezaopatřené děti ve věku pod 21 let majitele a jeho/její partnera nebo partnerky 
 • Nezaopatřená vnoučata ve věku pod 21 let majitele a jeho/její partnera nebo partnerky

Platí i stejné benefity, které pojištění zahrnuje, ale ve vyšších bonusech:

 • Náklady, které jsou nutné na lékařské ošetření, s limitem až do výše 5 000 000 Kč
 • Lékařský převoz zpět do země trvalého pobytu nebo jiného určeného místa
 • Převoz dětí při návratu do vlasti kvůli zdravotním problémům
 • Prodloužení pobytu (maximálně 5 dní)
 • Převoz zesnulého do ČR nebo kremace v zahraničí
 • Trvalé následky nebo smrt v případě úrazu
 • Odpovědnost za škodu
 • Pojištění storna cesty (80 % pojišťovna proplatí)
 • Pojištění zrušení cesty v zahraničí (80 % pojišťovna proplatí)
 • Ztráta, poškození či odcizení zavazadel
 • Zmeškání odjezdu nebo odletu z důvodu dopravního omezení
 • Právní pomoc při dopravní nehodě
 • Pojištění dokladů

Cestovní pojištění INFINITE

Jedná se o exkluzivní cestovní pojištění, které získáte ke kreditním kartám INFINITE. Získáte neomezený limit na léčebné krytí a nadstandardní limity k pojištění dalších rizik. Pojištění platí pro držitele a celou jeho rodinu za podmínky, že cestují společně.

 • Každý/á držitel/ka platební karty
 • Manžel/ka nebo druh/družka držitele
 • Nezaopatřené děti držitele a děti jeho partnera/partnerky mladší 21 let, za podmínkou, že cestují společně

Toto pojištění obsahuje jiná rizika než pojištění předchozí a jsou to:

 • Náklady na nutné lékařské ošetření bez určeného finančního limitu
 • Lékařský převoz a repatriace zpět do země pobytu
 • Trvalé následky nebo smrt následkem úrazu
 • Odpovědnost za škodu na cizím zdraví nebo majetku
 • Právní asistence
 • Ztráta či odcizení zavazadel
 • Zpoždění či zrušení letu
 • Zrušení cesty
 • Sportovní vybavení v zahraničí i v ČR
 • Pojištění elektroniky v zahraničí i v ČR
 • Asistenční služby Lifestyle

Součástí jsou také celosvětové asistenční služby, které za vás zajistí například rezervaci vstupenek, hotelu či jiných služeb.

Cestovní pojištění ke zlatým kartám (korporátním)

Toto pojištění je automatickou součástí korporátních zlatých karet od KB. Léčebné výlohy až do 2,5 milionu korun. Pojištění se vztahuje pro držitele karty a celou jeho rodinu, pokud cestují společně.

 • Každý/á držitel/ka platební karty
 • Manžel/ka nebo druh/družka držitele
 • Nezaopatřené děti držitele a děti jeho partnera/partnerky mladší 21 let, za podmínkou, že cestují společně

Pojištění obsahuje stejné pojištění, jako předchozí nabídky:

 • Náklady na nutné lékařské ošetření bez určeného finančního limitu
 • Lékařský převoz a repatriace zpět do země pobytu
 • Trvalé následky nebo smrt následkem úrazu
 • Odpovědnost za škodu na cizím zdraví nebo majetku
 • Právní asistence
 • Ztráta či odcizení zavazadel
 • Zpoždění či zrušení letu
 • Zrušení cesty
 • Sportovní vybavení v zahraničí i v ČR
 • Pojištění elektroniky v zahraničí i v ČR
 • Asistenční služby Lifestyle

Cestovní pojištění ke zlatým kartám (firemním)

Pojištění je součástí debetní zlaté firemní karty. Limit je 2,5 milionu korun na lékařské ošetření. Pojištění se vztahuje na majitele a jeho rodinu, pokud cestují společně.

 • Každý/á držitel/ka platební karty
 • Partner/ka držitele
 • Nezaopatřené děti držitele a děti jeho partnera/partnerky mladší 21 let, platí v případě, že cestují společně

Pojištění kryje tyto nepříjemnosti:

 • Lékařský převoz a repatriace zpět do země trvalého pobytu
 • Doprovod dětí při návratu do vlasti
 • Odpovědnost za škodu
 • Právní pomoc
 • Trvalé následky nebo smrt následkem úrazu
 • Ztráta či odcizení zavazadel
 • Zpoždění či zrušení letu
 • Ztráta osobních dokladů
 • Zrušení zájezdu

Cestovní pojištění ke korporátním kartám

Kryje léčebné výlohy až do 2 milionů korun. Platí pro držitele karty a celou jeho/její rodinu, pokud cestují společně.

 • každý/á držitel/ka platební karty
 • manžel/ka držitele
 • nezaopatřené děti držitele a děti jeho manžela/manželky mladší 21 let, pokud cestují společně.

Toto pojištění kryje:

 • Ambulantní lékařské ošetření
 • Lékařský převoz a návrat zpět do vlasti
 • Převoz zesnulého do ČR 
 • Pojištění odpovědnosti za škodu

Cestovní pojištění easy ke kartám VIVA 

Kryje léčebné výlohy do výše 1,5 milionu korun. Platí pro držitele nebo držitelku karty a jeho/její nezaopatřené děti do věku 21 let za podmínky, že cestují společně.

Pojištění kryje základní rizika:

 • Ambulantní lékařské ošetření
 • Lékařský převoz a návrat zpět do vlasti
 • Převoz zesnulého do ČR 
 • Pojištění odpovědnosti za škodu

Cestovní pojištění k embosovaným kartám

 Platí pro držitele Stříbrné a Prestige karty a osobní kreditní karty Mastercard a jejich děti. Krytí je určeno na maximální hranici 1 milion korun.

Platí stejné benefity jako u karet Viva, tedy:

 • Ambulantní lékařské ošetření
 • Lékařský převoz a návrat zpět do vlasti
 • Převoz zesnulého do ČR 
 • Pojištění odpovědnosti za škodu

Srovnání pojištění

Slyšeli jste již o portálu epojisteni.cz? Jedná se o srovnávací portál pojištění. Srovnáte zde velké množství pojištění, od povinného ručení i po cestovní pojištění. Provedla jsem tedy srovnání s více pojišťovnami, vždy je uveden nejlevnější balíček, co pojišťovna nabízí. 

 Kb StandardUnion ExcellentAllianz ExcellentUniqa StandartSlavia Na cesty
Cena144 korun238 korun400 korun224 korun248 korun

Nevěříte tomu, že je KB nejlevnější? Pokud ne, prověřte si to sami. Můžete tomu tak udělat na portálu epojisteni.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}