.st0{fill:#FFFFFF;}

Převozní značky pro Slovensko [jak na to] 

 25 srpna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Při výběru vozidla se většina z nás dívá na ideální poměr cena/výkon. A abychom našli vozidlo, které bude splňovat naše požadavky, nebojíme se hledat také u zahraničních prodejců. Když jsem se nedávno rozhodl pořídit si nové auto, padlo mi do oka vozidlo ze Slovenska. Ačkoli jsem se zprvu obával, že kvůli převozu do jiné země bude celý kupní proces příliš složitý, zase taková komplikace to nakonec nebyla.  Stačí znát základní postup, přesně jej dodržet, a pak to jde docela rychle. Jak jsem zjistil, jedněmi z nejdůležitějších částí postupu jsou náležitosti spojené s převozní značkou a následným zaregistrováním vozidla v rámci ČR. Jak takový proces koupě auta ze Slovenska vypadá? A co je to vlastně převozní značka?

Co jsou to převozní značky a k čemu slouží

Každé vozidlo provozované na silnicích musí mít určitou identifikační značku. Vozidla, která nejsou na území našeho státu registrované, a tudíž pro státní úřady z pohledu databází ani nijak kontrolovatelné, takovou značku při převozu automaticky nemají.

Při koupi auta na Slovensku mi bylo jasné, že než auto zaregistruji, bude nutné jej nějakým způsobem dopravit přes hranice do ČR. Samozřejmě tak, aby to odpovídalo zákonným ustanovením. A přesně k takovým účelům slouží tzv. převozní značky. Vyhláška č. 343/2014 Sb. je definuje pod názvem ,,zvláštní“ registrační značky. Tento pojem obecně zahrnuje vozidla, která nedisponují klasickou státní registrační značkou.

V případě osobních vozidel, která mají být uvedena do normálního provozu na veřejných pozemních komunikacích, ale doposud nemají registraci v ČR nebo je auto zcela nové a na svého majitele teprve čeká v salonu, se jedná z pohledu §23 vyhlášky č. 343/2014 Sb. o zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla nebo pro manipulační provoz či zkušební provoz. Své opodstatnění mají převozní značky také u jiných kategorií vozidel, jako jsou naoř. historická či sportovní.

Jako jednodušší způsob, jak dopravit auto přes hranice, se může zdát převézt auto na ,,tahači“. Lze se tak vyhnout některým administrativním úkonům, které při přejezdu přímo zakoupeným vozidlem musí být učiněny. Jedná se však o několik tisíc nákladnější akci a ruku na srdce, většina z nás si bude chtít své nově zakoupené auto ihned vyzkoušet.

Zelená převozní značka   

Pro hladký převoz svého nového auta ze Slovenska jsem tedy potřeboval již zmiňovanou zvláštní registrační značku pro jízdu do místa registrace vozidla. Je to jediná registrační značka, která je vyhotovována formou vytištění na papír. Tvoří ji 7 znaků, přičemž na začátku je vždy písmeno kódu kraje, ve kterém je vydávána, a zbylé znaky jsou kombinací velkých písmen a arabských číslic. Znaky jsou uspořádány ve dvou řádcích, přičemž v prvním řádku je 1 znak a v druhém max. 6. Samotná tabulka se vystavuje v rozměrech 210 x 145 mm a má zelený podklad, na němž jsou znaky vyhotoveny černě. Mimo registrační číslo musí být na tabulce vytištěna také doba platnosti, datum přidělení, razítko a podpis oprávněné osoby. Zajímavostí je, že zelená převozní značka se umísťuje pouze na zadní část vozidla (za okno).

Co je rozhodně důležité vědět a respektovat, že tato značka slouží jen a pouze k převozu do místa registrace. Byť její platnost 10 dnů ode dne vydání svádí k tomu, aby byla po tuto dobu požívána k jízdě vozidlem za jiným účelem, než je samotný převoz, v rámci zákona se jedná o protiprávní jednání. Pokud bych tedy s tímto vozidlem jel během uvedené desetidenní lhůty třeba na nákup nebo do práce, a zastavila by mě policie, bylo by mé počínání pravděpodobně označeno za provozování nezaregistrovaného vozidla, při kterém by mi jako fyzické osobě hrozila pokuta až 10.000 Kč nebo roční zákaz řízení.

A pokud by vás napadlo s vozidlem po příjezdu do ČR pře řádnou registrací vyrazit za hranice, rozhodně to nedělejte, zelená značka vám jako řádné označení vozidla neposlouží ani v cizí zemi. Při převozu mějte po ruce také doklad o vlastnickém právu k vozu (kupní smlouva, faktura), neboť je to jediný způsob, jak při silniční kontrole můžete dokázat svou oprávněnost k provozu vozidla. A v neposlední řadě je potřeba myslet také na to, že auto musí mít platné pojištění za odpovědnost z provozu vozidla.

Plechová převozní značka

Jakousi obdobou zelené převozní značky je tzv. plechová, kterou zákon označuje za manipulační zvláštní značku. Ačkoli je její použití o něco rozmanitější a lze ji využít i k jiným účelům než k pouhému jednorázovému převozu z bodu A do bodu B, její získání má zároveň více omezení. Takováto značka je však určena pro ty, kteří ji budou využívat v rámci své profese pro jím vyráběná, dovážená, prodávaná či přepravovaná silniční vozidla. Podmínkou užívání vozidla na pozemních komunikacích je řádné zaznamenávání provozu do knihy jízd.

Jedna manipulační značka může být použita i pro více aut. Podmínkou však je, aby auto nebylo již plnohodnotně registrováno. Společným prvkem se zelenou převozní značkou je jejich doba platnosti, i v tomto případě se jedná o 10 dnů, a to v případě prodeje vozidla, kdy se tato lhůta počítá ode dne umístění tabulky na vozidlo, kterou provádí prodejce. Dle názvu je zřejmé, že zpracování samotné značky bude trochu jiné než u prvního zmiňovaného druhu.

Značka se skládá z 5 až 6 znaků a na začátku je rovněž písmeno kódu kraje, přičemž rozměrově by měla odpovídat velikosti 520 x 110 mm. Je vyhotovena zelenými znaky na bílém podkladě a doplněna o modrý pruh se znakem EU na levé straně s rozlišovací značkou ČR. U převozních značek do zahraničí existuje ještě jedna alternativa, a to bílá tabulka s černými znaky, jež má na prvé straně v červeném poli vyznačenou platnost (ta se stanovuje maximálně na 3 měsíce), je ovšem určena pouze pro vývoz vozidel do jiného státu.

Převozní značky pro Slovensko: jak na to

Kdo převozní značky vydává a jak je vyřídit?

Převozní značky jsou standardně zprostředkovávány prodejcem vozidla, který je má vydané od příslušného místního úřadu. Aby byla zelená převozní značka vydána, musí být k dispozici

  • platný technický průkaz o způsobilosti vozidla
  • evidenční kontrola ne starší než 30 dní
  • zelená karta o pojištění odpovědnosti vozidla
  • doklad o nabytí vlastnického práva.

U plechových značek se vydávání řídí dle §38b zákona č. 56/2001 Sb. Obecně však lze říci, že jsou tyto značky vydávány pouze výrobcům, dovozcům, prodejcům a dopravcům,  kteří je využívají k obchodním účelům, a to obecním úřadem s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu tato osoba sídlí.

Vydání převozních značek lze zařídit i přímo na Slovensku, je to ale mírně odlišné. Naleznete zde spoustu firem, které zprostředkování převozních značek nabízí. I když tedy budete chtít koupit auto od soukromého prodejce, neměl by to být problém, o veškeré papírování se postarají. Dávejte však pozor, kolik si za službu tyto firmy berou, neboť někdy je cena zcela neadekvátní. Pro získání převozní značky je nutné, aby původní majitel své vozidlo odhlásil, tuto skutečnost je tedy dobré si ověřit. Odhlášení vozidla probíhá na Slovensku prostřednictvím orgánu ,,Policajného zboru“.

Ideálně s prodávajícím

Ideální je jít toto odhlášení provést dohromady s prodávajícím, při odhlašování totiž musí uvést vaše údaje. Na základě úspěšného odhlášení vozidla na osobu žijící mimo Slovenskou republiku budou vydány převozní registrační značky, které by měli mít  platnost 15 – 30 dnů. Je však nutné zaplatit správní poplatek. S takto označeným autem lze přejet přes hranice a dopravit jej do místa registrace, nemělo by být však stejně jako v případě české obdoby využito pro jiné účely. Dříve byl proces vydávání slovenských převozních o něco zdlouhavější, bylo nutné provést několik typů kontrol (emisní, technická, kontrola originality apod.), takže doba trvání i výše poplatků byla ještě vyšší.

Někde se také můžete dočíst, že při převozu vozidel v rámci EU není nutné vyřizovat žádné speciální papíry či identifikátory. Jedná se však o mýtus, neboť i z Německa, odkud se vozidla přivážejí dnes a denně, a to ve velmi hojném počtu, je nutné mít převoz náležitě  vůči českým úřadům a kontrolním orgánů ošetřen.

Povinné ručení na převozní značky

V okamžiku, kdy jsem se rozhodl pro zakoupení konkrétního vozidla na Slovensku, přišlo na řadu vyřizování papírů, abych mohl auto převézt takzvaně ,,po svých“. Prodejce mi nabízel zprostředkování nutného dočasného povinného ručení na převozní značky, nicméně já jsem se rozhodl si toto pojištění vyřídit raději sám. Nejdříve jsem se bál, že to nebude možné, neboť vozidlo zatím nemělo registrační značku, a tak zařídit povinné ručení na takové auto bude komplikované.

Zjistil jsem však, že pojišťovně bude stačit VIN kód s tím, že SPZ dodám, až bude auto zaregistrováno. Tím pádem to byl vlastně úplně jednoduchý proces, kdy jsem se během pár minut proklikal až k úspěšnému pojištění vozidla. Navíc jsem netušil, že jde povinné ručení sjednat i na dobu kratší jedem měsíc. Prodejce mi následně vydal převozní značku, já jsem hned další den vzal auto na evidenční kontrolu, vyřídil registraci na úřadě, a dnes už jezdím s českou SPZ.  Pokud se ocitnete ve stejné situaci jako já a budete se snažit najít nejvýhodnější pojištění k převozu vozidla ze Slovenska nebo i jiné cizí země, zkuste se obrátit například na portál epojisteni.cz, kde si přehledně můžete nabídky jednotlivých porovnat.

Podtrženo, sečteno – kdybych měl v budoucnu zase v plánu koupi auta, nebudu se bát zabrouzdat i na zahraničních webech, neboť ač se dovoz auta může zdát zprvu jako cesta na dlouhou trať, ve skutečnosti to jde raz dva.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}