.st0{fill:#FFFFFF;}

Povinné ručení pro Ford Galaxy [srovnání] 

 21 října, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Značka Ford se do historie automobilismu zapsala zlatým písmem. Naproti tomu Ford Galaxy nepatří k těm nejpopulárnějším modelům, je součástí poněkud přehlížené kategorie MPV. Pro koho je vhodný a jak si pro tento automobil sjednat povinné ručení?

O značce Ford

Historie značky Ford se začíná psát v roce 1903, kdy společnost založili otec a syn Fordovi. Henry Ford se tímto krokem zařadil k patrně nejslavnějším podnikatelům 20. století.

Důležitou roli však v historii Fordu sehrála i jiná výrazná osobnost světových dějin – vynálezce Thomas Alva Edison, který mladému Fordovi poskytl pracovní uplatnění ve své Edison Illuminating Company a ujistil jej v myšlence, že automobil poháněný motorem má budoucnost.

A nejen to. Díky montážním linkám a technice masové produkce zajistil Henry Ford dostupné automobily pro široké vrstvy obyvatelstva.

Po pěti letech od prvního prototypu se už představil Ford model T, který odstartoval právě sériovou výrobu automobilů. Vozidlu se familiérně přezdívalo Tin Lizzie alias plechová Líza. Vybaven byl čtyřválcovým zážehovým motorem s obsahem 2,9 litru.

Automobilka jich nakonec vyrobila 15 milionů kusů. Automobil zaznamenal nebývalý úspěch, který nemalou měrou přispěl k popularizaci automobilové dopravy v USA. Na obrátkách nabral i vývoj celé společnosti. Fordu se pak postupně podařilo odkoupit i další automobilové značky. V roce 1922 to byl Lincon, v roce 1979 zase Mazda.

Historický úspěch Fordu T však v čase překonal jiný model s názvem Escort, který se vyráběl až do roku 2000. Fordu Escort se prodalo dokonce 20 milionů kusů. Primát nejúspěšnějšího modelu amerického výrobce vozidel si drží dodnes.

V současnosti je společnost Ford již druhým největším producentem automobilů v USA a pátou největší automobilkou na světě.

Vozidel pod značkou Ford lze tak mnoho potkat i na českých silnicích. Je mezi nimi i Ford Galaxy. Ten dokázal, že navzdory nástupu sedmimístných SUV má jako prostorný rodinný vůz stále co nabídnout. Kromě dostatku místa pro posádku vpředu i v zadních řadách je to i komfortní podvozek a kvalitní zpracování.

Povinné ručení pro Ford Galaxy, proč je důležité

Také pro majitele Ford Galaxy je jednou z klíčových povinností výběr povinného ručení. Skutečně není na místě sjednání pojistky zanedbat.

Každý motorista by si měl uvědomit, že pravidelné finanční vydání jej chrání před výdaji násobně vyššími. Povinné ručení je zákonnou povinností určenou pro úhrady tzv. věcných škod, dále pro proplácení škod vzniklých na zdraví či usmrcením, případně na škody, které mají charakter ušlého zisku.

Pojištění tedy slouží k tomu, aby tyto škody způsobené vaší vinou třetí osobě mohla uhradit pojišťovna. Je nutné si uvědomit, že u zvláště závažných nehod mohou věcné škody i škody na zdraví dosahovat řádově i milionů korun.

Co hrozí nepojištěnému motoristovi

Pakliže nesplníte svou povinnost a povinné ručení si nesjednáte, v první řadě se vystavujete riziku pokuty, a to až ve výši 40 tisíc korun.

Tuto pokutu může udělit Česká kancelář pojistitelů. Tato organizace dále spravuje tzv. garanční fond. Fond slouží právě pro úhradu škod u těch automobilů, které povinné ručení sjednáno neměly. Povinný příspěvek do něj činí 20 až 300 korun za každý den bez pojištění. Povinnost příspěvek platit byla v tuzemsku opět zavedena od roku 2018.

V případě, že navíc s nepojištěným automobilem způsobíte škodu, půjdou, jak už bylo naznačeno, po finanční stránce všechny její důsledky za vámi.

Zákon však nestanovuje, na koho musí být povinné ručení vedeno. Pojistitel a provozovatel automobilu může být jedna osoba, podmínkou to však není. A v praxi tomu tak ani často nebývá, někteří motoristé nechávají sjednat povinné ručení na rodinného příslušníka. K podobnému řešení se uchylují zejména mladí motoristé, kteří by jinak sami měli povinné ručení příliš drahé.

Jaké jsou zákonné limity na škody

Zákonný limit pro plnění z povinného ručení je stanoven na 35 milionů u škod na zdraví a 35 milionů pro škody na majetku.

Běžné nicméně je, že pojišťovny nabízejí i vyšší pojistné limity a motoristům lze jejich sjednání nanejvýš doporučit. Maximálně poskytují tuzemské pojišťovny limity ve výši 250 milionů korun. Za obecně přijatelnou hranici v dnešních podmínkách se považují limity ve výši 50 milionů korun.

Podle čeho vybrat nejlepší povinné ručení

Kromě pojistných limitů existuje několik základních faktorů, na které se vyplatí před sjednáním pojistky brát zřetel. Zejména to jsou:

Dostupná připojištění

V tomto směru neplatí, že čím více, tím lépe. Mnoho připojištění vám současně zvedne cenu vaší pojistky. Uvážlivě proto vybírejte pouze ty, které budete skutečně potřebovat.

Připojistit lze skla, případně si můžete sjednat též úrazové pojištění řidiče. Užitečné může být stejně tak pojištění asistenčních služeb nebo pojištění zavazadel. Dostupné připojištění můžete mít i pro případ střetu se zvěří či pro riziko vzniku živelných pohrom, jako je oheň, vítr či kroupy.

Kromě toho jsou jednotliví poskytovatelé obvykle schopni nabídnout i různé benefity. Například Generali Česká pojišťovna deklaruje pro své klienty nadstandardní asistenci, případně i garanci ceny.

Povinné ručení pro Ford Galaxy - srovnání

Cena

Cena je faktorem, který motoristy zajímá obvykle nejvíce. Vliv na ni má v první řadě právě nastavení pojistných limitů a rozsah asistenčních služeb.

Jednotlivé pojišťovny však využívají při výpočtu až dvě desítky různých kritérií. K těm hlavním patří adresa trvalého bydliště motoristy, případně věk, ale i bonusové měsíce za jízdu bez nehody. Tzv. segmentace svého času na pojistném trhu vzbudila nemalou pozornost, ale pro kalkulaci pojistek je nejdůležitější. Pojišťovny proto může zajímat i to, komu vůz půjčujete nebo kolik máte potomků.

Ceny mohou tak pro různé řidiče být i velice rozdílné. Vyplatí se proto důsledně porovnávat. Pojišťoven fungujících na tuzemském trhu je v současné době cca 15. Naštěstí už dnes nemusíte do každé z nich přijít osobně.

Velmi dobrou službou pro veřejnost jsou tzv. internetové srovnávače. To jsou jednoduché kalkulačky, do kterých se zadají vstupní informace o vozu a o řidiči. Následně tito pomocníci jednoduše sami vypočítají cenu povinného ručení a zobrazí adekvátní nabídky.

V Česku existuje celá řada portálů fungujících na podobné bázi. K těm nejvyhledávanějším mezi uživateli patří web ePojištění.cz.

Možné slevy

Na povinné ručení je navázán poměrně pestrý systém různých slev. Běžně je tak možné získat například:

  • slevu za online sjednání (obvykle kolem 20 %)
  • sleva za sjednání více produktů, obvykle v kombinaci havarijního pojištění a povinného ručení (kolem 15 %)
  • sleva za frekvenci platby (cca 12 % sleva na čtvrtletní platbu)
  • další speciální slevy (sleva pro ZTP atd.)

Systém bonus/malus

Bonus a malus určuje, jak moc pro vás budou výhodné podmínky povinného ručení. Pokud patříte k bezproblémovým motoristům, kteří jezdí bez nehody, máte nárok právě na tzv. bonus. Pojišťovnám dokonce ukládá zákon brát na takto zodpovědné motoristy ohled.

Prakticky lze bonusové měsíce, tedy dobu tzv. bezeškodního průběhu, přetavit právě ve slevu na pojistném. Ta se poskytuje vždy za každých 12 měsíců bez nehody, a to ve výši 5 %. Maximální výše slevy plynoucí z bonusu činí obvykle 60 %, výjimečně až 65 % či více.

Opačný systém je tzv. malus, kdy pojišťovna de facto penalizuje klienta za to, že častěji bourá, tedy patří ke těm, kteří ji v konečném důsledku stojí více peněz.

Malus tak znamená snížení bonusových měsíců, eventuálně přímé zvýšení pojistného, pokud si zatím motorista žádný bonus nevyjezdil. Malus se u jednotlivých pojišťoven počítá odlišně, nicméně v maximální výši může činit až 150 %, což prakticky znamená, že motorista bude mít povinné ručení ve výsledku až 2,5x dražší než v základní sazbě, a dokonce až 5x dražší než zodpovědný řidič, který může využít maximální bonus.

Co je havarijní pojištění a pro koho je vhodné

Vhodným doplňkem pro řadu motoristů bývá k povinnému ručení též havarijní pojištění. Tento typ pojistky není povinný, avšak v mnoha případech se může vyplatit.

Jeho základní princip tkví v tom, že pokrývá škody, které vzniknou na vašem vlastním vozidle. Mohou to být škody způsobené krádeží, přírodním živlem, řáděním vandala nebo jednoduše při havárii. Vezmeme-li v potaz, že statisticky se v ČR stane každou hodinu dokonce 10 dopravních nehod, velmi prostou úvahou dojdeme k tomu, že havarijní pojištění se mnoha řidičům jednoduše vyplatí.

Havarijní pojištění lze doporučit především majitelům nových automobilů. Jsou to ty do cca 5 let věku, a to jak automobily nižší, tak i střední třídy.

Realitou však je, že adekvátně nastavená pojistka bude citelně dražší. Průměrná cena havarijního pojištění se v tuzemsku přitom pohybuje kolem 10 tisíc korun. V Česku však průměrné stáří vozidla přesahuje 10 let. Z principu tak „havarijko“ není nijak výhodné pro ojetá auta.

Co je GAP

Pojištění GAP je doplňkem k havarijnímu pojištění. Jeho smyslem je řešit případ tzv. totální škody, při níž by obvykle majitel automobilu dostal vyplacenu pouze částku odpovídající obvyklé ceně. Tedy té, kterou vozidlo mělo těsně před pojistnou událostí.

Majitel však automobil nepochybně svého koupil za částku výrazně vyšší. Automobil tedy mě významně vyšší pořizovací cenu. A právě rozdíl mezi cenou obvyklou a pořizovací má GAP pojištění vykrýt. Jde tedy o jakousi ochranu před tím, že automobil ztrácí na hodnotě. Což se nevyhnutelně děje, osobní vozy každý rok ztrácí cca deseti ceny.

GAP tuto problematickou situaci může řešit. Má však, pozor, omezenou platnost. Obvykle se sjednává na maximálně 3 roky a je určeno výlučně pro nová vozidla.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}