.st0{fill:#FFFFFF;}

Povinné ručení pro Hyundai i20 [srovnání] 

 2 února, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla obecně známé pod termínem povinné ručení představuje typ pojišťovnického produktu, který je legislativně vyžadován pro každé registrované vozidlo. Registrací automobil získává státní poznávací značku a může být provozován na běžných komunikacích, jednou z podmínek tohoto provozu je ovšem uzavření povinného ručení dle vlastního výběru, které je zárukou kompenzací škody nebo újmy způsobené jiným osobám při zaviněné dopravní nehodě. Provozování automobilu bez sjednaného a zaplaceného (tedy platného) povinného ručení je zatíženo pokutou až 40 000 Kč, u nepojištěných vozidel navíc dochází k jejich vyřazení z registru již po 14 dnech.

Výběr a sjednání povinného ručení

Pokud plánujete koupit nové nebo ojeté vozidlo, je dobré sjednávat povinné ručení již před jeho registrací, nebo bezprostředně po ní, aby se vám nestalo, že překročíte danou čtrnáctidenní lhůtu (při silniční kontrole by vám byla ihned vyměřena pokuta). Povinné ručení je možné sjednat u kteréhokoliv poskytovatele, jednotlivé produkt se ovšem mezi sebou mohou výrazně lišit jednak rozsahem a jednak cenou pojistného. Při rozhodování o sjednání konkrétního povinného ručení není na škodu oslovit více pojišťoven a jednotlivé produkty si srovnat.

Rozsah povinného ručení

Povinné ručení může pokrývat hned několik různých druhů rizik. Základní pojištění je zaměřené na pokrytí škod způsobených provozem vozidla cizí osobě, konkrétně se jedná o náhradu škody v případě:

 • újmy na zdraví nebo usmrcení
 • poškození, zničení nebo ztrátu cizího majetku
 • ušlého zisku

Tyto tři oblasti jsou v rámci základního povinného ručení doplněny náhradou prostředků vynaložených na právní služby při domáhání se vyplacení pojistného plnění a asistenčními službami. Kromě posledních uvedených se u jednotlivých druhů krytí stanoví maximální limit plnění (minimální výše tohoto limitu je 35 milionů Kč) a podíl spoluúčasti. Základní povinné ručení je možné dále rozšířit o doplňková pojištění, která sice obvykle dále zvyšují výši pojistného, jsou však nabízena v nižší sazbě, než jakou by bylo možné dosáhnout sjednáním samostatného pojištění. Tato doplňková pojištění zpravidla zahrnují rozšířené asistenční služby, dále pak pojištění skel či poškození kabelů, úrazové pojištění či pojištění majetku a částečné havarijní pojištění. Doplňkové havarijní pojištění nenabývá plného rozsahu jako klasické havarijní pojištění, ale bývá nabízeno pouze pro některé z běžně pojišťovaných rizik (např. zaviněná havárie, živelní pohroma apod.). Toto doplňkové pojištění je vhodné především pro nové automobily či vozy pořizované na leasing doplnit navíc připojištěním GAP. GAP neboli pojištění garance ochrany majetku se sjednává na konkrétní částku (obvykle je jí pořizovací cena automobilu) a doplňuje případné pojistné plnění na úroveň této ceny, jelikož výpočet hodnoty plnění havarijního pojištění využívá vždy cenu tržní. Díky připojištění GAP je tak možné zajistit v případě totální škody plnou náhradu vozu pro pořízení nového či alespoň splacení zbývajícího dluhu leasingu.

Faktory ovlivňující výši pojistného

Výše pojistného za povinné ručení se odvíjí jednak od nastavení konkrétního produktu, které stanoví výchozí hodnotu, jež je dále upravována na základě specifik individuální smlouvy. Ty zohledňují míru rizika vzniku pojistné události (v tomto případě tedy dopravní nehody či poškození cizí věci nebo újmy na zdraví způsobené cizí osobě provozem automobilu). Na míru tohoto rizika a implicitně tedy i na výši pojistného z povinného ručení mají vliv následující faktory:

 • charakteristiky automobilu – typ, model, značka, stáří, míra zabezpečení a stupeň vybavení
 • charakter využití – pro soukromé nebo firemní účely, standardně platí, že čím je vyšší míra využití, tím vyšší bude také výše pojistného
 • řidičská historie majitele – v případě beznehodové řidičské historie je obvykle možné dosáhnout na bonusy, případně se mohou náklady na povinné ručení během trvání povinného ručení snižovat
 • bydliště majitele vozidla – resp. lokalita, v níž je automobil nejčastěji provozován

Uvedené faktory mohou výši pojistného výrazně navýšit. Povinné ručení automobilu provozovaného ve velkých městech s vyšším rizikem havárie se tak může vyšplhat i na dvojnásobek pojistného automobilu provozovaného v lokalitách s nízkou nehodovostí. Jednotlivé faktory jsou vždy hodnoceny jako celek a na jejich základě je pak stanovena konečná nabídka povinného ručení. Zatímco s rozsahem pojištění lze poměrně variabilně hýbat, uvedené faktory v podstatě určí koeficient, kterým se primární hodnota pojistného za produkt od konkrétního poskytovatele vynásobí. Přestože tyto faktory zohledňují všichni poskytovatelé, jejich přístup k nim a váhu, která je jim přisuzována, si každá pojišťovna nastaví samostatně. Nabídky poskytovatelů se tak mohou dost podstatně lišit i v případě, že je produkt nastaven stejně – tedy že má povinné ručení stejný rozsah včetně pojištění doplňkových, a limity i spoluúčast jsou rovněž nastaveny stejným způsobem.

Povinné ručení pro vůz Hyundai i20

Vozy značky Hyundai i20 jsou malé automobily vyráběné ve třídveřové nebo pětidvéřové variantě od jihokorejského výrobce Hyundai. Jedná se malé osobní vozy určené pro celosvětový trh s hlavními výrobními lokalitami v Indii a Turecku. První generace vozu Hyundai i20 byla uvedena na trh v roce 2008, poslední třetí generace s pokročilejším provedením a výbavou je nabízená nyní.

Povinné ručení pro Hyundai i20 - srovnání

Charakteristika vozu Hyundai i20

Třetí generace vozů Hyundai i20 je stejně jako předchozí možné zakoupit v menší třídveřové nebo ve větší pětidvéřové variantě. Současný model se vyrábí ve čtyřech motorizacích, vždy pouze s benzínovým motorem, a to:

 • 25i 55 kW s 5stupňovou manuální převodovkou
 • 25i 62 kW s 5stupňovou manuální převodovkou
 • 0 T-GDI 74 kW s 5stupňovou manuální převodovkou
 • 0 T-GDI 88 kW s 6stupňovou manuální převodovkou

Jednotlivé motorizace lze kombinovat se čtyřmi stupni výbavy – Start, Classic, Smart a Style. Rozdíly mezi danými stupni výbavy spočívají především v uplatněných zabezpečovacích prvcích (v interiéru i exteriéru), použitých materiálech u specifických dílů a implementaci chytrých technologií. Cena automobilu se pohybuje mezi 290 000 Kč a 390 000 Kč. Výše pojistného povinného ručení v návaznosti na uvedené charakteristiky a cenu nového vozu dosahuje v základní sazbě kolem 2000 Kč, může ovšem vyšplhat i na dvojnásobek v návaznosti na rozsah pojištění a faktory spojené s jeho užíváním a provozem.

Jak vybrat povinné ručení pro vůz Hyundai i20

Výběr povinného ručení pro malé vozy, jejichž pořizovací cena je poměrně nízká, by měl být realizován především s ohledem na tuto skutečnost. Zatímco o vozů vyšších kategorií, jejichž pořizovací cena často v základním stupni vybavení přesahuje půl milionu korun je výhodnějších sahat po kombinovaných (hybridních) produktech, které kromě povinného ručení nabízí také prvky havarijní pojištění, které se často doplňují připojištěním GAP. U modelu Hyundai i20, jehož cena i při nadstandardní výbavě nového vozu nepřesáhne 400 000 Kč, je lepší se zaměřovat na jednodušší produkty s malým rozsahem. Pro ojetý vůz se vyplatí sjednat pouze základní pojištění, případně jej rozšířit o připojištění skel a kabeláže. Nové vozy je lepší alespoň v prvních letech užívání pojistit povinným ručením s větším rozsahem, dobré je připlatit si za nadstandardní asistenční služby, případně doplnit úrazové pojištění nebo pojištění majetku, plánujete-li převážet dražší vybavení. Havarijní pojištění je pro tento typ vozů standardně lepší zřídit zvlášť, pokud byste jej chtěli implementovat přímo do povinného ručení, vhodné je se zaměřit především na poškození nebo odcizení. Chcete-li na povinném ručení ušetřit, vyplatí se sledovat aktuální nabídky pojišťoven – poskytovatelé často motivují majitele automobilů akcemi s omezenou platností, při nichž lze dosáhnout na celkové snížení pojistného na celou dobu trvání platnosti smlouvy o povinném ručení. Při výběru odpovídajícího produktu tak není od věci se porozhlédnout, čím si poskytovatelé vzájemně konkurují – v ideálním případě si nechat sestavit nabídku od všech a následně vybrat tu nejvýhodnější. Pokud se chcete vyhnout časově náročnému hledání, můžete využít služeb srovnávacích portálů, mezi které patří i platforma epojisteni.cz. V rámci této platformy lze získat podrobné informace o dostupných pojišťovnických produktech včetně povinného ručení. Stačí provést následující:

 • vybrat konkrétní typ pojištění (povinné ručení)
 • vyplnit veškerá povinná pole v interaktivním formuláři
 • odpovědět na telefonát, který provede konzultant společnosti, jež platformu provozuje

Díky přístupu k datům, která často nejsou sdíleny s veřejností, jsou konzultanti pracující prostřednictvím tohoto portálu schopni nabídnout zájemcům kompletní srovnání aktuálních produktů v několika variantách, a zároveň nabídky poupravit tak, aby odpovídaly vašim individuálním potřebám. Prostřednictvím této platformy tak dostanete plnohodnotné srovnání možností nabízených všemi poskytovateli, jež vám usnadní rozhodování.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}