.st0{fill:#FFFFFF;}

Povinné ručení pro Peugeot 206 

 30 prosince, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Nákup ojetého vozu je výhodný především z hlediska jeho ceny. Při výběru konkrétního automobilu je však nutné dávat zvýšený pozor na to, v jakém stavu vozidlo je a zda všechny jeho náležitosti odpovídají prezentovaným aspektům. Auto je většinou pořizováno z bazaru nebo od soukromého majitele, nikdy si však nemůžete být stoprocentně jistí, že se nejedná o vůz více opotřebený, než je deklarováno, zvláště měl-li již před vámi více majitelů. Automobily v bazarech prochází dle procesních nastavení daného subjektu specifickými prohlídkami, které však vždy neodhalí všechny problémy, proto je nutné dbát při jeho užívání zvýšené opatrnosti a počítat s tím, že v následujících letech budete pro zajištění bezproblémové jízdy nuceni provést několik zásadních výměn a oprav. U ojetých vozů je rovněž potřeba volit jinou strategii pojišťování než u vozů nových – to se týká zejména povinného ručení.

Na co se soustředit při sjednávání povinného ručení pro ojetý vůz

Jedním ze zákonných pojištění, s nimiž se člověk během života pravidelně setkává, a které také zpravidla alespoň jednou za život sjednává a využívá, je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – povinné ručení. Tento druh pojišťovnického produktu musí být uzavřen na každé registrované a provozované vozidlo – zákon tuto povinnost ukládá zejména s cílem ochránit účastníky silničního provozu a v případě nehody kompenzovat poškozené straně škody a újmy, které takto vzniknou. Povinné ručení je tak nutné sjednat i u ojetého vozu, který se chystáte využívat standardním způsobem pro soukromé nebo služební účely. A na co je tedy třeba se zaměřit?

Volba správného rozsahu pojištění

Rozsah povinného ručení se může variantně lišit mezi poskytovateli, vždy však obsahuje základní složky a pak volitelná doplňující pojištění či připojištění. Základní složky tvoří hlavní (a také vyžadovanou) součást povinného ručení a zahrnují kompenzaci třetím stranám, tedy osobám, které jsou účastny na dopravní nehodě, již nezavinily, a/nebo vzniká jim nárok na náhradu škody za:

 • újmu na zdraví nebo škodu způsobenou usmrcením (nemajetkovou škodu)
 • újma na majetku vzniklá jeho poškozením, zničením, případně ztrátou, anebo ušlý zisk (majetková škoda)

Majetková i nemajetková škoda je kompenzována osobám, které byly buď přímými účastníky dopravní nehody, nebo došlo k jejich poškození v důsledku této nehody. Na pojistné plnění tak mohou mít nárok osoby, které vlivem dopravní nehody trpí zdravotními problémy či trvalými následky, pozůstalí, majitelé zničeného vozu, ale také poškozené budovy či silničních staveb. Celkový rozsah základního pojištění je vždy rozdělen právě do těchto složek, pro které stanoví limity (minimální zákonem stanovený limit je 35 milionů Kč) a spoluúčast – ty pak ovlivňují výši základního pojistného. Základní pojistné krytí povinného ručení obvykle obsahuje navíc asistenční služby a/nebo právní služby specifikovaného rozsahu.

Přídavná pojištění

Doplňující pojištění – tedy doplňková pojištění a připojištění, jsou sjednávána volitelně společně s povinným ručením a orientují se především na zajištění majetku a zdraví řidiče vozidla nebo spolujezdců. Jedná se v podstatě o rozšíření pojištění odpovědnosti za škodu na cizím majetku o krytí kompenzace za škody na zdraví a majetku vlastním i pro případy, že nedojde k autonehodě, ale bude nějakým způsobem poškozen. Do této kategorie se obvykle zahrnuje úrazové pojištění řidiče nebo spolujezdce pojištění převáženého majetku případně dílčí pojištění částí automobilu, které podléhají specifickým způsobům opotřebení nebo poškození (přední sklo, kabely), rozšířené asistenční služby nebo kombinované částečné či úplné havarijní pojištění. Havarijní pojištění je výhodné především pro automobily vyšší cenové třídy nebo nové, případně provozovány ve větších městech. U nových vozů nebo vozů pořizovaných na leasing se vyplatí společně s havarijní složkou sjednat také pojištění garance ochrany majetku (GAP), které vám umožní dosáhnout na vyšší plnění stanovené z konkrétní sjednané částky, nikoliv z aktuální tržní ceny automobilu, jež bývá k výpočtu výše plnění používána a může být zejména v prvních letech mnohem nižší, než je aktuální hodnot automobilu. Každý z uvedených typů doplňkových pojištění nebo připojištění zvyšuje stanovené roční pojistné o další složku, proto je dobré zvážit, jaký typ vlastně potřebujete.

Povinné ručení pro Peugeot 206

Stanovená výše pojistného

Výše pojistného – částky, kterou bude řidič, resp. majitel vozu platit v pravidelných (ročních) intervalech, bývá hlavním faktorem při rozhodování o sjednání povinného ručení. Podle výše této sumy pak kalkulujeme s rozsahem pojištění, na nějž při dané částce můžeme dosáhnout. Dalšími faktory, které se kromě rozsahu povinného ručení na tvorbě výše pojistného podílejí, jsou specifika provozu a prostředí. Jedná se o faktory, které mají ze statistického hlediska vliv především na pravděpodobnost vzniku škody – na riziko zavinění dopravní nehody. Jedná se především o:

 • typ a model automobilu – jež specifikují jízdní vlastnosti, ovladatelnost, bezpečnostní prvky
 • stáří automobilu – přímo spojeno s opotřebením jednotlivých dílů i celku a rizikem poruchy během provozu
 • způsob provozování automobilu – určuje zátěž a s ní související zrychlené opotřebování nebo nevhodné přístupy k řízen vztažené na různé řidiče, v tomto případě se jedná ovšem především o provozní vytížení odkazující na využívání k soukromým nebo služebním účelům – velmi dobrým příkladem je srovnání provozní zátěže automobilu soukromé domácnosti a autoškoly, kde u stejného typu vozidla bude vůz určený pro autoškoly vystaven mnohem vyšším rizikům a zátěži
 • věk a zkušenosti řidiče – v tomto případě se jedná především o řidičskou historii a dobu uplynulou od poslední nehody (beznehodovost), díky nimž může řidič každoročně získávat bonusy, jež budou platby za povinné ručení o určitou sumu snižovat
 • místo provozování a odstavení – do výše pojistného pak vstupují také faktory spojené s prostředím, což se netýká pouze havarijního pojištění (kde region či počet obyvatel obce zvyšuje předpokládané riziko vzniku nezaviněné škody), ale také předpokládaného používání pro dlouhé jízdy apod.

Konečná výše pojistného je pak stanovena při uvážení vlivu všech uvedených faktorů.

Povinné ručení pro ojeté vozy

To, že je vůz ojetý, významným způsobem ovlivňuje strategii, jakou byste měli při výběru povinného ručení aplikovat. U ojetých vozů se cena automobilu adekvátně snižuje s ohledem na jeho opotřebení, a zároveň se zvyšuje riziko nehody, které z něj vyplývá. Proto byste se při výběru vhodného pojišťovacího produktu měli zaměřit především na základní složky, u nichž je potřeba nastavit ideálně vyšší limity při nižší spoluúčasti. Jako rozumné se také jeví sjednat si případné úrazové připojištění nebo doplňková pojištění (zejména předního skla). Havarijní pojištění či pojištění GAP v případě ojetých vozů nemá významný smysl.

Povinné ručení pro vůz Peugeot 206

Vozy prodávané pod značkou Peugeot 206 se řadí do kategorie malých vozů skupiny B. Jedná se o menší tří nebo pětidvéřové vozy určené pro samostatné řidiče či menší rodiny, případně pro služební účely. V současné době je možné vůz pořídit pouze jako ojetý, jeho výroba i prodej nových modelů oficiálně skončily v roce 2013, v následujících letech pokračovaly v omezeném množství na vybraných trzích (Jižní Amerika, Írán). Vozy byly vyráběny v jedné generaci od roku 1998 s většími úpravami ve vzhledu, motorizaci a karoserii v roce 2005 a pak při přesunu výroby do Latinské Ameriky, v průběhu produkce byla vyvinuta také varianta sport a kombi.

Charakteristika vozů Peugeot 206

Peugeot 206 je jednou z nejdéle se prodávajících značek, jež byla vyrobena pouze v jedné generaci. Jedná se o malý kompaktní vůz v několika variantách, který se kombinoval jak s benzínovými, tak s dieselovými motory, a vyráběl se v následujících typech motorizace:

 • 1,1 l
 • 1,4 l
 • 1,6 l
 • 2,0 l
 • 1,4 HDI
 • 1,9 D
 • 1,6 HDI
 • 2,0 l HDI

Jednotlivé motorizace pak bylo možné pořídit v několika variantách výbavy a technického řešení, jednalo se o varianty Grand Tourisme, GTI 180, RC, Escapade, French Dream, a pak zahraniční varianty – čínský Citroën C2 a malajský Naza 206 Bestari. Cena ojetého vozu se pohybuje kolem 70 000 Kč, povinné ručení pak dosahuje výše ročního pojistného 1 000 – 2 000 Kč.

Výběr povinného ručení pro vozy Peugeot 206

Pokud se rozhodnete si pořídit ojetý vůz značky Peugeot 206, zaměřte se při výběru povinného ručení především na základní pojištění, jeho limity a spoluúčast. Jelikož se jedná o menší vůz, není nutné limity nadměrně navyšovat, vyplatí se ovšem sjednat relativně vysoké částky zejména z toho důvodu, že jejich prostřednictvím nechráníte pouze své finance v případě, že by opotřebením nebo nedopatřením došlo k menší či větší dopravní nehodě, na níž byste měli částečné nebo úplné zavinění, ale také proto, že tím chráníte také zdravotní následky svých spolujezdců. Bezpečnostní prvky tohoto typu vozidla se novým vozům nevyrovnají, proto je dobré si sjednat i připojištění vztažené na úraz či poškození automobilu, havarijní pojištění se vyplatí zejména v případě, že je automobil provozován v oblasti zvýšené pravděpodobnosti výskytu rizikových podmínek, vzhledem k průměrné ceně vozidla však není relevantní. Pokud si chcete sjednat optimální produkt pro vaše potřeby, je dobré se zorientovat v kompletní nabídce na trhu. Pomoci vám mohou online srovnávače – například portál epojisteni.cz disponující aktuálními a velmi širokými informaci v dané oblasti.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}