Jak správně a bez úhony na zaúčtování pojistného plnění? Co když se stane nehoda na firemním vozidle? Přečtěte si v tomto článku.

Pojistná událost

Pokud se stane pojistná událost, vzniká nárok na pojistné plnění. Máme povinnost ji nahlásit ihned. Po nahlášení následuje tzv. likvidace pojistné události, kterou má na starost pojišťovna. Likvidátor posoudí nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu. Pokud je nárok uznán, vyplatí pojišťovna poškozenému pojistné plnění.

Škodní událost

Mezi pojistnou a škodní událostí je rozdíl a proto je třeba obě události od sebe navzájem rozeznávat. Škodní událost je například vykradení kanceláře a proto je třeba z pojistných podmínek příslušejících k pojistné smlouvě zjistit, zda se toto pojištění na vykradení kanceláře vztahuje. Pokud se škodní událost uzná, stane se z ní pojistná událost a pojišťovna vyplácí pojistné plnění.

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Účtování pojistného

Účetní jednotky může postihnout spoustu nepříjemných rizik. Některá rizika jdou ale omezit díky pojistnému plnění, a proto je lepší nechat se na některá rizika pojistit. Pojistit se můžeme například na přírodní živly, krádeže a havárie.

Dnes je ale variant pojištění rizik tolik, že je těžké je účtovat. Jak správně zaúčtovat pojištění majetku, zákonné a havarijní pojištění automobilu nebo jiná pojištění, která souvisejí s podnikatelskou činností? Nejlepší možností je účtování na účet 548 – Ostatní provozní náklady. Sem se účtuje pojistné, které se týká provozní oblasti (např. pojistné majetkové pojištění a havarijního pojištění automobilů). Další možností je účtování na účet 568 – Ostatní finanční náklady. Účet s číslem 568 se ale týká pouze finančních nákladů a pojistné se zde účtuje v případě pojistného finančního majetku.

Zaúčtování pojistného plnění a škodná událost

Pojistná plnění představují užitečnou sumu, kterou je třeba účtovat. Pokud dojde ke zničení majetku živelními pohromami je třeba účtovat na účet 58 – Mimořádné náklady a na účet 68 – Mimořádné výnosy účtovat mimořádné výnosy.

Co když se stane nehoda na služebním vozidle

Tento odstavec se může hodit, pokud zaměstnanec způsobil nehodu na firemním automobilu. Pokud si chcete rizika ulehčit, pojistěte vozidla havarijním pojištěním. Pokud platíte havarijní pojištění, pojišťovna vám proplatí způsobenou škodu. Zaměstnavatel totiž může bez souhlasu zaměstnance uplatnit srážku ze mzdy pouze v případech ubvedených zákonem. Funguje to tak, že se zaměstnanec ke škodě musí přiznat nebo o jeho vině rozhodne soud. Poté následuje sepsání dohody o srážce ze mzdy zaměstnance. Pokud se rozhodnete ke srážce ze mzdy bez sepsání dohody, čelíte pokutě ve výší až 2 mil. Kč.

Jak zaúčtovat pojistné plnění - nehoda

Příklad zaúčtování pojistného plnění při nehodě na služebním automobilu

Zaměstnanec při výkonu své práce zavinil se služebním automobilem dopravní nehodu. Výsledná škoda na firemním vozu je 160 000 Kč, na přepravovaném zboží 50 000 Kč a škoda způsobená druhému účastníkovi nehody je 80 000 Kč. Protože zaměstnavatel neměl sjednané havarijní pojištění, pojišťovna škodu na firemním vozidle ani na přepravovaném zboží neuhradí. Uhradí pouze škody způsobené druhému účastníkovi nehody díky povinnému ručení. Pojišťovna uhradí pouze škodu způsobenou druhému účastníku nehody, a sice ze zákonného pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla.

Poté účetní jednotka zaúčtuje zaměstnancí škodu na základě dohody o srážkách ze mzdy ve výši 67 500 Kč (což je max. 4,5x zaměstnancova průměrná měsíční mzda = zde 20 000 Kč x 4,5).

Účetní případ – havarijně nepojištěná účetní jednotka Částka  MD D
Faktura za opravu vozidla – zdanitelné plnění 160 000 Kč 511 321
Zničené zboží 50 000 Kč 548 504
Předpis náhrady škody zaměstnanci 90 000 Kč 335 648.D
Úhrada náhrady škody zaměstnancem v 90 000 Kč 211 335

Náklad, který bude vynaložený na opravu firemního vozidla se neúčtuje jako škoda, ale jako oprava. Náklad je daňově uznatelný i bez ohledu na plnění pojišťovny.

Pokud k vyřízení náhrady škody pojišťovnou nedojde ve stejném účetním odbodí, ve kterém se stala havárie. V tomto případě je třeba účtovat o dohadné aktivní položce.

Ve většině pojistných smluv je sjednána tzv. spoluúčast. To znamená, že pojišťovna nehradí celou vzniklou škodu, ale pouze částku nad stanovenou hranici. V případě havárie automobilu, kdy je vozidlo následně opraveno, postupuje účetní jednotka následujícím způsobem:

  • hodnotu oprav zaúčtuje v plné výši do daňově účinných nákladů
  • předepsanou náhradu od pojišťovny do daňově účinných výnosů

Kde najít nejlevnější havarijní pojištění a povinné ručení

Já nedám nikdy dopustit na online kalkulačky. Jednoduše do nějaké prověřené naťukám pár osobních údajů a údaje z technického průkazu, pokud je třeba. Během pár sekund se mi ukáží nabídky různých pojišťoven, které se seřadí podle ceny. Výběr je potom už snadný. Takže pokud nechcete trávit čas s hledáním správné pojišťovny, zkuste se vydat touto cestou. Nejlepší na tom je, že pojištění se dá sjednat rovnou na kalkulačce. Pokud nejste na navštěvování a řešení přímo na pobočkách pojišťovny, můžete to ocenit.

Jak zaúčtovat pojistné plnění

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na