.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojistné plnění při dopravní nehodě: jak na to 

 8 února, 2023

Jana Vochková

Ohodnotit

Dopravní nehody jsou nedílnou součástí každodenního silničního provozu. I přesto je důležité si ujasnit, že pozornost je důležitá a opatrnost může kolikrát zachránit nejen majetek, ale také životy. Dopravní nehoda je široký pojem, pod kterým si můžete představit ťuknutí dvou vozidel, kdy jeden nestihl dobrzdit na křižovatce, hromadnou nehodu na dálnici nebo smyk na náledí, kdy sjedete do plotu rodinného domu. Ať už se jedná o jakoukoli nehodu, vždy hraje důležitou roli povinné ručení.

Povinné ručení

Povinné ručení je pouze lidový název pro „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“. Jedná se o pojištění, které je vázáno k danému vozidlu. Pojištění odpovědnosti při dopravní nehodě kryje škody způsobené na majetku, zdraví, životě a případně ušlém zisku. To vše platí pouze pro toho, kdo se stal poškozeným v případě dopravní nehody. Povinné ručení nekryje škody na vozidle viníka nehody. Každé čerpání povinného ručení zvedá jeho cenu a tím i platby za něj. Často se tak stává, že lehké dopravní nehody (ťuknutí, škrábnutí aj.) nejsou hlášeny na pojišťovnu, viník i poškozený se tzv. srovnají na místě.

K prokázání platnosti povinného ručení jste povinni předložit zelenou kartu, která udává platnost a zaplacení pojištění. Dříve bylo povinností, že každý řidič musel mít zelenou kartu v autě. Dnes je možné policejní hlídce předložit zelenou kartu online (v aplikaci pojišťovny nebo staženou z e-mailu). Součástí povinného ručení bývá i asistenční služba pro provozovatele vozidla.

Jak se zachovat u dopravní nehody?

U dopravní nehody je nejprve důležité zachovat chladnou hlavu. Nejprve vypněte motor vozidla a zapněte výstražná světla. Následně zkontrolujte všechny ostatní spolucestující vašeho i druhého vozidla. Před vystoupením z vozidla si oblékněte výstražnou vestu, obzvláště v případě, že jste nuceni řídit silniční provoz, než dorazí policie, myslete především na vlastní bezpečí. Na dálnici do provozu nevstupujte vůbec, vyveďte všechny pasažéry za svodidla a vyčkejte příjezdu policie. Za vozidlo postavte výstražný trojúhelník, abyste upozornili na nebezpečí na silnici.

Kdy musím volat policii k nehodě

 • Úmrtí / zranění – policii musíte zavolat vždy, když je u dopravní nehody někdo zraněn nebo došlo k úmrtí.
 • Poškození majetku třetí osoby – jestliže došlo k poškození třetí osoby, ať už v osobním majetku (nejčastěji oplocení) případně poškození pozemní komunikace (nejčastěji svodidla).
 • Plynulost provozu byla narušena – není-li usnadněn průjezd ostatním vozidlům.
 • Okolnosti dopravní nehody – pomoc zavolejte i v případě, že se nemůžete dohodnout, kdo je viníkem dopravní nehody. Viník musí také počítat s tím, že dostane na místě pokutu za porušení dopravních předpisů.
 • Nehoda vyšší než 100 tisíc korun – u výše ceny bývá občas komplikace, laik zkrátka nezná všechny potřebné položky a neví, kolik stojí náhradní díly. Pokud se vám odhadem zdá, že je škoda vyšší než 100 tisíc korun, zavolejte raději policii. Máte tak jistotu, že bude pojišťovna nahlížet na nehodu jinak. V případě nepřivolání policie může pojišťovna pojistné plnění zamítnout.

Někdy se může stát, že pro některou stranu je to první dopravní nehoda, a řidič je v šoku. V takovém případě je lepší přivolat policii, vyhnete se tak nepříjemnostem v případě, že viník nehodu zpětně popře kvůli psychice. Na policii se obraťte i při podezření na alkohol nebo jiné omamné látky.

Záznam o nehodě

U dopravní nehody musí být vyplněn zápis o nehodě, nazývá se „evropský záznam o nehodě“, využít ho můžete pro celou Evropu. Na internetu si rovnou můžete vyhledat, zda má viník zaplacené povinné ručení. To vše zvládnete přímo z místa nehody za pomoci portálu České kanceláře pojistitelů se znalostí registrační značky.

Záznam o dopravní nehodě by měl mít každý řidič ve svém vozidle. Získat jej můžete buď na internetu nebo ve své pojišťovně. Pokud ho nemáte, je nutné zapsat podrobnosti nehody na čistý papír. Poznamenat si musíte následující:

 • celé jméno druhého řidiče,
 • adresu trvalého bydliště,
 • jméno a adresu majitele vozidla, jestliže není totožný s řidičem,
 • SPZ a typ vozidla,
 • pojišťovnu, u které je vozidlo pojištěné,
 • nákres nehody.

Důležité je také poprosit o doklad totožnosti, nejčastěji občanský nebo řidičský průkaz, máte tak jistotu, že údaje uvedené v zápisu jsou pravdivé. Důležité je také uvést svědky, ideálně nestranné, kteří nehodu jen viděli. Na závěr je důležitý podpis obou stran.

Kromě papírování je také důležité si řádně nafotit veškeré detaily dopravní nehody, nespoléhejte na fotky někoho jiného. Můžete nafotit i prostředí, v případě, že se stala nehoda třeba na velké křižovatce, zdůrazníte, odkud jelo druhé vozidlo.

Pojistnou událost musíte nahlásit neprodleně po nehodě a to písemně do sídla pojišťovny. Jako poškozený můžete oznámit nehodu své pojišťovně, která za vás pojistné plnění vyřeší. Tato služba je většinou za příplatek nebo součástí asistenční služby.

Na co mám nárok při dopravní nehodě?

Jak se často říká, neznalost zákona neomlouvá, platí to i v tomto případě. Pojišťovny jsou v pozici, kdy mají vyplatit pojistné plnění a budou se snažit ušetřit. Nabídnout vám také mohou i automechanika, se kterým mají smlouvu. Není vaší povinností tuto nabídku využít, jako poškozený máte právo si vybrat servis, kde si necháte své vozidlo opravit a nespoléhat na repasované náhradní díly. Využít můžete i autorizovaný servis.

POZOR! Někteří řidiči si myslí, že si za úhradu pojišťovny nechají opravit i věci, které tam byly již před nehodou, což se nevyplatí. Jestliže to pojišťovna zjistí, nejenže neproplatí pojistné plnění, a ještě můžete být stíhaní za pojistný podvod.

Nehody na parkovišti

Dopravní nehody se mohou stát i na parkovišti, stačí chvilka nepozornosti a můžete se vrátit k autu, které je škrábnuté nebo nabourané. Máte-li štěstí, najdete za stěračem lísteček o kontaktu na viníka, to se však stává opravu výjimečně. U neznámého viníka máte smůlu, musíte si škodu hradit samostatně. Někteří mají výhodu havarijního pojištění, to se vyplatí čerpat pouze v případě, že je škoda vysoká, neboť vám pojišťovna navýší frekvenční platby za čerpání havarijního pojištění.

Druhým případem nehody na parkovišti je nedat přednost zprava, což je na řešení jednoduché. Co bývá složitější, bývá souběžné couvání, u kterého se většinou strany nemohou shodnout, kdo za to mohl. Pojišťovna buď vyplatí poloviční pojistné plnění každému z řidičů. Jestliže si však jeden všiml, že couvá i jiné vozidlo a zastavil, musíte najít nestranného svědka, který vám dosvědčí, které vozidlo stálo, a které bylo v pohybu.

Kdy není pojištění platné?

V zásadě platí, že povinné ručení je vytvořeno pro pozemní komunikace, mimo ně je tedy k ničemu. Občas se stává, že na vás někdo narazí na polní cestě, když vyjíždíte z chaty. Musíte nehodu řešit přímo na místě. Opět je tu jedna výjimka. Areál, který je za závorou a vjezd je z pozemní komunikace, tento prostor je považován za veřejnou komunikaci. Navíc mají většinou kamerový systém, takže nehodu můžete snadno dohledat.

Pojistné plnění při dopravní nehodě: jak na to

Kdo co platí při dopravní nehodě?

U dopravní nehody je důležité rozlišit dvě osoby – viník a poškozený. Viníkem je osoba, která dopravní nehodu zavinila, poškozený je naopak osoba, která za nehodu nemohla, ale utrpěla nějakou ztrátu.

V souvislosti s dopravní nehodou se často rozlišují dva pojmy, které se mohou plést. Povinné ručení a havarijní pojištění. Zatímco povinné ručení je zákonem dané, havarijní pojištění je dobrovolné. Z povinného ručení viníka jsou hrazeny škody na vozidle poškozeného. U havarijního pojištění platí, že hradí škody, které jsou způsobeny na vozidle viníka. Pokud havarijní pojištění nemáte, musíte si opravy na svém vozidle (pokud jste viníkem nehody), opravit samostatně.

Existuje ještě jedna možnost, jak bude vaše vozidlo zaplaceno a to z garančního fondu. Někdy se může stát, že je viníkem nehody osoba, která nemá pojištění, nemá vozidlo přizpůsobené technickým podmínkám nebo je pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. V takovém případě by měl proces probíhat následně.

 • Má viník povinné ručení – jestliže má viník povinné ručení, ale provinil se z jiného úhlu, bude sice škodu hradit pojišťovna okamžitě, abyste měli na opravu vozidla, ale následně bude po viníkovi nehody peníze vymáhat zpět. V závěru tedy platí viník nehody opravu z vlastních finančních zdrojů.
 • Nemá povinné ručení – druhým případem je právě viník, který nemá sjednané povinné ručení. Kromě toho, že porušuje zákon, máte právo zažádat přímo na Českou kancelář pojistitelů, přičemž vám bude oprava hrazena z garančního fondu.

Kdo platí pojistné plnění?

Pojistné plnění platí pojišťovna viníka dopravní nehody. Po nehodě nespoléhejte na to, že viník škodu nahlásí. V zápisu o dopravní nehodě jsou informace o viníkovi, kde také najdete kontakt na pojišťovnu, u které je pojištěn. Škodu si tak můžete nahlásit samostatně.

Máte dvě možnosti, jak čerpat pojistné plnění:

 • Na fakturu – vozidlo si necháte opravit, následně obdržíte fakturu od mechanika a vyrazíte na pojišťovnu. Vhodné je využít i autorizovaný servis.
 • Rozpočtová metoda – druhou možností je rozpočtová metoda. Týká se především osob, které si mohou vozidlo opravit samostatně nebo u známého, a levněji. Komplikací bývá, že můžete nějakou částku doplácet, pokud cena nesedí.

Jak postupovat při pojistné události?

S vyplněným záznamem o nehody kontaktujte pojišťovnu viníka a zažádejte o pojistné plnění. Telefonní kontakt nestačí, nehodu musíte nahlásit písemně na adresu pojišťovny a to okamžitě bez zbytečného odkladu. U lehkých dopravní nehod je vhodné kontaktovat pojišťovnu ještě tentýž den. U vážnějších dopravních nehod, kdy musíte vy nebo váš spolucestující na lékařské vyšetření, kontaktujte pojišťovnu ihned poté, co budete moci.

Po nahlášení dostanete od pojišťovny identifikační číslo, pod kterým je pojistná událost vedena. Následně vám bude přidělen likvidátor, který si pojistnou událostí zabývá. Jedná se o osobu, která prošetřuje okolnosti a posuzuje škody. Šetření by mělo být vyřešeno nejpozději do 3 měsíců, což je hraniční termín. Vše záleží na přiložených dokumentech, pokud jsou všechny správně vyplněny a předloženy, lhůta se neprotahuje. Není-li dodržena lhůta 3 měsíců, můžete požádat Českou kancelář pojistitelů o náhradní plnění.

V některých případech budou stačit fotografie, aby pojišťovna začala pojistnou událost řešit, u nesrovnalostí je možné, že pošle pojišťovna technika, který osobně prohlédne stav vozidla. Po ukončení šetření je pojišťovna povinna stanovit výši pojistného plnění a způsob, jak k tomuto rozhodnutí dospěla. Peníze jsou vyplaceny podle smluvních podmínek, nejčastěji do 15 dnů, pokud není lhůta dodržena, navyšuje se částka o úrok z prodlení.

Může se také stát, že pojišťovna nechce vyplatit pojistné plnění v plné výši, dokáže k tzv. krácení pojistného plnění. Nejčastěji se tak stává s dvěma nejznámějšími argumenty.

 • Nehoda se stala jinak – i když doložíte veškeré dokumenty a často i protokol od policie, pojišťovna zkouší, zda se dopravní nehoda nestala jinak. V takovém případě se nenechte odradit, pokud máte i potvrzení od policie, že se nehoda opravu stala, jste si tím jisti a víte, že nejste viník dopravní nehody, proti tomuto rozhodnutí pojišťovny se můžete odvolat a řešit u správního soudu.
 • Stáří vozidla určuje náhradní díly – NE! Zcela nová vozidla má v dnešní době málokdo, takže ojetá vozidla jsou v kurzu. Porot se braňte i proti výroku, že vám stačí opotřebované nejlevnější náhradní díly. Jedná se přeci o vaši bezpečnost a máte tak stejné právo si koupit náhradní díly nové.

Závěr

Sjednat si povinné ručení levněji můžete i online. Mezi jedny z nich patří online portál epojisteni.cz, které nabízí nejen povinné ručení, ale i mnoho dalšího. Při využití tohoto portálu máte také slevu na povinné ručení za sjednání online a spoustu bonusů navíc. Srovnávač epojisteni.cz je krásně přehledný a můžete se podívat na nabídky jednotlivých pojišťoven. Stačí zadat údaje a vyčkat, až se srovnají jednotlivé nabídky. Zjistit můžete také stav svých vyježděných bonusů, které se vám připočítají k ceně nového pojištění.

Cena povinného ručení se počítá na základě údajů o vozidle, ale také o vaší osobě. Pojišťovna se tak dozví, zda patříte ještě mezi rizikové řidiče nebo kde bydlíte (ve větších městech je větší riziko nehody v provozu, vesnické ježdění pouze na nákup 1x týdně je menší riziko). Přihlížet také musíte na hodnotu pojistných limitů, které si chcete nastavit. Minimální pojistné limity jsou 35 milionů na újmu na zdraví, a dalších 35 milionů za majetek a ušlý zisk. Takto nízké limity se většinou nenastavují, často se jedná převážně o limity 100 milionů korun. Na ceně se také důležitým bodem podílí spoluúčast, kterou si stanovujete při podepisování smlouvy.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}