.st0{fill:#FFFFFF;}

Povinné ručení pro zahradní traktor 

 14 srpna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Že vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí mít povinné ručení je známá věc. Jak je to se zahradními traktory? Platí tato povinnost i pro ně?

K čemu slouží povinné ručení

Povinné ručení je vyžadováno pro všechna vozidla, která se pohybují na veřejných komunikacích. Zároveň mají tyto vozy přidělené registrační značky a technický průkaz.

Pojištění pokrývá škody na zdraví i na majetku třetích osob. Chrání tak nejen poškozeného, ale i potenciálního viníka nehody. Finanční důsledky mohou být zejména u škod na zdraví mimořádně vysoké. Proto byly ostatně limity krytí v povinném ručení zákonem nastaveny v minimální výši 35 000 000 Kč pro škody na zdraví i na majetku.

Zejména ve vyšších produktových balíčcích povinného ručení může motorista počítat nejen s nadstandardními limity pojistného krytí, ale i dalšími připojištěními a bonusovými službami, které v případě nehody ocení.

Povinné ručení pro traktory

Povinné ručení se v současnosti vztahuje i na majitele traktorů. Rozděluje se na tři základní varianty:

  • jednonápravový kultivační traktor
  • traktor bez přidělené SPZ
  • traktor s SPZ

V poslední kategorii jsou zahrnuty traktory, které se nejvíce pohybují na pozemních komunikacích. Tomu odpovídá i míra rizika jejich provozu, a tedy i cena povinného ručení, která se pohybuje kolem 1 500 Kč. Zbylé dvě kategorie zahrnují stroje, jejichž provoz je méně riskantní. Proto je povinné ručení cca o 1 000 Kč levnější.

Jak na levné povinné ručení pro traktor

I u traktoru platí zásada, že se vám vyplatí se neupsat první pojišťovně, na kterou narazíte. Je dobré si jednotlivé nabídky pečlivě porovnat.

To můžete dnes již zvládnout v pohodlí domova od počítače. Není nutné navštívit jednotlivé pobočky, stačí využít internetové srovnávače. Tyto online kalkulačky vám dokáží přehledně srovnat jednotlivé nabídky.

Stačí do nich zadat požadované vstupní údaje, a to ideálně co nejpřesněji pro relevantní výsledek. Podobných webů v tuzemsku aktuálně působí hned několik. K nejoblíbenějším internetovým srovnávačům na poli nejen povinného ručení však patří portál ePojištění.cz.

Povinné ručení i pro zahradní traktory?

Již před několika lety se začalo řešit, že povinnost sjednat si povinné ručení by měla dopadnout i na majitele zahradních traktorů a malotraktorů. A to konkrétně pod vlivem návrhu novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Tuzemské ministerstvo financí usilovalo o to, aby se stejná povinnost týkala i majitelů dalších vozítek, jako jsou motokáry a minikáry. Společně s tím v duchu stejné logiky mělo toto stanovisko platit dokonce i pro osoby, které využívají invalidní vozíky.

V praxi se totiž objevil případ, kdy právě vinou zahradního traktoru došlo dokonce ke srážce další osoby. Právě povinné ručení mělo tyto případy řešit. Tuzemské ministerstvo financí tím bylo nuceno reagovat na rozhodnutí Evropského soudního dvora.

Povinné ručení pro zahradní traktor

Novela ministerstva financí budila v Česku vášně

Ministerstvo financí nakonec začalo samo brzdit poplašné zprávy o tom, že nás čeká absurdní rozšiřování povinného ručení na nejrůznější vozítka.

Novela se primárně zaměřila na motorová a jejich přípojná vozidla, která jsou konstrukčně určena k provozu na pozemních komunikacích, přestože nejsou uvedena v registru silničních vozidel. Tím se vlastně nic zásadního nezměnilo.

Cílem nové právní úpravy nebylo rozšířit rozsah vozidel podléhajících odpovědnosti za škodu, ale nastavit primárně širší působnost tohoto pojištění i mimo pozemní komunikace. Zasáhnout to mělo hlavně stroje, které se pohybují v továrně, ve skladu, v lomu, na staveništi či na poli.

Pokud mohou vozidla způsobit škodu, ať jsou provozována kdekoli, měla by být adekvátně chráněna povinným ručením.

Nejasnosti však panovaly nad tím, zda se povinné ručení dotkne i zahradních traktorů s konstrukční rychlostí nad 6 km/h. To se mělo vyjasnit až v okamžiku konkrétního zpracování novely ministerstvem financí.

V principu hrozila nutnost mít povinné ručení například i závodním motorkám, zástupci českých pojišťoven však hned na počátku soudili, že pro tento případ se najde v zákoně výjimka.

Z vyhlášky o schvalování technické způsobilosti nakonec nepřímo vyplynulo, že povinnému ručení se skutečně vyhnou motokáry. Podobně zákon sňal tuto povinnost rovnou i z majitelů motorových invalidních vozíků, což bylo dalším citlivým tématem.

Poslední zprávy z roku 2016 však hovoří o tom, že tato novela nebyla doposud schválena. Problematika zahradních traktorů a povinného ručení tím však ani zdaleka nebyla uzavřena.

Hrozí nakonec rozšiřování povinného ručení dokonce i na dětské hračky?

Evropská komise totiž předložila v roce 2019 návrh, který rozšiřoval povinnost platit povinné ručení. A to i třeba na majitele zahradních traktůrků, autíček pro děti nebo třeba golfových vozíků.

Vůči nové úpravě z Bruselu okamžitě zazněly i kritické ohlasy. Reagovala i česká europoslankyně Dita Charanzová, která se slíbila návrhem směrnice zaobírat a hledala mezi svými kolegy podporu, aby se jí podařilo nadbytečné pasáže vyškrtat a zabránit tak přílišnému rozšíření povinnosti mít vyřešeno povinné ručení i u těch vozítek, u nichž to nedávalo valně smysl.

Bránila se i Česká asociace pojistitelů. Zástupci Evropské komise však uvedli, že se povinnost týká hlavně segwayů nebo elektrokol, tedy nových typů vozidel. S těmi původní legislativa vůbec nepočítala. Reálně u nich jízdou přitom hrozí ohrožení zdraví dalších osob.

Nová úprava by se tak měla dotknout především vozidel využitých ke skutečné přepravě, nikoli ale třeba zmiňovaných dětských hraček.

Jak to s právní úpravou bude v roce 2021

Novou směrnici projednal Evropský parlament a skutečně vzal v potaz výhrady mimo jiné i české europoslankyně. S jejím zněním zprvu nesouhlasil.

V polovině roku 2021 však nakonec došlo ke shodě a Evropský parlament uzákonil povinné ručení pro některé typy koloběžek a elektrických traktůrků. Došlo nakonec i na vzpomenuté segwaye. A to s odůvodněním, že některé typy vozidel mohou vyvinout i značnou rychlost – až 50 km/h.

Mohou tedy způsobit nehodu se závažnými následky a ohrožovat na zdraví další osoby. Je proto nutné, aby s nimi povinné ručení počítalo a oběti nehod způsobených těmito stroji měly šanci na řádné odškodnění.

Nakonec proto bylo rozhodnuto, že se legislativní úprava konkrétně dotkne takových strojů, které dokážou vyvinout vyšší rychlost než 25 km/h, případně těch, které váží více než 25 kg a jsou schopny vyvinout vyšší rychlost než 14 km/h.

Výrobci proto budou muset vydávat pro tato zařízení jakýsi technický průkaz. Pojistit se budou muset nejen ti, kteří si zařízení koupí jako nové. Přihlášení bude povinné i pro stávající vlastníky takových vozidel.

Výjimky se nakonec dočkaly běžné typy elektrokol, které nejsou podle poslanců nebezpečné. Nicméně jednotlivé členské státy mají pravomoc na ně povinné ručení přesto vztáhnout, jak upozornil místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Norma ještě v této fázi čeká na potvrzení pléna Evropského parlamentu a Evropské rady. Reálně platit by měl zákon za dva roky.

Jak bude reálně vypadat povinné ručení pro zahradní traktory

Lze předpokládat, že i samotné pojišťovny budou muset na tuto novinu zareagovat. A podobně jako nabízejí dnes řadu pojistných produktů uzpůsobených různým potřebám majitelů motorových vozidel, přizpůsobí se nabídka i majitelům zahradních traktorů.

Rozsah pojistného i jeho výše proto budou odpovídat jejich reálným potřebám. Majitel zahradního traktoru je bezpochyby z pohledu pojišťovny méně rizikovou osobou ve srovnání s profesionálními lesníky a jejich stroji, což se odrazí i v ceně povinného ručení.

Navíc bude možné si pojištění sjednat pouze na sezónu, případně jej dle potřeby přerušit, pakliže se majitel určitou dobu nechystá své vozidlo provozovat.

Majitele vozidel by mohlo potěšit, že povinné ručení by mělo být výrazně levnější než pojištění odpovědnosti, tedy tzv. pojistka „na blbost“. To by měl být důsledek toho, že povinné ručení bude skutečně povinné pro všechny majitele. Zatím se odhaduje, že by se jeho cena mohla pohybovat v řádech stokorun za rok.

Samotné pojišťovny nicméně upozorňují na zásadní skutečnost: Alespoň do doby, než se skutečně stane nehoda, bude navzdory nové povinnosti fakt, že se majitel nepojistil, prakticky nezjistitelný.

V praxi se nic nemění a jak dnes dostat domácí traktor na silnici?

Plošná povinnost tedy zatím na majitele zahradních traktorů nedopadla. Co se ovšem stane, pokud se svým strojem z nějakého důvodu už dnes zkrátka potřebujete na běžné silnice? Hrozí vám něco, pokud se po pozemní komunikaci budete pohybovat bez povinného ručení? A smíte na ně s takovým strojem vůbec?

Výjimka se dá zařídit. Jen vás čeká „kolečko“ po úřadech. Podle typu komunikace, na kterou se potřebujete vypravit, vás čeká návštěva obecního úřadu, případně úřadu s rozšířenou působností nebo třeba odboru dopravy kraje.

Pokud nemáte registrační značky, musíte o ně v první řadě pořádat. Kromě toho potřebujete povolení Policie ČR a vlastníka komunikace, tedy zmiňovaných úřadů. V případě, že pojedete z jedné obce do druhé, potřebujete navíc povolení hned dvou úřadů. Za takové povolení se i platí správní poplatek.

Takto „legalizovaný“ stroj tuzemské pojišťovny už dnes i běžně pojistí pro provoz na pozemních komunikacích. Tuto náležitost rozhodně nezanedbávejte. Za provoz technicky nezpůsobilého vozidla by vám mohla hrozit pokuta a v případě způsobené škody i její náhrada z vlastních prostředků.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}