.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění pro vozy Tesla: kde ho zařídit? 

 3 září, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Také majitelé vozů značek Tesla by si měli sjednat povinné ručení. Podobně jako u dalších vozidel existuje i pro elektromobily možnost sjednat si nepovinné havarijní pojištění. Jaké jsou podmínky u těchto produktů?

Povinné ručení, jak se liší u elektromobilů?

Povinné ručení je pro majitele elektromobilu povinností podobně jako u veškerých jiných vozidel. Toto pojištění chrání samotného vlastníka vozu před škodou, kterou by mohl způsobit na silnici někomu jinému.

Následky dopravních nehod bývají často fatální a výše škod dosahuje i několika milionů. Zejména pokud dojde k újmě na zdraví zúčastněných, jsou škody vysoké. Proto má povinné ručení značný význam bez ohledu na typ vozidla.

Nabídka povinného ručení pro elektromobily je však o něco menší ve srovnání s tradiční pojistkou. Ne všechny pojišťovny současného trhu jsou ochotny tento produkt nabízet. Důvodem je to, že zatím těchto automobilů na trhu je stále poměrně málo

Relevantní technicko-pojistná data tak pojišťovnám stále chybí, a to i těm největším na trhu. Vycházejí tak zatím z dosavadních expertních znalostí. Nicméně povinné ručení vyžaduje zákon, proto tento pojistný produkt nemůže na trhu zcela chybět. Metodika výpočtu povinného ručení je navíc odlišná ve srovnání s klasickými vozy.

Pojištění pro vozy Tesla: kde ho zařídit

Jak se počítá cena povinného ručení Tesly a jiných elektromobilů

Povinné ručení pro elektromobil v současné chvíli zpravidla vychází levněji ve srovnání s klasickým vozem, a to řádově o desítky procent.

Důvodem je to, že většina pojišťoven stále ještě se samostatnou kategorií elektromobilů nepočítá. Při výpočtu ceny pojištění se nezohledňuje objem motoru a vozy jsou tak zařazeny v nejnižší kategorii. Pokud už pojišťovna samostatnou kategorii má, vychází ceny zpravidla ještě levněji než u nejnižší kubatury.

Nejlevnější povinné ručení se v loňském roce dalo pořídit za 1 193 Kč. Částka se však liší v závislosti na konkrétním poskytovateli a na metodice výpočtu.

Celkem se zohledňuje zhruba 20 různých kritérií. Obecně bychom je mohli rozdělit na ta, která souvisejí s osobou motoristy a na taková, jež se týkají vozu. Zejména tak závisí cena povinného ručení na následujících faktorech:

Věk pojistníka

Mladší řidiči jsou z pohledu pojišťoven více rizikoví. Pojišťovny se shodují, že napříč celým trhem mají vyšší škodní průběh zejména motoristé do 30 let. Tomu odpovídají i vyšší sazby povinného ručení.

Mladých řidičů však dle statistik mezi vlastníky elektromobilů existuje minimum. V tomto segmentu převažují řidiči ve věku od 35 do 55 let, kterých je 78 %. Což vzhledem k vysokým cenám elektromobilů jistě nejsou příliš překvapivá čísla. Naopak zajímavý je opačný konec statistického spektra: Poměrně početnou skupinu představují motoristé nad 65 let. Těch je dokonce 14 %.

V tuzemsku věk pojistníka zohledňuje například pojišťovna Wüstenrot. Naopak pojišťovny Axa, Generali Česká pojišťovna či Kooperativa na věk tak silný důraz nepřikládají.

Bydliště pojistníka

Pojišťovny opět považují za rizikové zejména ty, kteří bydlí ve velkých městech. Nejvíce tak musejí sáhnout do kapsy motoristé bydlící v Praze.

Výrazně k tomuto parametru přihlížejí zejména Allianz a ČSOB pojišťovna. U nich může rozdíl být velmi výrazný, až v řádu tisíců korun v neprospěch řidiče, který bydlí na vesnici. Naopak UNIQA nebo například také Kooperativa k tomuto parametru nepřihlížejí vůbec.

Bonus a malus

Výrazně může zlevnit povinné ručení systém bonusů. Ty pojišťovny udílejí za tzv. bezeškodní průběh neboli za dobu, po kterou řidič nemá žádnou nehodu, respektive nehlásí pojistnou událost. Bonus je převoditelný, pakliže se tedy rozhodnete pojišťovnu změnit, přenesete si tuto slevu k novému poskytovateli.

Naopak malus povinné ručení zdražuje. Jedná se o přirážku ke stanovenému pojistnému, pakliže nebudou splněny pojistné podmínky. V podstatě jde tedy o opak bonusu, který je přičten za škodu.

Výkon a hmotnost

Česká podnikatelská pojišťovna patří k průkopníkům, kteří přestali zařazovat elektromobily do kategorie jako ekvivalenty vozidel s objemem motoru do 1000 cm³. Dnes bere v potaz konkrétně výkon a hmotnost.

Je to z toho důvodu, že elektromobily mohou být ve srovnání s konvenčními vozidly po stránce výkonu dynamičtější. Některé modely mohou být dokonce srovnatelné se sportovními vozy nebo je překonat.

Vozidla s elektromotorem proto tato pojišťovna dělí na dvě, respektive na čtyři základní sazby. Přičemž platí, že stanovenou hranicí výkonu je 85 kW a hranicí celkové hmotnosti pak je hmotnost 2,8 tuny.

Frekvence platby

I relativní drobnost jako frekvence platby může hrát u povinného ručení roli. Jestliže můžete, tak si zvolte roční frekvenci plateb. Právě ta je totiž nejvýhodnější.

Zdraží elektromobilům povinné ručení?

Jak uvádí ČAP, průměrná cena povinného ručení za loňský rok činila 3 189 Kč. Meziroční nárůst tak činil 4 %. Hned čtvrtina majitelů elektromobilů se s cenou povinného ručení vejde do 3 000 Kč.

Lze předpokládat, že do budoucna bude povinné ručení pro tento typ vozidel zdražovat. Důvodem jsou vyšší pořizovací ceny těchto vozů, což ve výsledku znamená i vyšší způsobené škody. Průměrná výše škody činí u běžného vozidla 42 127 Kč, zatímco u elektromobilů je to už 58 474 Kč.

Vyšší pořizovací cena samotného automobilu je zatím na překážku výrazného rozšíření elektromobilů na českých silnicích. Do budoucna však lze očekávat vzestupný trend. Jinými slovy: Loni pojišťovny řešily pouze 29 pojistných událostí, to ale vyplývá z toho, že absolutní čísla počtu vlastníků jsou zatím nízká. Jak budou elektromobily v Česku přibývat, nevyhnutelně začne stoupat i riziko nehody.

A ačkoli je tak nastavení ceny povinného ručení individuálně v kompetenci každé pojišťovny, z tohoto vývoje lze vyvodit, že do budoucna povinné ručení pro elektromobily pravděpodobně spíše zdraží. Jednotlivé pojišťovny se zřejmě také v čase přikloní k podrobnější segmentaci vozidel. Zohledňovat tak pravděpodobně i do budoucna budou i jiní poskytovatelé různé výkony motorů a další parametry.

Jak si vybrat levné povinné ručení

Majitelé elektromobilů včetně Tesly by se tak do budoucna měli zaměřit na pečlivé srovnání parametrů jednotlivých pojistek.

K tomu vám pomohou internetové srovnávače. Mezi ten nejoblíbenější patří web ePojištění.cz. Používají se velmi jednoduše: Stačí do formuláře zadat vstupní parametry a nechat si jednotlivé nabídky porovnat.

Jak se liší ceny havarijního pojištění ve srovnání s běžným vozem

Havarijní pojistka je nepovinná. Řada motoristů si ji však sjednává dobrovolně, neboť je účinně chrání před škodou, která jim bude způsobena na jejich vlastním vozidle.

U havarijního pojištění je cenotvorba u elektromobilů odlišná. Vliv na ní má tržní hodnota vozidla. Ta se vynásobí sazbou a koeficienty vyjadřujícími míru rizika. A právě to je důvodem, proč jsou ceny havarijního pojištění v tomto případě vyšší.

Pořizovací cena elektromobilu je totiž ve srovnání s cenou vozu se spalovacím motorem vyšší výrazně. Zvláště patrno je to pak u zmiňovaných vozů značky Tesla. Zde se pojistná hodnota pohybuje nejméně okolo 1 000 000 Kč.

Svou roli hraje i to, že v případě nehody Tesla vyžaduje specifická servisní střediska a náhradní díly na tento elektromobil jsou drahé. Jak spočítala názorný příklad organizace Gabi Personal Insurance Agency, u modelu Tesla 3, jež se měl paradoxně stát lidovým vozidlem, se v průměru suma pohybovala na 2 814 dolarech ročně, což odpovídá částce 62 380 Kč.

A právě to je důvodem, proč můžeme tvrdit, že ačkoli zejména u starších vozů běžných se havarijní pojištění mnohdy nevyplatí, u elektromobilů je to právě naopak. Zejména nová vozidla je nutné důsledně ochránit dobře nastavenou pojistkou s adekvátně navolenými riziky.

Kritéria rozhodující o ceně havarijního pojištění

Kromě ceny vozidla rozhoduje o výši havarijní pojistky také jeho stáří, druh vozu, výše spoluúčasti, značka automobilu a samozřejmě se výpočet odvíjí i od pojistných rizik, pakliže si navolíme komplexní balíček veškerých rizik, cena bude vyšší.

Jak na havarijním pojištění ušetřit

Jako první na trend elektromobilů zareagovala v tuzemsku pojišťovna Allianz. Ta nabízí motoristům až o třetinu nižší cenu pojištění.

Ušetřit lze výrazně na tomto typu pojištění zejména tehdy, pokud si sjednáte najednou povinné ručení i havarijní pojištění. Allianz pojišťovna tak nabízí i možnost si obě pojištění spárovat a dále tak na obou produktech ušetřit.

Slevu lze také vygenerovat na základě toho, že si sjednáte pojištění online. Obecně se vám vyplatí si dohledat jednotlivé nabídky právě na internetu. Podobně jako u povinného ručení můžete využít služeb internetových srovnávačů.

Bonus versus malus

Také v rámci havarijního pojištění si lze cenu snížit s pomocí bonusů. A to výrazně, až v řádech několika desítek procent.

Jak se změní sazby havarijního pojištění

Lze očekávat, že s přibývajícími znalostmi a zkušenostmi pojišťoven se trh promění. V této chvíli si však zatím poskytovatelé netroufají odhadovat, jakým směrem to bude. Na otázku, zda se bude havarijní pojištění do budoucna zdražovat více nebo naopak zlevní, tak řidičům odpoví až čas.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}