.st0{fill:#FFFFFF;}

Srovnání: povinné ručení pro Hyundai Ioniq 5 

 1 února, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Jihokorejský výrobce automobilů Hyundai nabízí svým zákazníkům celé spektrum vozů od malých osobních automobilů až po větší rodinné vozy. Každý vůz užívaný k přepravě osob nebo zboží v tuzemsku musí být registrován u místně příslušného úřadu a disponovat platným povinným ručením. Povinné ručení, resp. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je zákonné pojištění, zákon však stanoví požadavky pouze na základní a rozsah a minimální limity, konkrétní produkt si může spotřebitel následně vybrat podle vlastního uvážení. Při výběru povinného ručení hraje typ či značka automobilu specifickou roli, a to nejen s ohledem na výši pojistného, ale také na potřebný rozsah.

Co je povinné ručení

V oblasti autopojištění se nejčastěji uplatňují dva hlavní produkty – povinné ručení a havarijní pojištění. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma produkty spočívá jednak v zákonném požadavku na sjednání – povinné ručení je legislativně požadováno, zatímco havarijní pojištění je dobrovolné, jednak v krytí. Povinné ručení primárně kryje škody, které řidič vozidla způsobí třetí osobě při zavinění havárie, resp. provozu automobilu. Také z tohoto důvodu je nutné výši pojistného plnění omezit shora limitem, který je pojišťovna ochotna při daných podmínkách vyplatit. Naproti tomu havarijní pojištění se primárně vztahuje na škody způsobené na automobilu, který je provozován (pokud není rozšířeno také o úrazové pojištění řidiče), proto limitem omezeno být nemusí.

Sjednání povinného ručení

Povinné ručení je nutné sjednat do stanovené lhůty po registraci vozidla – ideální je mít povinné ručení sjednáno a zaplaceno již při registraci. Standardně se za lhůtu pro sjednání povinného ručení považuje 14 dnů po zániku platného pojištění, resp. do této lhůty musí majitel vozidla buď odevzdat státní poznávací značky, nebo sjednat pojištění nové. Pojištění se zpravidla sjednává na dobu neurčitou a vypovědět jej lze pouze za podmínek specifikovaných ve smlouvě. Pojistné z povinného ručení se pak platí vždy dopředu v pravidelných intervalech, nejčastěji se využívá roční frekvence plateb, lze však sjednat také úhradu měsíční, čtvrtletní nebo pololetní. Potvrzení o sjednaném povinném ručení má formu karty, která je každoročně obnovována – jedná se o tzv. zelenou nebo bílou kartu. Výše pojistného se odvíjí od rozsahu pojištění a specifik provozu.

Rozsah povinného ručení

Pojištění je tvořeno základními a doplňkovými složkami. Základní složka je předepsaná zákonem pokrývá náhrady újmy na zdraví nebo usmrcení, škody na majetku (vzniklé jeho poškozením, zničením nebo ztrátou) cizích osob a náhradu ušlého zisku (v jakémkoliv vztahu k pojistné události, tedy včetně stanovitelného ušlého zisku budoucího). Limity pro každou z těchto součástí bývají sjednány samostatně, přičemž minimální limit je rovněž dán legislativou a činí 35 milionů Kč. Kromě limitů se k této složce sjednává také spoluúčast – podle výše limitu a spoluúčasti se pak stanoví primární výše pojistného. Základní složka pojištěná pokrývá také standardní asistenční služby a případně také služby právní. Povinné ručení může být dále rozšířeno o doplňková pojištění ve formě připojištění poškození některé technické části automobilu, úrazové či majetkové připojištění, a pak o částečné havarijní pojištění. Doplňkové havarijní pojištění je vhodné uzavírat především pro vozy s vyšší kupní cenou, tedy především nové, nebo pro vozy pořizované na leasing. Havarijní pojištění se vyplatí také pro ojeté vozy, je-li jejich tržní hodnota vysoká a chcete-li je například pojistit proti odcizení. Společně s doplňkovým havarijním pojištěním lze uzavírat také připojištění GAP (garance ochrany majetku). Jedná se o speciální typ připojištění, který dorovnává pojistné plnění z havarijního pojištění na hodnotu stanovenou ze sjednané nikoliv z tržní ceny vozidla. Celkový rozsah povinného ručení nebo kombinace povinného ručení a havarijního pojištění vytváří základní sazbu povinného ručení, kterou lze upravovat a optimalizovat dle potřeb zákazníka. Díky vysoké variabilitě lze i u jednoho poskytovatele tímto způsobem získat několik nabídek, z nichž lze následně vybírat.

Specifika provozu automobilu

Druhou skupinu faktorů, které ovlivňují výši pojistného z povinného ručení, tvoří specifika provozu automobilu. V nich jsou zahrnuty jak charakteristiky vozidla, tak zkušenosti řidiče a způsob jeho užívání. Tyto faktory jsou v podstatě neměnné, jelikož udávají vždy stejný koeficient, který pojistné buď zvyšuje, nebo snižuje, neznamená to ovšem, že se v průběhu užívání nemění. Do této skupiny patří:

  • technické parametry vozidla – značka, stáří, zabezpečení, stupeň výbavy, a případně pak také technické závady apod.
  • historie řidiče – zahrnuje jeho věk, zkušenosti a účast na nehodách či zaviněné nehody
  • účel provozu automobilu – definuje míru vytížení
  • bydliště řidiče – je spojeno s kriminalitou a nehodovostí v lokalitě provozu

Každý z uvedených faktorů je spojen s určitou mírou rizika vzniku pojistné události, ať už na vlastním zdraví či majetku, nebo na cizím. Pojišťovny při stanovení pojistné částky zohledňují tyto faktory a v podstatě odměňují správné chování či prevenci rizik (nízká nehodovost, dostatečné zabezpečení, lokalita s nízkou mírou nehodovosti nebo hustotou provozu apod.) – pozitivní vliv faktorů se promítá do bonusů, které moou s postupujícím trváním pojištění výši pojistného snižovat. Stejně tak ovlivňuje celkovou hodnotu ročního pojistného frekvence plateb.

Povinné ručení pro vůz Hyundai Ioniq 5

Vůz Hyundai Ioniq5 je moderním elektromobilem určeným pro náročné spotřebitele. Jedná se o SUV poháněné pouze elektrickým pohonem. Na trh byl automobil uveden v roce 2021 a je tedy vyráběn v první generaci. Modelová řada Ioniq 5 je snahou společnosti Hyundai o vyhovění moderním požadavkům na elektromobily s vysokou spolehlivostí i výkonem.

Charakteristika vozu Hyundai Ioniq 5

Cílem modelové řady Ioniq 5 je přiblížit elektromobil spotřebiteli, vývoj jeho technologického provedení byl zaměřen především na rychlé dobíjení a moderní design. Automobil je vyráběn ve dvou motorizacích zahrnujících:

  • ECO 58 kWh s automatickou převodovkou
  • POWER 72,6 kWh s automatickou převodovkou

Automobily s oběma typy motorizací lze pořídit ve čtyřech stupních výbavy, a to Smart, Smart Range, Style a Style Premium. Jednotlivé stupně výbavy se mezi sebou liší technologickým vybavením, bezpečnostními prvky i provedením a materiálovým řešením vybraných součástí (osvětlení designové prvky, kola).

Cena automobilu v základní výbavě začíná na 1 100 000 Kč, vozy s nejvyšším stupněm výbavy pak stojí až 1 400 000 Kč. Vedle standardní výbavy je možné vůz doplnit také příplatkovou výbavou. Výše pojistného z povinného ručení pro vozy Hyundai Ioniq 5 se pohybuje v základu poměrně nízko (kolem 1 500 – 2 000 Kč), což je dáno především vybavením a zabezpečením vozu. Hodnota pojistného pak bude vyšší, přidá-li se k němu havarijní pojištění a připojištění GAP.

Jak vybrat povinné ručení pro vůz Hyundai Ioniq 5

Vzhledem ke specifickému charakteru elektrického vozidla a poměrně vysoké pořizovací ceně by mělo být povinné ručení pro vůz Hyundai Ioniq 5 vybíráno velmi pečlivě. Tento vůz sice není první z elektromobilů v dané kategorii vyráběný výrobcem Hyundai, jedná se však o poslední model integrující pokročilé technologie. Jelikož v tomto případě je velmi nepravděpodobné, že by bylo možné vůz kupovat jako ojetý. Při koupi nového vozu je v tomto případě výhodnější zaměřovat se na kombinované (hybridní) pojištění s prvky pojištění havarijního, případně sjednat zvlášť obě pojištění.

Výhodou povinného ručení u těchto vozů je jeho vybavení, díky kterému je možné dosáhnout na relativně nízké základní povinné ručení, jehož hodnota se sice zvýší při zohlednění specifik provozu automobilu, ale nedosáhne výrazně vysoké úrovně. Při sjednávání povinného ručení kombinovaného s havarijním pojištěním je vhodné se připojistit v rámci garance ochrany majetku (GAP), díky kterému vždy dosáhnete na pojistné plnění ve výši odpovídající skutečné nebo původní ceně vozidla. Pro výběr optimálního řešení lze buď oslovit jednotlivé poskytovatele pojištění, nebo si nechat vypracovat srovnání prostřednictvím srovnávacích portálů, mezi které patří také platforma epojisteni.cz.

Tato platforma nabízí nejen celé spektrum článků, v nichž naleznete aktuální informace, ale zároveň vám nabídne poradenství právě v oblasti optimalizace výběru. Na stránkách portálu naleznete interaktivní formulář, do kterého stačí vyplnit specifika automobilu a jeho provozu. Na základě těchto informací provedou konzultanti analýzu dostupných produktů a vytvoří vám portfolio nabídek, z nichž si můžete vybrat tu, která vám bude nejvíce vyhovovat.

Velkou výhodou tohoto postupu je skutečnost, že konzultanti mají často přístup k neveřejným informacím a nabídkám poskytovatelů pojištění, jejich analýza tak bude nejen aktuální, ale také velmi přesná. Po vyplnění interaktivního formuláře vás konzultanti sami kontaktují na uvedené telefonní číslo a projednají s vámi veškeré další náležitosti či případné další podrobnosti.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}