.st0{fill:#FFFFFF;}

Povinné ručení podle SPZ 

 15 března, 2022

Jana Vochková

4.6/5

Každý, kdo chce vlastnit a provozovat jakékoliv motorové vozidlo, musí dle zákona i hradit povinné ručení. Smyslem pojištění v odpovědnosti z provozu motorových vozidel je, že když jako řidič zaviníte nehodu (především při způsobení újmě na zdraví či majetku), budete mít z čeho čerpat náhrady.

Jako potvrzení, že vaše povinné ručení je platné, slouží zelená karta. Jako majitel vozidla ji dostanete po uzavření smlouvy a uhrazení platby. Pojišťovny mají samozřejmě své limity a každá si stanovuje vlastní cenové podmínky pro povinné ručení.

Co je to registr povinného ručení

Registr je prostředek k vyhledávání registračních značek. Státní poznávací značka – SPZ, je oficiálním identifikačním znakem pro každé vozidlo, návěs či přívěs. V registru SPZ se můžete pohybovat, když si chcete ověřit, zda má vaše vozidlo stále platné povinné ručení. Najdete zde i údaje o tom, u které pojišťovny jste se nechali pojistit a od jakého data, vám začala platit sjednaná pojistka.

Při zjišťování platnosti pojištění, si zkontrolujte i základní informace o vozidle, jako značku a typ vozidla. Údaje o pojišťovně jsou také veřejné, díky čemuž máte pod palcem všechny potřebné informace. Při lepším vyhledáváním se můžete podívat na kmotrovské SPZ a dozvíte se, kdo měl tu čest tyto značky vozit. A na dohled budete mít i prémiová SPZ na přání.

Každé vozidlo musí být vidět v registru vozidel. K registraci vám poslouží již zmiňovaná zelená karta. Vozidlo si můžete nechat zaregistrovat v jakémkoli registru, který máte po ruce. Za zaregistrování osobního automobilu zaplatíte 800 Kč, a za motorku 300 Kč.

Co lze vyčíst z SPZ

Hned z prvního písmena státní poznávací značky se dozvíte, za jakého kraje bylo vozidlo pořízeno a v němž bylo registrováno. V SPZ se využívají k odlišení nejen čísla, ale i písmena nebo různé barvy pro znaky. Černá písmena na bílé ploše patří pro osobní a nákladní vozy, autobusy, přívěsy a motocykly. Modrá písmena slouží k označení diplomatických vozidel a jejich personál.

Zelená čísla označují neschválená vozidla pro provoz. Černá na žlutém jsou pro zvláštní vozidla, což jsou traktory, vojenské a pracovní stroje. Černá písmena na bílém s červenými okraji jsou znaky určující pro vozidla na vývoz. A nakonec černá písmena na zelené značce značí omezenou platnost.

Jak zkontrolovat platnost povinného ručení

Existují dva rychlé způsoby, jak si ověřit, že máte platné povinné pojištění. Tak zaprvé, vylovte před sebe zelenou kartu. To je nejjednodušší způsob a hlavně nejrychlejší. Na této kartě si zjistíte veškeré důležité údaje, které potřebujete a kromě toho i datum platnosti pojištění. A dokonce konečně zjistíte, pro které státy pojištění platí.

No, a když už jste na cestě této inspekce, podívejte se na platnost zelené karty. Datum či termín chcete-li, je pro vás závazné a musíte si jej ohlídat sami. A vždy zavčas si běžte kartu vyměnit za novou, jinak jízda bez platné zelené karty je riskantní a nezákonná.

Pokud se vám nechce hledat data na zelené kartě, stačí si nastartovat počítač, nebo jen internet v mobilu, a podívat se přímo do databáze České kanceláře pojistitelů. Stačí znát registrační značku, což byste měli vědět z paměti, zadejte datum, ke kterému chcete zjistit, zda vám pojistka platí či ne. Z databáze na vás juknou i informace o tom, u jaké pojišťovny jste se nechali pojistit.

Takovéto informace se hlavně vyhledávají při nehodách, ze kterých viník prchnul. Což se stalo už několikrát. Občas se i stane, že účastníci nehody netuší nebo si nejsou jistí, zda mají platné povinné ručení a zelenou kartu nemají u sebe (což je ještě horší). Pokud platné je, náhrady za škodu zaplatí pojišťovna. Díky tomu se dá o České kanceláři pojistitelů mluvit jako o středisku pro poškozené.

Když je něco hodně špatně

Někdy se může stát, že své pojišťovací údaje v databázi nenajdete a dejme si ruku na srdce, protože by to znamenalo spoustu problémů. Když víte, že máte sjednané platné pojištění a zelenou kartu u sebe, ihned jednejte a dejte vše do pořádku. Tento fakt vám může  vzniknout když:

Povinné ručení je u konce

Prvním možným řešením je, že vám skutečně povinné ručení skončilo. Ale takový informace nezůstane jen taky někde viset v éteru. O tom, že vám byla ukončená doba pojištění, dostanete písemné vyjádření od pojišťovny a upozornění, že si máte sjednat nové.

Chybné údaje na zelené kartě

No oproti první možnosti, je toto maličkost. Chyba na dokladu se stane hned, stačí jen trochu nepozornosti. Proto si dejte pozor na to, co píšete, raději vše desetkrát zkontrolujte. Ve smluvních papírech nebo na zelené kartě stačí jen lehce změnit údaje z registrační značky. Teď se vám vyplatí mít u sebe mobil a urychleně můžete zavolat na svou pojišťovnu a urovnat co je třeba. Ujistěte se, že Česká kancelář pojistitelů dostala aktuální informace o pojistce.

Povinné ručení podle SPZ

Jak rychle vyřešit nezaplacené povinné ručení

Nikdo není bez chyby a denní problémy přebijí ty dlouhodobé, na které lze zapomenout. Prostě zapomeneme i na tak důležitou věc, jako je zaplatit povinné ručení. S autem byste neměli ani vjet na vozovku, ale určitě se mezi vámi najde někdo, kdo to zkusil. Přitom stačí pár minut sedět u telefonu a sjednat si online bez telefonování a dlouhého čekání pojištění.

Policejní hlídky si rády prověří vaši SPZ a s velkou radostí vám vypíší tučnou pokutu a v nejhorším případě vás oberou o body. Vystavujete se dobrovolně riziku, které vás může stát až 40 000 Kč. A zákon mluví jasně! V případě, že budete tak šikovní a nabouráte, náhrady za újmy si zaplatíte ze své kapsy.

Pokud tedy máte rádi věci srovnané, podívejte se na stránky epojisteni.cz. Rychle, stručně a jasně se dozvíte, co potřebujete, sjednáte rychle smlouvu a můžete zase vyplout do silničního ruchu. No nemusím tu snad vyjmenovávat všechny výhody, které z toho plynou. Stačí si zapnout televizi a tam se to do 30 minut dozvíte asi patnáctkrát.

Co je to kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů má sídlo v Praze a jde o firmu, která se představuje jako profesní organizace pojistitelů, kteří mají zákonem dané právo na území ČR provozovat pojištění odpovědnosti ze škod, které byly uskutečněny provozováním vozidla. Jejím úkolem je zabezpečování a plnění úkolů, které souvisí s jejím postavením v Radě kanceláří.

 • Uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů u cizích států
 • Vyřizují žádosti o náhradní plnění
 • Zabezpečuje úkoly vyplývající z uzavřených dohod
 • Spolupracují se státními orgány v oblasti pojištění odpovědnosti
 • Vede evidenci a statistiky pro pojištění odpovědnosti
 • Předává informace o pojištění vozidel Centrálnímu registru vozidel
 • Identifikuje nepojištěná vozidla
 • Provozuje linku pomoci řidičům 1224

Česká kancelář pojistitelů mimo jiné provozuje informační středisko. Středisko vzniklo, aby bylo kde uchovávat a podávat vybrané údaje o pojištění z odpovědnosti na území ČR. Je zde zaznamenáno každé platně registrované vozidlo. Informace o vozidle a jeho pojištění jsou vydávány pouze tehdy, když dojde k nehodě a pojišťovny si vyžádají informace o pojištění vozidel. Zároveň s tím slouží k vyhledávání pojistitele nebo zástupce, kterému bude přičtena škoda.

 • Vyhledává pojišťovnu vozidla dle SPZ
 • Vyhledává zástupce ze zahraniční pojišťovny, při nehodě na území ČR
 • Vyhledává zástupce ze zahraniční pojišťovny, při nehodě v zahraničí
 • Hlásí škody České kanceláři pojistitelů (ČPK)

Garanční fond

Garanční fond neboli peněžní fond, slouží k poskytování peněžních prostředků na zalepení finančních škod všem poškozeným stranám, které poškodil viník bez povinného ručení. Garanční fond se skládá z příspěvků od pojišťoven a všech nepojištěných řidičů, po kterých jsou pokuty vymáhány. Některé prostředky jsou odváděny mezi hasiče, záchranáře a tam, kde je potřeba nastolit zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Hraniční pojištění

Hraniční pojištění představuje další funkci, kterou ČPK musí obsluhovat. Toto pojištění v České republice dokáže poskytnout pouze pojišťovna Kooperativa. Hraniční pojištění je navrhnuto pro použití pro vozidla, která se pohybují sice na území České republiky, ale původ je jasně doložitelný z cizích zemí a nemají platné povinné ručení, čili řidiči nevlastní zelenou kartu.

Toto pojištění se vyplatí pro řidiče, kteří sem dojíždí z ciziny, a jejich zelená karta na našem území neplatí. Pojišťovací doba se vztahuje na 15 dnů a začíná platit ihned po uhrazení pojistného.

Jak zjistit dluh u ČKP

Pokud jste zjistili, že váš automobil byl chvíli bez povinného ručení, můžete si být jistí, že máte i dluh u ČPK, ale to neznamená, že je všem dnům konec. Není problém a vzít do ruky telefon, zeptat se jestli vám sedí údaje a normálně s nimi vyřešit problém. Hlavně se nechovejte nafoukaně a ani nikoho neurážejte. Za vzniklou chybu si můžete sami!  Pokud se budete snažit vyjít vstříc, pak vám zaměstnanci ČPK mohou odpustit administrativní poplatky či další sankce a často i s dlužníky sjednávali splátkové kalendáře.

Pokud si nekontrolujete své záležitosti, ony si k vám cestu najdou sami. Tím je myšleno, že ČPK na vaši adresu pošlou výzvu k zaplacení úhrady. Pokud nesouhlasíte nebo máte pocit, že je něco špatně, zavolejte si na linku a ti vás uvedou do problematiky. Zaplatit lze převodem z účtu nebo platební kartou.

Pro srovnání nabídek pojišťoven můžete využít například epojisteni.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}