.st0{fill:#FFFFFF;}

Novinky v povinném ručení pro rok 2024: Tohle se dotkne i vás! 

 6 prosince, 2023

Jana Vochková

Ohodnotit

Zrušená povinnost nosit s sebou zelenou kartu, ale také nutnost povinného ručení dalších motorových vozidel. V jednom případě zajásáme, v jiném zapláčeme. Den před Vánoci začíná platit nový zákon týkající se povinného ručení. Co se dotkne i vás?

Řídíte motorové vozidlo? Pokud ano, zbystřete, i kdyby se jednalo pouze o elektrickou koloběžku. I ta se totiž bude považovat za motorové vozidlo, které musí být pojištěno. Jakmile totiž vyjedete na veřejnou komunikaci, musíte mít hrazené povinné ručení. To samé platí i o zahradním traktůrku, který pouze jedete zapůjčit.

Proč tyto změny vlastně nastávají? Dosavadní zákon o povinném ručení (o tzv. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) se v mnoha bodech neshodoval s evropskou motorovou směrnicí, která platí ve většině ostatních států Evropské Unie.

Nové znění zákona o povinném ručení přinese spoustu změn, a to tyto:

  • navyšují se zákonné limity povinného ručení
  • odpadá povinnost zelené karty
  • nově musí pojišťovat řidič, který vozidlo využívá, nikoli majitel vozidla
  • pojišťovací povinnost začíná platit i v případě elektrických koloběžek, zahradních traktorů i jiných vozidel
  • zpřísňují se podmínky, kdy se způsobené škody hradí z povinného ručení

Co to přesně znamená pro vás jakožto pro řidiče, to se srozumitelně dozvíte v tomto článku. Každý bod si detailně popíšeme, aby vaše otázky nezůstaly nezodpovězeny.

Nová minimální výše zákonných limitů povinného ručení 

Dosud je minimální zákonný limit 35/35 milionů korun. To znamená, že se pojišťuje minimálně 35 milionů na případnou újmu na zdraví či smrt a dalších 35 milionů na majetkovou škodu – čili na uhrazení škody na vozidle.

Nicméně při dopravních nehodách tato suma častokrát nepokryje všechny náklady, a proto se minimální limit navýší na 50/50 milionů korun. Nehod je sice mnohem méně než v minulosti, avšak škody na majetku jsou mnohem vyšší.

Nejen s rostoucím tempem nových technologií jsou hlavně auta čím dál tím dražší. Čím více toho vaše auto dokáže, tím vyšší hodnotu má. Různé vymoženosti, například ovládání hlasem či autopilot, zvyšují bezpečnost auta, ale jakmile dojde k dopravní nehodě způsobené vinou jiného řidiče, můžeme hodně zaplakat. A pojišťovny s námi, výše škod v posledních letech totiž není malá.

Co se stane, když máte nižší limit?

Přestože většina řidičů má výši pojištění mnohem vyšší, pojistka přibližně každého desátého nedosahuje této nové minimální sumy. Konkrétně se jedná o jedenáct procent všech pojistek. Co se stane, pokud to je váš případ?

Není třeba propadat panice, vaše pojišťovna sama navýší tento minimální limit. Nemusíte se zdržovat žádným papírováním ani návštěvou pobočky. Myslíte si, že se vám to pěkně prodraží? Nemusí. Ale může se to stát.

Většina pojišťoven sice nehodlá navyšovat cenu, kterou platíte za pojištění, ale některé vám ji navýšit mohou. Nebojte, výsledná cena nebude nijak převratná, maximálně si připlatíte pár stovek navíc.

Vaše pojišťovna má povinnost informovat vás o všech změnách, které v souvislosti s vaším pojištěním podnikne, a to v dostatečném předstihu. Nemusíte se proto obávat nečekaných změn, vše se dozvíte včas. Čeká vás informativní telefonát, ale mnohem pravděpodobněji vám domů přijde dopis, který vás seznámí se všemi změnami, které vás čekají.

Pokud máte limit nastaven na mnohem vyšší částku, nijak se vás to nedotkne. Doporučovaný limit zůstává na 75 milionech a nejvyšší limit bude i nadále činit 250 milionů korun. To se nemění, jiný bude pouze minimální limit, který, jak již bylo řečeno, se navyšuje na 50 milionů v obou případech, na vyplacení náhrady škody na majetku a při újmě na zdraví.

Zelenou kartu nemusíte nosit u sebe

Ta lepší zpráva je, že odpadá povinnost nosit s sebou zelenou kartu. Ta horší zpráva je, že si na to ještě několik měsíců počkáte.

Zelenou kartu snad nemusíme představovat. Jedná se o jednostránkový dokument na bílém papíře, kterým policistům prokazujete, že máte povinné ručení. Je to doklad o existenci vašeho pojištění. Potřebujete ho nejen při silničních kontrolách, ale mohou ho po vás chtít například i úředníci na registru silničních vozidel. Můžete ji vlastnit také v elektronické podobě a prokazovat se jí.

Nově se všechny smlouvy povinného ručení musí nahrát do databáze ČKP (České Kanceláře Pojistitelů). Tuto povinnost mají pojišťovny, nikoli vy. Všechny osoby oprávněné požádat o nahlédnutí do vaší zelené karty si mohou ověřit její platnost on-line. Vy tudíž nemusíte hnout ani prstem. Při silniční kontrole nemusíte hledat zelenou kartu, policistům bude stačit SPZ.

Pokud nejste ten typ lidí, který povinné pojištění neplatí, nemusíte se obávat. Policisté mají usnadněnou práci, mohou zjistit, kdo platí a neplatí pojistku, aniž by dotyčného řidiče vůbec zastavovali.

Tato změna nastane až v červenci 2024, tedy až v polovině příštího roku. Do té doby ji bohužel budeme muset mít stále u sebe.

POZOR: Tento bod se netýká cest do zahraničí, tam se zelenou kartou musíte prokazovat i nadále. Jedná se o mezinárodní doklad existence vašeho povinného ručení. I nadále vám ji proto pojišťovna bude vystavovat, a to i v elektronické podobě. Pokud se chystáte vycestovat z tuzemska a máte ji v tištěné podobě, nezapomeňte si ji doma.

V České republice samotné se proto jedná o dobrý krok, který usnadní život nám všem a zároveň urychlí práci těm, kteří se starají o pořádek na veřejné komunikaci. Je to určitě dobrý krok, který oceníme my všichni.

Platí ten, kdo vozidlo řídí

Jste řidič, ale nevlastníte auto? Pojistka vozidla musí být nově svázána s vaším jménem. Dosud tato povinnost platí pro majitele vozidla. Nyní se vše změní.

Mnohdy se stávalo (a stále se stává), že povinné ručení nebylo řádně placeno, či prostě vozidlo bylo přítomné při dopravní nehodě, které nespáchal majitel auta, nýbrž člověk, kterému majitel vozidla věřil a vozidlo svěřil. Sankce se uplatňovaly proti majiteli vozidla. Nyní se vše zjednoduší. Odpovědnost má člověk, který je zapsaný jako provozovatel vozidla.

Jste-li majitel vozidla, které nevyužíváte vy sami, jedná se rozhodně o skvělou zprávu pro vás. Odpadá vám povinnost za vozidlo platit povinné ručení. Zaviní-li nehodu někdo s vaším autem, je snazší dohledat, kdo byl u nehody skutečně přítomen. Práce policie se tudíž opět usnadní a budou se moci věnovat dalším přestupkům či trestním činům.

Něco jiného je, pokud motorové vozidlo někomu půjčujete jen občas. V tom případě nemusíte povinné ručení přepisovat, můžete ho nechat na své jméno. Nicméně je dobré, abyste byli přítomni u nehody, nebo abyste vozidlo půjčili někomu, kdo je dostatečně zodpovědný, aby se přiznal, pokud způsobí dopravní nehodu. V opačném případě nastanou zbytečné zmatky a můžete být obviněni z něčeho, co jste nespáchali a co ani nevíte, že se stalo.

Tato změna nastává jak kvůli lepší dohledatelnosti viníka dopravní nehody či dopravního přestupku, tak z důvodu zneužívání bonusů, které pojištění přináší. Právě mladí lidé jsou biti nejvíce, za což si připlácejí. Ze statistiky totiž vyplývá, že více tíhnou k zavinění dopravní nehody než starší generace.

Povinnost povinného ručení nově i v případě jiných motorových vozidel

Nově se jakožto motorové vozidlo bude brát vozidlo, jehož hlavním zdrojem pohybu je motor, a zároveň splňuje jedno z následujících kritérií:

  • vozidlo může vyvinout rychlost vyšší než 25 km/h
  • vozidlo váží více než 25 kg a může vyvinout rychlost vyšší než 14 km/h

Jaká vozidla nám tedy přibyla na seznam? Pokud vlastníte elektroběžku, malotraktor (zahradní traktůrek) či Segway, jste povinni začít povinné ručení platit. To platí i v případě, že využíváte golfové vozítko či sněžný skútr, rolbu či pracovní stroj, který splňuje kritéria uvedená výše.

I zde, jak již bylo naznačeno, platí výjimka, pokud se svým vozidlem zůstanete na svém soukromém pozemku a nikde jinde s ním jezdit nebudete.

Bylo totiž zjištěno, že elektrokoloběžky se stále častěji podílejí na dopravních nehodách. Přestože výdaj vyplývající z tohoto nového zákona může naštvat nejednoho člověka, předem ujišťujeme, že se v tomto případě jedná o poměrně levnou záležitost. Zaplatíte jen několik stovek korun ročně.

Pokud vaše elektrická koloběžka nesplňuje výše uvedené parametry, tato změna zákona se vás nijak netýká. Je-li například lehčí či nedokáže vyvinout dostatečně vysokou rychlost, hledí se na ni jako na kolo, spíše než na motorové vozidlo.

Elektrokolo není motorové vozidlo, poněvadž musíte šlapat, aby se pohybovalo.

Každopádně pokud se zahradním traktorem vyjedete pouze do lesa na dřevo, povinné ručení musíte mít uhrazeno, pokud nechcete riskovat problémy.

Kdy vzniklé škody uhradí pojistka a kdy naopak přijdete o svou finanční rezervu

Pokud ze svého vozidla, které není v pohybu, vytvoříte překážku a způsobíte dopravní nehodu, peníze na náhradu škody vyplatí pojišťovna z vašeho povinného ručení.

Vše ostatní zůstává zachováno. Porušíte-li předpisy bezpečného silničního provozu, pojišťovna škodu sice uhradí, ale bude ji po vás vymáhat. Jedná se o případy, kdy jste svým chováním ohrozili dopravní bezpečnost a předem jste si mohli uvědomit, že jednáte v rozporu se zákonem. Například jízda pod vlivem návykových látek, a to legálních i nelegálních, či pod vlivem léků, které snižují vaši soustředěnost a pod jejichž vlivem nemůžete řídit. Dále dopravní nehoda, kterou jste způsobili úmyslně, či vynechávání technické prohlídky vozidla.

A pokud využíváte své firemní auto k soukromým účelům, rovněž platí, že zaplatíte za neoprávněné využívání vozidla. Pozor si dejte také v případě, kdy máte zákaz řízení či nevlastníte řidičský průkaz.

V kostce to znamená, že pokud jste neudělali nic, co by nasvědčovalo, že nehoda byla způsobena úmyslně či z nedbalosti, nemusíte mít strach, že by po vás pojišťovna vymáhala sumu, kterou musela vyplatit někomu, kdo při té oné nehodě přišel k újmě na zdraví či majetku.

Přehled všech změn – jak tato změna zákona ovlivní váš život

Níže je tabulka všech změn, které vejdou v platnost den před Vánoci. V levé části se můžete dočíst, co platí dnes, a v pravé části jsou změny, které budou platit od 23. 12. 2023 (kromě možnosti nechat doma zelenou kartu, která bude platit od července roku 2024).

Nyní Nové změny
Minimální pojišťovací limit 35 milionů korun Minimální pojišťovací limit 50 milionů korun
Mít u sebe zelenou kartu je povinné Zelenou kartu nemusíte nosit s sebou
Povinné ručení platí majitel vozidla Povinné ručení platí řidič, který vozidlo využívá
Elektrické koloběžky, segwaye a traktory nepodléhají povinnému ručení Povinné ručení platí i pro koloběžky, segwaye a traktory
Zaparkujete-li auto na špatném místě, výdaje za nehodu platíte vy Výdaje související s nehodou v případě špatně zaparkovaného vozidla, zaplatí pojišťovna

Co můžete sami dělat, abyste vyvázli bez zbytečných sankcí?

Dodržujte zákony, zejména pravidla silničního provozu, a také nezapomeňte nechat kontrolovat své vozidlo, zda splňuje všechny podmínky pro bezpečnost na silnici. Je důležité nechat vozidlo kontrolovat odborníky. Přestože vaše auto (či jiný dopravní prostředek) může vykazovat známky bezvadnosti a může se vám zdát bezpečné, nikdy si nemůžete být jisti. Jednou za dva roky byste měli prostředek zavést na kontrolu, zda je vše v pořádku.

Dále, což snad nemusíme připomínat, je neužívat před jízdou omamné látky, ať už tvrdé drogy, marihuanu, alkohol či léky omezující schopnost řídit motorová vozidla, jak jsme zmínili již výše.

Na druhou stranu jste ve značné výhodě. Pokud pouze zapomenete přezout pneumatiky, když nastane začátek neohlášené zimy, pojišťovna nemá právo po vás peníze požadovat. Jiná situace nastane, pokud se zima již dávno ohlásila a vy jste stále své pneumatiky nepřezuli.

Pozor na zbytečné sankce

Jak můžete vidět, je to od případu k případu. Obecně platí, že u situací, u kterých můžete dokázat, že jste nehodu nezapříčinili schválně, nenesete žádnou zodpovědnost.

Pozor byste si měli dát zejména v případě, kdy vám nesvítí světla, či jen jedno světlo. Též mějte na paměti, že i karoserie by měla být v naprostém pořádku. Stejně tak prasklé sklo vám příliš nepomůže, pokud se zjistí, že s oním prasklým sklem (zejména čelním) jste se opovážili někam vyjet. Jakákoli vada na autě či jiném vozidle poháněném motorem, vám bude spíš na škodu než k užitku, pokud se při vyšetřování zjistí, že nebyla způsobena během nehody, ale již před ní.

Za jakékoli nedodržení předpisů bezpečnosti na silnici vám hrozí nejen pokuty a sankce, ale také si můžete připlatit za ohrožení života svého i někoho jiného. Nejedná se o zanedbatelnou sumu, částka může vyšplhat až na několik milionů korun českých, pokud způsobíte vážné ublížení na zdraví či smrt někoho jiného. Jakkoli si budete říkat, že vám se něco podobného stát nemůže, nejedná se o až tak výjimečný jev.

Vždy si sami kontrolujte stav vašeho pojištění

Minimálně jednou za dva roky si zkontrolujte, zda je vaše vozidlo v pořádku a vše je uhrazené, a to i v případě, že svědomitě platíte. VIN kód je dobrý způsob, jak se přesvědčit, zda je vaše vozidlo pojištěno. To platí zejména v případě, že si od někoho vozidlo půjčíte či odkoupíte.

VIN kód je daný pro všechna auta, dále pro motocykly, obytné vozy či dokonce autobusy. Většina z nás se ale bude zajímat o osobní automobily.

Kde tento kód najít? Je to dlouhý kód, který je zapsaný v zelené kartě, servisní knížce i v pojistné smlouvě. Také ho najdete na výrobním štítku motorového vozidla, který se nejčastěji nachází právě v motorové části vozidla.

Jste-li šikovní či dokážete-li pořádně hledat, z tohoto kódu je možné vyčíst i počet najetých kilometrů, informace z policejní databáze, výbavu i vlastnosti vašeho vozu i to, zda je vaše vozidlo evidováno v leasingové společnosti. Také se zde můžete dozvědět rok výroby.

Jen tak na okraj, tento kód se vám bude hodit i v případě, že si kupujete použité auto, můžete s jeho pomocí zjistit všechny opravy a najeté kilometry, které se vám původní majitel snaží zatajit.

Co si odnést – rekapitulace toho nejdůležitějšího

Změny se dotknou převážně řidičů, kteří si vybrali nejnižší limit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Někteří mohou zaznamenat vyšší částku na pojištění, u většiny se ale nic nezmění. Nové minimum pojištění vozidla, ať už pro případ ublížení na zdraví či újmě na majetku, bude nově činit 50 milionů korun českých.

Pojištění nově nebude hradit majitel vozu, tato povinnost připadá na člověka, který vozidlo dlouhodobě využívá, a to i v případě potomka, který jezdí autem svých rodičů. Jedná se o ulehčení práce policejních složek i pojišťoven samotných.

Nově budete mít povinnost pojistit si motorová vozidla, která jste dříve mít pojištěna nemuseli. To platí pro většinu elektrických koloběžek, ale také pro zahradní traktory, s nimiž vjedete na veřejnou komunikaci.

Pokud své vozidlo zaparkujete na nevhodném místě, pravděpodobně se vzniklá škoda vyplatí z vaší pojistky. To ale není důvod k tomu, dělat to úmyslně.

A od druhé poloviny příštího roku již nebudete muset mít zelenou kartu u sebe, pokud cestujete v rámci České republiky.

A chcete-li něco ušetřit a zjistit, která pojišťovna je pro vás nejlepší, můžete navštívit stránky www.epojisteni.cz, kde můžete najít povinné ručení přímo vám na míru, které splňuje požadavky právě pro rok 2024.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Radka
Radka
23.1.2024 0:55

Jsem vlastnik vozidla, zapisu tam provozovatele a ten si bude platit povinne ruceni. Najednou auto vrati a vznikl mu dluh na pov.ruc.Nema penize, nereaguje, je nekontakni. Kdo dluzne pojistne uhradi?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}