.st0{fill:#FFFFFF;}

Povinné ručení pro Volkswagen Polo [srovnání] 

 21 srpna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Vlastnictví a provozování automobilu je spojeno také s povinností pravidelných plateb povinného rušení. To představuje pojišťovnický produkt, který je vyžadován legislativně a jehož úkolem je zajistit především ochranu majetku třetích osob, jimž mohou vzniknout škody vyplývající právě z provozu vozidla. Povinné ručení, resp. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na pozemních komunikacích, je tak účinným nástrojem, který pokrývá finanční náklady spojené s náhradou škody na majetku někoho jiného v případě, že dojde k zavinění dopravní nehody. Standardně se povinné ručení platí v pravidelných ročních platbách, jejichž výše se odvozuje od několika specifických faktorů.

Výše pojistného u povinného ručení

Společně s havarijním pojištěním tvoří povinné ručení specifickou skupinu autopojištění, která se vzájemně doplňují. V současné době je dokonce možné oba typy pojištění pořídit jako jeden komplexní produkt, který pokrývá veškerá rizika, která mohou být spojena s provozem vozidla. Havarijní pojištění je ale na rozdíl od povinného ručení dobrovolné, chrání především majitele vozidla před případnými škodami způsobenými jinými činiteli nebo externími vlivy (povětrnost, přírodní katastrofy, vandalismus apod.). S ohledem na rozsah krytí bývá pojistné na havarijní pojištění standardně vyšší než povinné ručení, to však lze rozšířit o některé prvky havarijního pojištění a získat tak optimální produkt, který odpovídá potřebám majitele vozidla.

Rozsah povinného ručení

Ve svém základu je povinné ručení pojištěním, které pokrývá pouze škody na cizím majetku nebo zdraví, k nimž došlo při provozování vozidla. Standardně bývají v tomto produktu zahrnuty náhrady:

 • újmy na zdraví nebo škody usmrcením
 • újmy na majetku vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou majetku
 • ušlého zisku

Kromě náhrady škody třetích osob může povinné ručení dále obsahovat doplňkové služby, jako a připojištění. Obvykle se jedná o následující:

 • asistenční služby (v různém rozsahu)
 • právní služby a poradenství
 • pojištění konkrétních
 • částí vozu (skel, kabeláže apod.)
 • kompletní nebo částečné havarijní pojištění (např. pojištění odcizení, střetu se zvěří apod.)
 • úrazové pojištění (pro řidiče i spolucestující)

Pojistné u povinného ručení

Rozsah pojištění je pouze jedním aspektem, který určuje výši pojistného u povinného ručení. Kromě něj pak hrají důležitou roli faktory navázané na řidičské zkušenosti a historii subjektu, který bude automobil využívat, a pak také vlastnosti samotného automobilu, zahrnující nejen jeho stáří či způsob užívání, ale i typ, model, vybavení apod. Obecně lze říci, že výše pojistného povinného ručení závisí na:

 • rozsahu pojištění a připojištění
 • výše krytí a spoluúčasti
 • věk řidiče a délka období bez nehody
 • subjekt užívání (fyzická osoba, podnikatel, firma)
 • způsob užívání (soukromé, málo užívané, intenzivní – např. pokud bude auto využívané pro účely autoškoly)
 • typ vozidla (značka, model, technické vybavení)
 • stáří vozidla a jeho stav
 • charakteristika regionu (nehodovost, rizika ztráty)

Na základě uvedených parametrů je následně kalkulována výše pojistného, a to s ohledem na jejich vliv a váhu. Jednotlivé faktory mohou velmi výrazně zvýšit nebo naopak snížit pojištění u vozů srovnatelných kvalit.

Jak jednotlivé faktory ovlivňují výši pojistného povinného ručení

Faktory ovlivňující výši pojistného povinného ručení lze rozdělit do několika kategorií, přičemž způsob, jakým se do výsledné hodnoty promítají, má v podstatě synergický charakter. Rozlišovat lze následující kategorie:

 • parametry pojišťovnického produktu
 • parametry řidiče
 • parametry automobilu

Parametry pojišťovnického produktu

Jak již bylo řečeno, základní vliv na výši pojistného má rozsah pojištění, a to relativně lineární, tzn., se zvyšujícím se rozsahem bývá i pojistné vyšší, na druhou stranu obvykle nabízí lepší kompenzaci v případě zavinění škody. Pojistné lze snížit vyšší spoluúčastí nebo nižším krytím, je však nutné pořídit produkt zajišťující minimální krytí, které činní 35 mil. Kč.

Povinné ručení pro Volkswagen Polo: srovnání

Parametry řidiče

Na výši pojistného je možné ušetřit dlouhou dobou bez nehod – historie řidiče je jedním z velmi významných faktorů, které se promítají především do možnosti získat případný bonus, který většina poskytovatelů v rámci své nabídky má. Kromě věku a zkušeností řidiče pak výši pojistného ovlivňují také region, v němž bude automobil provozován (zejména obsahuje-li pojištění také havarijní složku), a pak míra využití. Ta zvyšuje předpokládané pojištění s narůstajícím rizikem nehody, tzn., při málo intenzivním soukromém využití bude pojistné nižší, než jaké bude nabídnuto u stejného automobilu využívaného pro firemní účely.

Parametry automobilu

Třetí a velmi významnou kategorií faktorů ovlivňujících výši pojistného povinného ručení jsou charakteristiky automobilu. V případě, že se jedná o vůz ojetý, bývá povinné ručení obvykle nižší (zvláště obsahuje-li havarijní složku, která má pokrývat případné škody na automobilu, které nejsou způsobeny cizím zaviněním). U nových vozidel je dobré zajistit případné dopojištění GAP (garance ochrany majetku), které umožní čerpat krytí do výše nákupní ceny vozidla. Zároveň lze pojistné snížit instalací ochranných prvků dle pokynů poskytovatele. V případě, že povinné ručení havarijní složku neobsahuje, bývá výše pojistného nových vozidel standardně vyšší.

Povinné ručení pro vůz Volkswagen Polo

Vozy Volkswagen Polo se vyrábí od roku 1975 a v současné době se již v páté generaci, která je v menších obměnách k dispozici od roku 2008-2009. Od první generace prošly vozy Volkswagen Polo především designovými změnami, na které pak navazovaly změny řešení převodu či motorizace. Vzhledem k počtu generací a také různé výbavě může povinné ručení u těchto vozů dosahovat velmi variabilní výše pojistného.

Charakteristika současné generace vozů Volkswagen Polo

Současná generace vozů Volkswagen Polo je na trhu dobře etablovaná, jelikož se vyrábí již přes 10 let. Jedná se o vozy nižší třídy určené pro jednotlivce nebo menší rodiny na běžnou soukromou dopravu, díky spolehlivosti je však oblíbené také jako značka firemních vozů. Velikost vozu určuje základní řešení motoru – aktuálně se tak nabízí pouze modely s benzínovým motorem nebo na zemní plyn. Aktuální modely lze pořídit v následující motorizaci kompatibilní s těmito druhy převodovek:

 • 1,0 MPI s manuální 5stupňovou převodovkou
 • 0 TSI s manuální 5stupňovou převodovkou
 • 1,0 TGI s manuální 6stupňovou převodovkou

Alternativně lze vyšší motorizace (TSI a TGI) vybavit také automatickou převodovkou. Uvedené motorizace je pak možné kombinovat s výbavou, která je aktuálně dána čtyřmi kategoriemi, a to:

 • Polo – základní výbava obsahující pokročilé osvětlení a zabezpečovací prvky včetně nouzového brzdění, udržování v jízdy v pruhu a tísňového volání
 • Life – tato výbava je opatřena širší nabídkou zabezpečovacích prvků a také lepším uživatelským komfortem
 • Style – u výbavy Style je možné dosáhnout na automatickou klimatizaci a propracovanější interiérové i exteriérové technologie
 • R-line – tato výbava je u vozů Volkswagen obecně označována jako sportovní, čemu odpovídá jak provedení designu a materiálové řešení kol i karoserie, tak kompletní vybavení interiéru

Všechny modely stávající generace vozů Volkswagen Polo jsou opatřeny propracovanými ochrannými a zabezpečovacími systémy, jejichž úroveň se zvyšuje s úrovní výbavy. Cena nového vozu Volkswagen Polo se pohybuje (v závislosti na výbavě a motorizaci) mezi 350 000 Kč – 500 000 Kč.

Výběr povinného ručení pro vozy Volkswagen Polo

Při výběru vhodného produktu povinného ručení pro vozy Volkswagen Polo hraje roli především poskytovatel a pak také charakteristika řidiče. Jelikož se jedná o menší vozy, u nichž lze sice předpokládat také intenzivní provoz, škody, které jejich provozem lze způsobit na cizím majetku obvykle nedosahují výše větších modelů. Chcete-li sjednat povinné ručení pro nový vůz (zejména jedná-li se o vůz pořízený na leasing), je vhodné je kombinovat s havarijním pojištěním. A v prvních letech užívání také s pojištěním GAP, vzhledem k běžné ceně vozu nebude připojištění GAP cenu vozu výrazně zvyšovat. Kombinace s havarijním pojištěním se vyplatí především v případě, že vůz budete využívat v regionu s vysokou kriminalitou nebo rizikem živelných pohrom.

Běžná cena povinného ručení pro tento typ vozů se pohybuje u nových automobilů kolem 5000 Kč, pokud se jedná o ojetý vůz, může se cena pojistného snížit i na 3000 Kč (zvláště u starších generací). Ideální způsob, jak výši pojistného povinného ručení pro vozy Volkswagen Polo optimalizovat, je provést srovnání jednotlivých poskytovatelů tohoto pojišťovnického produktu.

Pokud nechcete obvolávat jednotlivé pobočky, můžete se spolehnout na kalkulace, které získáte prostřednictvím platformy epojisteni.cz. Vyplněním jednoduchého formuláře na této platformě získáte přístup k velmi aktuálním datům a také můžete zkonzultovat nabídky poskytovatelů, případně povinné ručení rovnou uzavřít. Srovnávací platforma pracuje s kompletním sortimentem nabídek povinného ručení. Pomůže vám vybrat takové, které bude odpovídat vašim potřebám při minimalizaci výše pojistného.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}