.st0{fill:#FFFFFF;}

Povinné ručení pro hybrid: srovnání a zkušenosti 

 30 srpna, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

S povinným ručením pro klasické vozy na naftu či benzín a podmínkami jeho sjednávání má pravděpodobně alespoň základní zkušenost většina řidičů. Jak to však chodí v případě hybridních vozidel či elektromobilů? V čem se podmínky liší a na co si dát při sjednávání pojistky pozor?

Hybrid × elektromobil × benzínový či naftový vůz

Moderní doba se snaží tlačit do popředí udržitelné a obnovitelné zdroje energie, a podobně pak také využívání energie co nejúspornějším a nejekologičtějším způsobem. Díky tomu se stále větší popularitě těší nové typy vozů, které se tento přístup snaží udržet. V zásadě pak takové vozy dělíme na hybridy a elektromobily. Jaké jsou mezi nimi rozdíly, které výrazně ovlivňují spoustu různých aspektů včetně podmínek pro povinné ručení?

Začněme elektromobily – u aut tohoto typu je veškerá energie potřebná k fungování vozu zajištěna elektromotorem. Ten je poháněn zpravidla velkou baterií, ve výjimečných případech pak může jako zdroj sloužit například vodíkový palivový článek. Podstatou pak je tvorba elektrického proudu, který pohání celý vůz. Díky tomu v elektromobilech kompletně chybí klasický motor spalující naftu či benzín.

V případě hybridů pak můžeme mluvit o jistém mezistupni mezi konvenčními vozy a elektromobily, jelikož hybridní auta disponují oběma systémy ke generování energie, a to jak klasickým motorem, tak elektromotorem s baterií.

Samotné hybridy pak ještě rozdělujeme podle způsobu součinnosti těchto dvou systémů. Některé vozy totiž elektromotor spínají pouze při startování či nižších rychlostech (paralelní hybridy), jiné naopak využívají elektromotor jako primární zdroj pohonu a konvenční motor tak slouží jako dobíječ elektrické energie (hybrid s prodlužovačem dojezdu).

Speciální kategorií jsou pak tzv. plug-in hybridy, které jsou opět o krok blíže klasickým elektromobilům, jelikož je lze díky elektrické přípojce dobíjet i doma nebo u různých dobíjecích stanic k tomu určených (což v případě klasických hybridů není možné, jelikož ty dobíjejí baterii pouze jízdou nebo pomocí rekuperace). Plug-in hybridy také disponují větší kapacitou baterie, díky čemuž se zefektivňuje její využití při jízdě.

Jak se liší podmínky pro povinné ručení jednotlivých typů vozidel?

S ohledem na to, že všechny tři zmíněné typy vozů (konvenční, hybridy, elektromobily) disponují diametrálně rozdílnými parametry konstrukce, bezpečnosti či celkové pořizovací ceny, budou se značně lišit i podmínky povinného ručení uzavíraného na jednotlivé druhy vozidel.

Povinné ručení pro hybridy je obecně výhodnější

Pro některé z nás pak může být velkým lákadlem, že v případě hybridů vychází povinné ručení až o dvě třetiny levněji než v případě běžných typů vozidel. Pokud tedy srovnáme například elektromobil BMW i3 s obdobně výkonným vozem BMW 320 využívajícím spalovacího motoru, dojdeme k tomu, že v prvním případě se výše splátky vozu pohybuje okolo 1400 korun, zatímco u druhého modelu zaplatíme přes 4000 korun. Čím je to dáno? Primárně musíme vzít v potaz, že v poměru k naftou či benzínem poháněných vozidel je hybridů na českých silnicích podstatně méně. Nejedná se tedy o kategorii, kterou by pojišťovny měly potřebu nějakým způsobem zvlášť definovat či upravovat. V principu tak hybridy spadají do kategorie vozidel s nízkým objemem motoru, a tím pádem se při sjednávání povinného ručení dostaneme prakticky na zlomek ceny oproti standardním vozům. U elektromobilů je pak cena ještě nižší.

Dalším faktorem je pak již zmíněný globální trend přechodu k obnovitelné a udržitelné energii. Existují tedy různé úlevy právě pro uživatele hybridních vozů či elektromobilů, mezi něž patří právě také výhodnější cena povinného ručení.

Co negativně ovlivňuje výši pojistky?

Existují však také souvislosti, které cenu povinného ručení ovlivňují negativním způsobem. Dle statistik je totiž například riziko nehody zaviněné hybridem či elektromobilem vyšší než u běžných typů vozidel. To se pochopitelně může odrazit i v ceně povinného ručení. Přesto však je výsledná cena zpravidla mnohem nižší než u standardních vozů, a to díky tomu, že výhody a úlevy zde převládají nad negativními faktory.

Mnohem výraznější je pak rozdíl u ceny havarijního pojištění, jelikož zde cenový rozdíl hraje v neprospěch právě elektromobilů a hybridů. Při sjednávání tohoto pojištění tak musíme počítat s tím, že si oproti konvenčním vozidlům trochu připlatíme. Důvodem je mimo jiné to, že hybridy a elektromobily jsou trendem teprve posledních několika let, a na trhu havarijních pojistek tedy zatím prakticky neexistují starší vozy, u nichž se cena pojistky postupem času snižuje. Je tedy pravděpodobné, že i havarijní pojištění u hybridů a elektromobilů bude s postupným stářím vozů klesat, reálná data z praxe nám však zatím pro srovnání chybí.

Jaké další aspekty ovlivňuji cenu povinného ručení?

U povinného ručení najdeme celou řadu obecně platných faktorů, které mají vliv na celkovou výši splátek. V první řadě jsou to údaje o samotném pojistníkovi, zejména pak věk a místo trvalého bydliště. Obecně totiž platí, že ve větších městech je hrozba vzniku pojistné události statisticky vyšší než např. na vesnici, a od toho se logicky odvíjí i výše samotných splátek. Stejně tak hraje roli i věk řidiče, resp. to, zda patří do některé z rizikových skupin (tedy řidiči do 30 let či nad 60 let věku). Věk však v případě elektromobilů a hybridů v celkovém měřítku není až tak výrazným problémem, protože vlastníky těchto úsporných vozů jsou nejčastěji řidiči právě mezi 35 a 55 lety, a tím pádem většina pojistníku nespadá do žádné z rizikových věkových skupin.

Při sjednávání pojistky musíme vzít dále v potaz taktéž nastavení podmínek samotné pojistné smlouvy. Záleží tedy i například na tom, jak si nastavíme intervaly jednotlivých plateb. V případě ročního splácení pak zpravidla dostaneme výhodnější výši celkových splátek než v případě kratších intervalů. Stejně tak musíme brát ohled na celkovou výši limitů pojistného plnění. Ty se zpravidla liší i v závislosti na tom, zda pojišťujeme naftový/benzínový vůz či právě například hybrid (viz dále v článku). V průběhu samotného pojištění pak můžeme mít nárok na různé slevy za uplynulé roky bez zavinění pojistné události.

Kromě výše uvedených faktorů, které lze vztáhnout obecně na všechna motorová vozidla, však musíme vzít v potaz také některé specifické faktory, které jsou více sledovány právě u elektromobilů a hybridů a ovlivňují výši splátek povinného ručení na základě jiných parametrů než u vozů s konvenčními motory. Mezi tyto faktory tak patří váha vozu, celkové stáří či výkon vozidla (opotřebení elektromotoru a jeho součástí je rozdílné v porovnání s běžnými naftovými či benzínovými motory), značka výrobce elektromobilu či výše limitu pojistného plnění.

U poslední zmiňované kategorie pak můžeme obecně říci, že limity pro plnění jsou u hybridů a elektromobilů obecně nastavovány na vyšší částky. To je dáno zejména již zmíněným vyšším rizikem zavinění dopravní nehody, případně statisticky narůstající výší škod způsobených nehodami těchto typů vozů. Přestože totiž výrobci hybridních vozů a elektromobilů garantují vysokou bezpečnost obou těchto typů vozidel, nehody se zkrátka stávají. V případě např. požáru je pak likvidace nehody mnohem náročnější s ohledem na to, že se jedná o zařízení s vysokým podílem elektrických součástí, které vyžadují velmi specifický přístup a postup při likvidaci následků takovýchto nehod.

Povinné ručení pro hybrid: srovnání a zkušenosti

Další výhody hybridů oproti běžným vozům

Vezmeme-li v potaz celkovou finanční náročnost hybridů, kromě výhodnějšího povinného ručení můžeme čerpat řadu dalších výhod souvisejících s provozem ekologičtějšího vozu. Rozhodujícími pro nás pak může být například výhodnější cena parkování ve městech či nárok na dálniční známku zdarma, který se odvíjí dle hodnoty celkových emisí vozidla. Všechny tyto výhody pak mohou mít vliv na to, zda se nám investice do hybridu vyplatí či nikoliv.

Povinné ručení hybridů – současná zkušenost

V aktuální době lze říci, že povinné ručení pro hybridy je v porovnání s běžným vozem výhodnější. Ve prospěch mu hraje spousta parametrů a faktorů, díky kterým je vhodné o pořízení hybridů do našich domácností uvažovat. Zůstává pak otázkou, jak dlouho potrvá pojišťovnám přizpůsobit se narůstající poptávce po ekologických vozech, a dojde na globální regulaci cen povinného ručení i v této kategorii.

Může však dojít i k opačnému trendu, který můžeme pozorovat například ve slibovaných dotacích z Evropské unie, které by měly cílit právě na podporu pořízení ekologických variant automobilů vlastněných fyzickými osobami. V současné době je zatím vše v teoretické rovině, v praxi však můžeme vidět řešení například v sousedním Německu či Rakousku, kde dotace realizuje samotná vláda v kombinaci s automobilkami sídlícími v těchto zemích. Možná se tedy podobných podmínek dočkáme i u nás, a naše rozhodování o tom, zda si pořídit hybrid či elektromobil, tak bude zase o něco snadnější.

Jak najít co nejvýhodnější podmínky pro sjednání povinného ručení?

Pokud vás nabídka povinného ručení pro hybridy zlákala, avšak nevíte, kde anonymně srovnat konkrétní nabídky jednotlivých pojišťoven, doporučujeme navštívit například internetový portál epojisteni.cz, kde najdete aktuální informace o nabízených službách nejen v rámci povinného ručení vozidel. Pak už záleží jen na vás, zdali pro vás bude nabídka povinného ručení dostatečně zajímavá k tomu, abyste pořízení hybridu či elektromobilu zvážili. Dá se však předpokládat, že nadcházející doba bude tento typ vozů stále více a více preferovat, a možná je tedy právě teď ideální čas o hybridech začít reálně uvažovat.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}