.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak na vyřazení auta z evidence – postup, poplatky 

 27 srpna, 2017

Kateřina Trousilová

2.4/5

Vyřazení auta z evidence nemusí být nic složitého. Jak na to a kolik to bude stát?

Důvodů proč zrušit registraci vozidla může být mnoho. Mezi ty nejčatější důvody patří ty, že automobil byl zcela zničen při havárii, odcizen, nebo že přirozeně dosloužil. Ve všech těchto zmíněných případech je nutné vyřadit automobil z registru vozidel.

Celkem existují dva způsoby, jak můžeme vyřadit vozidlo z registru vozidel:

Dočasné vyřazení vozidla

Při dočasném vyřazení vozdila dochází k uložení registračních značek a osvědčení o registraci vozidla (malého technického průkazu) do tzv. depozitu (na registru silničních vozidel, dále jen „RSV“), nejdéle na dobu 12 měsíců (poté si můžeme ještě o 6 měsíců prodloužit). Po uplynutí výše uvedené doby musí vlastník vozidlo uvěst do provozu nebo předložit doklad o ekologické likvidaci vozidla (autovraku).

K vyřazení vozidla může dojít :

 • na žádost vlastníka
 • jestliže zaniklo nebo nebylo obnoveno povinné ručení
 • při odcizení vozidla vlastníkovi

Jak postupovat při dočasném vyřazení vozidla?

 1. Vyplníte formulář pro dočasné vyřazení vozidla z RSV
 2. Přiložíte originál velkého technického průkazu vozidla
 3. Přiložíte originál osvědčení o registraci vozidla a tabulky s registrační značkou
 4. Zajistíte souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele
 5. Doložíte doklady vlastníka
 6. Doložíte doklady provozovatele, je-li odlišný od vlastníka
 7. Navštívíte osobně příslušný úřad
Pokud se jedná o žádost vlastníka

Během období vyřazení, které trvá do 12 měsíců, musí vlastník zabezpečit vozidlo tak, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a nesmí odstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla (zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor). Pokud je vyřazení delší než 12 měsíců, musí vlastník po uplynutí této lhůty úřadu sdělit, kde se vůz nachází a účel jeho využití.

Pokud zaniklo povinné ručení

Automobil je automaticky vyřazen z registru vozidel v případě, pokud došlo k zániku povinného ručení a do 14 dnů od jeho zániku nebylo sjednáno nové. Vlastník má pak povinnost odevzdat úřadu osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), jeho registrační značky, předložit technický průkaz, do kterého úřad vyznačí vyřazení vozidla a sdělit, kde se vůz nachází a účel jeho využití.

Pokud jde o odcizení vozidla

Pokud byl vůz vlastníkovi odcizen, musí vlastník předložit úřadu policejní protokol o odcizení, doklady od vozidla (osvědčení o registraci a technický průkaz) a také registrační značky, pokud nebyly také odcizeny.

Zánik vozidla (trvalé vyřazení vozidla z provozu)

Nastává v případě, kdy vlastník vozidla oficiálně zruší vozidlo nebo autovrak. Dochází tak k vymazání zápisu o vozidle z evidence motorových vozidel.

Pokud se vlastník vozidla rozhodne pro jeho zánik, musí si vyřazení vyřídit osobně na příslušném pravomocném úřadě. Na tomto úřadě je třeba podat Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla. Vyřízení vyřazení auta z evidence je zdarma a bez poplatků.

Co je potřeba pro vyřízení zániku vozidla:

 •  Velký technický průkaz
 •  Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz )
 •  Registrační značky
 •  Doklad o ekologické likvidaci – potvrzení o převzetí autovraku
 •  Občanský průkaz

Důležité informace

 • Vyřízení vyřazení auta z evidence je zdarma.
 • Je-li vlastník vozidla odlišný od osoby vyřizující zánik vozidla, je nutná plná moc vlastníka vozidla k tomuto úkonu.
 • Pokud je vozidlo registrováno na firmu, pak musíme doložit navíc ještě živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku.
 • Cizinci musí mít k vyřízení cestovní pas, případně doklad o povolení k pobytu. Vždy pouze v originále.

Zrušení povinného ručení

Po zániku vozidla je nutné zrušit povinné ručení. To učiníme návštěvou své pojišťovny. Pro sjednání nového pojištění existuje mnoho způsobů, jak si vybrat pojišťovnu. Můžete se poradit s příbuznými a zeptat se na jejich zkušenosti. Kvalitní recenze lze najít také prostřednictvím internetu. Já třeba nedám nikdy dopustit na online kalkulačky. Jednoduše do nějaké prověřené naťukám pár osobních údajů a údaje z technického průkazu, pokud je třeba. Během pár sekund se mi ukáží nabídky různých pojišťoven, které se seřadí podle ceny. Výběr je potom už snadný. Takže pokud nechcete trávit čas s hledáním správné pojišťovny, zkuste se vydat touto cestou. Nejlepší na tom je, že pojištění se dá sjednat rovnou na kalkulačce. Pokud nejste na navštěvování a řešení přímo na pobočkách pojišťovny, můžete to ocenit.

Jak na vyřazení auta z evidence - postup, poplatky - konečný obrázek

 

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}