.st0{fill:#FFFFFF;}

Recenze: Životní pojištění Diamant 

 6 listopadu, 2018

Jana Vochková

Ohodnotit

Životní pojištění je mezi jedinci všech věkových kategorií čím dál oblíbenější. Každý z nás chceme mít nějakou tu jistotu v případě nenadálých životních situací. V záplavě různých nabídek nalezneme i Životní pojištění Diamant, jež je produktem České pojišťovny. Ta na českém trhu patří ke špičce v pojišťovnictví a snaží se svým klientům poskytovat co možná nejlepší služby, které odpovídají současné moderní době. Stejně tak, jako i další typy životního pojištění, tak i pojištění Diamant má své výhody a nevýhody. Co toto pojištění nabízí? Na základě níže uvedené recenze si můžete sami vyhodnotit, zda je pro vás toto pojištění výhodné či nikoliv.

životní pojištění diamant od české pojišťovny

Základní informace po rychlém prostudování nabídky

Životní pojištění Diamant se na první pohled jeví velmi výhodně. Oproti konkurenčním pojištěním nabízí řadu různých možností připojištění a chlubí se flexibilitou. Dále také nabízí zajímavý rozsah pojištěných rizik, který zahrnuje rovněž 33 závažných a kritických onemocnění, která nás mohou ohrozit prakticky v jakémkoliv věku. Je možné říci, že málokterá pojišťovna nabídne například pojištění proti opakujícím se infarktům či vyššímu stádiu rakoviny, ale s Diamantem je možné takovéto pojištění získat. Hodit se samozřejmě může i nabízená asistenční služba jíž lze sjednat ve dvou variantách. Asistenční služba vám může například i sehnat lékaře či domluvit termín pravidelné preventivní prohlídky.

K životnímu pojištění lze navíc ještě sjednat další programy, mezi které můžeme jmenovat např. programy Život, Návrat do života či Lady. Každý z těchto poskytuje další možnosti připojištění, jež se mohou stát poměrně výhodnou volbou.

Otázkou však zůstává, pro jakou věkovou skupinu klientů je toto životní pojištění nejvýhodnější. Samozřejmě platí, že čím dříve se jedinec pojistí, tím lépe, ale přeci by měla existovat i výhodná pojištění pro osoby nad 40 či 50 let. Na základě prostudovaných materiálů však může být s tímto problém. Odpovídající pojištění může být buď finančně velmi nákladné nebo nevýhodné. Jak to tedy ve skutečnosti je? U starších osob jsou rizika samozřejmě mnohem vyšší než u mladých jedinců. Z toho důvodu je kalkulováno i vyšší pojistné a naspořená částka, která by měla být po ukončení smlouvy vyplacena nemusí být, po odečtení nákladů na pojistné, závratně výhodná.

Rozsah pojištění poměrně překvapil

Rozsah pojištění bývá velmi často tím nejdůležitějším bodem, který u konkrétního pojištění všichni bez rozdílu zkoumáme. Pokud se zaměříme na pojištění Diamant, tak zjistíme, že rozsah pojištění je poměrně pestrý. Pojištění se samozřejmě vztahuje na případ úmrtí, dožití či invalidity III. stupně, ale Česká pojišťovna přichází také s pojištěním pro diagnózu závažných a kritických onemocnění. Navíc si lze jednoduše připojistit i další rizika. Je však nutné počítat s dalším navýšením částky, kterou budeme na pojištění odvádět.

Jaká závažná a kritická onemocnění lze pojistit?

Každý z nás si pod pojmy závažná a kritická onemocnění představí něco jiného. Proto pro porovnání naleznete níže abecední seznam závažných onemocnění, která jsou kryta životním pojištěním Diamant. Jedná se tedy o:

 • alzheimerova choroba do věku 65 let
 • aplastická anémie
 • břišní tyfus
 • cirhóza jater
 • cévní mozková příhoda (mozková mrtvice)
 • encefalitida
 • hluchota
 • chronická virová hepatitida
 • infarkt myokardu
 • ischemická choroba srdeční vyžadující operaci věnčitých tepen (by-pass)
 • kardiomyopatie
 • klíšťová meningoencefalitida
 • lymská borelióza
 • meningitida
 • morbus bechtěrev
 • nezhoubný nádor mozku
 • ochrnutí – paraplegie, tetraplegie, hemiplegie
 • onemocnění HIV získané při transfuzi krve
 • operace aorty
 • operace srdeční chlopně
 • parkinsonova choroba do věku 65 let
 • popáleniny
 • rakovina
 • revmatická horečka
 • roztroušená skleróza
 • selhání ledvin
 • slepota
 • systémová sklerodermie
 • systémový lupus erythematodes
 • TBC
 • tetanus
 • transplantace životně důležitých orgánů
 • získané chronické srdeční onemocnění

V případě kritických onemocnění se jedná o:

 • opakovaný infarkt myokardu
 • pozdní stádium rakoviny
 • chorobné zvětšení pravé srdeční komory

Výše pojistného plnění v případě závažných a kritických onemocnění

Výši pojistného plnění je možné u každé smlouvy nastavovat individuálně dle potřeb klientů atd. Obecně však platí, že v případě onemocnění závažným onemocněním je klientovi vyplacena celá sjednaná pojistná částka. Výplata pojistného se však neobejde bez podmínek. Aby pojištěnci vznikl nárok na vyplacení plné částky sjednané ve smlouvě, je třeba splnit podmínku, a to tu, že pojistná smlouva byla uzavřena alespoň 6 měsíců před diagnózou. Za celou dobu pojištění je dále možné čerpat pojistné pouze za první diagnózu každého z výše uvedených závažných onemocnění.

V případě kritických onemocnění je klientovi opět vyplacena celá sjednaná pojistná částka, a to za prakticky stejných podmínek. Klient tedy musí opět splnit tu podmínku, že mu byla diagnóza stanovena minimálně 6 měsíců od počátku platnosti smlouvy.

Pojištění je poměrně drahé

Životní pojištění Diamant poskytuje pojištěncům mnoho zajímavých možností připojištění i nejrůznějších benefitů v porovnání s jinými typy těchto pojištění. Pokud však pečlivě propočítáme všechny možnosti zjistíme, že nás vyjde poměrně draze. Stačí si vypočítat, kolik za dobu pojištění uhradíme na pojistném a kolik by nám při skončení smlouvy mělo být vyplaceno. Tato částka je samozřejmě závislá na době pojištění i věku pojištěného. Na trhu však zajisté existují i levnější varianty, ale na druhou stranu nemusí poskytovat krytí závažných onemocnění.

Možnost dalšího připojištění

Co se mi na tomto životním pojištění líbí je to, že je zde velmi mnoho možností dalšího připojištění. Kromě klasického úrazového připojištění může zaujmout například možnost připojištění splátek úvěru při změně příjmů, pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti, či připojištění týkající se nadstandardní asistenční služby. Tato připojištění se mohou skutečně vyplatit, ale je třeba veškeré možnosti pečlivě zvážit.

Srozumitelné a obsáhlé pojistné podmínky

Česká pojišťovna má velmi dobře srozumitelné pojistné podmínky. Nalezneme v nich dostatek informací a rovněž i výpočtové tabulky. Orientačně si tak můžeme propočítat, jaká by byla výše plnění v případě, kdy by se naskytl nějaký zdravotní problém apod. V pojistných podmínkách nalezneme také informace o možnosti výpovědi smlouvy atd.

Odezva stávajících klientů

Pokud si nalezneme recenze samotných klientů, tak zjistíme, že mnozí z nich jsou s nastavením pojistné smlouvy spokojeni. Naleznou se však i tací, kterým přijde uzavřená smlouva nevýhodná a pojištění drahé. Mnozí argumentují i nevýhodnými podmínkami v případě zrušení smlouvy, kdy přijdou o převážnou část naspořených či zhodnocených finančních prostředků.

Diamant nemusí být vhodnou volbou pro každého, ale existují i další nabídky životního pojištění

Pokud si také nejste jisti výběr toho správného životního pojištění, ale víte, že je dobré ho mít uzavřené, pak můžete využít například tuto kalkulačku životního pojištění. Ta vám dle zadaných parametrů nabídne nejvhodnější produkty, ze kterých je možné vybrat pojištění, jež bude přesně odpovídat vašim představám. Její použití je jednoduché a během krátké chvíle si můžete vybrat ideální životní pojištění. Proč to tedy nezkusit? Třeba i vám tato kalkulačka pomůže ke klidnému spánku.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}