Povinné ručení je zákonným pojištěním odpovědnosti provozovatele vozidla. Musí ho mít uzavřené každý řidič, který brázdí silnice. Co se ale stane, když měníte vozidlo? Jak se dá změnit povinné ručení? Můžete povinné ručení převést na jiné vozidlo nebo na jinou osobu? Vyplatí se vůbec takové převody? Pojďme se na to společně podívat v tomto článku.

Prodávám vozidlo, jak to bude s povinným ručením?

Když jsem prodával své první auto, dopustil jsem se takové hloupé školácké chyby. Otázku povinného ručení jsem vůbec neřešil a tahle skutečnost mi došla až po půl roce, kdy jsem měl platit další úhradu na povinné ručení. Celý ten půl rok mělo tedy auto paralelně sjednané dvojí povinné ručení, a to úplně zbytečně.

Při prodeji vozidla dejte pozor na povinnost auto přehlásit. Tu má obecně prodávající, ale záleží na domluvě. Pokud totiž zrušíte povinné ručení, ale už si neohlídáte přepis auta, dostane vás to do problémů. Když totiž např. policie přijde na to, že auto nemá povinné ručení, bude nárok vymáhat na osobě, která je zapsána v evidenci – tudíž na vás.

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Nejlepší tedy je se s kupujícím domluvit na konkrétním datu, kdy bude povinné ručení zrušeno a datum stanovit tak, abyste měli dostatek času na přepis vozidla. Po zrušení povinného ručení můžete zažádat pojišťovnu, aby vám proplatila ty dny, které máte sice zaplacené, ale již nevyužijete. Pojišťovna vám však pravděpodobně neproplatí ten měsíc, ve kterém o proplacení zažádáte. Další měsíce by ale měla zaplatit bez problému.

Dejte si také pozor na to, že smlouva zanikne, až když pojišťovně oznámíte změnu vlastníka, nikoliv však v den, kdy podepíšete kupní smlouvu, jak by si někdo mohl myslet. Změna se prokazuje kopií velkého technického průkazu, na kterém je změna vyznačena nebo řádně uzavřenou kupní smlouvou.

Za sebe můžu doporučit sjednávat povinné ručení online. Vyhnete se tak problémům s nepojištěným autem. Osobně mi vyhovuje portál epojisteni.cz, kde si nabídky porovnám a okamžitě můžu povinné ručení uzavřít.

převod povinného ručení

Můžu si povinné ručení převést na jiný vůz?

Možná vás podobně jako mě napadlo, že byste povinné ručení ze starého vozu převedli na nové auto. Na co uzavírat nové smlouvy, když chcete mít povinné ručení nastavené stejně? Bohužel však povinné ručení jen tak převést nejde, a to hned z několika důvodů:

  1. Cena povinného ručení – cena závisí na mnoha aspektech, mezi ty nejdůležitější patří druh vozidla a objem motoru, místo odkud pocházíte a váš věk. Na cenu povinného ručení mají pak vliv tzv. bonusy a malusy, které vám jsou udělovány v závislosti mj. na vaší bezeškodné jízdě.
  2. Zákon – v zákoně o pojištění odpovědnosti vozidla najdeme ustanovení, které říká že povinné ručení zaniká dnem, kdy pojistník oznámil pojistiteli změnu vlastníka vozidla. Dále také dnem, kdy vozidlo zaniklo nebo bylo vyřazeno z evidence vozidel, a rovněž dnem, kdy bylo odcizeno.

Z výše uvedeného logicky vyplývá, že samotné povinné ručení převést na jiný vůz nejde. V daném případě je vždy třeba povinné ručení ukončit a sjednat nové. Jediné, co by mohlo takový převod připomínat je situace, kdy uzavíráte nové povinné ručení u stejné pojišťovny. V tomto případě vám pak pojišťovna může převést zbývající část už zaplacené částky k úhradě nového pojištění a vám zbude jen doplatit rozdíl.

Převod povinného ručení na jinou osobu

Možná jste už někdy slyšeli o převodu povinného ručení na jinou osobu. To je však mýtus, protože jak jste se již mohli dočíst, výše ceny povinného ručení je závislá i na samotné osobě, která pojištění uzavírá. Povinné ručení však nemusí nutně uzavírat jen majitel vozidla. To je důvodem proč rizikové skupiny řidičů (zejména ti mladí) uzavírají povinné ručení na jiné osoby, v důsledku čehož se platba za jeho povinné ručení sníží.

Výhodou tohoto postupu je až několikanásobně nižší cena povinného ručení. Oproti tomu nevýhodou je, že osoba, která nemá povinné ručení uzavřené na sebe nestřádá žádné bonusy. Ve chvíli, kdy se pak rozhodne uzavřít zákonné pojištění a svou osobu, musí začít od nuly a bonusy za bezeškodnou jízdu znovu nasbírat. Další nevýhodou pak je, že v případě, kdy mladý řidič způsobí nehodu a pojistník má na sebe pojištěná ještě jiná auta, zvedne se povinné ručení všem. Je tedy třeba vždy pořádně zvážit, zda se snížená cena vyplatí.

Chcete-li tedy převést povinné ručení na jinou osobu, je třeba povinné ručení zrušit a uzavřít nové.

Co v zásadě lze převést? Jsou to bonusy

Nemusíte mít strach, že v případě koupě nového vozidla a zrušení starého povinného ručení přijdete o vaše nastřádané bonusy za bezeškodnou jízdu. Tyto bonusy jsou totiž vázány na osobu. Znamená to tedy, že pokud s jedním vozidlem nastřádáte bonus, lze ho využít i u nového automobilu. Pokud si ponecháte obě vozidla a budete chtít uzavřít povinné ručení i na nový automobil, měla by vám pojišťovna započítat stejný bonus. Převod bonusů se však neděje automaticky, ale o bonusy se musíte sami přihlásit. Stačí jen poslat nebo osobně donést písemnou žádost na pobočku dané pojišťovny a pracovníci se již o vše postarají. Některé pojišťovny pak umožňují bonusy převádět v rámci rodinných příslušníků nebo je převést i na havarijní pojištění. Často však bývá podmínkou sjednání u stejné pojišťovny.

Jak platit méně bez nutnosti převodů?

Potřebujete-li nové povinné ručení, rozhodně se vyplatí porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven. V dnešní době se pojišťovny předhánějí v získávání zákazníků a tomu odpovídají i ceny a kvalita služeb povinného ručení. Rozdíly mezi cenami mohou být až v řádech tisíců a nejde jen o rozdíly v ceně, ale také právě v kvalitě služeb a rozsahu asistenčních služeb. Dnes už totiž neznamená, že nejlevnější povinné ručení je to nejlepší. Při poruše totiž uvítáte, že se pojišťovna postará o odtah vozidla, proplatí vám noc v hotelu a poskytne náhradní vozidlo po dobu opravy.

Orientační cenu si můžete vypočítat pomocí online kalkulátoru a jednotlivé nabídky porovnat na srovnávacím portále jako je např. epojisteni.cz. Najdete zde detailní nabídky jednotlivých pojišťoven, takže si z nich můžete vybrat přesně tu, která vám finančně sedne a bude vyhovovat vašim individuálním potřebám. Pomocí pár kliků lze pak povinné ručení přímo sjednat a nemusíte ani chodit na pobočku, kde leckdy musíte čekat frontu.

Změna povinného ručení

Pokud se tedy rozhodnete přejít k jiné pojišťovně, je dobré znát pravidla pro vypovězení povinného ručení. Povinné ručení můžete vypovědět:

  1. bez udání důvodu nejpozději 6 týdnů před koncem platnosti pojistné smlouvy
  2. z důvodu změny výše pojistného
  3. z důvodu změny vlastníka vozidla (viz začátek článku)
  4. do dvou měsíců od data sjednání nové pojistné smlouvy bez udání důvodu
  5. do třech měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události

Výpověď musí být vůči pojišťovně učiněna písemně a opatřena podpisem pojistníka (jinak je výpověď neplatná). Spolu s výpovědí je nutné zaslat zpět i zelenou kartu a nezapomeňte uvést číslo účtu, kam vám má být vrácen případný přeplatek. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud číslo účtu neuvedete, pojišťovna vás bude kontaktovat, ale jde o zbytečné průtahy, kterým se lze snadno vyhnout. Některé pojišťovny dokonce umožňují smlouvu vypovědět online, čehož si osobně velice cením.

Převod povinného ručení na jiné vozidlo – jak na to?