Každý vlastník motorového vozidla má s oblastí výběru povinného ručení určité zkušenosti. Samozřejmě, každému z nás vyhovují různé parametry, týkající se pojistného plnění nebo asistenčních služeb, které daná pojišťovna v rámci námi zvoleného produktu poskytuje. Navíc u každého typu vozidla může být pojištění výhodnější u jiného poskytovatele služby.

Avšak v dnešní době můžeme využít při porovnání nabídek pojišťoven pomoc webových srovnávacích portálů, které nám na základě námi zadaných parametrů zobrazí nabídky jednotlivých pojišťoven. U těchto cenových nabídek jsou zpravidla zobrazeny i pojistná plnění zahrnutá v daném produktu a také zahrnované služby. Na základě srovnání můžeme ušetřit i několik tisíc ročně, pokud využijeme výhodnější produkt.

Srovnávání v praxi

Vyzkoušela jsem srovnávací portál epojisteni.cz, zadala jsem parametry svého vozidla, své osobní údaje, jako místo trvalého bydliště a datum narození, dále také svůj bezeškodní průběh, který slouží k výpočtu bonusu z povinného ručení. Následně jsem dostala dlouhý seznam možných produktů jednotlivých pojišťoven seřazený od nejlevnější po nejdražší nabídku.

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Pro názorný příklad si tedy zohledníme několik nabídek pojišťoven, kdy stanovíme za základní parametry stejné vozidlo, řidiče a pojistné plnění v rozsahu třiceti až padesáti milionů korun.

ČSOB standard

ČSOB Pojišťovna

 • Je produkt, který nabízí limity pojistného plnění až do čtyřiačtyřiceti milionů.
 • Dále již tento standardní produkt obsahuje úrazové pojištění řidiče až do výše sto tisíc v případě smrti
 • Rovněž také nabízí pojištění osobních věcí blízkých jako je manžel či manželka a dalších rodinných příslušníků do výše pěti tisíc korun.
 • Součástí tohoto produktu je rovněž rozšířená asistenční služba.
  • V rámci této asistence jsou nabízeny služby jako zajištění odtahu vozidla při nehodě nebo poruše, rovněž také oprava vozidla na místě, do výše dvou tisíc v případě nehody a tisíc korun v případě poruchy vozidla.  V případě nehody je vám zajištěno ubytování do maximální částky patnácti set korun, v případě poruchy je vám ubytování pouze zprostředkováno, musí si jej uhradit klient sám. V asistenčním balíčku je ještě mnohem více nabízených výhod.
 • Roční cena tohoto produktu pro tuto modelovou situaci činí 3277,-

Direct pojišťovna standard 50

Direct pojišťovna povinné ručení

 • V rámci tohoto produktu pojišťovna nabízí pojistné plnění do výše padesáti milionů a základní asistenci v případě nehody.
 • Další zvýhodnění nabízí sám o sobě porovnávací portál epojisteni.cz, který nabízí právní asistenci pro získání maximální možné výše pojistného plnění, dle výše vzniklé škody
 • Tento produkt je nabízen za 4245,- korun ročně a tato cena platí pro uvedenou modelovou situaci

Kooperativa Na míru Důvěra

kooperativa

 • Tento pojistný produkt nám nabízí pojistné plnění ve výši až pětatřiceti milionů
 • Produkt zahrnuje základní asistenční služby
 • Je zde však jedna velká nevýhoda, a to bonus Důvěra, tento bonus, který je zahrnut již v této částce je patnácti procentní sleva, kterou, ale budeme muset pojišťovně vrátit zpětně, pokud budeme mít v následujících třech letech pojistnou událost.
 • Tento produkt nabízí pojišťovna za 4452,- korun ročně, v případě modelové situace.

Kooperativa Na míru

 • Tento pojistný produkt nabízí stejné služby jako výše uvedený produkt, ale nepředkládá tříletý závazek vůči pojišťovně.
 • Cena tohoto produktu je 5677,- korun ročně, v případě naší modelové situace

Slavia Základ

Logo Slavia pojišťovna

 • Nabízí maximální pojistné plnění do výše pětatřiceti milionů.
 • Pojištění pokut Kryštof
 • Pojištění je zdarma na jeden rok.
  Kryje náklady vzniklé v přestupkovém řízení, které byly pojištěnému vyměřeny pravomocným rozhodnutím, ve kterém byl jeho přestupek projednáván.
  Vztahuje se na přestupky spáchané na území České republiky.
  100 000 Kč / spoluúčast na škodě je 2 000 Kč
 • Cestovní pojištění na rok zdarma
 • Úrazové pojištění řidiče až do pojistného plnění 100 000 Kč v případě trvalého tělesného postižení
 • Rozšířená asistenční služba, která nabízí služby nejen po České republice, ale také po celé Evropě
  • příjezd a odjezd asistenčního vozidla
  • oprava vozidla na místě nehody či poruchy (bez limitu)
  • odtah nepojízdného vozidla v případě poruchy i nehody do nejbližšího autoservisu (bez limitu)
  • uložení nepojízdného vozidla pokud je servis uzavřen v případě nehody i poruchy (max. 3 dny)
  • oprava vozidla po odtahu do servisu (max. 3 000 Kč, mimo náhradní díly a použitý materiál)
  • ubytování v hotelu pro celou posádku vozidla pokud se v ten den nedokončí oprava (max. 2 noci)
  • zapůjčení náhradního vozidla pokud se v ten den nedokončí oprava (max. 2 dny)
  • zajištění náhradní dopravy – vlak I.třídy, bus, případně letenka pokud by cesta vlakem či busem trvala déle než 8 hod. (limit 3 000 Kč)
  • zajištění repatriace vozidla ze zahraničí (pouze zajištění, službu hradí klient)
  • doručení náhradních dílů mimo území ČR pokud v místě poruchy nejsou k dispozici (pouze zajištění, službu hradí klient)
  • vyslání náhradního řidiče k automobilu (pouze zajištění, službu hradí klient)
 • Roční cena za tento produkt činí 4738,- korun, v případě našeho modelového příkladu

ČPP Sporopov

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP)

 • Nabízí pojistné plnění do maximální výše pětatřiceti milionů korun
 • Základní asistenci v případě nehody
 • Spoluúčast na škodě způsobené v zahraničí do výše dvanácti tisíc korun
 • Cena tohoto produktu je 5750,- korun.

Axa Standard

AXA povinné ručení

 • Nabízí pojistné plnění do výše pětatřiceti milionů korun
 • Administrativně právní a technickou asistenci, která je vlastně rozšířenou asistenční službou
 • Asistence na území ČR zahrnuje:
  • příjezd a odjezd asistenčního vozidla
  • oprava na místě (v případě nehody či poruchy: max. 1 800 Kč)
  • odtah do nejbližšího vhodného servisu (v případě nehody či poruchy: max. 1 800 Kč)
  • úschova nepojízdného vozidla (v případě nehody či poruchy: max. 5 dní)
  • odtah do místa bydliště (v případě nehody či poruchy: pouze zajištění, službu hradí klient)
  • ubytovaní posádky vozidla pokud se nepodaří opravit vozidlo téhož dne (v případě nehody či poruchy: max. 1 noc / 1 200 Kč)
  • ubytovaní posádky vozidla v případě odcizení vozu (max. 1 noc / 1 200 Kč)
  • poskytnutí náhradního vozidla pokud se nepodaří opravit vozidlo téhož dne (v případě nehody či poruchy: max. 1 den)
  • poskytnutí náhradního vozidla v případě odcizení vozu (max. 1 den)
  • náhradní doprava pokud se nepodaří opravit vozidlo téhož dne – vlak II. tř., bus (v případě nehody či poruchy: bez limitu)
  • náhradní doprava pokud se nepodaří opravit vozidlo téhož dne – taxi (v případě nehody či poruchy: pouze zajištění, službu hradí klient)
  • náhradní doprava v případě odcizení vozu – vlak II. tř., bus, taxi (bez limitu)
  • otevření a výměna zámku při ztrátě klíčů (limit: 1 000 Kč)
  • výměna kola za rezervu při defektu pneumatiky (limit: 1 000 Kč)
  • vyčerpání či záměna paliva (limit: 1 000 Kč)
  • odtah do servisu při vybití baterie či zamrznutí motoru (pouze zajištění, službu hradí klient)
  • právní asistence (bez limitu)
 • Asistence v zahraničí zahrnuje:
  • příjezd a odjezd asistenčního vozidla
  • oprava na místě (v případě nehody či poruchy: max. 120 €)
  • odtah do nejbližšího vhodného servisu (v případě nehody či poruchy:120€)
  • úschova nepojízdného vozidla (v případě nehody či poruchy: max. 5 dní)
  • odtah do místa bydliště (v případě nehody či poruchy: pouze zajištění, službu hradí klient)
  • ubytovaní posádky vozidla pokud se nepodaří opravit vozidlo téhož dne (v případě nehody či poruchy: max. 2 noci a 90 € / den)
  • ubytovaní posádky vozidla v případě odcizení vozu (max. 2 noci / 90 €)
  • poskytnutí náhradního vozidla pokud se nepodaří opravit vozidlo téhož dne (v případě nehody či poruchy: max. 2 dny)
  • poskytnutí náhradního vozidla v případě odcizení vozu (max. 2 dny)
  • náhradní doprava pokud se nepodaří opravit vozidlo téhož dne – vlak II. tř., bus (v případě nehody či poruchy: bez limitu)
  • náhradní doprava pokud se nepodaří opravit vozidlo téhož dne – letadlo (v případě nehody či poruchy: 400 €)
  • náhradní doprava pokud se nepodaří opravit vozidlo téhož dne – taxi (v případě nehody či poruchy: pouze zajištění, službu hradí klient)
  • náhradní doprava v případě odcizení vozu – vlak II. tř., bus, taxi (bez limitu), letadlo (max. 400 €)
  • otevření a výměna zámku při ztrátě klíčů (limit: 50 €)
  • výměna kola za rezervu při defektu pneumatiky (limit: 50 €)
  • vyčerpání či záměna paliva (limit: 50 €)
  • odtah do servisu při vybití baterie či zamrznutí motoru (pouze zajištění, službu hradí klient)
  • zprostředkování náhradního řidiče v případě hospitalizace řidiče po nehodě (bez limitu)
  • zajištění repatriace vozidla ze zahraničí (pouze zajištění, službu hradí klient)
  • doručení náhradních dílů mimo území ČR pokud v místě poruchy nejsou k dispozici (pouze zajištění, službu hradí klient)
  • zprostředkování finanční hotovosti (max. 10 000 €)
  • doručení vzkazu blízké osobě (bez limitu)
  • právní asistence (bez limitu)
 • Cena tohoto produktu na rok činí 5638,- korun

ČPP Speciálpov

 • Nabízí pojistné plnění do výše padesáti milionů korun
 • Rozšířenou asistenci, která zajišťuje
 • Asistence na území ČR zahrnuje:
  • příjezd a odjezd asistenčního vozidla
  • oprava vozidla na místě nehody či poruchy s výjimkou náhradních dílů
  • vyproštění vozidla
  • odtah vozidla do nejbližší autoopravny
  • Celkový limit na jednu nehodu či poruchu je  2 500 Kč pro vozidla do 3,5 t.
 • Asistence v zahraničí zahrnuje:
  • příjezd a odjezd asistenčního vozidla
  • oprava vozidla na místě nehody či poruchy s výjimkou náhradních dílů
  • vyproštění vozidla
  • odtah vozidla do nejbližší autoopravny
  • Celkový limit na jednu nehodu či poruchu je  5 000 Kč pro vozidla do 3,5 t. 
 • Úrazové pojištění řidiče
  • Toto pojištění kryje škody vzniklé úrazem řidiči vozidla.
   Limity plnění:
   – pro případ smrti způsobené úrazem  100 000 Kč
   – pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150 000 Kč
   – denní odškodné za dobu léčení úrazu –  100 Kč
   – denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu – 100 Kč
 • Cena tohoto produktu činí 6142,- korun ročně.

Allianz 35/35

Allianz (logo)

 • Nabízí u tohoto produktu pojistné plnění do výše pětatřiceti milionů korun.
 • Administrativně právní a technickou asistenci, stejné podmínky jako u produktu AXA Standard
 • Cena tohoto produktu činí 5887,-

HVP Standard

Hasičská vzájemná pojišťovna

 

 • Nabízí pojistné plnění do výše pětatřiceti milionů korun.
 • Administrativně právní a technickou asistenci – stejné podmínky jako produkt AXA Standard
 • V případě první pojistné události není ovlivněn váš bezeškodní bonus
 • Úrazové pojištění všech přepravovaných osob
  • Limity plnění: (pro každou osobu)
   • smrt následkem úrazu: 100 000 Kč
   • trvalé následky úrazu: 200 000 Kč
 • Cena tohoto produktu činí 7025,-

Dle výše uvedeného si můžeme zvolit produkt, který nám nejvíce vyhovuje a víme, za jaké produkty si připlácíme.

Srovnání cen povinného ručení v ČR

Štítky:                        

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na