Jak vytvořit duplikát technického průkazu

Jak vytvořit duplikát technického průkazu - náhledový obrázek

Při ztrátě či zničení potřebujeme duplikát technického průkazu. Jak při žádosti postupovat správně? Celkem máme dva technické průkazy k automobilu. Prvním je velký technický průkaz motorového či přípojného vozidla. Druhým, špatně nazývaným – malý technický průkaz, je osvědčení o registraci vozidla.