Nezaplatili jste včas povinné ručení a nevíte, jaké pokuty vás mohou postihnout? Máte v garáži starý motocykl a nechcete za něj nadále platit pojištění? V tomto článku se dozvíte, za co vám hrozí pokuty a sankce, v jaké výši se mohou pohybovat a také jak se jim úspěšně vyhnout.

Povinné ručení

Jste-li majitelem nebo alespoň spolumajitelem motorového vozidla registrovaného na území České republiky, vzniká vám ze zákona povinnost uzavřít tzv. povinné ručení (neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Není to jen tak ledajaké pojištění. Povinné ručení chrání vás jako majitele vozidla v případě způsobení dopravní nehody. Po doložení všech potřebných dokumentů uhradí pojišťovna poškozenému škody na zdraví nebo na majetku způsobené při dopravní nehodě. Povinné ručení můžete uzavřít u jakékoliv pojišťovny, ale vždy si pečlivě prostudujte podmínky a ceník dané pojišťovny. Ne vždy může být pojištění tak výhodné, jak hlásají billboardy nebo reklamní spoty v médiích. Výše povinného ručení se odvíjí od druhu, účelu vozu a objemu motoru. Přihlíží se také na předcházející průběh pojištění. To v praxi znamená, že pokud jste jezdili léta bez nehod, budete dostávat slevy – bonusy. Konkrétní splátkový kalendář pak závisí na vašich možnostech a podmínkách pojišťovny. Záleží na vás, zda budete chtít platit pojištění čtvrtletně nebo ročně.

Jaké sankce hrozí při nesjednání povinného ručení nebo při jeho naplacení?

Jak jsme zmínili výše, již samotný název tohoto pojištění napovídá, že je ze zákona povinné. Toto pojištění je upravováno zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.Logicky lze také odvodit, že při porušení zákona čekají majitele motorového vozidla sankce. Sankce vyplývající z neplacení povinného ručení upravuje novela zákona o přestupcích a mohou se pohybovat od 1 500 Kč do 40 000 Kč v závislosti na závažnosti přestupku. Pojďme si nyní představit nejzávažnější porušení tohoto zákona.

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Pokud se s vozidlem pohybujete na českých silnicích takřka denně, vystavujete se mimo jiné velkému riziku zastavení policejní hlídkou. Ta po vás kromě vašich osobních dokladů může požadovat předložení zelené karty. Podle zákona musí každý motorista vozit vždy s sebou tento doklad. Nejlépe je vozit jeho originál a mít ho uschovaný přímo spolu s doklady od vozidla. Zelená karta je totiž jediné potvrzení, že povinné ručení opravdu platíte a nenahradí ji ani doklad o zaplacení pojistného. V případě, že u sebe zelenou kartu nemáte, můžete na místě dostat pokutu 1 500 Kč až 3 000 Kč. A proto je dobré řídit se heslem, bez zelené karty za volant nesedej.

neplacení povinného ručení

Přestali jste vaše vozidlo používat a tak jste ho zaparkovali na zahradu, kde nikomu nepřekáží a nikomu neublíží? Je to v pořádku v případě, že i za takto odstavené vozidlo nadále platíte povinné ručení. To, že je vozidlo ve skutečnosti mimo provoz nebo už ho prostě nepotřebujete, bohužel úředníky nezajímá. V evidenci vozidel je vaše vozidlo stále provozu schopné a tím podléhá zákonu o povinném ručení. Pokud tedy takové vozidlo vlastníte a přestali jste za něj povinné ručení platit, vystavujete se riziku zaplacení pokuty a to až do výše 2 500 Kč až 20 000 Kč. Této pokutě se můžete jednoduše vyhnout tak, že nepoužívané vozidlo odhlásíte. Na nejbližším úřadě evidence vozidelodevzdáte registrační značky do depozitu. Za tento úřední výkon sice zaplatíte poplatek ve formě kolkové známky v hodnotě 100 Kč, to se ale rozhodně vyplatí více, než placení případné pokuty. V případě, že se rozhodnete auto opět využívat, můžete si registrační značky kdykoliv vyzvednout z depozitu zpět.

Hlídejte si data na smlouvě! Tím tak jednoduše předejdete tomu, že budete vaše vozidlo nadáleprovozovat bez povinného ručení. Většina pojišťoven písemně upozorňuje na končící platnost povinného ručení. Nemusí to ale platit u všech pojišťoven. Proto je dobré se i na toto informovat při sjednávání nového pojištění. Platí to především v případě, že přecházíte z jedné pojišťovny do druhé. Vždy si pečlivě hlídejte, aby na sebe pojištění plynule navazovala. Každý jediný den bez povinného ručení pro vás může znamenat platbu pokuty od 5 000 Kč až do 40 000 Kč. U nové pojišťovny se také informujte o sankcích, které vás čekají při pozdním splacení pojištění.

Jak se pokutám za neplacení povinného ručení vyhnout?

Kroky k tomu, jak se pokutám vyhnout jsou jednoduché. Je potřeba však na pár nezbytností myslet.

  1. Nezapomínejte s sebou vozit zelenou kartu! Je to důkaz, že povinné ručení opravdu platíte.
  2. Vozidlo, které dlouhodobě nepoužíváte, odhlaste tím, že odevzdáte registrační značky do depozitu.
  3. Při změně pojišťovny si hlídejte data tak, aby na sebe plynule navazovala. Ani jeden den nesmí být vaše vozidlo bez povinného ručení.
  4. Řádným a včasným splácení pojištění se také vyhnete pokutám.

Je možné se sankcím bránit?

V některých případech se může stát, že vám do vlastních rukou přijde obsílka, která vás obviňuje z pochybení nebo neplacení povinného ručení. Na místě je se podívat do všech smluv a dokumentů, které máte uzavřené s vaší pojišťovnou. Pokud je podle vás vše v pořádku, obraťte se na vaši pojišťovnu nebo na Centrální registr vozidel, pod který spadáte. Někdy se totiž může chyba objevit právě v systému Centrálního registru. Na úřad si s sebou vezměte kopii zelené karty, pojistné smlouvy, technického průkazu či kupní smlouvy. Předem se na vašem úřadě informujte. Každý úřad může mít jiné podmínky. Tím se snáze vyhnete neustálému „běhání“ na úřady.

Bohužel v případě, že jste u sebe např. neměli zelenou kartu anebo zapomněli povinné ručení zaplatit, budete muset pokutu zaplatit. Žádného policistu ani úředníka nezajímá, že jste si zapomněli zadat trvalý příkaz k úhradě nebo že jste spěchali a nechali peněženku s doklady doma na stole. I v tomto případě platí, že neznalost zákona neomlouvá. Zkuste i na povinné ručení myslet jako na jinou každodenní rutinu.

Sankce z neplacení nemají vliv na bonusy

Díky bonusům povinného ručení mohou vzorní řidiči ušetřit až polovinu ze základního pojištění. Do centrální databáze škod se zaznamenávají všechny pojistné události a bonusy. Pokud tedy řidič jezdí bez nehod, může se těšit na příjemné snížení pravidelných poplatků. Dobrou zprávou také je, že nějaký ten vroubek z nezaplacení povinného ručení se na bonusy z povinného ručení nevztahuje. Pokud jste doposud bonusy čerpali a v nedávné době jste dostali pokutu za nepředložení zelené karty, nemusíte se ničeho bát. Vše se započítává jako doposud.

Novela zákona o povinném ručení

Od ledna 2015 byla uvedena v platnost novela zákona o povinném ručení. Ta s sebou přinesla zrušení příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Tento příspěvek, který byl uveden v platnost od roku 2009, musel zaplatit každý, kdo provozoval motorové vozidlo bez pojištění. Z tohoto fondu byly hrazeny škody, které byly způsobené nepojištěnými vozy. Výše příspěvku byla stanovena zákonem a odvíjela se od kategorie vozidla. Za každý den bez povinného ručení musel „neplatič“ zaplatit částku od 20 Kč do 300 Kč za den. Poslanecká sněmovna usoudila, že tímto příspěvkem byl vlastně řidič trestán za stejnou chybu dvakrát. Podle této novely by měli náhradu škody po vlastnících nepojištěných motorových vozidel vymáhat dopravní úřady.

Nejvyšší sankce

Jak jinak na závěr motivovat všechny motoristy, aby platili povinné ručení, než když uvedeme ty nejhorší možné následky. Již na začátku článku bylo uvedeno, že povinné ručení vás chrání v případě, kdy zapříčiníte dopravní nehodu. Poškozený pak z vaší pojistky dostane tak zvané odškodné. Co vás, jako nepojištěného čeká, když způsobíte dopravní nehodu? V první řadě se připravte na obrovské finanční důsledky. Jelikož jste porušili zákon, nesete je v plné výši. Částka, kterou budete muset zaplatit ze svých prostředků, se pak může vyšplhat až na několik milionů korun. Ne všichni máme takto vysoké částky na svých účtech a tak to může pro většinu z nás znamenat několikaleté zadlužení. A to může být pro některé z nás jedna ze sankcí nejvyšších. V tomto případě se opravdu vyplatí zákon neobcházet a povinné ručení si sjednat. Dnes nemusíte v podstatě obcházet ani úřady. Pojišťovnu si stačí na internetu vybrat a na jejich internetových stránkách si sjednat pojištění online. Veškeré dokumenty, včetně zelené karty vám dorazí poštou.

Neplacení povinného ručení – co při něm hrozí?

Štítky:

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na